Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúhadház szociális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Emberibb Méltóbb Életért Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 11.
képviselő: elnök: Veres Józsefné
Szociális érdekvédelem, kapcsolati hálózat kiépítése, rehabilitáció. ... >>

Hajdúhadházi Szegényekért

(szociális)

4242 Hajdúhadház, Nagy Sándor József u. 21.
képviselő: Rostás Zsigmond elnök ... >>

Hajdúhadházi Vizitúrázók Alapítványa

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 45.
képviselő: elnök Demeter Zsolt
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségnek elősegítése. ... >>

Kentaur Kulturális Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Kertalja u. 11/B.
képviselő: elnök: Miklósvölgyi Péter
Kultúrális rendezvények támogatása, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a régió civil közösségeinek magas színvonalú sport, kultúrális, szabadidős tevékenységének, hagyományőrző rendezvényeinek szervezése, lehetőség szerint anyagi támogatása, határon átnyúló együttműködés, esélyegyenlőségi alapelvek megvalósulásának elősegítése, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés elősegítése. ... >>

Kívánságcsillag Alapítvány

(szociális)

4242 Hajdúhadház, Bánomkert u. 1/C
képviselő: elnök Nagy Tibor
hátrányos helyzetű gyermekek segítése ... >>

Lorántffy Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4242 Hajdúhadház, Lorántffy u. 27.
képviselő: elnök Marsi Péter
a felnövő nemzedékek iskolázottságának magasabb színvonalra emelése, betegségmegelőző és gyógyító programok támogatása, kulturális tevékenység. Öregek és hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

"Ragyogás" Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Béke út 52.
képviselő: elnök Kuti Julianna
Elsősorban szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg célcsoportokra irányuló egészségmegőrzés, életminőség javítást és egészségfejlesztést elősegítő közösségi ellátó szolgálat, nappali ellátást biztosító szolgálat működtetése. Prevenciós programok kidolgozása, rendezvények, konferenciák szervezése. ... >>

Roma Gyermekek és fiatalok jövőjéért

(kulturális,szociális)

4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 19.
képviselő: elnök Tugyi János
roma kulturális hagyományok ápolása, roma fiatalok nevelése, támogatása ... >>

Segíts, hogy élhessek a sérült beteg gyermekek támogatására létrehozott közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4242 Hajdúhadház, Szélső u. 4/a.
képviselő: Lári Zsolt elnök
sérült, beteg szociálisan rászoruló gyermekek támogatása ... >>

Városvédők Hajdúhadházért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 52.
képviselő: elnök Kálmánczi Klára
Az Egyesület elsődleges célja a Hajdúhadház területén és vonzáskörzetében élők anyagi jólétének és kulturális lehetőségeinek bővítéséhez, a környezet és a természet megőrzéséhez és szépítéséhez szükséges - a (2) bekezdésben felsorolt - tevékenységek kifejtése, a meglévő és majdan megszületendő kezdeményezések összefogása és koordinálása, a hátrányos helyzetű társadalmi és etnikai csoportok támogatása, a célok eléréséhez anyagi források felkutatása és biztosítása, a célok elérésében részt vállaló személyek elismerése. ... >>
1. oldal