Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula szociális civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

A Szeretetfény Gyermekei Közhasznú Egyesület

(szociális)

5711 Gyula, Vértes utca 1.
képviselő: Óré Lajosné
Alapvető emberi értékek a szeretet, az összetartás és a megbecsülés összefogása. Az emberek közötti segítségnyújtás, ezek hirdetése összefogása. ... >>

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
Evangelizációs, oktatási, kulturális, karitatív, hitéleti-szervezési tevékenység. ... >>

Aranyló Napraforgó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Blanár László utca 3-5 9
képviselő: Varga Zoltán
A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. Családi napközik, óvodák támogatása és fenntartása. Családsegítés, szociális tevékenység keretében az anyák munkaerőpiacon történő újbóli elhelyezkedésében történő segítségnyújtás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. ... >>

Átrium Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Törökzugi sor 21. 3./11.
képviselő: elnökhelyettes Ilyés Julianna, kuratóriumi elnök Kinyik Mónika
A pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve keresztény közösségek működésének elősegítése, keresztény szellemű tevékenységek működésének segítése, a szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés és szakképzés területén tevékenységek kifejtése, azok fejlesztésének és működésének támogatása, továbbá emberek és közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az alapítvány kezdeményez és működtet olyan segítő szolgálatokat, melyek szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi és/vagy foglalkoztatási, munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújthatnak az ellátásokat igénylő emberek és közösségeik számára, illetőleg ilyen területeken már működő, mások által létrehozott intézmények működéséhez hozzájárulhat, működését/működésüket koordinálhatja, kezelheti. A fogyatékos emberek érdekvédelmi feladatainak ellátása, érdekérvényesítésének segítése, segítő szolgáltatások eléréséhez segítségnyújtás, információgyűjtés a fogyatékos embereket érintő kérdésekben tanácsadás. Tapasztalatcsere, szakmai hálozat létrehozása, működtetése. ... >>

Battonyai Idősek Otthonáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Kárpát utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Imréné
Hozzájárul a Battonyai Idősek Otthonában élők mindennapi életminőségének megkönnyítéséhez. Különböző rendezvényekkel, programokkal, tanácsadással, foglalkozásokkal, oktatásokkal, képzésekkel, az otthon technikai-, tárgyi-, személyi feltételeinek javításával segíti a Battonyai idősek Otthonában élők napi életét. Az otthonban élő rászorulóknak a társadalomban lévő helyzetét és szerepét ismerteti és elfogadtatja a társadalom minél szélesebb körű rétegeivel, egy türelmesebb, elfogadóbb előítélet-mentes hozzállásra épülő személélet előtérbe állításával megkönnyíti a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók egymásra találását. ... >>

Békés Megyei ILCO Egyesület /Gyula/

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Szent István utca 17-19.
képviselő: elnök Ágota László
A megyében és a hozzá forduló más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása-, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása-, a betegség megelőzési-, illetve korai felismerési lehetőségeinek propagálása. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Laktanya utca 9/B
képviselő: Fazekasné dr. Magda Erzsébet elnök
Tagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag bel- és külföldi gyógykezelésére, a tagjának otthonápolási költségekre, az egyesület gyógyászat és rehabilitációs eszközeinek bővítésére, a tag gyermekének beiskolázásához. A tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetének szociális nehézségeiknek csökkentésére, a tagok átképzésére, konferenciákon való részvételre, továbbképzésekre. A tag közvetlen hozzátartozójának halála miatt, jelentős többletköltségek enyhítésére. ... >>

DORKÁS Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Kálvária sor 11.
képviselő: Cséfán György, elnök Dr. Demény János
Szociális, egészségnevelési feladatok ellátása. Idős, rászoruló emberek segítése, gondozása, külön erre a célra létrehozott otthonban történő elhelyésük. Szenvedélybetegek gondozása, gyógyítása. Hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában is. Egyesületek hasonló célú programjainak támogatása. Egyházi építmények (imaház, egyéb) támogatása, létesítése. ... >>

ELJÁDA Alapítvány /Gyula/

(szociális)

5700 Gyula, Sittye u. 44/b.
képviselő: Tóth Andor a kuratórium elnöke
A Magyar Köztársaság területén családi köteléken kívül élő gyermekek támogatá- sa, az életre való felkészítésük előse- gítése, keresztény hitre nevelése. ... >>

Független Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, K. Schriffert József utak 14.
képviselő: Dr. Fleischmann Enikő elnök
Drogbetegellátás feltételeinek javítása Békés megyében. Fiatalok ismeretanyagának bővítése, ifjúsági rendezvények szervezése, szabadidős programok lebonyolítása ... >>

Gyulai Foglalkoztatási Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

5700 Gyula, Bajcsy Zs. utca 42.
képviselő: Hargittai Éva, Oláh János, Singer László
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő kölcsönzés és a kapcsolódó szolgáltatások végzése. ... >>

Gyulai Időskorúak Szociális Otthona Napsugaras Ősz Alapítvány

(kulturális,szociális)

5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
képviselő: Kozák Ferenc
A Gyulai Időskorúak Szociális Otthonában élő lakók életkörülményeinek javítása, részükre kulturális rendezvények, kirándulások szervezése. ... >>

Gyulai LIBERTAS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Móra F. utca 2.
képviselő: Kocsis József
Sportversenyek, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezésén és megtartásán keresztül az ifjúság iskolán kívüli egészséges életmódra nevelését, oktatását, képességfejlesztését tartja céljának. Ezeken túlmenően a kulturális örökség megóvása, a természet-, állat-, és környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, a hátrányos helyzetű fiatalok, csoportok támogatása, védelme és a közösségi beilleszkedés segítése, valamint az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gyulai Mozgássérültek Alternatív Egyesülete

(sport,szociális,egyéb)

5700 Gyula, Lahner György utca 16. fsz./1.
képviselő: Nagy Adrienn Ildikó
A működése területén élő mozgássérült emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A mozgássérült emberek önálló életvitelre nevelése, ezáltal társadalmi kiszolgáltatásuk megszüntetése. A mozgássérültek szociális és rehabilitációs érdekképviselete, helyzetük javítása, a sajátos egyéni érdekek figyelembe vételével, azok érvényre juttatása mellett. A mozgássérültek emberi és állampolgári jogainak védelme. A mozgássérültek emberi és állampolgári jogainak védelme. A mozgássérültek segítése a sport, a fogyasztóvédelem, a rehabilitációs foglalkoztatás terén. ... >>

Gyulai Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: elnök Szendreiné Dudás Ildikó
Nagycsaládosok érdekeinek képviselete. ... >>

Gyulai Népfőiskola

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Vértanúk útja 18.
képviselő: Czirok Sándor elnök, Gedeon Éva
Kulturális, nevelési, oktatási és szociális (karitatív) tevékenység. A szociális szempontból hátrányos helyzetűek segítése. A Gyulai Népfőiskola - mint katolikus szellemiségű egyesület- működése során példaképül állítja maga elő P. Kerkai Jenő áldozatkészségét, hazafiságát, szabadságszeretetét, erkölcsi magatartását, az elesetteken való segítőkészségét, szellemiségét. ... >>

Gyulai OÁZIS Civil Szervezet

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: elnök Gazsó István
Szenvedélybetegek rehabilitálása. ... >>

Gyulai Szakmunkásképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Szent István út 38.
képviselő: Megyebíró István elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás elősegítése. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatása és díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és egyéb szabadidős programok támogatása. Diáksport, rendszeres testmozgás ösztönzése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány lehetőség szerint támogatja: A gimnáziumi képzésben részesülő tanulókat. Anyagilag segíti a szakközépiskolai képzést. Támogatást ad a használható tudást adó szakközépiskolai képzéshez. Érettségi utáni képzésnél támogatást ad lehetőség szerint a hátrányos helyzetű tanulóknak. Az esti tagozaton a technikus képzésben résztvevő hátrányos helyzetben lévő tanulót támogatja. Erkölcsi és anyagi támogatást ad a Diákönkormáyzat munkájához. Alapítványi cél minden későbbiekben beindított képzési forma támogatása. ... >>

Hadigondozottak Érdekvédelmi Egyesülete Gyula

(szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Esze T. u. 2.
képviselő: Bodré János elnök
A hadirokkantak, hadiözvegyek körében az együvétartozás érzetlének az ápolása, a hadirokkantak, hadiözvegyek, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeinek elismertetése, előmozdítása és megvédése. A hadirokkantak részrée jóléti intézmények létesítése, illetve ilyen intézmények létesítése, illetve ilyen intézmények létesítésének a hatóságoknál való szorgalmazása. ... >>

Húsipari szociális, egészségügyi és képzési Alapítvány Gyula

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Kétegyházi út 3.
képviselő: Bezdán János kuratórium elnöke
A húsiparban dolgozók, a nyugdíjasok és azok családtagjai részére szociális alap biztosítása, és ezen belül az érintettek szociális segítése. ... >>

Implom József Általános Iskola Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Béke sugárút 49.
képviselő: kuratóriumi elnök Oláh Alíz
Az iskola diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése. Ennek keretében: A tanulók iskolán kívüli, szabadidős, kulturális, turisztikai programjának anyagi támogatása, ezen belül - rendezvények támogatása - tárgyi feltételek biztosítása - kirándulások költségeinek fedezése - a nyelvi környezetben folyó nyelvi gyakorlatok segítése - az iegenyelvi hetek rendezvényeinek támogatása. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Kádas György Alapítvány

(oktatási,szociális)

5700 Gyula, Szent István u. 36.
képviselő: Balázs Gáborné elnök
A rossz szociális körülmények között élő, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek segítése, támogatása. Hátrányos helyzetű családok segítése,az értelmi fogyatékos gyermekek részére jobb feltételek, életkörülmények biztosítása. kapcsolatteremtés hasonló célú egyesületekkel, alapítványokkal. Az Alapítvány működteti, fenntartja, szakmailag felügyeli a Gyula, Semmelweis u. 8. sz. alatti Otthonházat, melyben középsúlyos értelmi fogyatékosok bentlakásos és nappali ellátását, gondozását, oktatását és képességfejlesztését végzik. ... >>

KÁVA Alapítvány

(oktatási,szociális)

5700 Gyula, Lahner György utca 16. fsz./1.
képviselő: elnök Barta Jánosné, elnökhelyettes Kertes István
A szociális segítségre szorulók segítése, oktatás, nevelés, képzés, segítő szolgálatok működtetése, gyermekvédelem, szakmai továbbképzések, rehabilitációs programok szervezése. ... >>

Kistérségek Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, T u. 4/C.
képviselő: Dr. Forgács Éva
Szakképzést nyújtó középfokú iskola fenntartása, szakképzést nyújtó felnőttoktatás. ... >>

Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány

(szociális,kulturális)

5711 Gyula, Külterület 4.
képviselő: elnök Dr. Ráki Ferencné
A fenntartó mezőgazdasági termelés megszervezése, ökogazdálkodás módszereinek elterjesztése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkalehetőségeinek feltárása, foglalkoztatás elősegítése, a gyulavári kúria megmentése. ... >>

LILA ISKOLA TANULÓIÉRT Alapítvány /Gyula/

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.
képviselő: Basky László
A Gyulai 5. számú Általános Iskola diákönkormányzati munkájának, a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, tárgyi feltételek biztosítása, kirándulások költségeinek támogatása, eredményesen szereplő tanulók, csoportok jutalmazása, tanulmányi versenyek, pályázatok nevezési díjának átvállalása, kiemelten tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának segítése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Kulcs u. 7.
képviselő: elnök Gál Ottó
Elősegíti tagjai: nevelését, képzését (politikai, kulturális és sport), munkaképességük fejlesztését, elhelyezésének és munkába állításának elősegítését, életkörülményeinek javítását. ... >>

Nagyatádi Szabó István Alapítvány /Gyula/

(szociális)

5700 Gyula, Mátyás Király u. 19.
képviselő: Dr. Kupa Mihály
Az alapítvány névadójának szellemi örökségének megfelelő érdekérvényesítő szervezetek támogatása. A mezőgazdasággal foglalkozó külföldi alapítványok, szervezetek megkeresése. ... >>

Polgári Ifjúságért és Társadalomért Egyesület

(szociális)

5700 Gyula, Fecske utca 10.
képviselő: elnök Gyepes Zsolt, elnökhelyettes Kiss Csaba, titkár Puskás Enikő
A gyulai fiatalok, fiatal családosok és egyéb korosztályok számára programok szervezése, a közösségi életvitel és a társadalomért való gondolkodás tükrözése a fiatalok felé, hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének növelése. ... >>

Pro discipulis - A tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Líceum tér 2.
képviselő: Nagyné Rokszin Anna elnök
A Gyulai Román gimnázium általános Iskola és Kollégiumban illetve tanulók körében az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, kiadványok megjelentetése, sportban elért sikerek jutalmazása, anyagilag hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A Gyulai Román gimnázium általános Iskola és Kollégiumban illetve tanulók körében az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a román nyelv, a szép román beszéd és írás elsajáításában kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása, oktatással, intézményi- és diákélettel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, sportban elért sikerek jutalmazása, anyagilag hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

PRO MERKATORES /A KERESKEDŐKÉRT/ Alapítvány /Gyula/

(oktatási,kulturális,szociális)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 2.
képviselő: Paulik Pál
Hagyományőrzés, kereskedelmi dolgozók és családtagjaik üdültetése, nyugdíjas kereskedelmi dolgozók támogatása, az önhibájukon kívül állástalanná váló ke- reskedelmi dolgozók részére munkahely- teremtés elősegítése, a kereskedelmi dolgozók vállalkozásai létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek megteremtésének támogatása, a dolgozók szakképzésének, átképzésének anyagi segítése, gyógykezelésének támogatása. ... >>

Reménysugár Alapítvány a down kórral és a fogyatékkal élőkért

(sport,szociális)

5700 Gyula, Lahner Gy. utca 9. II./11.
képviselő: elnök Bartáné Patkás Ibolya
Fogyatékos, mozgássérült gyermekek és felnőttek nappali intézményének támogatása, a gyermekek korai fejlesztése, szabadidős és sporttevékenység szervezése. ... >>

SEGÍTŐ KEZEK Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

5700 Gyula, Siórét 2.
képviselő: elnök Hack Ferenc
A Szociális Otthonban, a kis nyugdijjal rendelkezők ugyan olyan szinvonalú ellátásának biztosítása, mint az ottlakó magasabb nyugdijjal rendelkező társaiké. A koruk és rászorultságuk, elesettségük miatt nehezen alkalmazkodni tudó idős emberek segítése. Rászorultság esetén állandó, teljes körű ellátással való szálláshely biztosítása. Szociális Otthonban történő ellátás, teljes körű gondozás, gyógykezeltetés, szociális gondozás, annak szinvonal emelése. Szociálisan rászorultak folyamatos támogatása, szocializációs képességük javítása. ... >>

Szent Miklós Hitéleti, Karitatív, Jóléti, Kulturális és Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Szent Miklós park 2.
képviselő: Manuila Cristian Constantin
A Magyarországi Román Ortodox Egyház hitéleti közösségeinek oktatási, kulturális, művészeti, sportéletbeli támogatásának elősegítése, kiadványok terjesztése, oktatási kurzusok, sport-, társadalmi-, kulturális rendezvények útján. A karitáció és a hitélet elősegítése. ... >>

Színfonó Egyesület

(szociális,kulturális)

5700 Gyula, Csatorna utca 27.
képviselő: Gaál Andrea
Olyan nappali foglalkoztató intézmény létrehozása gyermekek és szülők számára, ahol ötvözve van a kötődő nevelés, hagyományőrzés, környezettudatosság és innováció. Szabadidős tevékenységek szervezése hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek számára. ... >>

Szívvel - Lélekkel Alapítvány a Fogyatékosok Integrációjáért

(szociális)

5700 Gyula, Lahner Gy. utca 9. II./11.
képviselő: elnök Barta János
A Dél-Alföldi régióban élő fogyatékosok segítése. ... >>
1. oldal