Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúhadház egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Asztalos Judit Emlékére Hajdúhadház Beteg Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Széchenyi u. 4/A.
képviselő: elnök: Asztalos Péterné
Beteg és sérült gyermekek segítése, fejlesztése, oktatása, szülők támogatása, beteg és sérült gyermekek társadalmi elfogadásának segítése, beteg és sérült gyermekek számára szabadidős tevékenységek szervezése, kapcsolatteremtés azonos problémákkal küzdő családok között, sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését, esélyegyenlőségét támogató programok szervezése. ... >>

CÉGÉNY Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 33.
képviselő: elnök Bálint Gábor
Sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Földi János Általános és Művészeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Jókai u. 1-3.
képviselő: Csáfordi Dénesné elnök, elnök Vass László
az iskola színvonalának emelése ... >>

Hadházi Nimród Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Béke u. 139.
képviselő: elnök Fekete György
Demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítani tagjai számára a sportvadászat lehetőségét. ... >>

Hajdúhadház Bocskai István Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Béke u. 147.
képviselő: elnök: Nagy Gábor
sportvadászati, vadászati, íjászati és solymászati lehetőség biztosítása. ... >>

Hajdúhadház Roma Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Vénkert u. 70.
képviselő: Alföldi-Lakatos Gábor elnök
érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Hajdúhadházi Bocskais Diákokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Szilágyi dániel u. 2-4.
képviselő: kuratórium elnöke Hajdu Marianna, kuratórium elnökhelyettese Türk László, kuratórium titkára Sztányi Andrásné
A Hajdúhadházi Bocskai Általános Iskolában tanuló diákok részére biztosítani a magas színvonalú oktatásban való részvételt. ... >>

Hajdúhadházi Nagyerdő Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: elnök Márföldi Mihály
szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, környezet- és természetvédelem, állatvédelem ... >>

Hajdúhadházi Vizitúrázók Alapítványa

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 45.
képviselő: elnök Demeter Zsolt
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségnek elősegítése. ... >>

Kentaur Kulturális Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Kertalja u. 11/B.
képviselő: elnök: Miklósvölgyi Péter
Kultúrális rendezvények támogatása, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a régió civil közösségeinek magas színvonalú sport, kultúrális, szabadidős tevékenységének, hagyományőrző rendezvényeinek szervezése, lehetőség szerint anyagi támogatása, határon átnyúló együttműködés, esélyegyenlőségi alapelvek megvalósulásának elősegítése, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés elősegítése. ... >>

Nyelvek és Kultúrák Egyesület

(egyéb)

4242 Hajdúhadház, Sirály u. 9.
képviselő: elnök: Szabó Ágnes
A nyelvi kultúra terjesztése, euroatlanti integráció erősítése a mikroközösségekben, csereprogramok szervezése által kapcsolati háló kialakítása fiatalokat megcélzó szervezetekkel. ... >>

"Ragyogás" Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Béke út 52.
képviselő: elnök Kuti Julianna
Elsősorban szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg célcsoportokra irányuló egészségmegőrzés, életminőség javítást és egészségfejlesztést elősegítő közösségi ellátó szolgálat, nappali ellátást biztosító szolgálat működtetése. Prevenciós programok kidolgozása, rendezvények, konferenciák szervezése. ... >>

Városvédők Hajdúhadházért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 52.
képviselő: elnök Kálmánczi Klára
Az Egyesület elsődleges célja a Hajdúhadház területén és vonzáskörzetében élők anyagi jólétének és kulturális lehetőségeinek bővítéséhez, a környezet és a természet megőrzéséhez és szépítéséhez szükséges - a (2) bekezdésben felsorolt - tevékenységek kifejtése, a meglévő és majdan megszületendő kezdeményezések összefogása és koordinálása, a hátrányos helyzetű társadalmi és etnikai csoportok támogatása, a célok eléréséhez anyagi források felkutatása és biztosítása, a célok elérésében részt vállaló személyek elismerése. ... >>
1. oldal