Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 148
1. oldal

Alkoholizmus Elleni és Alkoholmentes Klubok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9023 Győr, Corvin u. 10.
képviselő: Petrik Mihály
Alkoholizmus elleni, alkoholmentes és előklubszerű csoportok közös feladatainak segítése, érdekvédelme. ... >>

Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Pinkóca utca 10/c.
képviselő: Petis László, Willisits Vilmos
A szövetség célja az alternatív hajtású (nem fosszilis üzemanyagokkal üzemelő) járművek sportági szövetségének a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az alternatív hajtású járművekkel kapcsolatos valamennyi sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységének összehangolása, irányítása, munkájuk segítése, fentiekkel kapcsolatos érdekképviselet ellátása. A szövetség tevékenysége kiterjed mind a verseny-, mind a szabadidősportra. A szövetség célja továbbá, hogy széles körben megismertesse és népszerűsítse az alternatív hajtású járműveket, és ezzel elősegítse a társadalomban a környezettudatos gondolkodás kialakulását, a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. ... >>

ÁRAMKÖR Autóvillamossági Szakmai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Huszti Tibor
Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a tagok érdekvédelmének képviseletét, a speciális szakmai továbbképzések megszervezését, szakmai információs hálózat kialakítását, szakmai rendezvények megtartását. ... >>

AUDI Hungária Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Kardán út 1.
képviselő: Németh Sándor
A tagok érdek- és jogvédelme, a Kft-n belüli tgok érdekvédelme, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének segítése, szociális helyzet javítása. ... >>

Autószerelők Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba út 21.
képviselő: Spindler Tibor
Tagjainak szakmai információk nyújtása, szakmai érdekvédelme és képviselete, ezen tevékenység koordinálása, szervezése. ... >>

Biotermelők Pannon Regionális Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

9028 Győr, Traktoros u. 32.
képviselő: Magyar József
A Nyugat-dunántúli térségben a jó minőségű mezőgazdasági biotermékek termelésének és fogyasztásának ösztönzése, ennek érdekében az ehhez szükséges termelési módszerek és fogyasztási szokások elterjesztése, amelyen keresztül az egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, a föld termőképessége fenntartásának és általában az ember természetes környezete védelmének az elősegítése. ... >>

Boka Junior FC Győr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

9023 Győr, Otthon u. 8.
képviselő: Kuti Szilvia
Elsősorban Győr város területén megyei nagypályás labdarúgó csapat létrehozása, a gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást. Számukra biztosítani a kulturált környezetet, az érdeklődő kisgyermekeknek lehetőséget ... >>

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Herman Ottó út 16. fsz./2.
képviselő: Bogdán Piroska
Az egyesület kiemelt működési céljai: a magyarországi roma kultúra népszerűsítése; a hátrányos helyzetű roma emberek segítése; segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez; roma tehetségek felkutatása, támogatása; segítségnyújtás a hátrányos helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi esélyegyenlőség eléréséhez; a roma hagyományőrzés elősegítése; egészséges életmódra való nevelés; tömegsport népszerűsítése a roma társadalomban; segítségnyújtás az oktatásban hátrányt szenvedett roma fiataloknak; ifjúságvédelem, ifjúságsegítés; drog prevenciós szolgáltatások kialakítása; munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése, munkaerő kölcsönzés; roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Derby Amatőr Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9022 Győr, Teleki L. u. 55.
képviselő: Kelemen Ákos
Az amatőr sport minél szélesebb körben történő népszerűsítése, a szervezett amatőr labdarúgás feltételrendszerének kiépítése, területi és országos versenyek létrejöttének elősegítése, az amatőr sportolók működésének ... >>

Dream Team98 FC Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9028 Győr, Soproni u. 30. III/4.
képviselő: Pokornyi Norbert
Az egyesület tagjainak lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás gyakorlására, rendszeres, a szakszövetségek által kiírt versenylehetőségek tervezése, szervezése. Az állami, társadalmi szervezetek, illetve más jogi és magánszemélyek támogatásának felhasználásával biztosítani a rendszeres sportolás feltételeit. Az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, az egészséges életmódra nevelés. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való egészséges életmódra nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

Győr, Kálóczi tér 9.
képviselő: Csizmadia Sándorné
érdekképviselet ... >>

Egyesülés a Szolidáris Társadalomért

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 27. II/3.
képviselő: Dr. Fazekas Zoltán, Kaszás Tamás, Klesitz Béla
Érdekvédelem és érdekképviselet. Szervezi a társadalom önvédelmét a hatalom társadalomellenes politikájával szemben az egymásért vállalt szolidaritás jegyében. Küzd a kialakult társadalmi hátrányok kiegyenlítéséért, az esélyegyenlőség megteremtéséért. Törekszik olyan politika kikényszerítésére, amely megszünteti az elnyomorodó rétegek kilátástalan helyzetét. Elutasít mindenfajta, politikai és gazdasági hatalom kisajátítására vonatkozó törekvést és gyakorlatot, tevékenykedik a gazdaság felemelkedéséért. Felhasznál minden békés eszközt, nyilvánosság fórumait törekvései megismertetésére, érvényesítésére, Szükség esetén demonstrációkat, állampolgári engedetelenséget kezdeményez. Részt vesz az országgyűlési és önkormányzati választásokon, jelölteket álllít, munkálkodik azon megválasztásért. Együttműködésre törekszik a társadalmi és politikai élet minden olyan szereplőjével, melyekkel közös céljai vannak. ... >>

Együtt Gyárvárosért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9027 Győr, Bajza u. 1.
képviselő: Bányai Istvánné (e), Horváth Mária Stefánia (e), Németh Ilona (e)
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Elsősorban Gyárváros városrész épített és temészeti értékeinek megóvását, a helyi építészeti emlékek, a helyi védettség alatt álló terület képzének megőrzését, a városrész infrastrukturális fejlesztésének ... >>

Élelmezésvezetők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

9024 Győr, Eőrsy Péter u. 25/A. fszt. 2.
képviselő: alelnök Áder Frigyes, alelnök Bartos Kálmán, alelnök Dr. Zajkás Gábor, alelnök Kiss Sándorné, alelnök Prohászka Ottó, alelnök Tell Anikó, elnök Pálházyné Sármány Csilla
A közétkeztetők és élelmezésvezetők általános társadalmi és szakmai érdekeinek érvényre juttatása. ... >>

Élelmiszeripari Szakszervezeti Szociális Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Csaba u. 16.
képviselő: Turi József
Győr-Moson-Sopron Megye élelmiszeriparában dolgozó munkavállalók, közülük is elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, képzésük és oktatásuk előkészítése, ők, valamint gyermekeik kedvezményes sport és üdültetési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

Energetikai Üzemeltetők Szakszervezete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Ifjúság krt. 102.
képviselő: Miskolci Miklós
A Hörmann Győr Kft. Munkavállalóinak képviselete és érdekvédelme. ... >>

Értékteremtők Politikai Érdekvédelmi Szövetsége - a Közép Pártja

(érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Váci M. u. 112.
képviselő: Éliás Ádám
Nem jobboldali és nem baloldali, hanem valós, össztársadalmi érdekeket képvisel, hogy az alapvető kérdésekben társadalmi egyetértés létrejöjjön. Célja az értékteremtő tevékenység becsületének helyreállítása és hatékony védelme. Legfőbb társadalmi értékeknek az általános emberi szolidaritást, a bármely vallás iránti őszinte vallásos érzület tiszteletben tartását és a nemzeti elkötelezettséget tekinti; az értékteremtő, hasznos tevékenységet tartja a társadalmi működés alapjának; mindenki tagja lehet a szervezetnek, aki ezeket az értékeket elismeri. Elkötelezett a demokrácia érvényesítésében, fejlesztésében, és jelenlegi csökevényességeinek kiküszöbölésében. A választók iránti elkötelezettséget és az emberi személyiség lelkiismereti értékeit előbbre valónak tekinti mindenféle pártfegyelemnél. Olyan jogrend kialakításában érdekelt, amely a moralitás értékeivel összhangban áll; az igazságérzet, az igazságosság érvényesülése és a szolidaritás általános emberi követelménye kell, hogy meghatározza a törvényhozói-jogalkotói tevékenységet; az érdekek összhangjának megteremtésében is a morális értékek a meghatározóak. Azért küzd, hogy a pénzrendszer működésében ne csoportérdekek érvényesüljenek, hanem a létbiztonság, az emberhez méltó élet és a fejlődés általános társadalmi érdeke. Hitet tesz a társadalmi organizációk önállósága és szabad együttműködése mellett; a gazdasági, a jogi-politikai és a szellemi organizáció a saját belső törvényei szerint és saját vezéreszméje alapján működjön: a szellemi organizáció a szabadság, a jogi-politikai az egyenlőség, a gazdasági a testvériség vezéreszméje alapján. Szemben álla a politikai szélsőségekkel, a liberálmaterialista versenytársadalmi ideológiával, és elutasítja a rasszizmus, a kirekesztés, vagy a hátrányos jogi-politikai megkülönböztetés minden formáját. Önmagát alárendeli a pártokról szóló törvénynek.
Belső működésében a pártjelleget nem helyezi az emberi személyiség fölé, hanem az emberi személyiség közösségben való kibontakozását akarja segíteni. Az ÉPÉSZ belső működésében kialakítja azokat a garanciákat, amelyek szavatolják, hogy az ÉPÉSZ politikusai soha ne válhassanak hűtlenné sem választóikhoz, sem az ÉPÉSZ közösségének morális és politikai elveihez. ... >>

Észak Dunántúli Tégla- és Cserépipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

9024 Győr, Somogyi Béla u. 36. I. em. 3.
képviselő: elnök Mecs József, titkár Jó Sándorné
A Szakszervezet célja, hogy a munkavállalókat anyagi, szociális és kulturáls, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. ... >>

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet)

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
képviselő: Németh Sándorné, Szibner Tibor
foglalkozási csoportokat tömörítő szervezet ... >>

Észak-Dunántúli Videofilm-kölcsönzők Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

Győr, Kodály Zoltán u. 23. fsz.
képviselő: Onódiné Németh Ibolya, Sápi János Tibor
Észak-Dunántúl területén működő videofilm kölcsönzők összefogása egyesület formájában. Érdekképviselet, kapcsolatok, szakmai tevékenység elősegítése, szakmai és jogi tanácsadás, jogkövető magatartás előmozdítása, illegális forgalmazók ... >>

Északdunántúli Gázszolgáltató Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
képviselő: titkár Bátki István, titkárhelyettes Horváth Dénes, titkárhelyettes Nemoda Tiborné
A munkavállalók érdekvédelme és érdekképviselete. Megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a munkavállalók élet-, és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre. ... >>

Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.
képviselő: Fliegh Tamás Vilmos, Réffi Péter
Érdekképviselet és érdekvédelem. A szolidaritás megteremtése és megőrzése. ... >>

EXTRA PLUSZ Élelmiszerkereskedők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9022 Győr, Wesselényi u. 1/b.
képviselő: Miklós Györgyné
Az egyesület tagjai által működtetett kereskedelmi üzletek egységes arculattal való ellátása, az áruk minőségének és középkategóriás, illetve az alatti árrésszint megtartása, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők igénykielégítése. Szakmai szinvonal megtartása. A pályakezdők és tanulók segítése, szakmai képzése, üzletpolitika és piackutatás, hazai és külföldi kapcsolattartás. ... >>

F. 2. Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Nagy Gábor, Szalai Imre
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsort tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamb tenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalamb tenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és ... >>

F. 30 Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Kakashegyi dűlő 1.
képviselő: Kollár Péter, Markó Dezső
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalmbsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F. 7. Postagalamb Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Lehár F. u. 64/b.
képviselő: Fertetics Gyula, Horváth Ferenc
Az egyesletben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete. ... >>

F.1. Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Nép u. 29.
képviselő: Heilig Károly
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

F.13.Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9012 Győr, Horgas u. 1/a.
képviselő: Kókai Attila, Scheily Gábor
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postgalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése sé lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F.19. Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 61.
képviselő: Szórádi Imre
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9028 Győr, Kakashegy u. 28.
képviselő: Perjési Frigyes
A közrend és közbiztonság ? külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése. Tevékenysége során együttműködik más polgárőr egyesületekkel és ezek területi ill. országos szövetségeivel. A polgárőrszervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának elősegítése. Érdekképviselet és védelem minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági és egyéb tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Különös tekintettel: jogszabályváltozásokra; a működési környezetváltozásokra; bűnmegelőzési feladatok változásaira; egyéb, a működési feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése; a nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása. Hazai és külföldi polgárőrszervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása és terjesztése. A vízirendőri és más rendvédelmi szervekkel a megyei ill. a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés elősegítése. A polgárőrmozgalom általános érdekvédelme. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül a polgárőr szervezetek jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

FIGYELJ RÁNK! - Különélő szülők és gyermekeik érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Rugyainé Major Éva
Különélő szülők és gyermekeik érdekvédelme, érdekképviselete, különböző - a gyermekek érdekeit szolgáló - figyelem felhívó tevékenység a jogi anomáliák megszüntetésére, törvénymódosító javaslatok megtétele, más, hasonló célokért dolgozó egyesületekkel való együttműködés. ... >>

FRATERNITÁS Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége

(érdekképviselet,egyéb)

9025 Győr, Petőfi tér 3.
képviselő: Isó Zoltán, Magassy Zoltán Gábor
A magyarországi evangélikus lelkészek közösségének ápolása, érdekvédelem, az evangélikus egyháznak a lutheri teológia szellemében történő ... >>

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Pedagógus Szakszervezet

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Bagó Gyula
Az iskola tanárainak, oktatóinak, technikai dolgozóinak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

GDF-SUEZ cégcsoport magyarországi tulajdonosi köréhez tartozó munkavállalók érdekképviseletét és érdekvédelmét ellátó szövetség

(érdekképviselet)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
képviselő: Bátki István
Az érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség ? GDF-SUEZ MÉSZ ? célja a teljes működési területén és valamennyi szervezeti kapcsolatában a munkavállalók érdekképviseletének és érdekvédelmének folyamatos, hatékony ellátása, megvalósítása. Ennek során megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok betartására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a munkavállalók élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezők állandó javítására, továbbá a tagok szociális rászorultságuk alapján történő segélyezésére, önsegélyezésre. ... >>

Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Dr. Nagyszokolyai Iván Béla
Az egyesület célja a Magyarországon működő gépjármű vizsgálóállomások, gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vállalkozások és szakértő közreműködőik szakmai koordinációja informálása és érdekvédelmük képviselete. ... >>

GRABO Vállalatcsoport Dolgozóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Fehérvári u. 16.
képviselő: Paár Balázs, Szabóné Fréh Zsuzsanna
Saját működési szabályzata szerint működő, az önsegélyezés feladatát is vállaló, érdekfeltáró, érdekegyeztető, érdekképviseletet ellátó, érdekvédelmi társadalmi szervezet. Alapvető célja a GRABO Vállalatcsoport tagsági egységeiben dolgozók munkavállalói érdekképviseletének, tagsága érdekvédelmének ellátása. A szakszervezetbe tömörült dolgozók egységes fellépésükkel életszínvonal-politikai, gazdasági-anyagi, szellemi, szocális és kulturális érdekeik védelmére, annak fokozatos emelésére szervezkednek. A szervezet tagságának, jogi, szociális és kulturális szolgáltatásokat nyújt, érdekeik megjelenítésére és védelmére fórumokat biztosít. ... >>

GRABOPLAST Rt. Szakszervezeti Bizottsága Szociális és Foglalkoztatási Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
képviselő: Egyházi Edit - elnökhelyettes, Jordán Béláné - elnök
GRABO-Vállalatcsoport szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóinak, a vállalatcsoporttól nyugdíjba vonultak szociális, foglalkoztatási és kulturális támogatása. Ezen belül a kedvezményezettek támogatása szociális helyzetük jelentős romlása, hosszan tartó betegségük, foglalkoztatásuk körében elszenvedett balesetük s az ebből eredő egészségi károsodásuk, valamint munkanélkülivé válásuk, tovább üdültetésük esetén. Munkalehetőség teremtése céljából átképzésük támogatása. A munkavállakónak a foglalkoztatása körében elszenvedett halálos balesete estén a kedvezményezettek a munkavállalói hozzátartozói is lehetnek. ... >>

GYÁÉV TRANSZ Építő- Szállítási Kft. Munkástanácsa

(érdekképviselet)

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
képviselő: Parragh Ferenc
politikai, érdekképviselet ... >>

GYIRMÓT SE

(sport,érdekképviselet)

9019 Győr-Gyirmót, Ménfői út 59.
képviselő: Horváth Ernő
a tagok részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése
- az egyesületi célok érdekében szakosztályok létrehozása és működtetése
- hazai sportesemények megrendezése, a szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett, sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel
- működtetett sportágak utánpótlás nevelése
- sportági bajnoki illetve kupa rendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, illetve ezek támogatása ... >>

GYŐR ARRABONA LIONS CLUB

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

9027 Győr, Ipar u. 39. fszt. 1.
képviselő: Pappné dr. Kiss Irén
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése, a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, különösen a vakok és gyengén látók, egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése, ill. a szövetség más hazai és külföldi klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. ... >>

Győr Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Pápai Lajos - elnök, Saáry Tibor - alelnök, Szalai Gábor - alelnök
Az Egyesüelt alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít oktatási és kulturális programok szervezésében, tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. Célja továbbá a katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. Céljai elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az országban lévő más katolikus ifjúsági szervezetekkel, mozgalmakkal, csoportokkal, társadalmi, politikai és más kérdésekben véleményt nyilvánít. Tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők képzését. Kapcsolatot tart, együttműködik külföldi, illetve a határon túli magyar vallásos és nem vallásos jellegű ifjúsági szervezetekkel, valamint velük közös rendezvények szevezésével is segíti az egységes Európa kialakulását. ... >>

Győr és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Garay László, Grícz József ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei (Pannon) Nyugdíjas Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: elnök Nagy Péter
érdekvédelmi tevékenység ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara (Győr)

(érdekképviselet)

9021 Győr, Árpád u. 2.
képviselő: Dr. Roszik Péter
A rá vonatkozó jogszabályok és az alapszabály keretei között a kamarai törvény szerinti feladatok teljesítése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Szakszervezete

(érdekképviselet)

9022 Győr, Batthyány tér 8.
képviselő: Szabó László
dolgozói érdekképviselet ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Jókai út 18.
képviselő: Németh Lajos
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:
A tagok szociális ? és létbiztonságát, szolgálati -, munka-, és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz; előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését, előmozdítja tagjai munkahelyi biztonságának és egészségének megóvását; előmozdítja ? szükség esetén biztosítja ? tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését; tagjai körében önsegélyezést végez.
A szakszervezet Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségével együttműködésre kész. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 66. 6/2.
képviselő: elnök Pádárné Vigh Mária, elnökhelyettes Ifj. Pádár László
A megyei cigányság etnikumi politikai érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak tisztázása, képviselete. A cigányság egymást megismerő és segítő közösségé szervezése. Azon értékek felkutatása, amelyeket a cigányság önmagában hordoz. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé. A fiatalság felkészítése a társadalmi életre és a jövő generációjáért valamint a társadalomért érzett felelősségük felkeltése és elmélyítése érekében. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara

(érdekképviselet)

9023 Győr, Corvin u. 22.
képviselő: Szabó Gyula Péter
Győr-Moson-Sopron Megye területén tagjainak jogi, szakmai felügyelete, szakmai érdekképviselete az építészeti hivatás szakmai, erkölcsi tekintélyének növelése, örködése a terület építészeti kultúrája felett. Tervezői, szakértői névjegyzék kezelése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Deák Ferenc, Dr. Fekete Mátyás
Az egyesület, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet (TDMSZ) az alábbiakat vállalja fel:
A falusi turizmus fejlesztése és népszerűsítése: az un. zöld turizmus, öko- és bioturizmus kialakítása, ezen belül közreműködés a természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában; a hagyományok megőrzése; a sajátosságok és adottságok felkutatása; a többi turisztikai vonzástényező feltárása, összegyűjtése ill. hasznosításuk elősegítése, mint pl.: közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein ? a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdés ? lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában; közreműködés a falusi turizmushoz kapcsolható világörökségi helyszínek, országos és helyi jelentőségű, természeti és épített értékek, műemlékek megóvásában és turisztikai vonzerőként történő hasznosításában. A falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása.
A falusi turizmus megyei marketing stratégiájának kidolgozása, az egyesület ezen belül törekszik tagjaik és szolgáltatásaik bemutatására, propagálására, piacra juttatásuk támogatására, a vendégforgalom szervezésének elősegítésére. Szervezi a kínálat megjelenítését szakkiállításokon és vásárokon, egyéb rendezvényeken, kiadványokban és más médiákban.
A helyi (települési) és kistérségi falusi turizmus szervezetek és szolgáltatók összefogása, koordinálása az egyesületi rendszer segítése, a települési és kistérségi TDM szervezetek létrejöttének menedzselése.
Az egyesület szorosan együttműködik, minden olyan hazai és külföldi, helyi és országos társadalmi szervezettel, intézménnyel és vállalkozással, amely kedvező hatást gyakorolhat a falusi turizmus fejlődésére.
Az egyesület fenntartja tagságát a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségében, vállalja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket.
Az egyesület bevezeti és alkalmazza falusi turizmushoz kapcsolódó országosan elfogadott minősítési rendszereket és védjegyeket, különös tekintettel a szálláshelyekre, más vendéglátóhelyekre és a programszolgáltatásokra.
A falusi vendégfogadás etikai kódexének alkalmazása, betartásának ellenőrzése.
Szakmai és idegen nyelvi oktatás (képzés, továbbképzés) támogatása és szervezése. A falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése.
Véleménynyilvánítás és közreműködés a falusi turizmussal kapcsolatos szakmai kérdésekben (oktatás, mi ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: Sánta Lajos
A szövetség célja, hogy korszerű keretek biztosításával segítse elő tagszervezetei megerősödését, azok jövedelemszerző képességének emelkedését, valamint az Európai Közösséggel való harmonizáció lehetőségét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal