Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúböszörmény egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Abakusz Kör

(szociális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szilassy J. u. 109.
képviselő: Kathy Zsigmond elnök
jogvédő tevékenység, fogyasztóvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Baltazár Dezső Református Diáksport és Szabadidős Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Bocska István tér 10.
képviselő: Eszenyi Balázs
Az ifjúsági és tömegsport fellendítésének, a szabadidő kulturált eltöltési lehetőségének, valamint annak támogatásának elősegítése. A sport azon belül az asztalitenisz, labdarúgás, kézilabdázás, kosárlabda, atlétika, úszás, küzdősportok (birkózás, karate, thaichi), tájfutás, sakk, röplabda, futsall, aerobik, versenytánc és különböző táncfajták (néptánc, társastánc, balett, mazsorett) népszerűsítése minél szélesebb körben Magyarországon. A sportokhoz kapcsolódó közösségfejlesztés. Az intézményi sportélet fejlesztése. Sporttanfolyamok működtetése. Diáksport-versenyeken és a szakszövetségek által szervezett versenyeken, bajnokságban történő részvétel biztosítása. Hajdúböszörmény város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerje a rendszeres testmozgásra, az egézséges életmód érdekében. Diáksport támogatását szolgáló lehetőségek és pályázatok feltárása igénybevétele. Az ismeretterjesztő, oktató-nevelő és tudományos munka támogatása. Egészséges életmód népszerűsítése, és prevenció. A fiatalkorúak egészéges életmódra történő nevelésének elősegítése gyakorlati és elméleti oktatással. A sportlétesítményekkel kapcsolatos információk terjesztése nyomtatott és online formában. Sporthoz, kultúrához, műemlékvédelemhez kapcsolódó, a határon túli magyarokkal közös táborok, kirándulások, előadások, bemutatók, oktatási és kulturális programok megszervezésében. ... >>

BÖSZÖRMÉNYI BÉRKILÖVŐ Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Győrössy kert 10. I/5.
képviselő: elnök Vaszkó Antal
sportvadászat. ... >>

Böszörményi Hallgatókért Egyesület

(egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Désány u. 7-9.
képviselő: Sárai Gyöngyvér elnök ... >>

Civilek a Lakóhelyért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, H. Fekete Péter u. 23.
képviselő: Dr. Nagy Imre elnök
településfejlesztési, kulturális, oktatási, szociális, környezetvédelmi, sport, szabadidős és hobbitevékenység ... >>

Egy Út Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Dózsa György körút 26.
képviselő: kuratórium elnöke Szabó László
A Bibliában foglalt örömhír terjesztése, illetve terjesztésének támogatása, a keresztényi értékek közvetítése, a keresztény hitélet, gondolkodás, irodalom fejlődésének elősegítése, ezekhez kapcsolódó kiadványok, nyomtatványok szerkesztése, kiadása, terjesztése, amelyekkel információkat kíván eljuttatni a keresztény érdeklődésű magyar társadalom felé. Szociális támogatást nyújt nehéz helyzetben lévő személyeknek, vagy az őket segítő szervezeteknek, alapítványoknak. Gyülekezeti, közösségi, kulturális ismeretfejlesztő, tanító és egyéb nevelői célzattal bíró szabadidős programokat szervez, támogat, amelyek erkölcsi és társadalmilag hasznos példát, illetve alternatívát adhatnak az arra rászorulók számára, különös tekintettel a gyermek- és ifjúságvédelemre, valamint családsegítésre, időskorúak támogatására. ... >>

Épített Örökségünk Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Corvin János krt. 4.
képviselő: elnök Szabó Csaba Géza
Magyarország területén található meglévő, illetve feledésbe merült építészeti, valamint egyéb szempontból értékesnek minősített épületek, építmények rendbehozatala, hasznosítása, tárgyi értékmentés, épített örökségünk nagy nyilvánossággal történő megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Fehér Sas Tanoda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Gombos András u. 32.
képviselő: elnök Vizi József
környezettudatos, egészséges életmód elterjesztése;
- erdei iskolai programokhoz, táboroztatáshoz, erdei sporteseményekhez kapcsolódó tevékenység végzése ... >>

Galenos Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Komáromi u. 9.
képviselő: kuratórium elnöke Pálfi Sándor
A tesi-, lelki egészségvédelemmel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kutatások, mentálhigiénés programok, kezdeményezések elősegítése, tehetséggondozás, általános pedagógiai és felnőttképzési tevékenység az egész életen át tartó tanulás jegyzében. Így például:
ismeretterjesztő vagy tudományos előadások, konferenciák szervezése, publikációk, kiadványok elkészítése, megjelentetése, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, tanácsadás, konzultációk biztosítása, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai információs bázis létrehozása. ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség

(tűzoltó,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 17.
képviselő: elnök Györgyfi Sándor
Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A tűzvédelem, valamint a karitatív mentőszervezetek érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. ... >>

Hajdúböszörmény Értékeiért és Turizmusáért Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Debreceni u. 33.
képviselő: elnök Szabóné Némethi Anita
Hajdúböszörmény kulturális értékeinek megóvása és megismertetése a turizmus fejlesztésével. ... >>

Hajdúböszörmény Görög Katolikus Ifjúságáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Káplár M. u. 8.
képviselő: elnök Sási Péter
Az Európai Unión belül kapcsolattartás görög katolikus gyermekcsoportokkal, cseretáborozás. A hitoktatás tárgyi feltételeinek támogatása. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Hajdúböszörmény Polgágőrség Egyesület

(egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
képviselő: Rácz Gábor elnök
Bűnmegelőzés, vagyonvédelem. ... >>

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

(egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szabadhajdú u. 47.
képviselő: elnök Gajdán Antalné
A magyar nemzeti kultúra és gasztronómia hírnevének megőrzése, népszerűsítése. ... >>

Hajdúböszörményi Hubertus Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 7. I/4.
képviselő: elnök Dr. Pucsok Albert
Sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Hajdúböszörményi Kisnyugdíjasok Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szondi Gy u. 45.
képviselő: Ecsedi Erzsébet Borbála elnök, elnökhelyettes Özv. Elek Jánosné
A szabadidő kultúrált eltöltését segítő programok szervezése, programkínálat szélesítése, nyugdíjas korúak számára programok szervezése. Nyugdíjas korúak érdekeinek védelme, érdekképviselet. ... >>

Hajdúböszörményi Kutyasport Egyesület

(sport,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi Pál u. 12-2.
képviselő: Tóth János
Az ebtartás - és nevelés széles körű népszerűsítése, az eb szerepének megismertetése. ... >>

Hajdúböszörményi Póker Egyesület

(egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Bethlen Gábor u. 1.
képviselő: Molnár Imre
A póker kártyajáték mint hobbitevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadtatása. ... >>

Hajdúböszörményi Sneci Horgászegyesület

(sport,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Petőfi Sándor u. 38. sz.
képviselő: Deák Antal elnök
horgászsport népszerűsítése, versenyek rendezése ... >>

Hajdúböszörményi "SÓLYOM" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Külső Debreceni u. 31.
képviselő: elnök Andirkó István
Sportvadászati lehetőségek biztosítása. ... >>

IBOLYA ALAPÍTVÁNY A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
képviselő: Horváthné Kozma Ilona
Az értelmi fogyatékosokat nevelő Hajdúböszörményi Általános Iskola és Diákotthon nevelési és oktatási feladatainak segítése. Tárgyi eszközök, foglalkoztatási anyagok, szemléltető eszközök beszerzésében közreműködés. Elősegíteni a neveltek mindennapi életre való felkészítését annak érdekében, hogy felnőtt korukban fogyatékosságuknak megfelelő szhinten teljes emberi életet élhessenek. Támogatni az intézményben dolgozók szakmai továbbképzését, szakirodalom beszerzését. ... >>

Közoktatási Szakértők Észak-alföldi Regionális Egyesülete

(oktatási,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, H.Fekete Péter u. 23.
képviselő: elnök Dr. Nagy Imre
Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység végzése. ... >>

Köztestületi Tűzoltóság Hajdúböszörmény

(tűzoltó,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 17.
képviselő: elnök Balla Sándor, tűzoltó parancsnok Töviskes Antal
Segít a települések területén a jogszabályokban kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra. ... >>

Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12.
képviselő: Tóth Júlia elnök
az iskolai taneszköz-gyűjtemény felállítása ... >>

Napsugár Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Polgári út 5/A.
képviselő: Tóthné dr. Daróczi Andrea
Támogató szolgálat létrehozása és működtetése rászoruló emberek számára. Családi napközi létrehozása, működtetése a szolgáltatást igénybe vevő személyek számára. ... >>

PRÓDI-HALOM Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

4074 Hajdúböszörmény, Bagota u. 6.
képviselő: elnök Hortó János
Hajdúböszörmény-Pród település fejlődésének szellemi-kulturális- és anyagi gyarapodásának támogatása. ... >>

S-09 Postagalambsport Egyesület Hajdúböszörmény

(sport,kulturális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szárazmalom u. 22.
képviselő: elnök: Balogh Ferenc
A tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása, szervezése, a hagyományok ápolása és fejlesztése. A versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása. A tagok képviselete hatóságok, intézmények és külső személyekkel szemben. ... >>

Városi Rádió Klub

(sport,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Kassa u. 24.
képviselő: Kathy Zsigmond elnök
gyermek és ifjúságvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Zenefelhasználók Országos Szövetsége (ZENOSZ)

(érdekképviselet,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 57/B.
képviselő: alelnök: Hetényi László, alelnök: Nyitrai László, alelnök: Nyitrai László, elnök: Ringer Attila
A magyar zenefelhasználók érdekvédelme és érdekképviselete, részvétel a zenefelhasználási jogdíjak meghatározásában, a zenefelhasználói szakma résztvevőinek tájékoztatása. ... >>
1. oldal