Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

AQVAFITT Alapítvány /Gyula/

(sport,érdekképviselet)

5700 Gyula, Szegedi Kiss I. u. 18.
képviselő: Kurucz András, Reisz József
A KÖVIZIG Vízügyi Sportegyesület és a Békés Megyei Búvár Szövetség sport alapfeladatainak támogatása. ... >>

Átrium Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Törökzugi sor 21. 3./11.
képviselő: elnökhelyettes Ilyés Julianna, kuratóriumi elnök Kinyik Mónika
A pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve keresztény közösségek működésének elősegítése, keresztény szellemű tevékenységek működésének segítése, a szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés és szakképzés területén tevékenységek kifejtése, azok fejlesztésének és működésének támogatása, továbbá emberek és közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az alapítvány kezdeményez és működtet olyan segítő szolgálatokat, melyek szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi és/vagy foglalkoztatási, munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújthatnak az ellátásokat igénylő emberek és közösségeik számára, illetőleg ilyen területeken már működő, mások által létrehozott intézmények működéséhez hozzájárulhat, működését/működésüket koordinálhatja, kezelheti. A fogyatékos emberek érdekvédelmi feladatainak ellátása, érdekérvényesítésének segítése, segítő szolgáltatások eléréséhez segítségnyújtás, információgyűjtés a fogyatékos embereket érintő kérdésekben tanácsadás. Tapasztalatcsere, szakmai hálozat létrehozása, működtetése. ... >>

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet)

5711 Gyula, Fehér-Körös utca 69.
képviselő: Kásler Árpád
A banki adósok, elsősorban, de nem kizárólag a deviza alapú hitelesek, egyéni és társas vállalkozások érdekképviselete, közvetítői tevékenység az adósok és a Bankszövetség, a Kormány között, együttműködés hasonló célokat megvalósító szervezetekkel, civil közéleti klubok, előadások szervezése, szabadidős program szervezése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Békés Megye Vadászható Vadjaiért Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet)

5700 Gyula, Pósteleki utca 22. II/9.
képviselő: Bránya János
A békés megyei vadászható vadfajok természetes, és tenyésztett állományának minőségi és mennyiségi fejlesztése, különös tekintettel a Békés Megyére jellemző, vadászható vadfajokra. Mozgósítani szeretné mindazon hazai és külföldi vadászokat, és a vadászattal szimpatizáló természetes és jogi személyeket, akik hajlandóak tenni és egymással szövetségre lépni Békés Megye vadászható vadjaiért. ... >>

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Béke sugárút 38.
képviselő: titkár Szatmári István
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozói érdekeinek képviselete. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Scherer F. utca 14.
képviselő: elnök Mittag Mónika, elnökhelyettes Bárdiné Békési Mária
Kiépíteni, fejleszteni a Békés megyei németség fennmaradásának feltételeit, ápolni és erősíteni nemzeti sajátosságait. ... >>

Érdekvédő Mediátor Egylet

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Bocskai utca 9.
képviselő: Jámbor István elnök, Nagy Béla titkár, Rostás Ferenc alelnök
Általános érdekvédelem. ... >>

Gyula és Környéke Általános Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Dobay utca 4/b.
képviselő: elnök Galuska Józsefné
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság képzése és továbbképzése, kulturális és művelődési igényeinek szervezése. A kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: elnök Dr. Fábián Mihály
A szövetségbe tömörülő civil szervezetek tevkenységének összehangolása, helyi, kistérségi regionális, országos és nemzetközi megjelenítése, szervezeti életük és munkájuk elősegítése, érdekeik képviselete. A helyi értékek ápolása és átörökítése. ... >>

Gyulai Gazdakör

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Nuszbek utca 28/4.
képviselő: Szabó István elök
Kulturális és művelődési igények kielégítése, tagjai érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. Tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás. ... >>

Gyulai Idegenforgalmi Egyesület

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Eszperantó tér 1.
képviselő: Petrovszki Pálné elnök
Érdekképviselet, érdekvédelem. Ügyel a vállalkozási verseny tisztaságára. Részt vesz a gazdaság önkormányzatának kiépítésében. Közreműködik az aktív piac építésében, a piaci etika normáinak kialakításában és betartásában. Működési területén nemzetközi árubemutatókat, kiállításokat, vásárokat és üzletember-találkozókat szervez, illetve azokon részt vesz. ... >>

Gyulai Közüzemi Kft Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Szent László u. 16.
képviselő: Fábián István
A szakszervezet tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Béke sugárút 35.
képviselő: Varga András elnök
A Gyulai Nyugdijasok Egyesületének célja Gyula városban és környezetében élő nyugdijas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelme. ... >>

Gyulai Szabadidős Lövész Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Kossuth tér 30. I./2.
képviselő: elnök Mult István
Szabadidős tömeg- és versenysport rendezvények szervezése és annak finanszírozása, a szövetség, vagy más társegyesületek által rendezett versenyeken való részvétel. Utánpótlás nevelése, a régmúlt hagyományainak felidézése és azok ápolása. ... >>

Hadigondozottak Érdekvédelmi Egyesülete Gyula

(szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Esze T. u. 2.
képviselő: Bodré János elnök
A hadirokkantak, hadiözvegyek körében az együvétartozás érzetlének az ápolása, a hadirokkantak, hadiözvegyek, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeinek elismertetése, előmozdítása és megvédése. A hadirokkantak részrée jóléti intézmények létesítése, illetve ilyen intézmények létesítése, illetve ilyen intézmények létesítésének a hatóságoknál való szorgalmazása. ... >>

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete

(tűzoltó,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Bartók B. u. 12.
képviselő: Csomós Péter, Kovács Róbert szervezőtitkár, Réfi Gábor, Vidó Attila titkár
A tagok sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

Idősgondozásban Dolgozók Gyulai Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Munkácsy u. 9.
képviselő: Deczki Ferencné ügyvivő, Ungor Ferencné ügyvivő, Vaszkán Erzsébet szóvivő ... >>

Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Önálló Szakszervezete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Városház utca 26.
képviselő: titkár Kurucz András
Az önálló szakszervezetet alkotó tagság társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és sport érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete és védelme. A tagság élet és munkakörülményeinek javítása. ... >>

Lakásszövetkezetek Békés Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

5700 Gyula, 48-as u. 7.
képviselő: Szabó István elnök
Feltárja a lakásszövetkezetek és a tagok érdekeit, és érvényesítse, ellássa azok képviseletét. Sokoldalú szolgáltatást nyújtson az önálló gazdálkodáshoz, az együttműködéshez és szervezze azokat. Kezelje a rendelkezésre álló közös vagyont. ... >>

Leel-Őssy Kft. Önálló Szakszervezete

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Bodoky u. 1.
képviselő: Juhász Gyula elnök, Kurtáné Petri Aranka elnökségi tag, Zsilák Sándor titkár
Dolgozói érdekvédelem és érdekképviselet. ... >>

Légúti Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete Gyula

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Sitka utca 1.
képviselő: elnök Szkaliczki Sándorné, gazdasági vezető Kovács Julianna
Kiemelt működési célja az asztmával, vagy más fulladással járó légúti betegséggel, illetve allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek minél alaposabb megismerése, a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Érdekvédelem az asztmás betegek társadalmi beilleszkedésének érdekében. ... >>

Magyar Fürdővárosok Szövetsége Gyula

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 3.
képviselő: elnök Vértes Árpád
A magyar fürdővárosok érdekszövetségeként az együttműködési lehetőség megteremtése és kiszélesítése e városok között, érdekképviselet. Közös akciók szervezése, a rendelkezésre álló adatok cseréje és közös felhasználása. Tapasztalatok cseréje és közös találkozók megszervezése. ... >>

Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Békés Megyei Szövetsége Gyula

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Ady E. u. 8.
képviselő: Sándor Istvánné elnök
A Szövetség tevékenységével összefüggő jogszabályok előkészítésében való közreműködés. A gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozók szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeinek érvényesítése. ... >>

Magyar Infekciókontroll Társaság

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: alelnök Dr. Rákay Erzsébet, alelnök Ringbauer Zsuzsanna, elnök Dr. Szilágyi Emese
A betegek és a személyzet mosocomiális infekció rizikójának felmérése és csökkentése, az intézményekben bekövetkező endémiásan vagy járvány formájában jelentkező infekciók tekintetében egyaránt. Szakmai és tudományos együttműködés segítése, a magyarországi infekciókontroll tevékenység előmozdítása. ... >>

Magyar Országos Nemzetőr Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Szlányi 1168.
képviselő: elnök Molnár László
A forradalmi hagyományok ápolása, a közrend védelme. ... >>

Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervezete Gyula

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: elnök Dr. Viski Anna
A kamara célja: a kamaráról szóló törvény kezdeményezése, az orvosok szakmai, etikai, gazdasági, szociális érdekeinek érvényesítése. Az orvosi tevékenység szinvonalának emelése. Az orvosi tevékenység társadalmi jelentőségének elismertetése. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Gyula

(sport,érdekképviselet)

5700 Gyula, Eminescu u. 46.
képviselő: Bíró József, Cséfán Tivadar elnök
A szakszerű postagalambtenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése, szakszerű irányítása. Szakismeretek terjesztése, előadások tartása, egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Tagjai érdekvédelme. Tenyésztési eszközök és sporthoz szükséges felszerelések kollektív beszerzésének elősegítése. ... >>

Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

5700 Gyula, Vásárhelyi Pál utca 4. II./13.
képviselő: Csaba László
Irányítja, szervezi a magyar szenior úszósportban folyó tevékenységet, képviseli a sportág érdekeit, versenyek, rendezvények szervezése. ... >>

Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8.
képviselő: Budai János elnökségi tag, Dr. Csotye János elnök, Márk György, Oroján István elnökségi tag
A szövetség célja: politikai és kulturális szervező, felvilágosító-nevelő munkával serkentse a magyarországi románokat a társadalmi, gazdasági és kulturális feladatok elvégzésében való aktív részvételre. ... >>

Szabadtéri Színházak Szövetsége

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Kossuth L. u. 13.
képviselő: Gedeon József ügyvezető
A magyar szabadtári színházi kultúra elért eredményeinek, intézményeinek társadalmi rangjának védelme, kapcsolattartás, műsorcsere egymással és a kőszinházakkal, kapcsolattartás a minisztériumokkal, és egyéb országos szinházművészeti szakmai szervezetekkel, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a szabadtéri szinházak érdekeinek képviselése, kapcsolattartás idegenforgalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal. ... >>

Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

5700 Gyula, Galamb utca 21.
képviselő: elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet
A gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, gondozásával és ügyeinek intézésével foglalkozó szakemberek és civil (természetes és jogi ) személyek összefogásával, együttes munkájával a gyermekek bántalmazása, elhanyagolása elleni közös fellépés, a gyermekbántalmazással szemben társadalmi közöny, ill. tájékozatlanság csökkentése, megelőzés, a gyermekek egészséges fejlődéséért felelős személyek és társadalmi környezet felvilágosítása, oktatása, a gyermekek jogainak érvényesüléséért. ... >>

Tanyavilágban Élők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Siórét 60.
képviselő: elnök Csordás Józsefné, elnökhelyettes Szabó György, titkár Vince Mihályné
A tanyavilágban élők érdekvédelme. ... >>

ÜVEGBÚRA Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2.
képviselő: elnök Darvasi Mihályné
Pszichiátriai betegségekkel szembeni társadalmi előítélet csökkentése, széleskörű felvilágosítás, érdekvédelem, reintegráció segítése, rehabilitáció. ... >>

Viharsarki Bűnmegelőző Egyesületek Regionális Szövetsége

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Budapest körút 45.
képviselő: Antal János
Bűnmegelőzés, közbiztonság, katasztrófavédelem, közlekedésbiztonság javítása, környezetvédelem, társadalmi tevékenységet ellátó szervezetek támogatása, érdekvédelem, információ továbbítás. ... >>
1. oldal