Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr sport civil szervezetek


Találatok száma: 310
1. oldal

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

"A Gönyűi Vízi Sport Élet Fejlődéséért" Alapítvány

(sport)

9026 Győr, Damjanich János utca 47.
képviselő: Paár Attila
Az alapítvány célja a Duna partján fekvő Gönyű község vízi sport életének fellendítése és a középtávú fejlődés lehetőségeinek elősegítése, kapcsolódva a Gönyű község kül-és belterületéhez tartozó Duna parton már megkezdődött és tervezett fejlesztésekhez. ... >>

"A Győri Lepke Óvoda Óvodásaiért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Lepke u. 35-37.
képviselő: Stanglné Kriszter Teréz
Az óvoda nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvoda játék- és sporteszközeinek bővítése. Óvodai programok költségéhez való hozzájárulás. Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

"A jövőért" (PRO FUTURO) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A főiskolai oktató munka, művészeti és sporttevékenység feltételeinek javítása. Tudományos kutatások és publikációs tevékenységének, nemzetközi kapcsolatainak, idegennyelvi képzésének, továbbképzésének, tanfolyamainak, a főiskola által szervezett nemzetközi, országos és regionális oktatási, tudományos, művészeti és sportrendezvények, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztésének szakmai és anyagi támogatása. ... >>

A-FORCE1 TáncSport Egyesület

(sport)

9028 Győr, Széna u. 15.
képviselő: Németh Ádám
A hip hop és modern tánc népszerűsítése, valamint minden olyan tevékenység gyakorlása, amely e cél megvalósítását elősegíti. A működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a hip hop tánc kulturált, színvonalas tanulása, gyakolása lehetőségének megteremtése a tagok számára. ... >>

AKTÍV SC Szabadidő- és Extrémsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

9029 Győr, Kultúrház utca 74.
képviselő: Várday Levente
A technika- és motorsportok, extrém sportok népszerűsítése, oktatása és gyakorlása. Részvétel amatőr sportolók, sportegyesületek számára szervezett sportrendezvényeken, versenyeken. Szabadidő sport, tömegsport népszerűsítése, gyakorlása. Sportrendezvények szervezése, sporteszközök karbantartása, javítása. ... >>

Alapítvány a Légzőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért

(sport,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Alexy Miklós
A krónikus, acut és intenzív ellátást igénylő légzőszervi megbetegedésekben szenvedő gyermekek ellátásának közvetlen s közvetett támogatása. Műszerek vásárlása, orvosok, segédszemélyzet, szülők és betegek célirányos képzésének és továbbképzésének támogatása, a beteg gyermekek gondozásának eredményességét javító sportfoglalkozások és gyógyüdültetések támogatása. ... >>

ALBATROSZ TÁNCSPORT Egyesület

(sport,kulturális)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Dr. Papp Péter
A művészete, ezen belül a társastánc iránti érdeklődés felkeltése, a kulturált szórakozás lehetőségeinek biztosítása, a művészetek és a kultura iránt fogékony fiatalság nevelésének elősegítése, az amatőr művészeti versenyeken, rendezvényeken történő részvétel biztosítása. ... >>

Aligátor Sportegyesület

(sport,oktatási)

Győr, Kálmán I. u. 54.
képviselő: Borbély Lászlóné, Mezniczky Anna, Nógrádi Lászlóné
Győr és környéke fogyatékosainak uszásoktatása, versenyeztetése. ... >>

Alpesi Dart Club

(sport)

9024 Győr, Riesz Frigyes u. 1.
képviselő: Lázár Nándor
A dartjáték országos népszerűsítése, a magyar dart fejlesztése urópai színvonalra, elismertetése itthon és külföldön. ... >>

"Alpin" Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

9012 Győr, Koltói Anna út 8
képviselő: elnök Piróczki Zsolt, elnökhelyettes Németh Andrea, titkár Németh Pál
Győrben illetve a régióban az egészséges életmód népszerűsítése, természtjárás, környezetvédelem, továbbá a hegyi sportok (különösen: sí, jégmászás, szikla mászás, kletterstig túra, hótalpas túra stb.) elméleti és gyakorlati oktatása, alpinizmussal kapcsolatos könyvek és filmek támogatása, túrák, expedíciók szervezése. ... >>

Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Pinkóca utca 10/c.
képviselő: Petis László, Willisits Vilmos
A szövetség célja az alternatív hajtású (nem fosszilis üzemanyagokkal üzemelő) járművek sportági szövetségének a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az alternatív hajtású járművekkel kapcsolatos valamennyi sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységének összehangolása, irányítása, munkájuk segítése, fentiekkel kapcsolatos érdekképviselet ellátása. A szövetség tevékenysége kiterjed mind a verseny-, mind a szabadidősportra. A szövetség célja továbbá, hogy széles körben megismertesse és népszerűsítse az alternatív hajtású járműveket, és ezzel elősegítse a társadalomban a környezettudatos gondolkodás kialakulását, a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. ... >>

Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Szentlélek tér 1.
képviselő: Benkovich Ferenc
A tanulók katolikus szellemű nevelése és oktatása, különös tekintettel és jelentőséggel az idegen nyelvek oktatására a Marista Iskolatestvérek önzetlen segítségével.
Az alapítvány céljának tekinti továbbá az oktatás és nevelés területén a tanulók egészséges testi és lelki fejlődése érdekében részükre iskolán kívüli sportolási, pihenési, rekreációs, lelki programok megtartásához szükséges körülmények (épületek, sportpályák, felszerelés stb.) biztosítását a tulajdonában levő Győrújbarát Dobó u. 3. alatti lelkigyakorlatos üdülőházban.
Tekintettel az Alapítvány és az Iskola katolikus szellemiségére, az alapítvány központi jelentőséget tulajdonít a családnak mint a társadalom legkisebb és legfontosabb egységének, így ezeket a lehetőségeket a tanulók felnőtt hozzátartozóinak is biztosítani kívánja. ... >>

"Arany Szöcskék" Alapítvány

(sport,oktatási)

9024 Győr, Örkény I. u. 6.
képviselő: Horváth Ernő Tamás
A kötélugró csoport támogatása, a szükséges eszközök beszerzése, a versenyekre való színvonalasabb felkészítés, nevezések és edzőtáboroztatás. Edzők, oktatók továbbképzése, ha szükséges külső oktatók felkérése. Bemutatók, külföldi vendégszereplések támogatása. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytathat. ... >>

Arrabona Darts Club

(sport)

9026 Győr, Ady E. u. 10.
képviselő: Unger György
A tagok sportolásának, pihenésének elősegítése, a darts sport fejlesztése, versenyek szervezése és támogatása. ... >>

Arrabona Evezős Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
képviselő: Látrányi Péter
A klub legfőbb célja az evezős sportot szeretők összefogása, az evezős sport népszerűsítése, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben, a győri evezős hagyományok ápolása. Az egészséges és fogyatékkal élők (szellemi fogyatékosok, illetve mozgássérültek) sportolási lehetőségének biztosítása. A fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságának elősegítése, integrálásuk előmozdítása az egészséges sportolók közé.
A klub kiemelt célkitűzése a minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. A Senior sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, a klub színeiben való versenyzésük biztosítása. Az ehhez kapcsolódó rendezvények, klub programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása.
A klub céljai közé tartozik a tagok, a sportolók, a sportolni vágyó magánszemélyek részére evezős, illetve egyéb szabadidős, az egészséges életmódhoz kapcsolódó sportlehetőség biztosítása. A túraevezés feltételeinek megteremtése, a túrázási, túraversenyzési lehetőségeinek támogatása, biztosítása. ... >>

ARRABONA Horgászegyesület

(sport,kulturális)

9028 Győr, Soproni út 7. III/12.
képviselő: Dr. Bagarus Richárd
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételinek megteremtése. ... >>

ARRABONA KARATE KLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

9022 Győr, Árpád u. 50. 8/4.
képviselő: Motzer Melinda
Az egyesület célja a tagok sportolásának, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, kyokushin karate népszerűsítése és a karatékák egészséges, sportos életmódra való nevelése. Az egyesület edzések, versenyek, tömegsport rendezvények szervezését, rendezését, más által szervezett versenyeken az egyesület tagjai részvételének biztosítását is céljai közé tűzi. ... >>

Arrabona Kendo Klub

(sport,kulturális)

9026 Győr, Bácsai u. 78.
képviselő: Bánáti Zsombor (együttes Petz Mátyással), Erdélyi Gábor (önállóan), Petz Mátyás (együttesen Bánáti Zsomborral)
Az egyesület mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradícionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati okatása, hagyományainak, kultúrájnak, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. ... >>

ARRABONA Lovasklub Egyesület

(sport)

9028 Győr, Páva u. 2.
képviselő: Varga Ferenc elnök
A tagok által űzött lovaglás sportág keretein belül a lovaglás verszenyerű űzése. ... >>

ARRABONA Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

9019 Győr, TAvirózsa út 4.
képviselő: elnök Nagy Péter Tamás
Az Egyesület célja technikai - és motorsportok és az azokhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a magyar technikai- és motorsportok fejlesztése európai színvonalra és elismertetése itthon és külföldön. Az Egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása, gazdasági- vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Arrabona Offroad Club Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9024 Győr, Eörsy P. u. 1/A.
képviselő: Zsernoviczky Zsolt
Az egyesület, mint a jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének a sporttörvény bevezetőjében foglaltakra tekintettel az alábbiakat tekinti: elsősorban a terepjáró autó- és motorsport népszerűsítése, egyéb technikai sportok népszerűsítése, terepjáró autó- és motorversenyek szervezése, és az azokban való egyéb közreműködés, továbbá az ehhez szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételek biztosítása, természetvédelem és speciális mentés. Az egyesület célja sportegyesületként: a.) elsősorban a terepjáró autó- és motorsport minél szélesebb körű népszerűsítése, fejlesztése; b.) versenyek megszervezése; c.) sportoktatás; d.) sport rendezvények szervezése és azokban való közreműködés; e.) tagjai sporttevékenységének biztosítása; f.) a sportolók érdekeinek védelméről való gondoskodás; g.) versenyekre való felkészülés, azokon részvétel, bel- és külföldön egyaránt; h.) a tagok részére a rendszeres edzés lehetőségének biztosítása; i.) a lakosság sportkultúrájának fejlesztése érdekében versenyek és egyéb sportbemutatók szervezése; j.) sportkapcsolatok létesítése és a meglevő kapcsolatok fejlesztése; k.) a céljainak megvalósításához szükséges anyagi, szakmai, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, illetve biztosítása. ... >>

ARRABONA PORT YACHT CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

9025 Győr, Bálint M. u. 100.
képviselő: elnök Tárkányi László, elnökhelyettes Pőcze Bálint
Győr város és környéke folyóvizei sport-, turisztikai- és szabadidő célú használatának fejlesztése. A kisgéphajók biztonságos és műszaki szempontból megfelelő megálló-, kikötő- és tárolóhelyek létesítése, üzemeltetése. Fejlesztési programokban, tanulmányokban történő közreműködés. ... >>

Arrabona Rally Club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Balassi Bálint u. 15.
képviselő: Bognár Gábor
Az autó-, motorsport népszerűsítése, tehetségkutatás, a sportra és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a közösségi élet alakítása, továbbá a fiatalon elhunyt versenyzőtársunk, autósport rajongó barátjuk - HORVÁTH LÁSZLÓ - családjának anyagi és tárgyi megsegítése. Autó-, motorsport versenyeken való részvétel és versenyszervezés a sportág szabályai szerint. Valamint közös szabadidőprogram szervezése, oktatás, egyéb szabadidős és kulturális rendezvények szervezése és látogatása. Az autó-,motorsporthoz kapcsolódó reklám tevékenység és a versenyeszközök javítása. Az egyesület célja elérése érdekében edzéseket szervez, versenyzésre felkészít, bemutatókat, versenyeket, egyéb szabadidős és kulturális rendezvényeket szervez. Ápolja a közösségi életet különböző ... >>

Arrabona Sárkányhajó Club

(sport)

9023 Győr, Szabolcska u. 8. 3/2.
képviselő: Tarlós Gergely
Az egyesület célja sportszerű, egészséges életmódra nevelés, sportszerető emberek részére versenyszerű sport és hobby sport biztosítása, az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése, a minőségi sport fejlesztése, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása. ... >>

Arrabona Sportjáért Sportegyesület

(sport)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Domsits Károly
A sport és szabadidős sporttevékenység népszerűsítése; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés és rekreációs tevékenységek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése; a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; az egészségkultúra mindennemű támogatása; a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

ARRABONA TÚRA 2008 Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 26/b.
képviselő: Horváth Zoltán
Az egyesület célja az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Sporttevékenység, természetjáró-, búvár és úszó-, valamint horgász programok szervezése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kultúrált eltöltésének népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. ... >>

ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Babits M. u. 26-28.
képviselő: Kerese Máté, Waldmann Szabolcs, Waldmanné Csabán Mária
Cél az egyesület tagjai számára lehetőséget teremteni, hogy egyre magasabb fokon sajátíthassák el a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort. Továbbá a lovagi hagyományok felélesztése, a középkori európai harcmodor, harcművészet ápolása, bemutatása. Fontos célkitűzése az egyesületnek, hogy a tagok baráti légkörben, egymással együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek. A hagyományőrzés tevékenységén keresztül az egyesület a megtanult fegyverhasználatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres sport- és vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával. Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül. ... >>

Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
képviselő: Dr. Tóth Lajos
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági sport, valamint a Győri ETO utánpótlás nevelésének támogatása. A fogyatékosok sportjának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. A tanulmányi ösztöndíj rendszer működtetésével az ifjú sportolók kürülményeinek javítása. A rászoruló tehetséges fiatal sportolók - mind Magyarország területéről, mind a határon túli magyar nyelvterületekről - szociális támogatása. Középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létehozása, fenntartása, működtetése az ETO labdarúgó utánpótlásának támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban lévő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára. ... >>

Bablabda Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Szigethy Attila út 97.
képviselő: Cseh Szabolcs ... >>

Bácsa Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9010 Győr, István kir. ut 6.
képviselő: Oross Imre
Nagy tömegeket megmozgató rendezvények, kiállítások, fesztiválok helyi megrendezése, iskolasport, tömegsport anyagi támogatása, tehetséges bácsai tanulók ösztöndíjjal való támogatása. ... >>

Bácsáért Együtt Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

9030 Győr, Kinizsi P. u. 4/a.
képviselő: Bárány István
Az alapítók felismerve a közösség kezdeményezés jelentőségét, attól a nemes szándéktól vezérelve, hogy lakókörnyezetük (Kisbácsa, Nagybácsa, Ergényi lakótelep) közhasznú szervezetként működő alapítványt hoznak létre. Az alapítvány segítse elő a városrészen élő gyermekek, fialatok, felnőttek, idősek kulturális, közművelődési, szórakozási lehetőségeinek bővítését. Járuljon hozzá az alapítvány ahhoz, hogy minden itt élő találja meg életkorának, egyéniségének megfelelő szórakozási és sportlehetőséget, egészségének megőrzése érdekében. Az alapítvány tevékenyen vegyen részt abban, hogy a városrészben ne terjedjen a drogfogyasztás. Az ifjúság életkorának és igényeinek megfelelő kulturális és sporttevékenységek, valamint szórakozási lehetőségek között választhasson. Az alapítvány járuljon hozzá ahhoz, hogy a városrész lakossága a lakókörnyezet egészségesebbé, komfortosabbá, szebbé tételével ahhoz, hogy mindenki igazából otthonának érezze ezt a településrészt. Az alapítók szükségesnek és a célok elérése érdekében hasznosnak ítélik az együttműködést más civil szervezetekkel, kezdeményezésekkel a helyi részönkormányzattal, valamint a ... >>

BALLON KLUB GYŐR SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

9024 Győr, Bem József tér 8.
képviselő: Török Sándor
A légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. A tagság érdekeinek képviselete. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szerveztekkel, igény szerinti részvétel kiképző és munkafeladatok elvégzésében légi tevékenységek területén. Hazai és nemeztközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel. A sportegyesület sportolóinak képzése és felkészítése, légi járművek légi üzemeltetésének biztosítása. ... >>

Bercsényi Miklós Diák Sport Egyesület

(sport)

9023 Győr, Cinka Panna u. 2.
képviselő: Kollár András
sporttevékenység ... >>

"Blaskovics László" Nyílt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Hold u. 12.
képviselő: Tóth Attila
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c., 4, 5, 10, 11. pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása, így különösen: kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő autószerelő, autóelektronikai műszerzés, autókarosszéria lakatos tanulók és pályakezdők, valamint e téren tevékenykedő pedagógusok elismerése és támogatása, a gépjárműiparban Győr városában kiemelkedő munkát végző szakmunkások díjazása, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultura és sport terén hozzájárulnak a tnaulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyerk- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű tanulók társadalom esélyegyenlőségének elősegítése.  Évente egy ízben Blaskovics László emlékgyűrű odaítélése kiváló gépjárműipari szakmai munka alapján. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

Bodyguard Testépítő, Fitness és Erőemelő Egyesület

(sport)

9021 Győr, Szt. István u. 51.
képviselő: Németh László
Az egyesület tagjai részére sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, a tagok szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, tömegsport, ezen belül különösen a fitness népszerűsítése, versenyek rendezése, bemutatók tartása. ... >>

Bonsai Aikidó Egyesület

(sport,kulturális)

9024 Győr, Illyés Gyula út 13.
képviselő: Kovács Zsolt
Az ifjúság egészséges életre nevelése, fizikai adottságainak javítása, sporttevékenység által, a távolkeleti harcművészet, életforma és filozófia népszerűsítése. ... >>

Bölöni Farkas Sándor Unitárius-Univerzalista Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9027 Győr, Szittya út 2.
képviselő: Dr. Lőrincz Dániel Csaba
Hitélethez és hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorulók anyagi támogatása, egyházi és világi kulturális, művészeti és sporttevékenységek szervezése, támogatása, unitárius szervezetekkel való kapcsolatteremtés, a Magyarországon működő vallásfelekezetekkel együttműködés és a hit megőrzésének erősítésének ... >>

Bőny Györgyház Pusztai Vadásztársaság

(sport)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 63.
képviselő: Dr. Domján Lajos
Az egyesületekre és a vadász egyesületekre, sportegyesületekre, állattenyésztésre és a vadgazdálkodásra, a vadászsport hagományainak ápolására, valamint a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a táradalom érdekeivel, valamint a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevétel tagjai részrée kulurált sport és vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

"Cameron Ballons Hungary" Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Pátzay Pál u. 12.
képviselő: Molnár Csaba, Molnár Csabáné
Légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. ... >>

Cavaletti Lovas Club

(sport,oktatási)

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 37.
képviselő: Kardos Erika titkár (ö), Nitsmann Jenő elnök (ö), Nitsmann Zsolt eh. (ö)
Szabadidő-, gyermek- és ifjúsági sport támogatása, ifjúsági és felnőtt lovassport működtetése, sportszakmai szolgáltatások nyújtása, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

CÉLKÖR Alapítvány

(sport)

9024 Győr, Tessedik Sámuel u. 20.
képviselő: Böröcz Sándor
Vadász- és sportlövészetre alkalmas lőtér fenntartása, annak fejlesztése, a vadász és sportlövésezt győri bázisának kiterjesztése. ... >>

Citroen Pannon-Car Autósport Egyesülest

(sport,oktatási)

9029 Győr, Palástfű u. 15.
képviselő: Bacsó Péter
Autó és technikai sporttevékenység végzése, szervezése, versenyzés és vetélkedés feltételeinek megteremtése. Sportolók képzése, nevelése, toborzása. Az előbbi feladatokhoz szükséges anyagi -vagyoni eszközök megszerzése, szponzorok és reklámok felkutatása. ... >>

CROSS Tennis Club Sportegyesület

(sport)

9021 Győr, Arany J. u. 20. I/2
képviselő: Kéki Miklós
Sporttevékenység. Feladata, hogy tagjait a teniszsport szabadidős és versenyszerű gyakorlásának lehetőségéhez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa, így különösen: támogassa, illetve végezze tagjai elméleti felkészülését, a gyakorlati tapasztalatok megszerzését és elmélyítését, szervezze a tagok versenyeken való részvételét, maga is szervezzen versenyeket, segítse tagjai szabadidős sporttevékenységét. ... >>

Családi Művelődési és Természetbarát Egylet

(sport,természetvédelem,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 90.
képviselő: Kozma Zsuzsanna, Nagy Emilné
Kulturális, sport, környezet- és természetvédelem. ... >>

CSODART Kulturális és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 3.
képviselő: Kozák Gábor
A gyermekek és az ifjúság nevelése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sporttevékenység feltételeinek biztosítása, sporttevékenység támogatása.
A kultúra támogatása, fellépési lehetőségek biztosítása. ... >>

Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

képviselő: Bruszt László
A cukorbeteg gyermekeket nevelő családok és gondozásukat ellátó egészségügyi szervezet összefogása a gyermekek érdekében, ezzel megkönnyítve az életvitelüket, speciális képzésük megszervezésével, a sportolási lehetőségek biztosításával, diétás és életmódi vezetéssel, valamint továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással megkönnyíteni együttélésüket a cukorbetegséggel, elősegítve a társadallmi beilleszkedésüket. ... >>

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Herman Ottó út 16. fsz./2.
képviselő: Bogdán Piroska
Az egyesület kiemelt működési céljai: a magyarországi roma kultúra népszerűsítése; a hátrányos helyzetű roma emberek segítése; segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez; roma tehetségek felkutatása, támogatása; segítségnyújtás a hátrányos helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi esélyegyenlőség eléréséhez; a roma hagyományőrzés elősegítése; egészséges életmódra való nevelés; tömegsport népszerűsítése a roma társadalomban; segítségnyújtás az oktatásban hátrányt szenvedett roma fiataloknak; ifjúságvédelem, ifjúságsegítés; drog prevenciós szolgáltatások kialakítása; munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése, munkaerő kölcsönzés; roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

DAC 1912 Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Pápai út 39.
képviselő: Héger József elnök
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, az egészséges életmód népszerűsítése a fiatalok körében. ... >>

"Deák Tenisz Club"

(sport)

9022 Győr, Bisinger sétány 32.
képviselő: Boros László
Az amatőr és hobby szinten teniszezni vágyók sportolási igényeinek céljából alakult meg. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal