Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 153
1. oldal

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

56-os Magyar Közösség

(egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 15.
képviselő: Sinkó Józsefné, Somogyi Lajos, Világhy József
1956 eszményeinek maradéktalan megvalósítása. Társadalmi igazságon alapuló demokratikus jogállam megteremtése. A nép elvének érvényre juttatása. ... >>

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Rónay Jácint út 4/a.
képviselő: Bitai-Németh Judit - elnök
Eseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. ... >>

"A Győri Óvodákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Ábrahám Erika, Eőryné Juhász Kinga, Knausz Lászlóné (ö), Soós Elekné, Szük Ödönné ... >>

A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Szabó György
Az egyesület erősíti az öregdiákoknak az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad a tagság és a gimánzium életének fontosabb eseményeiről. Igény és lehetőség szerint segítséget nyújt az iskola oktatási munkájához. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá - az iskola vezetésének javaslata alapján - a tanulók anyagi támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. ... >>

Adyvárosért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9024 Győr, Urbantsok u. 26.
képviselő: Balla Jenő
Az egyesület célja Győr Adyváros városrésze fejlődése elősegítése. Célja továbbá az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben lakók életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások elleni küzdelem. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészben lakók és a városrész teljességét érintő összefogás és a városrész érdekeinek artikulálása, az érdekek kifejezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatalai előtt. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész egészséges, rendezett, tiszta és biztonságos lakókörnyezetének kialakítása, az ezekbe a kérdéskörökben érintett szervezetekkel, és hatóságokkal történő egyeztetés és tanácskozások útján. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészének társadalmi érdekképviselete, akár demonstrációk, vagy nyilvános rendezvények tartására is. Célja az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben történő hatékony érdekképviselet, a városrészben működő társadalmi szervezetek bevonásával, a városrész érdekében történő érdekegyeztetés és összefogás megteremtése érdekében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész felzárkóztatása Győr város kommunális és egyéb ellátottsági szintjéhez. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész kulturális életének fellendítése, a helyi szín megjelentetése Győr Város kulturális életében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész ifjúságának közbiztonsági, és közrendvédelmi szempontokból történő védelme és képviselete. ... >>

Alapítvány a Győrszentiváni Keresztelő Szent János Plébániatemplom Restaurálására

(egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 33.
képviselő: Szalóky János Albert
A plébániatemplom teljes felújítása, korszerűsítése. ... >>

ALEXANDER Alapítvány

(egyéb)

9026 Győr, Hédervári út 49/a.
képviselő: Dr. Raffai Mária
Kiváló tanulmányi eredményű, a tudományos életben aktívan résztvevő hallgatók támogatása, szakmai pályázatok kiírása, külföldi tanulmányok támogatása, pályázat ... >>

"Alpin" Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

9012 Győr, Koltói Anna út 8
képviselő: elnök Piróczki Zsolt, elnökhelyettes Németh Andrea, titkár Németh Pál
Győrben illetve a régióban az egészséges életmód népszerűsítése, természtjárás, környezetvédelem, továbbá a hegyi sportok (különösen: sí, jégmászás, szikla mászás, kletterstig túra, hótalpas túra stb.) elméleti és gyakorlati oktatása, alpinizmussal kapcsolatos könyvek és filmek támogatása, túrák, expedíciók szervezése. ... >>

Alternatív Közlekedést Fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Szauter Ferenc
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban részt vevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerő piaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása. Az egyesület kiemelt célja, hogy a Széchenyi István Egyetem SZEnergy projekt keretében támogassa a projektben részt vevő hallgatóknak a világméretű hallgatói versenyeken való részvételt, és e célból az egyetemmel együttműködjön egy kreatív szakmai műhely kialakításában. ... >>

ARRABONA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9024 Győr, Marcalvárosi Aluljáró
képviselő: Szvitek Norbert
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

ARRABONA PORT YACHT CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

9025 Győr, Bálint M. u. 100.
képviselő: elnök Tárkányi László, elnökhelyettes Pőcze Bálint
Győr város és környéke folyóvizei sport-, turisztikai- és szabadidő célú használatának fejlesztése. A kisgéphajók biztonságos és műszaki szempontból megfelelő megálló-, kikötő- és tárolóhelyek létesítése, üzemeltetése. Fejlesztési programokban, tanulmányokban történő közreműködés. ... >>

ARRABONA TÚRA 2008 Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 26/b.
képviselő: Horváth Zoltán
Az egyesület célja az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Sporttevékenység, természetjáró-, búvár és úszó-, valamint horgász programok szervezése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kultúrált eltöltésének népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. ... >>

ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: Bári Olga, Horváth Andrásné, Nagy Péter
A Győr településen élő nyugdíjasok közösségi életének szervezésére, civil kapcsolataik építésére, érdekeik képviseletére és védelmére alakul. ... >>

Arrabona Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

9026 Győr, Bácsai út 16/A.
képviselő: Herkely Ákos, Széchenyi István
Az egyesület képviseli és szem előtt tartja Győr Város lakóinak érdekeit, védi és gyarapítja a város anyagi javait. ... >>

Bácsa Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

9030 Győr, Heltai Jenő út 8.
képviselő: alelnök Horváth Tímea, elnök Daszkalopulosz Vangelisz, titkár Kocsis László
A közbiztonság erősítése. A bűncselekmények megelőzése, azazzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése, a lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. Bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Bárka Utcai Munkás Egyesületű

(oktatási,egyéb)

9023 Győr, Kodály Z. u. 29. IX/27.
képviselő: Ruzsa Hedvig
Utcai munkát végző ill. azzal szimpatizáló egyének munkájának, tevékenységének szakmai összefogása, segítése, képzése, az utcán élő emberek érdekeinek képviselete, segítése. Utcai szociális munka végzése. Kortárs segítő tevékenység végzése, szervezése, fiatalok kiképzése segítségnyújtásra, összefogása, munkába történő bevonása. ... >>

"Barkóczy-díj" Alapítvány

(egyéb)

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
képviselő: Perger Gyula
Az erre érdemes, tudományos tevékenységet végző múzeumi szakemberek munkásságának évenkénti elismerése és ösztöndíj juttatása, valamint - ezek útján - az alapító elhunyt férje és a maga emlékének tartós megőrzése. ... >>

BEDY VINCE ALAPÍTVÁNY

(kulturális,egyéb)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A történelmi Magyarország területét érintő, bármely korból származó történelmi és kulturális források felkutatása, feldolgozása és könyv alakban történő kiadása, továbbá a határok menti - elsősorban a szomszádos osztrák és szlovák - tudományos és kulturális kapcsolatok ápolása, továbbá az ottani hungarika - kutatás. ... >>

Civil Kontroll Egyesület

(oktatási,egyéb)

9027 Győr, Római u. 49.
képviselő: Reuter György
Oktatás, tanácsadás, pályázatfigyelés, pályázatírás. ... >>

Civil Közösségi Házakat Segítők Egyesülete

(oktatási,egyéb)

9025 Győr, Temető út 14.
képviselő: elnök Csobod Tibor György
Civil közösségi házak vezetői, alkalmazottai és önkéntesei számára szükséges mintateremtés és szaktanácsadás biztosítása. Tisztségviselőik és szakembereik képzésének és továbbképzésének megoldása, a tevékenységük szükségességét illetőleg eredményességét igazoló elemzések és kutatások elvégzése. Nemzetközi kapcsolataik kiépítése és ápolása. A civil közösségi házak működési biztonságát jelentő javaslatok elkészítése, a helyi, a kistérségi, a megyei, a regionális és az országos intézkedési javaslatok kidolgozása és bevezetésének szorgalmazása. ... >>

Civilek Győrért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Ferenczi Tamás
Győr város és polgárainak szolgálata a közélet valamennyi területén, így különösen a családok és az egyének életkörülményeinek javítása; a munkavállalók és a munkáltatók kölcsönös érdekeinek feltárása, valamint együttműködésük támogatása; a helyi vállalkozók sikeres gazdasági működéséhez szükséges feltételek biztosításának elősegítése; a közbiztonság javítása; hagyományőrzés, társas mozgalmak és egyben kezdeményezések, rendezvények támogatása, népszerűsítése; a város kulturális és oktatási szerepének erősítése; az idegenforgalmi adottságok hatékony kihasználása; a műemlék- és környezetvédelem elősegítése; a polgárok egészségügyi és szociális helyzetének javítása; Győr és vonzáskörzete kapcsolatának kölcsönös érdekeken alapuló erősítése. ... >>

Dr. Kapi Béla Alapítvány

(egyéb)

Győrménfőcsanak, Ormos u. 14.
képviselő: Hanvay László
Győrménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség tulajdonába visszakerült ingatlanok fenntartása, közösségmegtartó evangélikus ifjúsági központ létrehozása. ... >>

"Dr. Karácsony Imre" Alapítvány

(egyéb)

9024 Győr, Borsos Miklós u. 15. II/4.
képviselő: Kovátsné dr. Németh Mária
az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány céljára rendelt vagyonból támogatja a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozatának neveléstudományi szakmai feladatainak végrehajtását a minél magasabb színvonal elérése érdekében. Egyedi elbírálás alapján - pályázat útján - támogatja a pedagógiai tárgyú neveléstudományi szakkönyvek kiadását. Elősegíti a pedagógiai tárgyú rendezvények lebonyolítását. Az alapítvány céljának megfelelő egyéb tevékenységek támogatására lehet fordítani. ... >>

Dr. Mészáros Károly Környezetpedagógiai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 9.
képviselő: Dr. Jámbor László
Olyan doktoranduszok, hallgatók jutalmazása, akik a természet, a környezet, a megújuló energiák területén folytatott tudományos munkájukkal az erdészeti, erdei iskolák környezettudatos gyakorlatát is gazdagítják didaktikai - módszertani koncepcióval; különleges iskolai projekttel; a tudomány, az oktatás, a természet- és környezetvédelmi egyesületek, a civil szervezetek együttműködése eredményeinek bemutatásával. Az alapítvány célja a fiatal hallgatók ösztönzése, aktivizálása, hogy tevékenységükkel hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez, dolgozzanak ki olyan eljárásokat, melyekkel az ifjúságot segíteni, erősíteni lehet és egyben maguk is elkötelezettekké váljanak a környezettudatos magatartás képviseletére. ... >>

Dunaparti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 55
képviselő: alelnök Prohászka Szilvia, elnök Nováki Sándor
a közbiztonság erősítése,
- a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé,
- a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása,
- a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása,
- a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése,
- a lakosság és a hivatalos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése,
- a bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése,
- a közrend; az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások; jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Egészséges Életmódért Egyesület

(oktatási,egyéb)

9024 Győr, Illyés Gyula út 9.
képviselő: elnök Laposa Tibor, titkár Laposa Gergő
Ismeretterjesztő fórumok, rendezvények, kiállítások szervezése az egészséges életmód népszerűsítésére. Helyes életvitel, pozitív gondolkodásmód kialakításának segítése. Környezetünk értékeinek népszerűsítése. Szabadidő hasznos és aktív eltöltésének népszerűsítése. ... >>

Egyesülés a Szolidáris Társadalomért

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 27. II/3.
képviselő: Dr. Fazekas Zoltán, Kaszás Tamás, Klesitz Béla
Érdekvédelem és érdekképviselet. Szervezi a társadalom önvédelmét a hatalom társadalomellenes politikájával szemben az egymásért vállalt szolidaritás jegyében. Küzd a kialakult társadalmi hátrányok kiegyenlítéséért, az esélyegyenlőség megteremtéséért. Törekszik olyan politika kikényszerítésére, amely megszünteti az elnyomorodó rétegek kilátástalan helyzetét. Elutasít mindenfajta, politikai és gazdasági hatalom kisajátítására vonatkozó törekvést és gyakorlatot, tevékenykedik a gazdaság felemelkedéséért. Felhasznál minden békés eszközt, nyilvánosság fórumait törekvései megismertetésére, érvényesítésére, Szükség esetén demonstrációkat, állampolgári engedetelenséget kezdeményez. Részt vesz az országgyűlési és önkormányzati választásokon, jelölteket álllít, munkálkodik azon megválasztásért. Együttműködésre törekszik a társadalmi és politikai élet minden olyan szereplőjével, melyekkel közös céljai vannak. ... >>

"Egymás Terhét Hordozzátok" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Kossuth L. u. 9.
képviselő: elnök Galambos Endréné
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-a értelmében közhasznú tevékenységet végez.
1.Az egyház reformátori hagyományainak megőrzése mellett a hitéleti tevékenység megújítása és a keresztyén kulturális élet fellendítése. Ennek érdekében evangéliumi tartalmú közösségi programnak szervezése. (pl. előadás, kiállítás, hangverseny, stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 4. nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 5. kulturális tevékenység; 6. kulturális örökség megóvása ? elnevezésű tevékenységeket lát el. Ezen belül konkrétan az alapítvány célja: keresztyén értékrend kialakítása, főként a gyermekek és az ifjúság körében (előadások tartása, kirándulások, táborozások szervezése útján); hangversenyek, kulturális események szervezése, ennek során a keresztény kultúra értékeinek megőrzése; a magyar reformátori hagyományok, kulturális örökségünk megőrzése érdekében előadások, szabadegyetemek, kiállítások rendezése.
2. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok és egyének támogatása, életmódjuk megváltozásának segítése. Ennek érdekében a keresztyén felebaráti szeretettől indíttatott szociális- és segélyprogramok szervezése. (pl. a hajléktalanná válás megakadályozása a tartozás kifizetésével, természetbeni és egyéb támogatás stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 2. szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése elnevezésű tevékenységek ellátását az alábbiak szerint valósítja meg. Segélyprogramok megszervezése, jótékonysági vásárok lebonyolítása, egyedülálló, idős személyek támogatása, gondozása; nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek támogatása tanulmányaik elvégzése érdekében ( tanszerek beszerzése) illetve a mindennapi életfeltételek javításában való közreműködés; természetbeni támogatások (pl. élelmiszercsomagok készítése, kiosztása, ruhaosztás stb.) megszervezése. Az önhibájukon kívül közüzemi díjhátralékba került családok tartozásainak részbeni átvállalása, az adósság kifizetésének elősegítése; hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek javítása, emberi körülmények közzé való segítése, lakhatásuk munkába állásuk elősegítése.
3. Az 1. és 2. pontban foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges ingatlanok építése, felújítása, karbantartása, környezetének tisztántartása, szépítése. Az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 7. pont műemlékvédelem elnevezésű tevékenység ellátása során a következőket kívánja megvalósítani: az alapítványi tevékenység ellátásához szükséges ingatlanok műemlékvédelmi szempontok szerinti állagmegóvása; illetve e szempontoknak megfelelő hasznosítása.
Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogat. ... >>

"Erdély Ernő tűzoltó főparancsnok emlékére" Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

9021 Győr, Munkácsy utca 4.
képviselő: Hullámos László
A győri hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészítése során olyan eredmény elérése, hogy a katasztrófa elhárításakor a "látvamerő" tűzoltók átlagon felüli teljesítménnyel enyhítsék a keletkezett károkat. A tűzvédelmi jellegű tárgyak emlékszobában történő kiállítása, tűzoltóság történetének írott és elektronikus úton történő ... >>

Értékteremtők Politikai Érdekvédelmi Szövetsége - a Közép Pártja

(érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Váci M. u. 112.
képviselő: Éliás Ádám
Nem jobboldali és nem baloldali, hanem valós, össztársadalmi érdekeket képvisel, hogy az alapvető kérdésekben társadalmi egyetértés létrejöjjön. Célja az értékteremtő tevékenység becsületének helyreállítása és hatékony védelme. Legfőbb társadalmi értékeknek az általános emberi szolidaritást, a bármely vallás iránti őszinte vallásos érzület tiszteletben tartását és a nemzeti elkötelezettséget tekinti; az értékteremtő, hasznos tevékenységet tartja a társadalmi működés alapjának; mindenki tagja lehet a szervezetnek, aki ezeket az értékeket elismeri. Elkötelezett a demokrácia érvényesítésében, fejlesztésében, és jelenlegi csökevényességeinek kiküszöbölésében. A választók iránti elkötelezettséget és az emberi személyiség lelkiismereti értékeit előbbre valónak tekinti mindenféle pártfegyelemnél. Olyan jogrend kialakításában érdekelt, amely a moralitás értékeivel összhangban áll; az igazságérzet, az igazságosság érvényesülése és a szolidaritás általános emberi követelménye kell, hogy meghatározza a törvényhozói-jogalkotói tevékenységet; az érdekek összhangjának megteremtésében is a morális értékek a meghatározóak. Azért küzd, hogy a pénzrendszer működésében ne csoportérdekek érvényesüljenek, hanem a létbiztonság, az emberhez méltó élet és a fejlődés általános társadalmi érdeke. Hitet tesz a társadalmi organizációk önállósága és szabad együttműködése mellett; a gazdasági, a jogi-politikai és a szellemi organizáció a saját belső törvényei szerint és saját vezéreszméje alapján működjön: a szellemi organizáció a szabadság, a jogi-politikai az egyenlőség, a gazdasági a testvériség vezéreszméje alapján. Szemben álla a politikai szélsőségekkel, a liberálmaterialista versenytársadalmi ideológiával, és elutasítja a rasszizmus, a kirekesztés, vagy a hátrányos jogi-politikai megkülönböztetés minden formáját. Önmagát alárendeli a pártokról szóló törvénynek.
Belső működésében a pártjelleget nem helyezi az emberi személyiség fölé, hanem az emberi személyiség közösségben való kibontakozását akarja segíteni. Az ÉPÉSZ belső működésében kialakítja azokat a garanciákat, amelyek szavatolják, hogy az ÉPÉSZ politikusai soha ne válhassanak hűtlenné sem választóikhoz, sem az ÉPÉSZ közösségének morális és politikai elveihez. ... >>

Észak-Dunántúli Videofilm-kölcsönzők Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

Győr, Kodály Zoltán u. 23. fsz.
képviselő: Onódiné Németh Ibolya, Sápi János Tibor
Észak-Dunántúl területén működő videofilm kölcsönzők összefogása egyesület formájában. Érdekképviselet, kapcsolatok, szakmai tevékenység elősegítése, szakmai és jogi tanácsadás, jogkövető magatartás előmozdítása, illegális forgalmazók ... >>

EU-MOBILITY Nyugat-dunántúli Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19.
képviselő: Hujber Júlianna, Tölgyesi László
Az egyesület elsősorban a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatását tekinti céljának, alapvetően kulturális, szabadidős, egészségügyi és ifjúsági érdekképviseletei tevékenységi céllal ... >>

"Evangelizáció 2000" Egyesület

(egyéb)

9012 Győr, Horgas u. 4.
képviselő: Beke Tünde Lídia, Forrai Botond, Maros Ildikó, Németh Mihály
Evangelizáció, jótékonykodás. ... >>

F. 2. Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Nagy Gábor, Szalai Imre
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsort tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamb tenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalamb tenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és ... >>

Fejlesztéspolitikai Tudományos Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

9022 Győr, Batthyány tér 4. fsz. 1. iroda
képviselő: Krizmanich Gergely, Szányi Dávid
A gazdaság, a társadalom és a környezet állapotát érintő, mikro- és makroszintű problémák rendszeres vizsgálata, az állapot értékelése és a feltárt problémák kezelésére tudományos igényű javaslatok kidolgozása.
Globális, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi stratégiák megalapozása, megvitatása, bírálata és értékelése, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai, gazdaság- és szociálpolitikai, európai integrációs és társadalompolitikai stratégiai kérdésekre.
Tudományos ismeretterjesztés és oktatás minden tudományterületen, a tudomány és a tudományos munka népszerűsítése.
Tudományos igényű fejlesztőmunka, tudományos műhelyek, körök létrehozása és működtetése.
A kutatás-fejlesztés és innováció népszerűsítése, feltételeinek javítása, eredményeinek propagálása, kutatók és innovációt segítő szakemberek képzése, tájékoztatása, érdekeik védelme, a köztük zajló információáramlás segítése, tudáshálózatok felépítése és működtetése.
Technológiafejlesztési és gazdaságfejlesztési programok és együttműködések szervezése, működtetése, értékelése, valamint ezeket megalapozó dokumentumok, tervek, tanulmányok, szakvélemények készítése.
A kultúra mint érték népszerűsítése, a közművelődés és az örökségvédelem előmozdítása.
Nevelés és képességfejlesztés, tehetséggondozás.
Környezetvédelem, környezet-egészségügyi tevékenység, környezeti kockázatok feltárása, értékelése, és fejlesztési javaslatok kidolgozása.
Vállalkozások érdekképviselete, amennyiben az gazdaságfejlesztő, illetve multiplikatív hatású. Civil szervezetek érdekképviselete, amennyiben a tevékenység az egyesület fejlesztési céljait előmozdítja, ahhoz hozzájárul.
Egészségvédelem, prevenció, az egészséges életmód propagálása és rehabilitációs tevékenység.
Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információszolgáltatás, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információ-szolgáltatás és érdekképviselet.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, különösen a kisebbségek érdekeinek védelme, fejlesztő hatású és esélyegyenlőséget előmozdító szolgáltatások működtetése, határon átnyúló együttműködési és segélyezési célú programok szervezése, lebonyolítása.
Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi kutatómunka, fogyasztói érdekképviselet.
Euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködés élénkítése, segítése, csereprogramok és kutatási, illetve technológiai együttműködési programok szervezése, lebonyolítása.
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása, a közhasznú munkavégzés tudományos megalapozása, információ-szolgáltatás és együttműködések szervezése.
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az igazságszolgáltatás működési feltételeinek javítása, a tudatosság növelése, a kapcsolódó tudományos eredmények terjesztése, modellek alkotása és pilot-projektek lebonyolítása. ... >>

Fekete István Vadásztársaság

(egyéb)

9021 Győr, Árpád u. 93. III/6.
képviselő: Vida Tibor
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. A vadásztársaság fegyveres egyesület, ennek, megfelelően tagjait szigorú öntudatos fegyelemre, a törvények tiszteletére, a vadászkultúra megtartására, vadásztársaival szembeni előzékeny, udvarias, magatartásra neveli. ... >>

Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9028 Győr, Kakashegy u. 28.
képviselő: Perjési Frigyes
A közrend és közbiztonság ? külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése. Tevékenysége során együttműködik más polgárőr egyesületekkel és ezek területi ill. országos szövetségeivel. A polgárőrszervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának elősegítése. Érdekképviselet és védelem minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági és egyéb tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Különös tekintettel: jogszabályváltozásokra; a működési környezetváltozásokra; bűnmegelőzési feladatok változásaira; egyéb, a működési feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése; a nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása. Hazai és külföldi polgárőrszervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása és terjesztése. A vízirendőri és más rendvédelmi szervekkel a megyei ill. a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés elősegítése. A polgárőrmozgalom általános érdekvédelme. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül a polgárőr szervezetek jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

Fiatal Épfusok Közössége

(egyéb)

9028 Győr, Fehérvári u. 80.
képviselő: Simon Róbert
A szabadidő hasznos eltöltése, szabadidős programok szervezése. ... >>

FRATERNITÁS Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége

(érdekképviselet,egyéb)

9025 Győr, Petőfi tér 3.
képviselő: Isó Zoltán, Magassy Zoltán Gábor
A magyarországi evangélikus lelkészek közösségének ápolása, érdekvédelem, az evangélikus egyháznak a lutheri teológia szellemében történő ... >>

Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Kandó K. út 13.
képviselő: Elnök Horváth Tibor
Gyárváros városrész egyetemes gazdasági-, társadalmi-, kulturális-, sport érdekeinek szolgálatára minden gyárvárosi polgár tömörítése oly módon, hogy Gyárváros városrészben az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértést ápolni lehessen. A Baráti Kör törekszik a városrész 100 éves történelmének feltárására, a Magyar Vagon és Gépgyár történelmének feldolgozására és az eredmények közönséggel történő megismertetésére. Az egyesület támogatja a városrészben működő valamennyi klubbot, tevékenységével segíti a családias légkör megteremtését. ... >>

Gyirmóti Horgászfaluért Alapítvány

(sport,egyéb)

9029 Győr, Kultúrház u. 4.
képviselő: Barabás Attila
A gyirmóti Holt-Marcal parton működő Horgászfalu Szövetkezet működését támogassa és elősegítse a terület sporthorgászati célú használatát. Ennek keretében új pénzügyi források felkutatásával (támogatások,pályázatok stb.) a terület fejlesztésével kapcsolatos olyan projekteket támogasson, melyek főként infrastrukturális, sport- és környezetvédelmi célok megvalósítását szolgálják. ... >>

Gyirmóti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9019 Győr, Szent László út 35-37.
képviselő: Elnök Tímár Viktor, titkár Koller József
A közbiztonság megerősítése. A bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. A lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. A bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése.
... >>

Győr Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Pápai Lajos - elnök, Saáry Tibor - alelnök, Szalai Gábor - alelnök
Az Egyesüelt alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít oktatási és kulturális programok szervezésében, tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. Célja továbbá a katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. Céljai elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az országban lévő más katolikus ifjúsági szervezetekkel, mozgalmakkal, csoportokkal, társadalmi, politikai és más kérdésekben véleményt nyilvánít. Tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők képzését. Kapcsolatot tart, együttműködik külföldi, illetve a határon túli magyar vallásos és nem vallásos jellegű ifjúsági szervezetekkel, valamint velük közös rendezvények szevezésével is segíti az egységes Európa kialakulását. ... >>

"Győr Tűzvédelméért" Alapítvány

(egyéb)

9021 Győr, Munkácsy út 4.
képviselő: dr. Kovács Lajos, Hullámos László
Győr Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének települései tűzvédelmének segítése, fejlesztése, támogatása. ... >>

Győr-Gönyű Yacht Club Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 5.
képviselő: Perger Ágoston
A dunai hajózás hagyományainak ápolása, a hajózási kultúra korábbi értékeinek felkutatása, összegyűjtése, megőrzése az utókor számára. A vízi turizmus fellendítése. A hajózással kapcsolatos programok, kiállítások, rendezvények, találkozók, fesztiválok szervezése. Feladatuknak tekintik a szabadidő-hajózás szakmai - és lehetőségeikhez mérten anyagi - támogatását. A vízen túrázók informálása, tájékoztatása, szükség esetén segítségnyújtás, továbbá felkérés esetén különböző, térségükben szervezett vízi sportesemények, rendezvények vízen történő biztosítása. Olyan helyek felkutatása, ahol a kirándulni vágyók elérhető áron táborozhatnak, továbbá lehetőségeihez mérten segítséget nyújt ilyenek kialakításához. A Duna és a partvidék természeti értékeinek megóvása, a környezet védelme. Az ifjúság egészséges életmódra történő nevelése, a víz- és természetközeli táborozás népszerűsítéséhez, ezáltal a szabadidő tartalmas és kultúrált eltöltéséhez. Célul tűzik ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa

(oktatási,egyéb)

9024 Győr, Bem tér 15.
képviselő: Papp András
Győr-Moson-Sopron Megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési ésfejlesztési tervében megfogalmazott feladatok megvalósítása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 9.
képviselő: Prof. Dr. Faragó Sándor
Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájának, vadász hagyományainak ápolása. Vadászati etika, kultúra szélesebb körű terjesztése. A megyei vadgazdálkodás színvonalának emelése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei (Pannon) Nyugdíjas Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: elnök Nagy Péter
érdekvédelmi tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal