Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúnánás oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Hajdúnánási Napsugár Óvoda Egészséges Gyermekeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
képviselő: Ádámi Károlyné elnök
A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében mozgásfejlesztés, speciális torna bevezetése. Egészséges étrend kialakítása, a gyermekek
egészséges életvitelének formálása. ... >>

A Nánási Diákok Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
képviselő: Varga Sándor elnök
A tehetséges és példamutató magatartást tanusító tanulók ösztönzé- se, segítése, a nyelvek iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak nyelvtanulás, nyelvgyakorlás céljából szervezett külföldi útjai- nak támogatása, hátrányo shelyzetű, tehetséges tanulók oktatásának segítése, önálló tanulói munkáért pályadíjak odaítélése, kiemelke- dő sporttevékenység elismerése, a tanulói érdekeltség növelése, magasabb teljesítményekhez vezető ösztönző rendszer kialakítása, az iskolai oktatás feltételeinek javítása, a tanári képzés támogatása. ... >>

Biztonságos Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Baross u. 11.
képviselő: elnök Bakó Sándor
Ipari szakmák képzési helyén biztosítani a tanulók gyakorlati oktatását. A szakmai gyakorlatok számára
alkalmas oktatási helyet létesítése, felszerelések fejlesztése. ... >>

Bocskai István Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
képviselő: elnök Csiszár Anikó
A magasszintű munkát végző tanulók, tanulócsoportok jutalmazása, támogatása. ... >>

Csillagvirág Nevelési és Oktatási Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 10.
képviselő: Andorkó Istvánné Topa Mária, Fehérváriné Szakál Ildikó elnök, Kondoráné Reszegi Anikó ... >>

Gábor József Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 15.
képviselő: kuratórium elnöke Holba Andrea
Gábor József emlékének ápolása, a látássérültek oktatásának és kulturális tevékenységének elősegítése ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
képviselő: Mirkó Lászlóné
óvodás gyermekek nevelése, óvodai foglalkoztatás színvonalánaik emelése stb. ... >>

Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület

(oktatási,egyéb)

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 86.
képviselő: elnök Török István
a város fejlesztése, kiemelten a város lakosságmegtartó képességének erősítése, valamint oktatásfejlesztés. ... >>

Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.III.em.Pf.102
képviselő: elnök Ozsváth Imre
Nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környzetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok segítése, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Hajdúnánási Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Honfoglalás u. 32.
képviselő: elnök Kállai Miklós
A karate és önvédelmi sportágak népszerűsítése. A tehetséges fiatal sportolók támogatása. ... >>

Hajdúnánási Lovas Klub

(intézményi,sport,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Szabó Dezső u. 1-3.
képviselő: elnök Martinek Miklós
Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, tagjai verseny és szabadidő sportjának támogatása, tagjai testkultúrájának a fejlesztése, egészségük megőrzése sport tevékenység biztosítása révén, a lovas sport, lovas turizmus népszerűsítése, lótenyésztés, lovas iskola működtetése. ... >>

Hospit Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92.
képviselő: elnök: Dr. Nagy József, Kovács István, Rácz Jánosné
Ápolási ellátás, idős ellátás segítése, szociális gondozás, fizikai, lelki segítségnyújtás, egészségügyi dolgozók képzése, munkájának segítése. ... >>

Iskolánk Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4080 Hajdúnánás, Óvoda u- 2-10.
képviselő: elnök Dancs Ferenc
A gyerekek oktatási, nevelési tevékenységének támogatása, valamint a számítástechnika, a képző- és iparművészet oktatásának, a tehetséges
gyermekek előmenetelének fokozottabb biztosítása. ... >>

Lakásotthonban Élő Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

4080 Hajdúnánás, Fürdő út 1. sz.
képviselő: Szántóné Alföldi Szilvia
a lakásotthonok tárgyi feltételeinek javítása, a gyermekek életkörülményeinek, ellátásának javítása, taníttatása, ösztöndíjak adása, tehetséggondozás, jutalmazás, művelődésük elősegítése ... >>

Makláry Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
képviselő: elnök: Kaprinyákné Ádám Edit
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. A nyelvtanulás lehetőségeinek bővítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. (Tanulók kiutaztatásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. ... >>

Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
képviselő: elnök Székelyné Nádas Zsuzsanna
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, műszaki technikai berendezések beszerzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. ... >>

Motiváció és Mobilitás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4080 Hajdúnánás, Ady Endre körút 19. II/5.
képviselő: elnök: Orosz Gyöngyi
A fogyatékos és hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok szellemi és fizikai tehetségének és képességének fejlesztése, álatalános és szakiskolai oktatása, valamint középiskolai képzése. ... >>

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.
képviselő: elnök: Dr. Dráviczky Gyöngyi
Felvilágosító és prevenciós tevékenység folytatása a gyermek- és ifjúsági korosztály körében (különös tekintettel: drog, alkohol, dohányzás, szexuális kultúra). Kezdeményezni, támogatni és megvalósítani képzési és foglalkoztatási programokat. Tudatos gondolkodásra és tevékenységre nevelés és környezet és a természet védelme érdekében. ... >>

SIS Honestus Református Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.
képviselő: Barta Enikő, Gacsályi Gábor, Nagyné Józsa Beáta elnök, Vad András, Varga Imréné titkár ... >>

Soós Gábor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.
képviselő: kuratórium elnöke Kőrösiné Bódi Judit
Az alapító, a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola legtehetségesebb és a közösségnek példamutató magatartást tanusító tanulóinak felkutatása, felkarolása és a felsőfokú oktatási intézménybe való felvételig történő eljuttatása, és az ilyen tanulók anyagi segítése. Az oktatásban kiváló eredményt elérő és humánus magatartást tanusító pedagógusok anyagi és erkölcsi el- ismerése. ... >>

Ventifilt Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
képviselő: Péntek László elnök
A VENTIFILT Légtechnikai Berendezések Gyáránál a munkavállalók szociális, jóléti körülményeinek tartós biztosítása, a dolgozók pihenését szolgáló üdültetés megszervezése, szociális és egyéb segélyek folyamatos biztosítása a rászorulók részére, a munkavállalók tovább- és átképzési feltételeinek megteremtése, valamint a dolgozók lakáskörülményeinek javítása, lakáshoz jutás támogatása. A térségben a vállalkozási és munkahelyteremtési lehetőségek feltárása, a vállalkozói kultúra kialakítása érdekében korszerű oktatási módszerek meghonosítása. ... >>

"VIRÁGVARÁZS" Alapítvány

(oktatási)

4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19-21.
képviselő: elnök Bögre Lászlóné
A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása, technikai eszközök bővítése. ... >>
1. oldal