Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula sport civil szervezetek


Találatok száma: 100
1. oldal

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Katalin
A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése, ennek keretében: a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, rendezvények, versenyek szervezése, az iskola diáksportjának támogatása, a diák sportolók felkészítése, versenyeztetése, anyagi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Dűrer Albert Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Szent István u. 29.
képviselő: elnök Kiss Tamásné
Az általános iskolában oktatott idegennyelvek tanításának és tanulásának elősegítése, a számítógépes oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, nyelvi versenyek szervezése, sport és tömegsport támogatása, és az oktatással kapcsolatos tevékenység támogatása. Az iskola tanulóinak - kimelkedő tanulmányi vagy sportmunkájára tekintettel - jutalmazása. A tanítást, tanulást segítő eszközök berendezések beszerzésének, javításának támogatása. ... >>

AQVAFITT Alapítvány /Gyula/

(sport,érdekképviselet)

5700 Gyula, Szegedi Kiss I. u. 18.
képviselő: Kurucz András, Reisz József
A KÖVIZIG Vízügyi Sportegyesület és a Békés Megyei Búvár Szövetség sport alapfeladatainak támogatása. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 9. II/9.
képviselő: elnök Herczegné Szabó Marianna, elnökhelyettes Kónya Ilona
A szociális háló részeként működve, sokféle összetett lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani a rászorultaknak. Betegoktatás, betegápolás, rehabilitáló masszírozás, konferencia, egészségügyi előadások szervezése, gyermekfelügyelet. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Laktanya utca 9/B
képviselő: Fazekasné dr. Magda Erzsébet elnök
Tagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag bel- és külföldi gyógykezelésére, a tagjának otthonápolási költségekre, az egyesület gyógyászat és rehabilitációs eszközeinek bővítésére, a tag gyermekének beiskolázásához. A tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetének szociális nehézségeiknek csökkentésére, a tagok átképzésére, konferenciákon való részvételre, továbbképzésekre. A tag közvetlen hozzátartozójának halála miatt, jelentős többletköltségek enyhítésére. ... >>

Békés Megyei Sclerósis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítványa /Gyula/

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Várkert u. 1.
képviselő: Lévárdi Jenőné
A Békés Megyei Sclerósis Multiplexesek Egyesülete tagjainak támogatása. ... >>

BORIS-TEAM Lovassportegyesület

(sport)

5700 Gyula, Ecsedi utca 27/B.
képviselő: Boris László
A lovassport támogatása, népszerűsítése helyi és országos szinten és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Bumacofly Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,egyéb)

5700 Gyula, Kárpát utca 24.
képviselő: elnök Orvos Ferenc
A modellezés és a szabadidő sportokon belüli sporttevékenység rendszeres biztosítása, ehhez a technikai feltételek megteremtése, utánpótlás nevelés. ... >>

Deák-Tó Horgászegyesület

(sport)

5700 Gyula, Hársfa utca 15.
képviselő: elnök Deák Gyula
Horgászatot kedvelők közösségének megszervezése, a horgászat intézményes támogatása. ... >>

DLC Nyelviskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nagybök utca 2/b.
képviselő: Szántóné Borbély Angéla Éva elnök
A gyermekek nyelvi fejlődését szolgáló tárgyi és szellemi feltételekhez pénzügyi források megteremtése, oktatás feltételeinek, eszközrendszerének fejlesztése. Fordítás, tolmácsolási munkákkal segíteni egyéneknek és más szervezeteknek. Nyelvi táborok, sporttáborok, oktatási- és továbbképző táborok szervezése, támogatása. Az arra feljogosító megfelelő végzettséggel egészség megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket folytasson, szervezzen, támogasson és oktasson. ... >>

Dobos István Modellező Klub

(sport)

5700 Gyula, Béke sugárút 67.
képviselő: Mult József elnök
Modellezésen belüli sporttevékenység gyakorlása, rendszeres sportolás (versenyzés) biztosítása, ilyen igények felkeltése és a közösségi élet kibontakoztatása, versenyküzdő szellem fejlesztése. A modellezéssel, sportolással kapcsolatos technika biztosítása, fejlesztése. Nemzetközi tevékenység folytatása. ... >>

Dobozi Simák Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 66. III/8.
képviselő: Kiss János, Valach Zoltán
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Dr. Regele Károly Senior Úszó Klub Gyula

(sport)

5700 Gyula, Bocskai u. 13.
képviselő: Regele Piroska elnök
Az aktív sportolás (úszás) befejezését követően sportolási lehetőség megteremtése. Ezen lehetőség biztosítása minden érdeklődő számára. ... >>

Egészséges Városért Közalapítvány

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 3.
képviselő: elnök Dr. Márk László, Gedeon Éva, Kneifel Irén
Gyula város lakossága egészségi állapotromlásának megállítása, illetve kedvező irányba történő befolyásolása. Támogatásban részesíti a lakossági kezdeményezéseket, szerveződéseket és az egészségügyi prevenció és környezetvédelem lakossági akcióit. Elősegíti az egészségnevelés módszereinek hatékonyabb alkalmazását. Támogatja a szabadidő sport fejlesztését. ... >>

Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

(sport,egyéb)

5700 Gyula, Iskola utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Tagai Károly
Fogyatékosok támogatása, sport és szabadidős tevékenység szervezése. ... >>

Gyula és Környéke Gyermek Sport Club Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Tompa u. 15.
képviselő: elnök Molnár Zoltánné
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Sport. a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Gyula Városért Baráti Kör

(sport)

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
képviselő: Christián László alelnök, Dalmády Ernőné alelnök, elnök Dr. Merksz Istvánné, Kincses Ferenc alelnök
A Gyuláról elszármazottak, a helyben lakók, illetőleg a várossal rokonszenvezők kapcsolatainak, a városhoz való kötődés ébrentartása. ... >>

Gyulai Asztalitenisz Klub

(sport,oktatási)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 3.
képviselő: elnök Czifrák János, titkár Vajda Attila
A tagok szabadidő és versenysportjának biztosítása, rendszeres edzés és verseny lehetőség folyamatos szervezése, irányítása, kezdő sportolók oktatása, sportversenyek rendezése, lebonyolítása. A sporttevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Utánpótlás nevelés. ... >>

Gyulai Atlétikai Club

(sport)

5700 Gyula, Apor Vilmos tér 1.
képviselő: elnök Gajda Róbert
Amatőr atléták sportolási lehetőségének biztosítása, versenyeztetés, diáksport fejlesztése. ... >>

Gyulai Barátok Vadásztársaság

(sport)

5700 Gyula, Budai Nagy A. u. 4.
képviselő: Bak Ferenc elnök ... >>

Gyulai BODY-FIT Testépítő és Erőemelő Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Scherer F. utca 6.
képviselő: Süli József
Sportszerető emberek összefogása, testépítésbe, erőemelésbe való bevonása. Ezen területen a gyulai tömegsport és versenysport szervezése, támogatása, utánpótlás nevelés megszervezése és szakmai feltételeinek javítása. ... >>

Gyulai COLOR Kosárlabda Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 2.
képviselő: Baranyó Géza elnökhelyettes, Christián László elnökhelyettes, elnök Dr. Erdmann Gyula, Szilágyi Ferenc elnökhelyettes
Kosárlabda szervezett keretek között történő űzése. Edzési lehetőség biztosítása a tagok számára. ... >>

Gyulai Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport)

5700 Gyula, Szent László utca 1/a.
képviselő: elnök Kónya Ferenc János
Az egyesület célja a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Gyulai Eszter-Lánc Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Beréné Tamás Réka
Szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, kulturális és sport tevékenységek támogatása, kirándulások, táborozások szervezése és anyagi támogatása, óvodai rendezvények elősegítése, hozzájárulás az óvodai alkalmazottak jó munkájának elismeréséhez. ... >>

Gyulai Karate Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Lehel u. 7.
képviselő: Torma György elnök
A Shotokan Karate szellemiségének megismertetése, rendszeres edzések szervezése, edzőtáborok tartása. ... >>

Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub

(sport)

5700 Gyula, Scherer F. u. 41.
képviselő: Alt Sándor elnök
Egészségmegőrzés, lakossági sport szervezés, szabadidősporttal kapcsolatos ismeretterjesztés. Kutyatartók és kutyák egészséges életvitelének kialakítása az Agility sport eszközeivel. ... >>

Gyulai Kyokushin Karate Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Hunyadi utca 31.
képviselő: Balogh Lajos
A rendszeres sportolás, a testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak az egészséges életmódra való nevelése, valamint a sport, ezen belül a kyokushin karate megkedveltetése, ezzel együtt a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése. ... >>

Gyulai LIBERTAS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Móra F. utca 2.
képviselő: Kocsis József
Sportversenyek, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezésén és megtartásán keresztül az ifjúság iskolán kívüli egészséges életmódra nevelését, oktatását, képességfejlesztését tartja céljának. Ezeken túlmenően a kulturális örökség megóvása, a természet-, állat-, és környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, a hátrányos helyzetű fiatalok, csoportok támogatása, védelme és a közösségi beilleszkedés segítése, valamint az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gyulai Lovas Turisztikai és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

5700 Gyula, Külső-Törökzug 3.
képviselő: Perei Gábor elnök
Gyula városában a lovasturizmus, lovassport, a történelmi hagyományőrző íjászat feltételeinek megteremtése, szervezése, a város lovassportjának képviselete az országos minőségi versenysportjának, az országos és területi jelleggel szervezett bajnokságokon, kupákon és tornákon történő részvétel. A Körösök völgyének erdőinek lovasturizmussal történő feltárása, idegenforgalmi szerepének bővítése az egészséges tömegsport megteremtése. ... >>

Gyulai Lovasbarátok Köre Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Fehérkörös utca 85.
képviselő: elnök Borsos Béla
Lovasiskola működtetése, kovas turizmus, lovas programok szervezése. ... >>

Gyulai Motoros Racing Team Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

5700 Gyula, Cinka Panna utca 8.
képviselő: Gyepes Mihály
A térség motorosainak összefogása, érdekeinek védelme, fiatal motorosok támogatása, nyitott programok, rendezvények, versenyek szervezése, a motorsport népszerűsítése, a tagok és a csatlakozó motorosok folyamatos képzése, a motorsport súlyának, rangjának emelése, társadalmi elfogadottságának szélesítése a közvéleményben. Gyulán a cross motorsportban résztvevő versenyzők sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása és támogatása. Ezen sportág utánpótlásának biztosítása, a sportág iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkutatása, megkeresése, a sportág műveléséhez szükséges oktató- nevelő-, edzői tevékenység ellátása, ifjúsági verseny szervezés és rendezés. Országos és nemzetközi szintű versenyzést lehetővé tevő cross versenypálya megépítése, fenntartása és üzemeltetése. ... >>

Gyulai Mozgássérültek Alternatív Egyesülete

(sport,szociális,egyéb)

5700 Gyula, Lahner György utca 16. fsz./1.
képviselő: Nagy Adrienn Ildikó
A működése területén élő mozgássérült emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A mozgássérült emberek önálló életvitelre nevelése, ezáltal társadalmi kiszolgáltatásuk megszüntetése. A mozgássérültek szociális és rehabilitációs érdekképviselete, helyzetük javítása, a sajátos egyéni érdekek figyelembe vételével, azok érvényre juttatása mellett. A mozgássérültek emberi és állampolgári jogainak védelme. A mozgássérültek emberi és állampolgári jogainak védelme. A mozgássérültek segítése a sport, a fogyasztóvédelem, a rehabilitációs foglalkoztatás terén. ... >>

Gyulai Románok Szabadidősport Klubja KLUBUL DE RECREATIE SI SPORT A ROMÁNILOR DIN GIULA

(sport)

5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviselő: Baktai Ferencné elnök
Gyulai románság szabadidősporttev. szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, lakossági sportszerv. ismeretterjesztés. ... >>

Gyulai Sakkozásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Bajza utca 1.
képviselő: elnök Thuróczy Géza
Gyula város sakk utánpótlás nevelésének elősegítése, iskolai és korosztályos diákversenyek támogatása, sakkversenyek szervezése. ... >>

Gyulai Shidokan - Karate - Thay Boksz Club

(sport)

5700 Gyula, Béke sugárút 69.
képviselő: Szántó Ernő
A küzdősportok területén a gyulai tömegsport és versenysport szervezése, támogatása, az utánpótlás nevelés megszervezése és szakmai feltételeinek biztosítása. Mindezek érdekében helyi és országos versenyek szervezése, illetőleg a gyulai felnőtt és utánpótlás versenyzők országos versenyeken történő részvétele ... >>

Gyulai Siórét Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5700 Gyula, Bodoky utca 9-11. III./19.
képviselő: elnök Kónya György, titkár Csontos József
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása. A kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása. A bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Gyulai Sportegyesület Közhasznú Szervezet

(sport,oktatási)

5700 Gyula, 48-as u. 11.
képviselő: elnök Dr. Varga Erzsébet
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Gyulai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Szép utca 3.
képviselő: Schlett Árpád
Horgászat fejlesztése, népszerűsítése, kedvező horgászati lehetőségek elősegítése, rendezvények, versenyek szervezése. Horgászattal összefüggő jogszabály ismeretek terjesztése, szakismeret gyarapítása. Környezet- és természetvédelem. Halállomány védelme érdekében együttműködés a hatóságokkal. A horgászturizmus fejlesztése. ... >>

Gyulai Squashéria Szabadidős és Tömegsport Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Béke sugárút 58.
képviselő: Kneifel István elnök ... >>

Gyulai Szabadidős Lövész Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Kossuth tér 30. I./2.
képviselő: elnök Mult István
Szabadidős tömeg- és versenysport rendezvények szervezése és annak finanszírozása, a szövetség, vagy más társegyesületek által rendezett versenyeken való részvétel. Utánpótlás nevelése, a régmúlt hagyományainak felidézése és azok ápolása. ... >>

Gyulai Szabadidősport Klub

(sport)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 3.
képviselő: Dávid Szilvia elnök
Szakági tanfolyamszervezés, egészségmegőrzés, lakossági sporttevékenység szervezése, szabadidős sporttal kapcsolatos ismeretterjesztés. ... >>

Gyulai Szabadstílusú Kerékpárosok Egyesülete

(sport)

5700 Gyula, Pap utca 9.
képviselő: elnök Szabó Márton
Gyula és környékén élők kerékpáros sporttevékenységének segítése, sportrendezvények, versenyek szervezése. ... >>

Gyulai Szakmunkásképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Szent István út 38.
képviselő: Megyebíró István elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás elősegítése. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatása és díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és egyéb szabadidős programok támogatása. Diáksport, rendszeres testmozgás ösztönzése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány lehetőség szerint támogatja: A gimnáziumi képzésben részesülő tanulókat. Anyagilag segíti a szakközépiskolai képzést. Támogatást ad a használható tudást adó szakközépiskolai képzéshez. Érettségi utáni képzésnél támogatást ad lehetőség szerint a hátrányos helyzetű tanulóknak. Az esti tagozaton a technikus képzésben résztvevő hátrányos helyzetben lévő tanulót támogatja. Erkölcsi és anyagi támogatást ad a Diákönkormáyzat munkájához. Alapítványi cél minden későbbiekben beindított képzési forma támogatása. ... >>

Gyulai Sziszi Speedway Motoros Club, Szabadidő- és Sport Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Kodály Z. utca 2.
képviselő: elnök Kiss Szabolcs
Autós - motoros szakágban szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése. ... >>

Gyulai Tenisz Alapítvány

(sport)

5700 Gyula, Semmelweis u. 6/a.
képviselő: Dr. Vincze Árpád
Gyula város tenisz tömegsport bázisának megteremtése, népszerűsítése. ... >>

Gyulai Termál Futball Club Egyesület

(sport)

5700 Gyula, Ajtóssy A. u. 2/10.
képviselő: elnök Dr. Gulyás Imre
Labdarúgó versenysport, utánpótlásnevelés, tömegsport feltételeinek biztosítása, szervezése, Gyula város labdarúgó sportjának fejlesztése, részvétel biztosítása országos bajnokságokon. ... >>

Gyulai Úszókért Alapítvány

(sport)

5700 Gyula, Zsinór u. 15.
képviselő: Tóth András elnök
A gyulai városi úszósport támogatása, versenyek szervezése, edzőtáborok lebonyolítása, stb. ... >>

Gyulai "Váraljai Kutyakiképző" Sport és Szabadidő Alapítvány /Gyula/

(sport,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Hódi utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Bajnok Attila
A Gyulai és környéki, a győrújbaráti és Győrújbarát környéki kutya tulajdonosok sport- és szabadidős rendezvényeinek megszervezése és anyagi támogatása, versenyek szervezése, kutyamenhely létesítése, fenntartása, stb. ... >>

Gyulai Vivósportért Alapítvány

(sport)

5700 Gyula, Eminescu u. 52/B.
képviselő: (Nincs adat)
A Gyulai városi vívósport és sportolók számára megteremteni a rendszeres gyakorlás lehetőségét, edzőtáborok, versenyek szervezése, illetve azokon való részvétel anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal