Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös sport civil szervezetek


Találatok száma: 122
1. oldal

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Anita Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

3200 Gyöngyös, Mérges út 15.
képviselő: elnök Lenkey Zsolt Lajos ... >>

Autósport Rendezői Liga Egyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Ipar u. 1.
képviselő: elnök Tóth Imre
A magyar bajnokságok egyes futamainak szervezése, rendezése. A versenyek teljes körű lebonyolítása, beleértve az ahhoz szükséges feltételek biztosítását, a különböző jogszabályok, előírásoknak megfelelően. A rendezői tevékenység során a különböző kategóriák versenyeinek lebonyolítása, minél magasabb színvonalú megrendezése. A rendezés kiterjed a Magyarországon lebonyolításra kerülő versenyekre, ahol akár kizárólag hazai, vagy hazai és külföldi versenyzők is részt vesznek. Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. Egyéb rendezvények és konferenciák szervezése, rendezése. Az egyesület részt vesz hazai és külföldi különböző kategóriákban szervezett versenyeken. Képzés, ehhez tartozó oktatás, is a tevékenység körébe tartozik. Biztosítja e tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat és a sporttal közvetlenül nem összefüggő egyéb gazdasági tevékenységet is folytat. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítást is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásával ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Avar Túrakerékpár Klub

(sport)

3200 Gyöngyös, Városkert út 22.
képviselő: Bozsik István ... >>

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.
képviselő: Vinczéné dr. Sidló Klára
Oktatástechnológiai fejlesztés előmozdítása; tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása és a tehetséges tanulók differenciált képzésének biztosítása. A nyelvtanulás anyagi támogatása, a hátrányos, de tehetséges helyzetű tanulók szociális támogatása, ösztöndíjjal történő támogatás, és a tanórán kívüli sport, kulturális és művészeti tevékenységek támogatása. A tanárok vonatkozásában a tanulók eredményes szerepeltetésével kapcsolatos premizálás, tudományos tevékenység, a tanulmányutakon való részvétel támogatása; tankönyv- és tantervíró program tevékenységének ösztönzése. ... >>

BLOKK Autó-Motor Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Jókai út 14.
képviselő: Bobák Norbert (ügyvezető elnök), Szanyi István (elnök) ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Katona József út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Radnai András
Az egészséges életmód kialakulásának elősegítése, a gyermekek általános edzettségének és teherbíró képességének fokozása. Ennek érdekében: a) A testi nevelés és testnevelés fejlesztését szolgáló eszközök bővítése. Kondiszoba kialakítása, tornaszerek és audiovizuális eszközök vásárlása. b) Rendszeres kirándulások szervezése a Mátrába. Természetjárással a folyamatos edzés, mozgásfejlesztés megvalósítása. Ismerkedés a Mátra természetes élővilágával, környezetvédelemre nevelés megalapozása. c) A díj évenkénti adományozása a kiemelkedő nevelő munkát végző űóvodapedagógusok jutalmazása akként, hogy amennyiben az alapítványi vagyon a 150.000,- Ft-ot meghaladja, úgy a 150.000,- Ft kamatának fele minden vben azoknak az óvodapedagógusoknak adományozható, akik a legeredményesebb munkát végezték. ... >>

CHAMPION Alapítvány a Labdarúgó Sportolókért

(sport)

3200 Gyöngyös, Egri út 23.
képviselő: Tóth László (kuratóriumi elnök)
A Gyöngyösi Atlétikai Klub Labdarúgó Szakosztályának és a szakosztály sportolóinak versenyeken való részvételéhez és az utánpótlás neveléséhez anyagi segítség nyújtása. ... >>

Első Magyar Strandlabdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Mérges út 2.V.em.34.
képviselő: elnök Lukács Flórián, elnökhelyettes Izsvák Zsolt ... >>

ÉMÁSZ Lövészklub - Gyöngyös

(sport)

3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
képviselő: Bakondi Tamás (elnök) ... >>

Energia Sport Club

(sport)

3200 Gyöngyös, Sport u. 1.
képviselő: Csiba Attila (elnök) ... >>

EXPERIENCE POOL BILIÁRD SPORTEGYESÜLET

(sport)

3200 Gyöngyös, Attila utca 1 1
képviselő: elnök Lengyel Attila, titkár Lengyel Attila Béláné
A magyar biliárdsport támogatása, hazai és külföldi versenyek szervezése. ... >>

FD System Szabadidő és Verseny Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Jászkürt u.22.
képviselő: Debreczeni Tibor (elnökhelyettes), Fleischer Béla (elnök), Palotai József (elnökségi tag) ... >>

Fortuna Akrobatikus Rock and Roll Tánc-Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Fő tér 9.
képviselő: elnök Pelyhéné Járdány Zsuzsanna ... >>

Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben Sport Alapítvány

(sport)

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
képviselő: Ali István
Gyöngyös városban élő, a város színeit képviselő utánpótlás korú diák sportoló fiatalok fejlődésének elősegítése. ... >>

Gyöngy Tenisz és Sí Club

(sport)

3200 Gyöngyös, Ringsted út 25/1.
képviselő: Asztalos András (elnök), Asztalos Miklós (ügyvezető elnök)
Az egyesület elsősorban Gyöngyös város tenisz- és sí sportjának támogatását tekinti céljának. Célja e sportágak utánpótlásának elősegítése, illetve ezekben a sportágakban induló versenyzők felkészülésének, illetve versenyzésüknek támogatása. Az egyesület célul tűzi ki tenisz-és sí versenyek szervezését és támogatását. ... >>

"Gyöngy" Gyöngyöshalászi Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Vachott Sándor u. 11.
képviselő: Varju László (elnök) ... >>

Gyöngykagyló Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Sándor
Csellengő fiatalok éjszakai ping-pong klubjának működtetése, - Fiatalok ismeretszerző, szabadidős tevékenységének támogatása, - Kulturális-, sportrendezvények lebonyolítása, támogatása, - Közösségi művelődési programok támogatása, - Szociális tevékenység, családsegítés, anyagilag rászorulók támogatása, - Hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek anyagi természetbeni támogatása, mentális gondozása. ... >>

Gyöngyös Box Club Egyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Jószerencsét út 24/1. 2/2.
képviselő: elnök Ducza Anita, titkár Ifj. Fischer László
Az egyesület közös tevékenységének megszervezése, ennek keretén belül az ökölvívás sportág biztosítása.
- A rendszeres ökölvívó testedzés, a különböző kategóriák versenyeire történő felkészülés, benevezés hazai és nemzetközi szinten női és férfi versenyzők részvételével, valamennyi korosztály részére.
- Az egyesület a működési területen elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá lakosság testnevelési, és tagságának sporttevékenységét, gondoskodik a támogatók és gyermekeinek rendszeres testedzésről, sportolásról.
Képzés, ehhez tartozó oktatás is a tevékenységi körbe tartozik. Biztosítja e tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat és a sporttal közvetlenül nem összefüggő egyéb gazdasági tevékenységet is folytat.
- A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásával ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Gyöngyös Teniszsportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Béla
Gyöngyös diák-, tömeg- és versenysportjának támogatása, különös tekintettel a tehetséges teniszező gyermekekre; sportrendezvények támogatása, szervezése. ... >>

Gyöngyös Város Box Sportjáért Alapítvány

(sport)

3200 Gyöngyös, Egri út 5. VII.em.41.
képviselő: Eperjesi Mihály
Gyöngyös város ökölvívó sportjának fellendítése, az utánpótlás nevelése, az ökölvívás tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása, versenyek rendezése, szervezése, külföldön és belföldön. ... >>

Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Egri út 23.
képviselő: elnök Kovács Róbert
A szövetség Gyöngyös városban és vonzáskörzetében irányítja és szervezi az amatőr kispályás labdarúgó sportágban folyó tevékenységet, sportversenyeket és rendedezvényeket szervez, népszerűsíti a kispályás labdarúgást, képviseli a sportág és tagjai érdekét, kapcsolatot tart sportegyesületekkel, sportszövetségekkel, sportszervezetekkel.
A szövetség célja a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Gyöngyös Városi Sárkányrepülő Klub

(sport,kulturális)

3200 Gyöngyös, Pipishegy Repülőtér
képviselő: Szabó László (vezető)
Siklórepülő és egyéb sportrepülő tevékenységet folytató vagy ilyen tevékenységet pártoló személyek szervezetbe történő tömörítése. A szervezet sportegyesületi jellegének megtartása.
- Fiatalok bevonása a sportrepülésbe, ezzel testi-szellemi-erkölcsi nevelésük.
- A sportrepülés szakmai és anyagi feltételeinak megteremtése.
- Gyöngyös város repülőhagyományainak ápolása.
- Sportkapcsolatok kiépítése más hazai és külföldi repülő szervezetekkel.
- A szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Egri út 2.
képviselő: Roska LÁszló (elnök)
A vízilabda, mint sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása, a sportág működési feltételeinek megteremtése, a sportág érdekvédelme Gyöngyös városban, fenti feladatok megvalósításán keresztül Gyöngyös város hírnevének öregbítése. Kiemelt feladatának tekinti a sportág gyöngyösi kistérségen belüli megszervezését, koordinálását. ... >>

Gyöngyösi AMBO Lövész Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 74-76.
képviselő: elnök Csépány Csaba Péterné
Az egyesület célja a a sportlövő kultúra fejlesztése. A lövész sport gyakorlásának elősegítése, helyi irányítása, a sportág utánpótlásának nevelése és az élsport támogatása. Az egyesület képviseli a sportágnak, s tagjainak érdekeit. ... >>

Gyöngyösi Baráti Kör Futball Klub

(sport)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: Bordó Attila (elnök), Dudás János (ügyvezető elnök) ... >>

Gyöngyösi Búvársportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Gyöngyöspatak u.18.
képviselő: Veress András (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány elsődleges célja a búvárversenysport támogatása, a sportolók szociális és fizikai körülményeinek javítása, versenyek és egyéb szervezett programok finanszírozása. A versenysporthoz szükséges eszközök és felszerelések beszerzése és biztosítása. Az alapítvány támogatja továbbá a Gyöngyösön és környékén már meglévő szabadidős sporttevékenység valamennyi formáját. Pk.60189/2000/6. végzéssel további cél: Az alapítvány elsődleges célja Gyöngyös és vonzáskörzetének óvodás, valamint is- koláskorú gyermekei részére úszásoktatás feltételeinek biztosítása. ... >>

Gyöngyösi Diákfoci Club

(sport)

3200 Gyöngyös, Bocskai u.8.
képviselő: Szakács József ... >>

Gyöngyösi Erőemelő és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 18/2.
képviselő: elnök Baráth János
Gyöngyös város vonzáskörzetében élők egészségének megóvása a sport által,
- fiatal generáció sport szeretetére nevelése,
- tagjai, valamint Gyöngyös város és vonzáskörzetében élők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy érdekeik védelméről gondoskodjék,
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése,
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Gyöngyösi Farkasmály Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Platán utca 28. II 3.
képviselő: elnök Minczér Kálmán
A környezet és természetvédlemi előírásokra, a tervszerű vadgazdálkodás követelményeire tekintettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása a 7018. hatósági nyilvántartási számú vadászterületnek a Gyöngyös város közigazgatási határvonalán belüli területén. ... >>

Gyöngyösi Farkasok Rögbi Klub Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Farkas Tamás u. 13. fsz.1.
képviselő: elnök Gyuris Péter
A sportegyesület célja, hogy tagjainak rendszeres rögbi sportjátékokat, versenyzési lehetőségeket tervezzen és szervezzen, biztosítsa a rendszeres és szakszerű testedzés feltételeit, felkészítsen rögbi versenyekre, tanfolyamok működtetésében szerepet vállaljon.
Célja, hogy a helyi és más önkormányzatokkal együttműködve a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerje a rendszeres mozgás és egészséges életmód érdekében, kapcsolatot tartson az ország és megye, valamit a világ más rögbi sport szervezeteivel, továbbá ? tagság részére ? feltárja és igényben vegye a rögbi sport támogatására szolgáló lehetőségeket, pályázatokat. ... >>

Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Garai Andrásné
A Gyöngyösi Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi, pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Gyöngyösi Főiskolai Kézilabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: Bodó Attila (ügyvezető elnök), elnök dr. Wachtler István ... >>

Gyöngyösi Főiskolai Lovas Klub

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Tass-puszta
képviselő: elnök Dr. Fábián Gyula ... >>

Gyöngyösi Gorillák Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.
képviselő: Előházi Péter (elnök) ... >>

Gyöngyösi Hagyományőrző Íjász Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Hóvirág utca 38.
képviselő: elnök Pataki István
Az egyesület törekszik a hagyományőrzés területén feleleveníteni, s a mai fiatalok számára is érthetővé tenni az őseink által művelt harcmodort, a lovas- és terepíjászatot, a kézműves szakmák (kosárfonás, bőrművesség, fazekas, stb.) elsajátítását.
- Az egyesület keretein belül lehetővé teszi minden érdeklődő számára az ősi magyar íjászat elemeinek megismerését, annak sportcélú gyakorlását, s ezzel együtt az ahhoz köthető kulturális örökség megőrzését.
- Az egyesület íjász versenyeket és bemutatókat szervez, részt vesz más egyesületek által szervezett versenyeken, vagy bemutatókon.
- A nem egyesületi tagok részére szabadidős és hobbi tevékenység keretében bemutatókat tart, igény szerint tagjai részvételével íjászoktatást szervez. ... >>

Gyöngyösi Hunyadi Sport Club

(sport)

3200 Gyöngyös, Jószerencsét u.24/2. I/3.
képviselő: Tufescu János (elnök) ... >>

Gyöngyösi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
képviselő: elnök Fülöp Henrik
A térség idegenforgalmi helyeinek és tuirsztikai látványosságainak népszerűsítése.
- A helyi szervezetek, alapítványok tömörítése és egységbe kovácsolása.
- Idegenforgalmának fellendítése és megismertetése.
- Gyöngyös és vonzáskörzetének lehetőségeket nyújtani az idegenforgalom fejlesztésével.
- A kulturális-, sport,- és természeti értékek kiajánlása Európában és világszerte.
- Új turisztikai vonzerők kialakítása.
- A sport és a természetszeretet népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal.
- A természetben rejlő lehetőségek kiaknázása, a természeti értékek óvásával, tisztántartásával.
- A tehetségek segítése, támogatása. ... >>

Gyöngyösi "Jó tett helyébe" Óvoda Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Kósi Andrásné (kur.elnök, önállóan), Márkus Károlyné (titkár, önállóan)
Kulturális, oktatási, sport és egészségügyi tevékenység támogatása, az óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődéséhez szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, a meglévő eszközök bővítése, a kirándulások finanszírozása, az óvodai sport, kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet választásra nem állít és nem támogat, semmikor az alapítvány fennállása alatt. ... >>

Gyöngyösi Junior Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Táncsics u. 15. III/5.
képviselő: Bárdos János (ügyvezető elnök), Péczely Szabolcs (elnök) ... >>

Gyöngyösi Kézilabda Klub

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. 2740/31 hrsz.
képviselő: elnök Marczin Zsolt
a) A magyar kézilabda sportág népszerűsítése;
b) a nemzetközi színvonalú versenyzők képzése;
c) tagjai részére rendszeres felkészülés és versenyzés lehetőségének biztosítása az eredményes sporttevékenységhez, azok feltételeinek megteremtése;
d) kézilabda sportág versenyrendszerében való részvétel;
e) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
f) a szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés;
g) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Gyöngyösi Kézilabda-Szurkoló Klub

(sport,egyéb)

3200 Gyöngyös, Iskola út 10. II/2.
képviselő: elnök Szanyi Tamás
A gyöngyösi kézilabda csapat mérkőzésein való részvétellel és sportszerű szurkolói magatartással való hozzájárulás a csapat teljesítményének fokozásához, a csapat erősítéséhez. Ennek érdekében az egyesület tagjainak a meccsekre történő utaztatását, a tagok elszállásolását, ellátását, a mérkőzésekre jegyek beszerzését, a kézilabda csapat otthonában, Gyöngyösön, sport- és ifjúsági rendezvények szervezését tűzi ki célul. Céljai között szerepel továbbá kézilabda baráti kör szervezése az ország egész területén. ... >>

GYÖNGYÖSI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Seregély utca 26.
képviselő: elnök Nagy Imre
A lovassport körében:
- Az egyesület tagjai részére az edzés és versenysport-tevékenység, valamint szabadidősport biztosítása és az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása, a versensportolók érdekvédelmének biztosítása.
- Az egyesület tagjainak a sportszerű életmódra és magatartársa való nevelése, szabadidősport biztosítása, elősegítése.
- Sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése, versenyrendezés. ... >>

Gyöngyösi Magiszter Alapítvány

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Jeruzsálem utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóthné Kónya Ilona
Olyan nyelvi laboratórium létrehozása, amelyben a leggyengébb tanuló is használható idegennyelv - tudásra tehet szert; - A sportolási, testedzési lehetőségek bővítése egy jól felszerelt kondicionáló teremmel; - A mindennapi, családi életben jól hasznosítható háztartási és technikai ismeretek tanítási feltételeinek megteremtése; - Ezen túlmenően bármely, az oktatást segítő tevékenység. ... >>

Gyöngyösi Modellező Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

3200 Gyöngyös, Farkas T. utca 10. fsz./1.
képviselő: elnök Dobrocsi Gábor
Modellezés, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése.
A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Gyöngyösi Rekreációs- és Sport Egyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 22.
képviselő: elnök Szabó András László
A tagok részére a squash, atlétika és sí, mint szabadidő és versenysport gyakorlásának elősegítése. ... >>

Gyöngyösi Röplabda Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Dobó út 14.
képviselő: Botár Attila (elnök) ... >>

Gyöngyösi Siklóernyős Sport Klub 2001.

(sport)

3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 6/1. 4/1.
képviselő: elnök Banka Róbert ... >>

Gyöngyösi Sportiskola Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: elnök Pál József, Fehér Ferenc (elnökhelyettes), Mán Géza (elnökhelyettes) ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal