Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 100
1. oldal

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

Albrecht Dürer Német-Magyar Oktatási és Kulturális Alapítvány /Gyula/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Április 4. tér 5.
képviselő: Dr. Kereskényi Miklós
Gyula és környéki iskolák diákjainak, nyelvtanárainak anyagi támogatása a német nyelv és kultura tanítására, a közös Európa megismerése. ... >>

AMI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Késmárki utca 24/a.
képviselő: elnök Gyalog László
A délalföldi régió népművészeti és művészeti értékeinek megőrzése, hagyományok ápolása, művészeti iskolákban működő tanszakok művészeti tevékenységének támogatása, rendezvényeken, versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Angyali Gyógyítók és Gyógyultak Alapítványa

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Nagyváradi út 54. I./7.
képviselő: Márki Zoltán, Perei István
Testi, lelki, szellemi egyensúlyi állapotból kibillent emberek segítése, harmonikus egyensúlyuk, emberi kapcoslataik visszaszerzésében, elsősorban természetes gyógyító módszerek és energiák segítésével. ... >>

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
Evangelizációs, oktatási, kulturális, karitatív, hitéleti-szervezési tevékenység. ... >>

Bábolnai Arab Távlovagló és Távhajtó Egyesület

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Pósteleki utca 9.
képviselő: Gál Imre
Lovasversenyek rendezése, tenyésztői munka szakmai segítése, hagyományőrzés. ... >>

Békés - Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, K. Schriffert József út 1.
képviselő: elnökhelyettes Dr. Illyés Józsefné, Szilágyiné Solymosi Mária elnök
Az egyházi hagyományokat is figyelembe véve a német nemzetiségű fiatalok nevelése a németséghez és a magyar hazához való hűségre, a felnőtt lakosság képzése. ... >>

Békés Megyei Gasztronómiai és Borlovagi Alapítvány

(kulturális)

5700 Gyula, Új sor 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Hunyadvári József
A magyar és az alföldi gasztronómia és borkultúra hagyományainak ápolása. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

BUBIV Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kulturális Alapítványa

(egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Zrinyi tér 5 sz.
képviselő: Varga Imre
Az alapítók dolgozói és nyugdíjasai betegségmegelőzésének és gyógyításának támogatása, a nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segítése, a nyugdíjasok támogatása. ... >>

"Csiga-kert szépítéséért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Part utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szathmáry Zsolt
A helyi természetvédelmi értékek megőrzésének elősegítése a helyi közösség bevonásával, szemléletformálás, környezettudatosság elősegítése, természetvédelmi terület fenntartásának, fejlesztésének elméleti és gyakorlati ösztönzése, az önkormányzat által biztosított fenntartáson túl, további fenntartási feladatok elvégzése, a természetvédelmi terület értékeinek megőrzése mellett kulturális célok megvalósítása. ... >>

Csirajos Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Budapest körút 34. III/9. I./7.
képviselő: elnök Botos József
Kulturális, oktatási tevékenység, művészeti értékek hagyományainak feltárása, néprajzi, népművészeti ismeretek közvetítése. ... >>

Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Rábai Miklós u. 3.
képviselő: Dr. Albel Andor elnök
A délalföldi gyógy- és termálfürdők között az együttműködési lehetőségek megteremtése a hatékonyabb fürdőfejlesztés megvalósításáért, közös fellépéssel az érdekképviselet erősítése. Közös és egyéni fejlesztési pályázatok megvalósításában és marketingmunkában történő együttműködés. A minőségi fejlesztésbe bevonható EU források feltárása és megszerzése. A fentieken túlmenően a kulturális örökség megóvása, valamint a természetvédelem és állatvédelem, környezetvédelem és ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, valamint az euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

ÉlőZene Ifjúsági, Kulturális és Közművelődési Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5700 Gyula, Honvéd utcai lakótelep 13. III/9.
képviselő: Pfeff Márton
Minőségi zenekultúra terjesztése, a különboző generációk, társadalmi csoportok és népcsoportok közötti megértés zene általi közvetítése, részvétel a Dél-alföldi régió testvérvárosi kapcsolatai keretében a kulturális programcserében, a magyar kultúra részét képező modern zenei kultúra népszerűsítése. ... >>

Erkel Ferenc Múzeum Barátainak Egyesülete Gyula

(kulturális)

5700 Gyula, Kossuth u. 17.
képviselő: Gyarmathy Zsolt
A város múltja iránt aktívan érdeklődő, feltárásában részt venni óhajtó, a múzeum tevékenységét elősegítő, Gyula város múltjának pozitív hagyományait ébrentartani akaró személyek összefogása e célokat szolgáló tevékenység és ezek népszerűsítése ... >>

Erkel Ferenc Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Városház u. 13.
képviselő: Dr. Bónis Ferenc elnök, Erkel Tibor elnökhelyettes, titkár D. Nagy András
Erkel Ferenc emlékének ápolása, életművének népszerűsítése. Szorgalmazza és támogatja: Erkel Ferenc munkásságának megismertetését, népszerűsítését, iskolai, illetve iskolán kiívüli közművelődés keretében, rendezvények, hangversenyek szervezésével. Erkölcsileg támogatja az Erkel-sakkversenyeket, Erkel Ferenc zenei versenyek megrendezését, a "Ki mit tud Erkelről?" címen országos verseny rendezése. ... >>

Erkel Osztály 1957 Kulturális Alapítvány

(kulturális)

5700 Gyula, Klapka u. 9.
képviselő: Kuthi Csaba
Egy szegénysorsú, arra érdeme, a gyulai Karácsonyi János Gimnáziumban érettségiző ifjúnak tandíjtámogatást nyújtani felsőfokú tanulmányai segítésére, tanulmányai befejezéséig. ... >>

Gyula és Környéke Általános Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Dobay utca 4/b.
képviselő: elnök Galuska Józsefné
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság képzése és továbbképzése, kulturális és művelődési igényeinek szervezése. A kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Gyula Város Barátai Egyesület

(kulturális)

5700 Gyula, Berzsenyi D. utca 12.
képviselő: elnök Balog István, elnökhelyettes Székely Árpád, titkár Máthé István
A város történelmének, hagyományainak megőrzése, ápolása, fürdővárosi, idegenforgalmi, bel- és külföldi testvérvárosi kapcsolatainak támogatása, erősítése. ... >>

Gyulai 1. számú Általános Iskola Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Vásárhelyi Pál utca 3. III./10.
képviselő: Palotainé Tóth Mária Gizella
hagyományőrzés, emlékkönyvkiadás ... >>

Gyulai Alkotókör Egyesület

(kulturális)

5700 Gyula, Sirály u. 14.
képviselő: Kukár István
Az irodalom, képzőművészet és egyéb művészeti ágak területein alkotók összefogása. ... >>

Gyulai Big Band és Fúvósok Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

5700 Gyula, Első utca 9.
képviselő: Kepenyes Pál
Az élő jazz zene népszerűsítése, a magyar és nemzetiségi (különösen a német és román) fúvószenei hagyományok ápolása, zenéhez, hanghoz kapcsolódó tevékenységek színvonalának fejlesztése. ... >>

Gyulai dr. Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium Öregdiák Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Domokos György, Dr. Mánya Tibor, Dr. Vincze Ferenc, Pánczél Barnabás, Petróczki Zoltán
Összefogni a volt öreg diákokat, a régi diák élet felelevenítése. A keresztény és nemzeti értékek ismertetése és terjesztése. Elősegíti az egyházi iskolák beinditását és működtetését. Előmozdítja Gyula város társadalmának polgárosodását és fejlődését. Részt vesz az egyházi iskolák rendezvényein. ... >>

Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5711 Gyula, Kulcs utca 19/A.
képviselő: Dr. Vígh Károly, Juhászné Szilágyi Angéla, Rubás Istvánné
A fúvószenei fesztiválhagyományok honosítása, versenyek, találkozók szervezése, támogatása, a fúvószene társadalmi rangjának emelése. ... >>

Gyulai Erkel Kórus Egyesület

(kulturális)

5700 Gyula, Béke sugárút 35.
képviselő: Dr. Petróczki István
kulturális tevékenység ... >>

Gyulai Eszter-Lánc Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Beréné Tamás Réka
Szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, kulturális és sport tevékenységek támogatása, kirándulások, táborozások szervezése és anyagi támogatása, óvodai rendezvények elősegítése, hozzájárulás az óvodai alkalmazottak jó munkájának elismeréséhez. ... >>

Gyulai Évszázadok Alapítvány

(kulturális)

5700 Gyula, Hársfa utca 30/1.
képviselő: Bagyinszki Zoltán tag, Balla Tibor tag, Durkó Károly elnök
Gyula város és környezete kulturális, turisztikai örökségeinek, értékeinek népszerűsítése, elfeledett értékeinek feltárása. A régió kulturális fejlődésének elősegítése, helyi művészeti és kulturális rendezvények szervezése, támogatása. A várost ismertető könyvek, időszaki kiadványok kiadása, a város (régió) kulturális értékeinek archiválása. ... >>

Gyulai Gazdakör

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Nuszbek utca 28/4.
képviselő: Szabó István elök
Kulturális és művelődési igények kielégítése, tagjai érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. Tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás. ... >>

Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete

(oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Kétegyházi út 3/1.
képviselő: elnök Dinya Imre, elnökhelyettes Csíkos Dániel, elnökségi tag Dékány Ferenc, elnökségi tag Pántya János, tag Petrina Sándor, tag Szatai Tibor, titkár Rigó István
Gyula város hentes-ipari múltjának ápolása, tárgyi emlékek gyűjtése, megőrzése, bemutatása, felügyelete, a Gyulai Kolbász nészerűsítése, gasztronómiai bemutató, képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése, szerkesztése. Húsipar-történeti kiállítás működtetése. ... >>

Gyulai Időskorúak Szociális Otthona Napsugaras Ősz Alapítvány

(kulturális,szociális)

5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
képviselő: Kozák Ferenc
A Gyulai Időskorúak Szociális Otthonában élő lakók életkörülményeinek javítása, részükre kulturális rendezvények, kirándulások szervezése. ... >>

Gyulai Kamarazenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5700 Gyula, Bartók B. utca 3.
képviselő: elnök Bakné Kocsis Beáta
Zenekultúra terjesztése, kulturális programok szervezése, zenei kiadványok terjesztése. ... >>

Gyulai LIBERTAS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Móra F. utca 2.
képviselő: Kocsis József
Sportversenyek, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezésén és megtartásán keresztül az ifjúság iskolán kívüli egészséges életmódra nevelését, oktatását, képességfejlesztését tartja céljának. Ezeken túlmenően a kulturális örökség megóvása, a természet-, állat-, és környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, a hátrányos helyzetű fiatalok, csoportok támogatása, védelme és a közösségi beilleszkedés segítése, valamint az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gyulai Lovas Turisztikai és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

5700 Gyula, Külső-Törökzug 3.
képviselő: Perei Gábor elnök
Gyula városában a lovasturizmus, lovassport, a történelmi hagyományőrző íjászat feltételeinek megteremtése, szervezése, a város lovassportjának képviselete az országos minőségi versenysportjának, az országos és területi jelleggel szervezett bajnokságokon, kupákon és tornákon történő részvétel. A Körösök völgyének erdőinek lovasturizmussal történő feltárása, idegenforgalmi szerepének bővítése az egészséges tömegsport megteremtése. ... >>

Gyulai Művészek Társasága

(kulturális)

5700 Gyula, Városház u. 13.
képviselő: Koszta Rozália ... >>

Gyulai Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Scherer Ferenc utca 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Ágnes
A gyulai németvárosi német nemzetiségi óvoda működési feltételeinek javítása, a gyermekek oktatási és nevelési körülményeinek fejlesztése. A német nemzetiség eszmei, kulturális hagyományainak őrzése és ápolása. ... >>

Gyulai Népfőiskola

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Vértanúk útja 18.
képviselő: Czirok Sándor elnök, Gedeon Éva
Kulturális, nevelési, oktatási és szociális (karitatív) tevékenység. A szociális szempontból hátrányos helyzetűek segítése. A Gyulai Népfőiskola - mint katolikus szellemiségű egyesület- működése során példaképül állítja maga elő P. Kerkai Jenő áldozatkészségét, hazafiságát, szabadságszeretetét, erkölcsi magatartását, az elesetteken való segítőkészségét, szellemiségét. ... >>

Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Béke sugárút 35.
képviselő: Varga András elnök
A Gyulai Nyugdijasok Egyesületének célja Gyula városban és környezetében élő nyugdijas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelme. ... >>

Gyulai Nyugdíjasok Polgári Egyesülete

(kulturális)

5700 Gyula, Rákóczi F. utca 13.
képviselő: alelnök Kovács Imre, alelnök Nagy Margit, elnök Janics Borbála
A helyi nyugdíjas közélet fejlesztése, a nemzeti és európai értékrend képviselete és terjesztése, a nyugdíjasokat érintő helyi közügyekben állásfoglalások kialakítása, érdekképviselet. Gyula város hagyományainak ápolása, összejövetelek szervezése. ... >>

Gyulai Polgárok Együttműködéséért Egyesület

(kulturális)

5700 Gyula, Hajnal u. 25.
képviselő: elnök Galbács Mihály
Polgárok helyi közösségének fejlesztése, hagyományos nemzeti értékek fejlesztése, polgári demokrácia ... >>

Gyulai Protestáns Kör

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Árpád u. 4-6.
képviselő: Dr. Pocsay Gábor
A magyar és ezen belül a helyi protestantizmus hagyományainak, értékeinek, szellemének ápolása, fejlesztése és közkinccsé tétele. ... >>

Gyulai Román Gimnázium Ifjúsági Hagyományőrző Egyesülete

(kulturális)

5700 Gyula, Líceum tér 2.
képviselő: elnök Szucsigán Lászlóné
A magyarországi, illetve a kétegyházi szokás és hagyományvilág felelevenítése,értékmentő és értékteremtő tevékenység. ... >>

Gyulai Szabadidős Lövész Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Kossuth tér 30. I./2.
képviselő: elnök Mult István
Szabadidős tömeg- és versenysport rendezvények szervezése és annak finanszírozása, a szövetség, vagy más társegyesületek által rendezett versenyeken való részvétel. Utánpótlás nevelése, a régmúlt hagyományainak felidézése és azok ápolása. ... >>

Gyulai Szakmunkásképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Szent István út 38.
képviselő: Megyebíró István elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás elősegítése. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatása és díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és egyéb szabadidős programok támogatása. Diáksport, rendszeres testmozgás ösztönzése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány lehetőség szerint támogatja: A gimnáziumi képzésben részesülő tanulókat. Anyagilag segíti a szakközépiskolai képzést. Támogatást ad a használható tudást adó szakközépiskolai képzéshez. Érettségi utáni képzésnél támogatást ad lehetőség szerint a hátrányos helyzetű tanulóknak. Az esti tagozaton a technikus képzésben résztvevő hátrányos helyzetben lévő tanulót támogatja. Erkölcsi és anyagi támogatást ad a Diákönkormáyzat munkájához. Alapítványi cél minden későbbiekben beindított képzési forma támogatása. ... >>

Gyulai "Szent Parascheva" Egyházközség Híveinek Egyesülete

(kulturális)

5700 Gyula, Jász Lukács utca 12.
képviselő: Dr. Olteanu Florea
Irányítja és szervezi a gyulai román ortodox hívők anyanyelvének, hagyományainak megőrzésével, fejlesztésével, az önismereti tudat erősítésével és a közösségi élettel kapcsolatos tevékenységet. A közösség céljának megvalósítása érdekében az egyesület programokat és az anyaországban turisztikai és zarándok utakat szervez. Kapcsolatokat kíván fenntartani hazai és külföldi román közösségekkel, amelyek nem sértik az alapszabályt. ... >>

Gyulai Városbarátok Köre

(kulturális)

5700 Gyula, Kulcs utca 20.
képviselő: Balla Tibor, elnök Durkó Károly, Hőgyes Elek, Lakatos Tibor, Patkás Katalin, Szalai György, Székely Árpád
Gyula város történelmi hagyományainak felélesztése, térségi szerepének megerősítése, gazdasági életének élénkítése, idegenforgalmi szerepének megőrzése és fejlesztése. A szervezet további célja, hogy az alapszabályban rögzített célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegítse a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. ... >>

Gyulai Zenei Napok Alapítvány

(kulturális)

5700 Gyula, Pf. 200.
képviselő: Czene Ferenc elnök
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Gyulai Zsidó Alapítvány

(kulturális)

5700 Gyula, Bartók B. u. 1.
képviselő: Dr. Diósi Lajos
Az egykori Gyulai Izraelita Hitközséggel és a gyulai zsidó közösséggel kapcsolatos kegyeleti kötelezettségek teljesítésének támogatása, tárgyi-spirituális emlékek megőrzése, a zsidó felelekezi- kulturális- történeti értékek képviseletére irányuló egyéni vagy közösségi kezdeményezések támogatása Gyulán, Gyula város és a régió közönségének megismertetése az egykori helyi zsidóság történetével - sorsával, tájékozódásuk segítése, kapcsolatuk pártolása a mai Magyarország és más országok, köztük Izrael Állam ... >>
1. oldal 2. oldal