Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Városért és a Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
A közéleti tisztaságot elősegítő törekvések támogatása Gyula városában, a Pándy Kálmán megyei Kórház orvosai színvonalas szakmai képzésének elősegítése. A kórház részére jótékonysági rendezvény szervezése, adományok gyűjtése, fogadása. ... >>

Alapítvány a Tüdőgyógyászatért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5703 Gyula, Sitka u. 1.
képviselő: Dr. Fábián Mihály
A Békés Megyei Képviselő-testület Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórházának magas szintű szakmai munkájának és a magas szinvonalú betegellátás biztosítása érdekében. A kor műszaki szinvonalának megfelelő minőségű orvosi műszerek és felszerelések, ápolási eszközök beszerzése és működtetése. A Szakkórház gazdasági, műszaki ellátásának szinvonalát javító eszközbeszerzések biztosítása. A kora szakmai szinvonalának megfelelő magas fokú szakmai képzettséggel rendelkező szakember-állomány biztosítása érdekében ösztöndijak kiírása, a Szakkorház alkalmazottai szakképzésének anyagi támogatása és ösztönzése. ... >>

Átrium Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Törökzugi sor 21. 3./11.
képviselő: elnökhelyettes Ilyés Julianna, kuratóriumi elnök Kinyik Mónika
A pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve keresztény közösségek működésének elősegítése, keresztény szellemű tevékenységek működésének segítése, a szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés és szakképzés területén tevékenységek kifejtése, azok fejlesztésének és működésének támogatása, továbbá emberek és közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az alapítvány kezdeményez és működtet olyan segítő szolgálatokat, melyek szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi és/vagy foglalkoztatási, munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújthatnak az ellátásokat igénylő emberek és közösségeik számára, illetőleg ilyen területeken már működő, mások által létrehozott intézmények működéséhez hozzájárulhat, működését/működésüket koordinálhatja, kezelheti. A fogyatékos emberek érdekvédelmi feladatainak ellátása, érdekérvényesítésének segítése, segítő szolgáltatások eléréséhez segítségnyújtás, információgyűjtés a fogyatékos embereket érintő kérdésekben tanácsadás. Tapasztalatcsere, szakmai hálozat létrehozása, működtetése. ... >>

Békés Megye Orvosaiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Dob utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vincze Gábor
Az egzisztenciális problémákkal küzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése, és támogatása. ... >>

Békés megye Orvosaiért Alapítvány /Gyula/

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Kincses László
Az egzisztenciális problémákkal kűzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok, illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Koszta Julianna elnök
Az asszisztenseket és ápolókat ért fizikai, stb. károsodás esetén támogatás nyújtása, anyagi támogatás, pályázatok kiírása és annak díjazása. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

Békés megyei Háziorvosi Alapítvány /Gyula/

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi u. 1/a.
képviselő: Dr. Garay Erzsébet
A háziorvosok és a háziorvosokat segítő asszisztensek és más munkatársak továbbképzésének és általában a háziorvoslással kapcsolatos tevékenységnek a támogatása. ... >>

Békés Megyei Idegsebészeti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: elnök Juhász-Kis László
Idegsebészeti osztály orvosi műszer beszerzésének, ápolási eszközeinek javítása, az osztály dolgozóinak szakmai továbbképzés támogatása, tudományos előadások, kongresszusok helyi szervezése. ... >>

Békés Megyei ILCO Egyesület /Gyula/

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Szent István utca 17-19.
képviselő: elnök Ágota László
A megyében és a hozzá forduló más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása-, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása-, a betegség megelőzési-, illetve korai felismerési lehetőségeinek propagálása. ... >>

Békés Megyei Rákbetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Pikó Béla kuratóriumi elnök
Rákbetegek gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységének segítése, a gyulai Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály munkájának segítése. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 9. II/9.
képviselő: elnök Herczegné Szabó Marianna, elnökhelyettes Kónya Ilona
A szociális háló részeként működve, sokféle összetett lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani a rászorultaknak. Betegoktatás, betegápolás, rehabilitáló masszírozás, konferencia, egészségügyi előadások szervezése, gyermekfelügyelet. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Laktanya utca 9/B
képviselő: Fazekasné dr. Magda Erzsébet elnök
Tagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag bel- és külföldi gyógykezelésére, a tagjának otthonápolási költségekre, az egyesület gyógyászat és rehabilitációs eszközeinek bővítésére, a tag gyermekének beiskolázásához. A tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetének szociális nehézségeiknek csökkentésére, a tagok átképzésére, konferenciákon való részvételre, továbbképzésekre. A tag közvetlen hozzátartozójának halála miatt, jelentős többletköltségek enyhítésére. ... >>

Békés Megyei Sclerósis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítványa /Gyula/

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Várkert u. 1.
képviselő: Lévárdi Jenőné
A Békés Megyei Sclerósis Multiplexesek Egyesülete tagjainak támogatása. ... >>

BUBIV Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kulturális Alapítványa

(egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Zrinyi tér 5 sz.
képviselő: Varga Imre
Az alapítók dolgozói és nyugdíjasai betegségmegelőzésének és gyógyításának támogatása, a nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segítése, a nyugdíjasok támogatása. ... >>

CSINI-FITT Egészségvédő Alapítvány /Gyula/

(természetvédelem,egészségügyi)

5700 Gyula, Béke sugárút 35.
képviselő: Dr. Kása Gyuláné
A természetes életmód fejlesztése, az egészségvédelem, testkultura, relaxáció, torna, masszázs, az egészséges táplálkozás népszerűsítése. ... >>

Cukorbetegek Gyulai Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Budapest krt. 49. III/18.
képviselő: Darida Katalin, Kincses János elnök
Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységeket. Érdekképviseletet biztosít, segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységekben. ... >>

Dél-alföld Wellness Egyesület

(egészségügyi)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 9. II./9.
képviselő: elnök Herczegné Szabó Marianna
Az egészséges életmód népszerűsítése, egészségvédelem. ... >>

DLC Nyelviskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nagybök utca 2/b.
képviselő: Szántóné Borbély Angéla Éva elnök
A gyermekek nyelvi fejlődését szolgáló tárgyi és szellemi feltételekhez pénzügyi források megteremtése, oktatás feltételeinek, eszközrendszerének fejlesztése. Fordítás, tolmácsolási munkákkal segíteni egyéneknek és más szervezeteknek. Nyelvi táborok, sporttáborok, oktatási- és továbbképző táborok szervezése, támogatása. Az arra feljogosító megfelelő végzettséggel egészség megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket folytasson, szervezzen, támogasson és oktasson. ... >>

DORKÁS Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Kálvária sor 11.
képviselő: Cséfán György, elnök Dr. Demény János
Szociális, egészségnevelési feladatok ellátása. Idős, rászoruló emberek segítése, gondozása, külön erre a célra létrehozott otthonban történő elhelyésük. Szenvedélybetegek gondozása, gyógyítása. Hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában is. Egyesületek hasonló célú programjainak támogatása. Egyházi építmények (imaház, egyéb) támogatása, létesítése. ... >>

Egészséges Városért Közalapítvány

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Petőfi S. tér 3.
képviselő: elnök Dr. Márk László, Gedeon Éva, Kneifel Irén
Gyula város lakossága egészségi állapotromlásának megállítása, illetve kedvező irányba történő befolyásolása. Támogatásban részesíti a lakossági kezdeményezéseket, szerveződéseket és az egészségügyi prevenció és környezetvédelem lakossági akcióit. Elősegíti az egészségnevelés módszereinek hatékonyabb alkalmazását. Támogatja a szabadidő sport fejlesztését. ... >>

ÉLETMÓD 2000 Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
képviselő: Dr. Csabáné Mészáros Lenke
A népesség egészségügyi problémáinak megoldása, ezek kezelése, többféle eszközzel. ... >>

Független Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, K. Schriffert József utak 14.
képviselő: Dr. Fleischmann Enikő elnök
Drogbetegellátás feltételeinek javítása Békés megyében. Fiatalok ismeretanyagának bővítése, ifjúsági rendezvények szervezése, szabadidős programok lebonyolítása ... >>

Gyula és Környéke Gyermek Sport Club Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Tompa u. 15.
képviselő: elnök Molnár Zoltánné
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Sport. a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Gyulai Baleseti Sebészetért Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Wagner József elnök
A gyulai baleseti sebészeti ellátás szakmai szinvonalának emelése, az orvosi műszerezettség javítása, a szakmai felkészültség növelésének elősegítése, a tudományos és kutatómunka támogatása a lkaosság egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének és ... >>

Gyulai Egészségügyi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Szent István tér 17-19.
képviselő: elnök Dr. Párduczné Szöllősi Andrea
A Gyulai Egészségügyi Főiskolai Karon folyó nevelés és oktatás, képességfejlesztés szakmai színvonalának emelése, kutató- és tudományos munka támogatása. ... >>

Gyulai Élet Klub Egyesület

(egészségügyi)

5711 Gyula, Határ utca 11.
képviselő: dr. Szabó Józsefné dr. Perjési Klára
Az egészség, mint legfontosabb alapérték figyelemmel tartása mellett a betegsé megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció komplex biztosítása egyesületi keretek között a tagok számára, egyidejűleg az egészségi állapotokat felmérve, egészségi állapotot és életminőséget javítva, közvetve, elemezve bizonyítani a gyulai gyógyvíz minőségét, munkát adva a helyi szakembereknek, háttérszolgáltatást végző kis- és középvállalkozásoknak, növelni a foglalkoztatást. Egészségtudatosság, nevelés felismerése, segítése fokozása. A magyar balneológia jelentőségének növelése. ... >>

Gyulai Gyermekosztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Kárpát utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Pákozdiné Vajda Erika
A Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza Gyermekosztály részére korszerű műszerek beszerzése, egészségügyi szakmai célok megvalósításának támogatása, azon közhasznú céljérdekében, amely az egészségmegőzrés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megvalósítását. A fenti cél elérésének eszközei: a gyógyító munkához szükséges eszközök, műszerek vásárlása. Az osztály orvosainak belföldi és külföldi továbbképzésének tanulmányainak, tudományos tevékenységének támogatása, orvosi szakmai rendezvényeken és fórumokon való részvétel támogatása. ... >>

Gyulai OÁZIS Civil Szervezet

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: elnök Gazsó István
Szenvedélybetegek rehabilitálása. ... >>

Gyulai Szemészeti Osztályért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: elnök Dr. Pelle Zsuzsanna, Gombos Jánosné
A Szemészeti Osztály orvosi műszer beszerzésének, ápolási eszközeinek javítása. Az osztály dolgozói szakmai továbbképzésének támogatása. Orvosi, szakdolgozói szakmai továbbképzések, kongresszusok részvételének támogatása. ... >>

Gyulai Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Bajza utca 3/b.
képviselő: Dr. Rácz Attila
a gyulai gyógyító tevékenység magas szintű szakmai színvonalának és az eredményes gyógyító tevékenység, betegellátás biztosítása. ... >>

Hőforrás Gyógyászati Egyesület

(egészségügyi)

5700 Gyula, Rábai u. 2.
képviselő: Dr. Tokaji Ferenc elnök
Az egészséges életmód kialakításának elősegítése, egészségmegőrzés, rehabilitáció segítése abból a célból, hogy az egyesület tagsága, illetve az érdeklődők egészséges életmódot alakíthassanak ki, illetve folytathassanak mindennapi életük során, továbbá kérelem esetén gyógykezelések támogatása. ... >>

Hu-Man Medica Tradicionális Gyógyászok Közhasznú Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Szlányi utca 8.
képviselő: Husvéth György
Szociális, egészségügyi, egészség megőrzési, gyógyításnak nem minősülő tradícionális gyógyhatású szolgáltatás nyújtása. A tagok számára szakmai képzések biztosítása, érdekképviselet. Nevelési- oktatási, felnőttképzési, szakképzési, kulturális programok biztosítása. Sport, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Húsipari szociális, egészségügyi és képzési Alapítvány Gyula

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Kétegyházi út 3.
képviselő: Bezdán János kuratórium elnöke
A húsiparban dolgozók, a nyugdíjasok és azok családtagjai részére szociális alap biztosítása, és ezen belül az érintettek szociális segítése. ... >>

Körös Shotokan Karate Regionális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Kerék u. 37/b.
képviselő: Dr. Horváth Imre elnök, Farkas András elnökhelyettes, Szirony Zsolt titkár
Tradicionális budo sportok oktatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, betegségmegelőzés. ... >>

Légúti Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete Gyula

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Sitka utca 1.
képviselő: elnök Szkaliczki Sándorné, gazdasági vezető Kovács Julianna
Kiemelt működési célja az asztmával, vagy más fulladással járó légúti betegséggel, illetve allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek minél alaposabb megismerése, a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Érdekvédelem az asztmás betegek társadalmi beilleszkedésének érdekében. ... >>

Magyar Infekciókontroll Társaság

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: alelnök Dr. Rákay Erzsébet, alelnök Ringbauer Zsuzsanna, elnök Dr. Szilágyi Emese
A betegek és a személyzet mosocomiális infekció rizikójának felmérése és csökkentése, az intézményekben bekövetkező endémiásan vagy járvány formájában jelentkező infekciók tekintetében egyaránt. Szakmai és tudományos együttműködés segítése, a magyarországi infekciókontroll tevékenység előmozdítása. ... >>

Magyar Sclerosis Multiplex Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Mátyás király utca 7.
képviselő: Dr. Kelemenné Szántai Anita elnök, Nadabánné Benyik Éva
Minden magyar állampolgárságú Sclerosis Multiplexes beteg legmagasabb szintű gyógyításának, egészsége megőrzésének elősegítése. Rehabilitációjának biztosítása. Szociális biztonsága érdekében támogatás nyújtása. Esélyegyenlőség elősegítése. Jogai érvényesítéséhez segítség nyújtás. ... >>

Pándy Kálmán Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Jurdi Imad
A korszerű műszerek beszerzése, egészségügyi szakmai célok megvalósításának támogatása. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megvalósítása. Az orvosi tudományok tevékenység szolgálata. ... >>

Pulmonart Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Sitka u. 1.
képviselő: elnök Barcsné Kajtor Lenke
A Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórház ápoltjainak érdekében, olyan anyagi bázis megteremtése, mely lehetővé teszi a Szakkórház parkjának és sétaútjainak állandó gondozását, a parkban szökőkút létesítését és díszszobrok elhelyezését, az intézet folyosóin és közösségi helyiségeiben képzőművészeti alkotások elhelyezését. A közvetlenül anyagilag támogatni nem képesek számára lehetőség megteremtése arra, hogy ezeket a közérdekű célokat természetbeni juttatásokkal, vagy személyes felajánlás útján társadalmi munkával támogassák. ... >>

PULMONART Alapítvány /Gyula/

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Sitka 1.
képviselő: Barcsné Kajtor Lenke k.tag, Kiss György kuratórium elnöke
A Pulmonológiai és Rehabilitációs Szak- kórház ápoltjainak érdekében olyan anyagi bázis megteremtése, mely lehető- vé teszi a Szakkórház parkjának és sé- taútjainak állandó gondozását, a park- ban szökőkút létesítését és díszszobrok elhelyezését, az intézet folyosóin és közösségi helyiségeiben képzőművészeti alkotások elhelyezését. A közvetlenül anyagilag támogatni nem képesek számára lehetőség megteremtése arra, hogy eze- ket a közérdekű célokat természetbeni juttatásokkal, vagy személyes felaján- lás útján társadalmi munkával támogas- sák. ... >>

Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Késmárki utca 26. A.
képviselő: Furcsa Józsefné, Ván Ágnes
A magyarországi sclerosis multiplexes betegek és azokat segítő szervezetek összefogása, szakmai irányítása. ... >>

Szentháromság Hospice Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5700 Gyula, Thököly utca 8.
képviselő: Pakai Tímea
A Pándy Kálmán Kórház Hospice osztályának anyagi támogatása, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő emberek minőségileg magasabb színvonalú egészségügyi ellátásának biztosítása. ... >>

Szívdobbanás a Gyulai Kardiológiai Osztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: elnök Dr. Szeberényi Tamás
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház II. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása eszközök beszerzése révén, az osztályon dolgozók munkakörülményeinek javítása, képzések, tanulmányi utak szervezése. ... >>

"Új Kincs" Koraszülött- és Gyermekmentő Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Szegedi Kiss István utca 3.
képviselő: Szabó Attila
Annak az anyagi, technikai és személyi bázisnak megteremtése, amely biztosítja a koraszülöttek, a beteg újszülöttek, csecsemők és gyermekek mentését, szállítását, intenzív ellátását, valamint a gyermekek intenzív kezelését követő teljes körű gondozási és rehabilitációs feladatokat Békés megyében. A mentőautó felszerelési eszközeinek biztosítása és ezen célok megvalósításához szükséges források gyűjtése. ... >>

ÜVEGBÚRA Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2.
képviselő: elnök Darvasi Mihályné
Pszichiátriai betegségekkel szembeni társadalmi előítélet csökkentése, széleskörű felvilágosítás, érdekvédelem, reintegráció segítése, rehabilitáció. ... >>
1. oldal