Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúböszörmény szociális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A Szeretet Háza Alapítvány

(szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Kazinczy F. u. 3.
képviselő: Virágné Szegedi Erika elnök
a felnőtt korúvá vált értelmi fogyatékosok részére gondozóház, lakóotthon kialakítása, a gondozottak életkörülményeinek javítása, a társadalmi esélyegyenlőségüknek elősegítése ... >>

Abakusz Kör

(szociális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szilassy J. u. 109.
képviselő: Kathy Zsigmond elnök
jogvédő tevékenység, fogyasztóvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Csillagvár Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

42220 Hajdúböszörmény, Mester u. 22.
képviselő: Oláh Emődné
Ellátás nyújtása azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni a gyermekek napközbeni ellátásáról. ... >>

Egyenlő Esély Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Kampler K.u. 8.
képviselő: elnök Varga László
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Együtt a Gyermekekért Egyesület

(kulturális,szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.
képviselő: elnök Pálné Papp Katalin
szociális, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Fészek Hajdúböszörményi Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 20.
képviselő: elnök Kapitány Andrásné önállóan
A nagycsaládosok érdekeinek megjelenítése, képviselete és szolgálata. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közössggé szervezése, a közösség működtetése. A nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása környezetük, a társadalom számára, az esetlegesen fennálló hátrányos megkülönböztatések csökkentése, téves beállítódások megváltoztatása. A házasságért, a családokért és az ezekben felnövő gyermekekért érzett felelősség erősítése. Az élet és a családban betöltött szerepek (anya, apa, nagyszülő, gyermek) tiszteletére és szeretetére nevelés, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

Gondviselés Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Batthyány u. 30.
képviselő: Antal István elnök
idősek gondozása, szociális, egészségügyi tevékenység ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség

(tűzoltó,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 17.
képviselő: elnök Györgyfi Sándor
Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A tűzvédelem, valamint a karitatív mentőszervezetek érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. ... >>

Hajdúböszörményi Nők Közéleti Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János u. 49.
képviselő: elnök Kathiné Juhász Ildikó
egészségügyi tájékoztatás, a fiatalok, nők, nagycsaládosok, hátrányos csoportok támogatása, településfejlesztés ... >>

Középkertért Egyesület

(szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal u. 82.
képviselő: Molnár Antal elnök ... >>

Mihály János Alapítvány

(oktatási,szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.
képviselő: elnök: Németh Józsefné
A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium hátrányos helyzetű diákjainak támogatása. ... >>

SegítHetek Közhasznú Egyesület

(szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Polgári út 48-50.
képviselő: elnök Lévai Tibor
A hátrányos élethelyzetű csoportok képviselete, támogatása ... >>

Széchenyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3.
képviselő: kuratórium elnöke Ungváriné Dóka Mária
A jövő igényeinek megfelelő alapozást nyújtani a tanulóifjúság számára, amely személyiségüket gazdagítja, átfogó ismereteket ad, amely birtokában képesek a kor követelményeinek, a jövő elvásárainak is eleget tenni. Általános célja a mezőgazdasági, közgazdasági, környezetvédelmi és élelmiszergazdasági oktatás, képzés, felzárkóztatás és hátrányos helyzetű tanulók támogatása, valamint vállalkozások létrehozása, amik elsősorban az iskola gyakorló bázisának működését segítik. ... >>

Tegyünk Többet Többen Egyesület

(szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.
képviselő: elnök Kun Tímea
Hajdúböszörményben élő emberek szociális helyzetének javítása, hátrányos helyzetű személyek
esélyegyenlőségének segítése stb. ... >>

Vidi-Ér Vidiért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4086 Hajdúvid, Krúdy Gyula u. 9.
képviselő: Téglási Miklós elnök
szociális tevékenység végzése, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység végzése (művészeti tevékenység, kulturális örökség megóvása, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi és nemzeti kultúra ápolása),
- településfejlesztési tevékenység végzése (köztéri, közösségi építmények létrehozása, közösségi intézmények építésének felkarolása),
- műemlékvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekvédelem, érdekképviselet,
- hátrányos csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sporttevékenység végzése,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás végzése,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,
- nemzetközi tevékenység végzése (nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok turisztikai hasznosítása). ... >>
1. oldal