Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

ÁLLATOTTHON Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Székely A. utca 18/2.
képviselő: Dr. Soproni Mária kuratóriumi elnök
A Gyula, Kígyósi úton 0548/4. hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhelyen élő kóbor állatok tartásának, gondozásának elősegítése a folyamatos, rendszeres és szakszerű ellátásuk anyagi fedezetének biztosítása, az állatok védelme és a természetvédelem. ... >>

Angyali Gyógyítók és Gyógyultak Alapítványa

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Nagyváradi út 54. I./7.
képviselő: Márki Zoltán, Perei István
Testi, lelki, szellemi egyensúlyi állapotból kibillent emberek segítése, harmonikus egyensúlyuk, emberi kapcoslataik visszaszerzésében, elsősorban természetes gyógyító módszerek és energiák segítésével. ... >>

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet)

5711 Gyula, Fehér-Körös utca 69.
képviselő: Kásler Árpád
A banki adósok, elsősorban, de nem kizárólag a deviza alapú hitelesek, egyéni és társas vállalkozások érdekképviselete, közvetítői tevékenység az adósok és a Bankszövetség, a Kormány között, együttműködés hasonló célokat megvalósító szervezetekkel, civil közéleti klubok, előadások szervezése, szabadidős program szervezése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Békés Megye Vadászható Vadjaiért Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet)

5700 Gyula, Pósteleki utca 22. II/9.
képviselő: Bránya János
A békés megyei vadászható vadfajok természetes, és tenyésztett állományának minőségi és mennyiségi fejlesztése, különös tekintettel a Békés Megyére jellemző, vadászható vadfajokra. Mozgósítani szeretné mindazon hazai és külföldi vadászokat, és a vadászattal szimpatizáló természetes és jogi személyeket, akik hajlandóak tenni és egymással szövetségre lépni Békés Megye vadászható vadjaiért. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

"Csiga-kert szépítéséért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Part utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szathmáry Zsolt
A helyi természetvédelmi értékek megőrzésének elősegítése a helyi közösség bevonásával, szemléletformálás, környezettudatosság elősegítése, természetvédelmi terület fenntartásának, fejlesztésének elméleti és gyakorlati ösztönzése, az önkormányzat által biztosított fenntartáson túl, további fenntartási feladatok elvégzése, a természetvédelmi terület értékeinek megőrzése mellett kulturális célok megvalósítása. ... >>

CSINI-FITT Egészségvédő Alapítvány /Gyula/

(természetvédelem,egészségügyi)

5700 Gyula, Béke sugárút 35.
képviselő: Dr. Kása Gyuláné
A természetes életmód fejlesztése, az egészségvédelem, testkultura, relaxáció, torna, masszázs, az egészséges táplálkozás népszerűsítése. ... >>

Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Rábai Miklós u. 3.
képviselő: Dr. Albel Andor elnök
A délalföldi gyógy- és termálfürdők között az együttműködési lehetőségek megteremtése a hatékonyabb fürdőfejlesztés megvalósításáért, közös fellépéssel az érdekképviselet erősítése. Közös és egyéni fejlesztési pályázatok megvalósításában és marketingmunkában történő együttműködés. A minőségi fejlesztésbe bevonható EU források feltárása és megszerzése. A fentieken túlmenően a kulturális örökség megóvása, valamint a természetvédelem és állatvédelem, környezetvédelem és ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, valamint az euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gyulai Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. u. 1.
képviselő: Galuska József elnök
Természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, pályázatok készítése, támogatások ... >>

Gyulai Gazdakör

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Nuszbek utca 28/4.
képviselő: Szabó István elök
Kulturális és művelődési igények kielégítése, tagjai érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. Tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás. ... >>

Gyulai LIBERTAS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Móra F. utca 2.
képviselő: Kocsis József
Sportversenyek, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezésén és megtartásán keresztül az ifjúság iskolán kívüli egészséges életmódra nevelését, oktatását, képességfejlesztését tartja céljának. Ezeken túlmenően a kulturális örökség megóvása, a természet-, állat-, és környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, a hátrányos helyzetű fiatalok, csoportok támogatása, védelme és a közösségi beilleszkedés segítése, valamint az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gyulai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Szép utca 3.
képviselő: Schlett Árpád
Horgászat fejlesztése, népszerűsítése, kedvező horgászati lehetőségek elősegítése, rendezvények, versenyek szervezése. Horgászattal összefüggő jogszabály ismeretek terjesztése, szakismeret gyarapítása. Környezet- és természetvédelem. Halállomány védelme érdekében együttműködés a hatóságokkal. A horgászturizmus fejlesztése. ... >>

Gyulai Városszépítő és környezetvédő Egyesület

(természetvédelem)

5700 Gyula, Petőfi tér 2.
képviselő: Nádházi András
A várost szerető erők összefogása a város történelmi, építészeti és természeti értékei megóvása, az új értékek teremtése érdekében. Közéleti szerepvállalás útján is törekszik a lakosság városszeretetre nevelésére, a város védelmére, szépítésére irányuló társadalmi aktivitás növelésére, a városi élet színvonalának emelésével a lakosság társadalmi közérzetének jobbítására, a városhoz való kötődés erősítésére. ... >>

HORIZONT Túrasport Egyesület Gyula

(sport,természetvédelem)

5700 Gyula, Nagyváradi u. 14.
képviselő: Locskai Mihály elnök
Természetjárás és természetjárással kapcsolatos tevékenységek, a szabadidősportok és az egészséges életmód népszerűsítése az Egyesület tagjai, illetve az egyesületen kívüliek körében. Az Egyesület tagjainak felkészíése a sportversenyekre. ... >>

Japánkert Barátok Köre Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Nagyváradi út 26/B.
képviselő: Dr. Bartóki László
A kertészkedés és keleti kertkultúra széles körben való megismertetése. Gyula város területén több hektáros japánkert kialakítása, melynek hangsúlyos növénye a bambusz. A japánkert területén japán múzeum létrehozása. Természetes környezetünk, vizeink, erdeink megóvása. ... >>

Kárpátmedence Természeti Értékeiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Siórét 36/a.
képviselő: Dr. Pálfi György elnök
A Kárpátmedence természeti értékeinek megőrzése (tájrekonstrukciós tevékenységet szolgáló fejlesztések, védett természetvédelmi területen oktató bázis, fogadó épületek létesítése, természetvédelmi oktatás). ... >>

Körösközi Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Bodza utca 13.
képviselő: Cseresznyés János
A Körösköz vidékén élő, hazai és a határon túli magyarság történelmi és folklór hagyományainak, értékeinek felkutatása, bemutatása és ápolása. Hagyományőrző körök támogatása, rendezvények, és kutatómunkák szervezése, lebonyolítása. Könyvek, tanulmányok, naptárak és kiadványok megjelentetése. Együttműködés és kapcsolattartás partnerszervezetek kulturális intézményeivel, egyesületeivel. Környezet- és természetvédelem. ... >>

KÖVIZIG Ifjúsági Klub Közhasznú Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Városház utca 26.
képviselő: elnök Lúczi Gergely
Élő természet védelme, lakó- és településkörnyezet megóvása. Felvilágosítás, ismeretterjesztés, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Nepomuki Szent János Lovagrend Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Ecsedi utca 22.
képviselő: Kneifel Irén
A környezet és természetvédelem, Magyarország természetes vizeinek és vizes élőhelyeinek védelme. ... >>

Pannon Kör Társadalmi Innovációs Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Szlányi tanya 11.
képviselő: Árgyelán Mihályné
a helyi kulturális és természeti értékek védelme, a Gyula környéki kunhalmok védelmének megszervezése, a határon túli magyarok támogatása. ... >>

Pulmonart Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Sitka u. 1.
képviselő: elnök Barcsné Kajtor Lenke
A Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórház ápoltjainak érdekében, olyan anyagi bázis megteremtése, mely lehetővé teszi a Szakkórház parkjának és sétaútjainak állandó gondozását, a parkban szökőkút létesítését és díszszobrok elhelyezését, az intézet folyosóin és közösségi helyiségeiben képzőművészeti alkotások elhelyezését. A közvetlenül anyagilag támogatni nem képesek számára lehetőség megteremtése arra, hogy ezeket a közérdekű célokat természetbeni juttatásokkal, vagy személyes felajánlás útján társadalmi munkával támogassák. ... >>

PULMONART Alapítvány /Gyula/

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Sitka 1.
képviselő: Barcsné Kajtor Lenke k.tag, Kiss György kuratórium elnöke
A Pulmonológiai és Rehabilitációs Szak- kórház ápoltjainak érdekében olyan anyagi bázis megteremtése, mely lehető- vé teszi a Szakkórház parkjának és sé- taútjainak állandó gondozását, a park- ban szökőkút létesítését és díszszobrok elhelyezését, az intézet folyosóin és közösségi helyiségeiben képzőművészeti alkotások elhelyezését. A közvetlenül anyagilag támogatni nem képesek számára lehetőség megteremtése arra, hogy eze- ket a közérdekű célokat természetbeni juttatásokkal, vagy személyes felaján- lás útján társadalmi munkával támogas- sák. ... >>

Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

5700 Gyula, Galamb utca 21.
képviselő: elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet
A gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, gondozásával és ügyeinek intézésével foglalkozó szakemberek és civil (természetes és jogi ) személyek összefogásával, együttes munkájával a gyermekek bántalmazása, elhanyagolása elleni közös fellépés, a gyermekbántalmazással szemben társadalmi közöny, ill. tájékozatlanság csökkentése, megelőzés, a gyermekek egészséges fejlődéséért felelős személyek és társadalmi környezet felvilágosítása, oktatása, a gyermekek jogainak érvényesüléséért. ... >>

ZERGE Ifjúsági Túrasport Egyesület

(sport,természetvédelem)

5700 Gyula, Klapka Gy. utca 24.
képviselő: elnök Sós Imre
Sporttevékenység szervezése, természetjárás. ... >>
1. oldal