Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Katona József út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Radnai András
Az egészséges életmód kialakulásának elősegítése, a gyermekek általános edzettségének és teherbíró képességének fokozása. Ennek érdekében: a) A testi nevelés és testnevelés fejlesztését szolgáló eszközök bővítése. Kondiszoba kialakítása, tornaszerek és audiovizuális eszközök vásárlása. b) Rendszeres kirándulások szervezése a Mátrába. Természetjárással a folyamatos edzés, mozgásfejlesztés megvalósítása. Ismerkedés a Mátra természetes élővilágával, környezetvédelemre nevelés megalapozása. c) A díj évenkénti adományozása a kiemelkedő nevelő munkát végző űóvodapedagógusok jutalmazása akként, hogy amennyiben az alapítványi vagyon a 150.000,- Ft-ot meghaladja, úgy a 150.000,- Ft kamatának fele minden vben azoknak az óvodapedagógusoknak adományozható, akik a legeredményesebb munkát végezték. ... >>

Bugát - Richter Természettudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Pálinkás István
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a középiskolás diákok természettudományos ismereteinek elmélyítését, - kiemelkedő tudású diákok tehetséggondozását, - magas szakmai színvonalú versenyek és vetélkedők rendezését. ... >>

Európai Ifjúságért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vachott S. u.14.
képviselő: Máté Gábor dr.
Angol nyelvtanítás óvodásoknak, diákoknak, valamint cégeknek, vállalatoknak. Az alapítvány célja továbbá a természet megismerését és annak megóvását, az egészséges életmódra nevelést szolgáló rendezvények, táborok szervezése. A fiatal képzőművészek felkutatása, támogatása; kiállítások, tárlatok szervezése. ... >>

Gyöngykagyló Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Sándor
Csellengő fiatalok éjszakai ping-pong klubjának működtetése, - Fiatalok ismeretszerző, szabadidős tevékenységének támogatása, - Kulturális-, sportrendezvények lebonyolítása, támogatása, - Közösségi művelődési programok támogatása, - Szociális tevékenység, családsegítés, anyagilag rászorulók támogatása, - Hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek anyagi természetbeni támogatása, mentális gondozása. ... >>

Gyöngyösi Farkasmály Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Platán utca 28. II 3.
képviselő: elnök Minczér Kálmán
A környezet és természetvédlemi előírásokra, a tervszerű vadgazdálkodás követelményeire tekintettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása a 7018. hatósági nyilvántartási számú vadászterületnek a Gyöngyös város közigazgatási határvonalán belüli területén. ... >>

Gyöngyösi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
képviselő: elnök Fülöp Henrik
A térség idegenforgalmi helyeinek és tuirsztikai látványosságainak népszerűsítése.
- A helyi szervezetek, alapítványok tömörítése és egységbe kovácsolása.
- Idegenforgalmának fellendítése és megismertetése.
- Gyöngyös és vonzáskörzetének lehetőségeket nyújtani az idegenforgalom fejlesztésével.
- A kulturális-, sport,- és természeti értékek kiajánlása Európában és világszerte.
- Új turisztikai vonzerők kialakítása.
- A sport és a természetszeretet népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal.
- A természetben rejlő lehetőségek kiaknázása, a természeti értékek óvásával, tisztántartásával.
- A tehetségek segítése, támogatása. ... >>

Gyöngyösi Kajszibarack Termelők Egyesülete

(természetvédelem)

3200 Gyöngyös, Koháry út 22.
képviselő: elnök Bényi András
Az egyesület tagjainak tulajdonában lévő 28,05 hektár területen - természetben a 040/040 hrsz-tól, a 040/246hrsz-ig elterülő gyöngyösi külterület - lévő termő kajszi ültetvény biogazdálkodását folytatni, export minőségű termést előállítani, és előnyös értékesítést szervezni, jó piackutatást, érdekképviseletet biztosítni. ... >>

Gyöngyösi Modellező Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

3200 Gyöngyös, Farkas T. utca 10. fsz./1.
képviselő: elnök Dobrocsi Gábor
Modellezés, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése.
A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Határon Túli Magyarok Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u.36.
képviselő: Miller György dr. (titkár), Wachtler István dr. (elnök)
Általános célja a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karon folyó oktatás, kutatás anyagi támogatása és fejlesztése. Konkrétan: a) a főiskolai karon működő távoktatási rendszer fejlesztése; b) A főiskolai kar határon túli magyar hallgatóinak magyarországi vagy más országbeli részképzésének, gyakorlati oktatásának támogatása; c) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban álló tudományterületek oktatásával, kutatásával kapcsolatos tevékenység támogatása, d) a hallgatók tananyaggal történő ellátásának biztosítása, az ezzel kapcsolatos szerzői, előállítási és egyéb feladatok megoldása; e) az oktatók, hallgatók hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, tudományos rendezvényeken történő részvételének elősegítése. ... >>

Idősek Otthona Margit Alapítvány Gyöngyös

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
képviselő: kuratóriumi elnök Kiss Bernadett
Az alapítvány célja olyan alap megteremtése, mely segíti és lehetővé teszi - Időskorúak otthona korszerű gondozási és működési ellátását, - Mozgás rehabilitációs eszközök folyamatos pótlását, - Korszerű technikai, informatikai eszközökkel való felszereltséget, - Ismeretterjesztő, közösségi művelődési, szabadidős programok támogatását, - Korszerű elhelyezési feltételek javítását, - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek anyagi, természetbeni támogatását, mentális gondozását, esélyegyenlőségének elősígítését, - A szakmai képzést, szakszemélyzet ismereteinek bővítését.
Pk60161/2001/13. sz. végzéssel célkiegészítés: "Gyöngyös Város Önkormányzata Idősek Bentlakásos Otthonának (Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.)" ... >>

Ifjúság az Erdőért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy János
A város közeli erdők, sportolásra alkalmas területein a városlakók szabadidejének - természeti környezetben történő - kulturált eltöltésére alkalmas, ápolt és esztétikus berendezési parkerdő részletek kialakításának és karbantartásának segítése, illetőleg az államrendészet ilyen irányban történő tevékenységének előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány megszervezi a Gyöngyös városhoz legközelebb eső, mintegy 200-300 hektárt kitevő mátrai erdőterületen, illetve az erdőgazdaság erdőterületein a parkerdő elhelyezését, évről-évre történő karbantartását, parkerdei utak, pihenőhelyek ápolását, az erdőtüzek megelőzését. Megszervezi és átfogja az erdőt szerető, az erdőért tenni akaró gyermekeket, fiatalokat az előbbi célok megvalósítása érdekében. A Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred intézményére alapozva nyári tábort szervez, amely az erdőért való munkálkodás mellett alkalmat ad az elődeink életmódjához hasonló életforma megvalósítására, higiénikus és kulturált feltételekkel megvalósuló sátortáborozásra. A táborlakók ellátása mellett a szabadidő kulturált eltöltéséről gondoskodik, tábortűz, sport, zene, népdal, históriás ének, a hagyományőrző foglalkozások alapelemeinek elsajátításáról gondoskodik. Elősegíti az azonos vagy hasonló céllal működő hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, illetve tapasztalatcsere létrejöttét.
Pk60085/1999/9. sz. végzéssel célkiegészítés: Az intézményi tanulók képzésének/erdész, vadász, gazdász/ támogatása. ... >>

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Önálló Jogú Gyöngyösi Szervezete

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Virág u. 50.
képviselő: elnök Czene Tibor
A kutyák szabadidős célú tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű és tudományos alapokon való elősegítése,
- A társadalmi együttélés magatartásnormáinak figyelembevételével kialakított kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való terjesztése, népszerűsítése,
- Az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése,
- Állatvédelem aktív segítése, támogatása,
- Szabadidős kutyás sporttevékenység elősegítése, támogatása a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Mátra Élővilágának Megismeréséért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3200 Gyöngyös, Róbert K. út 19. fsz. 1.
képviselő: Mátrai Éva (elnök)
a) A gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése, b) tágabb és szűkebb környezetük, különösen a Mátra élővilágának megismertetése, vizsgálata, c) a gyermekek egyéni vizsgálatának segítése informatikai, irodai, információs háttérrel, d) információs honlap fenntartása, különösen élővilág-kutatásokról és azok eredményeiről, e) a gyermekek környezet- és természetvédelemre nevelése. ... >>

Mátra EX Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor út 6/ 2.
képviselő: elnök Tóth Balázs
A sport és a természetszeretet népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal.
- A természetben rejlő lehetőségek kiaknázása, a természeti értékek óvásával, tisztántartásával.
- A fiatal tehetségek segítése, támogatása. ... >>

Mátra Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

3200 Gyöngyös, Keleti Karácsondi köz 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Palik Tibor, kuratóriumi tag Balázs Ernő
A Gyöngyös-Mátra régió turisztikai fejlesztése.
- A Gyöngyös-mátrai területen ifjúsági és sportlétesítmények létrehozása, üzemeltetése.
- A Gyöngyös-mátrai régió természeti adottságának kihasználása az idegenforgalom fejlesztése érdekében.
- A Gyöngyös-mátrai régióban található műemlékek vagy műemlék jellegű létesítmények felújításának, rekonstrukcióinak támogatás szervezése, új turisztikai pontok létrehozása. ... >>

Mátra Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Országút u. 40.
képviselő: Szabó András (elnök)
a) tagjai horgászérdekeinek képviselete, horgászlehetőség biztosítása, a horgászturizmus szervezése és támogatása, b) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a tagok és különösen a fiatalok horgászismereteinek bővítése, c) a horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak betartása, a természet védelmére való nevelése. ... >>

Mátra Művelődési Központ Praesepe Csillagász Kör Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. (Mátra Művelődési Központ)
képviselő: elnök Varga András
A csillagászat társadalmi elismertségének fokozása.
- Népszerűsíti a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását.
- Szakmai és szervező tevékenységével, valamint korszerű műszerekkel és segédeszközökkel segíti az amatőr csillagászokat értékes megfigyelések végzésében.
- Természetes és jogi személyek támogatásával állandó bemutatóhely a Csillagászati Távcsöves Bemutató Terasz létrehozása és fenntartása. ... >>

MÁTRA Tájékozódási Túraverseny és Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Recski utca 3.
képviselő: elnök Vályi Nagy Károly
A tájékozódási túraverseny sport körében: a) Az egyesület tagjai részére az edzés és versenysport-tevékenység, valamint szabadidősport biztosítása és az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása, a versenysportolók érdekvédelmének biztosítása.
b) Az egyesület tagjainak a sportszerű életmódra és magatartásra való nevelése, szabadiő sport biztosítása, elősegítése.
c) Sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése, versenyrendezés.
A természetjárás körében:
a) Gyalogos, magashegyi, barlangász, vízi, kerékpáros, síző természetjárás és versenyeztetés biztosítása szervezett keretek között.
b) A természet és élővilág védelme, társadalmi erdei szolgálat.
c) Túravezető képzés. ... >>

Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3232 Mátrafüred, Pálosvörösmarti u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Szuromi László, kuratóriumi titkár Nagy Gyula
Mátrafüred és nevezetesebb turisztikai helyei természetvédelmi célok megvalósítása érdekében történő fejlesztésének elősegítése, természetvédelmi értékeinek megőrzése és megóvása, valamint turisztikailag leglátogatottabb helyek turizmus- központú fejlesztésében való közreműködés, továbbá természetvédelmi szakemberek anyagi támogatása, természetvédelmi helyi ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Mátrai Betyárok Kerépkpáros Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

3232 Mátrafüred, Hegyalja út 50.
képviselő: elnök Nagy Zoltán
Elsősorban a kerékpározás, mint alternatív közlekedési eszköz népszerűsítése, ezáltal a környezet és természet védelme, óvása, rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, ezen igények felkeltése, sportrendezvények, versenyek szervezése, s a nevezett célok megvalósításához szükséges sport, és egyéb létesítmények üzemeltetése. ... >>

Mátrai Gombász Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3200 Gyöngyös, Farkas Tamás 13. III/9.
képviselő: elnök Szabó Csaba
Az egyesület célja a gombákkal kapcsolatos kutatómunka és ismeretterjesztés, a gombászat iránt érdeklődők összefogása, valamint a környezeti neveléssel foglalkozók, a gombászat különböző területein tevékenykedők munkájának segítése, természeti környezet védelme. ... >>

"Mátrai Pisztrángok" Horgász, Természetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Pesti út 15. I//8.
képviselő: elnök Koncz Gábor
Az egyesület célja, hogy tagjai és más érdekeltek számára az alap- és kiegészítő tevékenységein belül segítse elő a horgászathoz és természetvédelemhez fűződő jogok gyakorlati megvalósulását, és támogatást nyújtson az egyesület keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében folytatott tevékenységekhez.
Az egyesület támogatja a horgászat különböző tevékenységeit, így különösen de nem kizárólagosan a műcsalis pergető-, wobbleres,- tviszteres-, villantós-műlegyes- és mártogató horgászatot, illetve a horgászat minden más olyan irányzatát és válfaját, amely a zsákmányt jelentő hal kizárólagosan sportszerű ejtésén alapul. ... >>

Mátrai Szegényekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

3232 Mátrafüred, Üdülő sor 42.
képviselő: Kovács Győző (elnök)
A Mátrában, elsősorban Gyöngyös vonzáskörzetében 20 km-en belül fekvő településeken élő, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő, nem deviáns személyiségű szegények támogatása. Ezen belül: - természetbeni adományok nyújtása, (élelmiszer, ruhanemű, tisztító és piperecsomagok), - egészséggondozás, - házkörüli munkák elvégzésének, megszervezése (kertimunkák, favágás, tüzelő-behordás, hólapátolás, bevásárlás), - kórházi bennfekvés esetén látogatás, - felvilágosítás, tanácsadás a különböző segélyek, juttatások elnyeréséhez, - üdültetés, - kirándulások szervezése, - ingyenes étkeztetés megszervezése, - öregek napköziotthonának létrehozása. ... >>

Museum Historico-Naturale Matraense Alapívány

(természetvédelem,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 40.
képviselő: Horváth László
A Mátra Múzeum természettudományi gyűjteményeinek tudományos fejlesztése. ... >>

Naphimnusz Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3233 Mátraháza, Római katolikus Kápolna
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűs János
1. Naphimnusz Park létrehozása Mátraházán a Magyarok Nagyasszonya Kápolna alatti erdőrészletben. Assisi Szent Ferenc Naphimnusza 10 versszakát 10 fa és kerámia kompozíció jeleníti meg az erdőben kanyargó út mentén. E művészeti elgondolás Gyöngyös város kulturális értékeit gyarapítja és eszmei hátteret ad a természetvédelemnek. 2. A természet szeretetére nevelés céljából ingyenes turista szállás létesítése harminc - elsősorban nagy családból származó és szűkös anyagi körülményekkel rendelkező - diák számára. ... >>

"Összefogás Mátrafüredért" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Üdülősor u. 19.
képviselő: elnök Dr. Fölföldi Marianna
A Mátra területén a környezet, a természet tisztaságának védelme, - Mátrafüred és környékén kulturális programok szervezése, - Annak előmozdítása, hogy a Mátra, azon belül is Mátrafüred mind szélesebb körben ismertté és elismertté váljon, és ezáltal az idegenforgalom fellendüljön a térségben, - a Mátrafüredet érintő ügyek megvitatásához fórumot teremteni, a Mátrafüreden élőket közös ügyeik megoldása érdekében összefogni. ... >>

Polgárőrség Mátrafüred Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3232 Mátrafüred, Parádi út 43. 3.
képviselő: elnök Szabóné Harkó Rózsa
A lakosság helyi közösségének a védelme, a környék közrendjének és közbiztonságának az erősítése, a környezet és a természet értékeinek a megóvása, a veszélyhelyzetek megelőzése és kezelése, továbbá a preventív eszközök alkalmazása. ... >>

Úszóvölgy Vadásztársaság Héhalom

(természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Püspöki út 45.
képviselő: elnök Harmos Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására , valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet ? és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére ? lehetőség saját ( haszonbérelt) vadászterületén ? kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldal