Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Gyulai Református Életért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Petőfi tér 4.
képviselő: elnök Dr. Puskás János
A gyülekezeti élet működésének, a lelkészi és munkatársi szolgálat ellátásának segítése, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok építése, felújítása, korszerűsítése, az iskola és óvoda működésének segítése. Egyházi missziói munka támogatása, a diakónia és szociális feladatok fejlesztése. ... >>

A "Harmonikus Emberért" Chi Kung Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: Mokáné dr. Komlódi Eszter
Egészségmegőrzés ősi magyar és keleti (kínai) technikák segítségével. ... >>

ÁLLATOTTHON Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Székely A. utca 18/2.
képviselő: Dr. Soproni Mária kuratóriumi elnök
A Gyula, Kígyósi úton 0548/4. hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhelyen élő kóbor állatok tartásának, gondozásának elősegítése a folyamatos, rendszeres és szakszerű ellátásuk anyagi fedezetének biztosítása, az állatok védelme és a természetvédelem. ... >>

Bábolnai Arab Távlovagló és Távhajtó Egyesület

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Pósteleki utca 9.
képviselő: Gál Imre
Lovasversenyek rendezése, tenyésztői munka szakmai segítése, hagyományőrzés. ... >>

Békés Megye Orvosaiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Dob utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vincze Gábor
Az egzisztenciális problémákkal küzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése, és támogatása. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Scherer F. utca 14.
képviselő: elnök Mittag Mónika, elnökhelyettes Bárdiné Békési Mária
Kiépíteni, fejleszteni a Békés megyei németség fennmaradásának feltételeit, ápolni és erősíteni nemzeti sajátosságait. ... >>

Békési Ornitológiai Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Bihari utca 3.
képviselő: Fülöp János
Díszmadártenyésztés, díszmadártartás népszerűsítése. ... >>

Bumacofly Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,egyéb)

5700 Gyula, Kárpát utca 24.
képviselő: elnök Orvos Ferenc
A modellezés és a szabadidő sportokon belüli sporttevékenység rendszeres biztosítása, ehhez a technikai feltételek megteremtése, utánpótlás nevelés. ... >>

Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

(sport,egyéb)

5700 Gyula, Iskola utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Tagai Károly
Fogyatékosok támogatása, sport és szabadidős tevékenység szervezése. ... >>

Gyulai Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. u. 1.
képviselő: Galuska József elnök
Természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, pályázatok készítése, támogatások ... >>

Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: elnök Dr. Fábián Mihály
A szövetségbe tömörülő civil szervezetek tevkenységének összehangolása, helyi, kistérségi regionális, országos és nemzetközi megjelenítése, szervezeti életük és munkájuk elősegítése, érdekeik képviselete. A helyi értékek ápolása és átörökítése. ... >>

Gyulai Független Polgári Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Siórét 34.
képviselő: elnök Szalma István
A helyhatósági választásokra felkészülés, a városi közéletben való részvétel, kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, helyi érdekek képviselete. ... >>

Gyulai Iparosokért és Vállalkozókért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Dobay utca 4/B.
képviselő: elnök Dancs László
A Gyula és környéke iparosai és vállalkozói körében és részére az euroatlanti integráció elősegítése. Európai Unióhoz kapcsolódó ismeretek megismertetése, korszerű vállalkozási, vállalkozásfejlesztési tanácsadás, képzés, a térség iparosainak és vállalkozóinak együttműködését segítő munka megvalósítása, pályázati lehetőségek felkutatása, gazdasági kapcsolatok elősegítése külföldi vállalkozókkal. ... >>

Gyulai Kék Lámpa Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Bartók B. u. 12.
képviselő: Kiss József
Közbiztonság fenntartásában, mentésben résztvevő személyek szakmai összefogása, részükre szabadidős tevékenység szervezése ... >>

Gyulai Közüzemi Kft Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Szent László u. 16.
képviselő: Fábián István
A szakszervezet tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Gyulai Kutyás Klub Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Vásár utca 24.
képviselő: Kővári István
A kutyaállomány népszerűsítése, szakszerű tenyésztés elősegítése. ... >>

Gyulai Lovas - Íjász Szabadidő Klub

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Lahner Gy. utca 14. fsz./2.
képviselő: elnök Nagy László
Lovas szabadidős programok, lovasiskola működtetése, együttműködés más egyesületekkel, érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Gyulai Mozgássérültek Alternatív Egyesülete

(sport,szociális,egyéb)

5700 Gyula, Lahner György utca 16. fsz./1.
képviselő: Nagy Adrienn Ildikó
A működése területén élő mozgássérült emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A mozgássérült emberek önálló életvitelre nevelése, ezáltal társadalmi kiszolgáltatásuk megszüntetése. A mozgássérültek szociális és rehabilitációs érdekképviselete, helyzetük javítása, a sajátos egyéni érdekek figyelembe vételével, azok érvényre juttatása mellett. A mozgássérültek emberi és állampolgári jogainak védelme. A mozgássérültek emberi és állampolgári jogainak védelme. A mozgássérültek segítése a sport, a fogyasztóvédelem, a rehabilitációs foglalkoztatás terén. ... >>

Gyulai Protestáns Kör

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Árpád u. 4-6.
képviselő: Dr. Pocsay Gábor
A magyar és ezen belül a helyi protestantizmus hagyományainak, értékeinek, szellemének ápolása, fejlesztése és közkinccsé tétele. ... >>

Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja

(egyéb)

5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviselő: Márk György elnök
Szabadidő hasznos eltöltésében való közreműködés. ... >>

Gyulai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Szép utca 3.
képviselő: Schlett Árpád
Horgászat fejlesztése, népszerűsítése, kedvező horgászati lehetőségek elősegítése, rendezvények, versenyek szervezése. Horgászattal összefüggő jogszabály ismeretek terjesztése, szakismeret gyarapítása. Környezet- és természetvédelem. Halállomány védelme érdekében együttműködés a hatóságokkal. A horgászturizmus fejlesztése. ... >>

Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja

(tűzoltó,egyéb)

5700 Gyula, Bartók B. u. 12.
képviselő: Csíkos Dániel elnök
Tűzoltó nyugdíjasokat érintő tevékenység, érdekképviselet. ... >>

GYULATALENT Alapítvány /Gyula/

(oktatási,kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2.
képviselő: Annus Andor, Nádházi István
Gyula város szellemi, kulturális gyarapítását szolgáló felsőoktatási intézmények és vállalkozások anyagi és erkölcsi segítése, a városból felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok számára ösztöndíjak juttatása, tandíj átvállalása stb. ... >>

Hálózati Világ Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

5700 Gyula, Köröspart utca 42.
képviselő: Pardi Sándor
Támogtni Magyarországon az informatikai tevékenységgel kapcsolatos fejlesztést. Támogatni Magyarországon és Európában működő szervezetek, közösségek, magánszemélyek információs kapcsolatait. Informatikai kutatás, fejlesztés támogatása. Az informatika eszközeivel csökkenteni a munkanélküliséget. Az informatika által támogatni a környezetvédelmet. ... >>

Kálvária Alapítvány /Gyula/

(egyéb)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 3.
képviselő: Bielik Gábor
Részb. elpusztított és megrongálódott Gyulai Kálvária építményeinek helyreál- lítása, kálv.domb és körny.parkosítása, figyelemmel a városfejl.célkitűzésekre. ... >>

Közhasznú Fejlesztési Egyesület

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Szőlőskert utca 50.
képviselő: elnök Balog Gábor
A regionális tudomány és a hozzá kapcsolódó társtudományok eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése, terület és vidékfejlesztés segítése, hagyományőrzés, műszaki, tudományos tevékenység fejlesztése. ... >>

Madárbarátok Országos Egyesülete

(egyéb)

5700 Gyula, Borz utca 4.
képviselő: Gyepes Imre
Díszmadarak tenyésztése és tartói tevékenység összehangolása, segítése, szaktanácsadás. ... >>

Maestro Poker Club

(oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Budapest körút 40. IV./12.
képviselő: Szabó Zoltán
Kártyajátékok népszerűsítése, oktatása, játék lehetőségek biztosítása, tanfolyamok szervezése, kártyajátékok megtanítása, összejövetelek szervezése, tartása. ... >>

Magyar Országos Nemzetőr Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Szlányi 1168.
képviselő: elnök Molnár László
A forradalmi hagyományok ápolása, a közrend védelme. ... >>

Magyarországi Románok Kutatóintézete

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8.
képviselő: Dr. Berényi Mária
Tudományos kutató, művészeti és alkotó tevékenység végzése, a magyarországi román történelmi, irodalmi, művészeti hagyományok feltárása és azok fejlesztése, a románság körében történő népszerűsítése, tudományos és kulturális kiadványok összeállítása, a tudományos kutatások intézményesítésének megszervezése. ... >>

Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Fehér-körös u. 21.
képviselő: Felföldi Sándor, Kiss Ibolya, Pálfi Endréné
Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása. oktatási és kulturális programok szervezése, az arra rászoruló családok részére tanácsadás, kiadványok megjelenítése és terjesztése. ... >>

RETROS Baráti Kör

(egyéb)

5700 Gyula, Gyep utca 26.
képviselő: Gáspár Ilona
A tánc és a póker intézményes támogatása, az ilyen irányú igényeket kielégítő közösség megszervezése. ... >>

Sikeres Gyuláért Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Ecsedi utca 22.
képviselő: Kneifel Irén elnök
Gyula város felvirágoztatása, önkormányzati döntések társadalmasítása, partnerkapcsolatok bővítése. ... >>

Szívdobbanás a Gyulai Kardiológiai Osztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: elnök Dr. Szeberényi Tamás
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház II. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása eszközök beszerzése révén, az osztályon dolgozók munkakörülményeinek javítása, képzések, tanulmányi utak szervezése. ... >>

Tanyavilágban Élők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Siórét 60.
képviselő: elnök Csordás Józsefné, elnökhelyettes Szabó György, titkár Vince Mihályné
A tanyavilágban élők érdekvédelme. ... >>
1. oldal