Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 99
1. oldal

5.sz. Iskolánkért Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 10.
képviselő: Kiss Ilona Marianna (kur. elnök)
a) Az oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében a pedagógusok továbbképzésének anyagi támogatása. b) Az idegennyelv oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. c) Oktató-nevelő munkánk korszerűsítéséhez szükséges eszközök bővítése és módszertani kiadványok vásárlása minden tantárgyhoz. d) Kiemelkedő oktatási és nevelési eredményeket elérő pedagógusok céljutalmának finanszírozása. e) A tanulók nyári táboroztatásának támogatása. ... >>

A Gyöngyösi Oktatásért és Kulturáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy Károly út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Fülöp Henrik
Az alapítvány célja olyan anyagi és tudományos alap megteremtése, amely lehetővé teszi:
- a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, az oktatás eredményes működéséhez szükséges és a mindenkori követelményeknek megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását, és
- a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
- közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatások szervezése és kivitelezése. ... >>

A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Platán u. 1/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Erika
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Andrea Terézia
a) Az idegennyelv oktatás területén kifejlesztett módszerek, eljárási rendszerek, illetve ezek eredményeinek alkalmazása, felhasználása az idegennyelv oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében. b) Az általános iskolában folyó matematikai, számítástechnikai képzés feltételeinek korszerűsítése és fejlesztése. c) Lehetőséget adni az érintett tanároknak és diákoknak az egyes idegennyelvek minél teljesebb elsajátításához. d) Anyagi bázist teremteni a kiemelkedő oktatási eredmények díjazására a fent vázolt célok megvalósítása érdekében, a szükséges személyi feltételek, tárgyi feltételek kialakítására. e) További lehetőségek biztosítása a tanulók nyári táborozására.
Pk60090/1991/35. sz. végzéssel célkiegészítés: kirándulások, szabadidős tevékenység biztosítása. Az oktatás, nevelés tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány az Első Lépésekért

(oktatási)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Ács Istvánné (kuratóriumi elnök)
A sérült gyermekek gondozását is végző gyöngyösi I. sz. Bölcsőde és Speciális Csoport támogatása. A bölcsőde mozgás- és értelmi fejlesztést elősegítő eszközeinek folyamatos pótlása, konyhai edényeinek pótlása, bölcsődei textíliák biztosítása. Szakemberképzés biztosítása. Az alapítvány pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogadhat el és nem kaphat. Országgyűlési, illetve helyi képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat működése alatt. ... >>

Autósport Rendezői Liga Egyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Ipar u. 1.
képviselő: elnök Tóth Imre
A magyar bajnokságok egyes futamainak szervezése, rendezése. A versenyek teljes körű lebonyolítása, beleértve az ahhoz szükséges feltételek biztosítását, a különböző jogszabályok, előírásoknak megfelelően. A rendezői tevékenység során a különböző kategóriák versenyeinek lebonyolítása, minél magasabb színvonalú megrendezése. A rendezés kiterjed a Magyarországon lebonyolításra kerülő versenyekre, ahol akár kizárólag hazai, vagy hazai és külföldi versenyzők is részt vesznek. Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. Egyéb rendezvények és konferenciák szervezése, rendezése. Az egyesület részt vesz hazai és külföldi különböző kategóriákban szervezett versenyeken. Képzés, ehhez tartozó oktatás, is a tevékenység körébe tartozik. Biztosítja e tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat és a sporttal közvetlenül nem összefüggő egyéb gazdasági tevékenységet is folytat. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítást is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásával ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Bányai Judit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 2.
képviselő: Murcsányi Lászlóné, Pozsonyi Zoltánné, Vörös Tamás
A Gyöngyösi V. sz. Általános Iskola javára, hogy segítse az arra érdemes és rászorult, jól tanuló gyermekek továbbtanulását, erkölcsi és szellemi épülését. ... >>

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.
képviselő: Vinczéné dr. Sidló Klára
Oktatástechnológiai fejlesztés előmozdítása; tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása és a tehetséges tanulók differenciált képzésének biztosítása. A nyelvtanulás anyagi támogatása, a hátrányos, de tehetséges helyzetű tanulók szociális támogatása, ösztöndíjjal történő támogatás, és a tanórán kívüli sport, kulturális és művészeti tevékenységek támogatása. A tanárok vonatkozásában a tanulók eredményes szerepeltetésével kapcsolatos premizálás, tudományos tevékenység, a tanulmányutakon való részvétel támogatása; tankönyv- és tantervíró program tevékenységének ösztönzése. ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Katona József út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Radnai András
Az egészséges életmód kialakulásának elősegítése, a gyermekek általános edzettségének és teherbíró képességének fokozása. Ennek érdekében: a) A testi nevelés és testnevelés fejlesztését szolgáló eszközök bővítése. Kondiszoba kialakítása, tornaszerek és audiovizuális eszközök vásárlása. b) Rendszeres kirándulások szervezése a Mátrába. Természetjárással a folyamatos edzés, mozgásfejlesztés megvalósítása. Ismerkedés a Mátra természetes élővilágával, környezetvédelemre nevelés megalapozása. c) A díj évenkénti adományozása a kiemelkedő nevelő munkát végző űóvodapedagógusok jutalmazása akként, hogy amennyiben az alapítványi vagyon a 150.000,- Ft-ot meghaladja, úgy a 150.000,- Ft kamatának fele minden vben azoknak az óvodapedagógusoknak adományozható, akik a legeredményesebb munkát végezték. ... >>

Bugát - Richter Természettudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Pálinkás István
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a középiskolás diákok természettudományos ismereteinek elmélyítését, - kiemelkedő tudású diákok tehetséggondozását, - magas szakmai színvonalú versenyek és vetélkedők rendezését. ... >>

Bugát Pál Kórház és Intézményei Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22.
képviselő: Nagy János dr. )orvos-igazgató)
A Bugát Pál Kórház és Intézményei (fekvőbeteg osztályainak, járóbetegeket fogadó szakrendeléseinek, az alapellátás rendelőinek) - korszerű műszerekkel történő ellátása, - kulturált környezet kialakítása, - az egészségügyi dolgozók szakmai tudásának fokozása, továbbképzések támogatása, - az egészségre nevelés, felvilágosítás tárgyi feltételeinek megteremtése a rendelőkben várakozók számára. Az alapítvány célul tűzi ki programjában: 1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető, korszerű laboratóriumi műszerek és berendezések beszerzését. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetését és beszerzését (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tevő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályokon fekvő betegek megfigyelését, kezelését segítő műszerek vásárlását (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb.). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatását, szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozását és előterjesztését. ... >>

Dobó-kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Takács Attiláné (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap megteremtése, mely lehetővé teszi a Gyöngyösi Dobó úti Óvoda anyagi támogatását, tárgyi feltételeinek javítását, környezetének kulturált kialakítását. ... >>

E. P. BARÁTI TÁRSASÁG

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Puskin u. 21.
képviselő: elnök Dr. Réthy István
Az Empty Pubs zenekar művészeti tevékenységének biztosítása, tevékenységének segítése, rajongói táborának szervezése.
- Segítségnyújtás az amatőr zenei művészeti tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek elsajátításához.
- Tagok oktatása, érdekvédelmük. ... >>

Earl O. Heady Tudományos és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vajsz Tivadar
Az alapítvány támogatja az ezredforduló magas színvonalú, korszerű agrárökonómiai ismereteinek terjesztésére irányuló képzési programokat, ösztöndíj lehetőségeket biztosít a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán agrárökonómiai tudományokat művelő kutatók, tanárok és hallgatók számára. Az alapítvány a korszerű hazai és külföldi tapasztalatok megismertetése céljából előadásokat, tanfolyamokat, bemutatót szervez. ... >>

Előny Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 48. III.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Lőrincz Ferenc
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű egyének, csoportok, rétegek esélyegyenlőségének elősegítése, szakmai képzésük tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása révén. Ennek során az alapítvány hozzájárulást nyújt különösen a képzési/átképzési tanácsadás díjához, a tandíj és a vizsgadíj összegéhez, a taneszközök árához és az utazási költségekhez. ... >>

Erdőszéli Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdélyi Éva
Az alapítvány elsődleges célja a Mátrafüredi Tagóvoda támogatása. Az anyagi támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed. Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye. Célja továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek kertén belül a gyerekek számára pl. színházlátogatásokat szervez és biztosít. A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő-gyermek-oktatási intézmény-pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához úgy, hogy közös családi programokat szervez és ehhez anyagi támogatást nyújt.
Pk.60.162/2007/6. sz. alatt célkiegészítés: - Ezen kívül célja a gyermekek környezettudatos magatartását megalapozó nevelés és az ezt elősegítő és szolgáló programokban való részvétel anyagi támogatása. ... >>

Európai Ifjúságért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vachott S. u.14.
képviselő: Máté Gábor dr.
Angol nyelvtanítás óvodásoknak, diákoknak, valamint cégeknek, vállalatoknak. Az alapítvány célja továbbá a természet megismerését és annak megóvását, az egészséges életmódra nevelést szolgáló rendezvények, táborok szervezése. A fiatal képzőművészek felkutatása, támogatása; kiállítások, tárlatok szervezése. ... >>

Falco Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1.
képviselő: Gere Tibor dr.(kuratóriumi elnök)
A GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar állattenyésztő képzésének támogatása, fejlesztése. Az állattenyésztés oktatási színvonalának emelése. Az alapítvány hozadékából minden évben a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató(k) évente egy alkalommal történő díjazása. Az állattenyésztés oktatásában legjobb eredményt elért oktató hasonló elbírálás alapján való díjazása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem is támogathat. ... >>

Fecskefiók Alapítvány az óvodás gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske út 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Teréz
A gyöngyösi Fecski úti Óvoda gyermekeinek nevelési - oktatási területen való fejlesztése, ideértve a tanulmányi kirándulások és egyéb szervezett programok finanszírozását, valamint a képességfejlesztő játékok, illetőleg eszközök beszerzését. ... >>

Gyöngyös Box Club Egyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Jószerencsét út 24/1. 2/2.
képviselő: elnök Ducza Anita, titkár Ifj. Fischer László
Az egyesület közös tevékenységének megszervezése, ennek keretén belül az ökölvívás sportág biztosítása.
- A rendszeres ökölvívó testedzés, a különböző kategóriák versenyeire történő felkészülés, benevezés hazai és nemzetközi szinten női és férfi versenyzők részvételével, valamennyi korosztály részére.
- Az egyesület a működési területen elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá lakosság testnevelési, és tagságának sporttevékenységét, gondoskodik a támogatók és gyermekeinek rendszeres testedzésről, sportolásról.
Képzés, ehhez tartozó oktatás is a tevékenységi körbe tartozik. Biztosítja e tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat és a sporttal közvetlenül nem összefüggő egyéb gazdasági tevékenységet is folytat.
- A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásával ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Gyöngyös és Vidéke Egészséges Nemzedékéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.u.20-22. (Kórház)
képviselő: Karácsony Zoltán (kur. elnök)
A betegellátás tárgyi, személyi, technikai feltételeinek folyamatos fejlesztése, korszerűsítése (továbbképzés, egészségmegőrzés / védelem, terhesgondozás, ügyeleti feltételek megteremtése, magasszintű ellátásának fejlesztése). ... >>

Gyöngyös Teniszsportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Béla
Gyöngyös diák-, tömeg- és versenysportjának támogatása, különös tekintettel a tehetséges teniszező gyermekekre; sportrendezvények támogatása, szervezése. ... >>

Gyöngyös Város és Vonzáskörzete Ifjúság és Iskola Testi és Lelki Egészségvédelméért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Széchenyi u.1.
képviselő: Barcs Aladár
Ifjúsági és iskola-egészségügyi központ létrehozása az elsődleges, másodlagos (szűrés), harmadlagos (gondozás) prevenció komplex megvalósítása érdekében a 3-14 éves korosztályban. ... >>

Gyöngyösért Szövetség Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 21.
képviselő: elnök Tóth Béla
Gyöngyös város polgárainak és lakosainak összefogása, a régió gazdasági fejlesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kpességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. Ennek érdekében az önkormányzati és orszgágyűlési választásokon jelölteket kíván állítani, indítani, illetve támogatni. ... >>

Gyöngyösi Búvársportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Gyöngyöspatak u.18.
képviselő: Veress András (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány elsődleges célja a búvárversenysport támogatása, a sportolók szociális és fizikai körülményeinek javítása, versenyek és egyéb szervezett programok finanszírozása. A versenysporthoz szükséges eszközök és felszerelések beszerzése és biztosítása. Az alapítvány támogatja továbbá a Gyöngyösön és környékén már meglévő szabadidős sporttevékenység valamennyi formáját. Pk.60189/2000/6. végzéssel további cél: Az alapítvány elsődleges célja Gyöngyös és vonzáskörzetének óvodás, valamint is- koláskorú gyermekei részére úszásoktatás feltételeinek biztosítása. ... >>

Gyöngyösi Diákokért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
képviselő: kuratóriumi elnök Füleki Menyhért
* Az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tehetséges gyöngyösi diákok tanulmányainak támogatása. * A hátrányos helyzetű gyöngyösi diákok támogatása; esélyegyenlőségének elősegítése az oktatás, művelődés terén. ... >>

Gyöngyösi Erőemelő és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 18/2.
képviselő: elnök Baráth János
Gyöngyös város vonzáskörzetében élők egészségének megóvása a sport által,
- fiatal generáció sport szeretetére nevelése,
- tagjai, valamint Gyöngyös város és vonzáskörzetében élők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy érdekeik védelméről gondoskodjék,
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése,
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Garai Andrásné
A Gyöngyösi Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi, pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Gyöngyösi Ferences Műemlékekért Alapítvány

(oktatási)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
képviselő: Mészáros Péter (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és Gyöngyösi Alsóvárosi Ferences plébánia tulajdonában, illetve kezelésében lévő műemlék épületek felújításához, értve ezalatt az épület tartozékaiként szolgáló muzeális tárgyak rekonstruálásához, ezek bemutatóhelyének kiképzéséhez szükséges anyagi erőforrások bővítését. ... >>

Gyöngyösi Főiskolai Kézilabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: Bodó Attila (ügyvezető elnök), elnök dr. Wachtler István ... >>

Gyöngyösi Főiskolai Lovas Klub

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Tass-puszta
képviselő: elnök Dr. Fábián Gyula ... >>

Gyöngyösi Hagyományőrző Íjász Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Hóvirág utca 38.
képviselő: elnök Pataki István
Az egyesület törekszik a hagyományőrzés területén feleleveníteni, s a mai fiatalok számára is érthetővé tenni az őseink által művelt harcmodort, a lovas- és terepíjászatot, a kézműves szakmák (kosárfonás, bőrművesség, fazekas, stb.) elsajátítását.
- Az egyesület keretein belül lehetővé teszi minden érdeklődő számára az ősi magyar íjászat elemeinek megismerését, annak sportcélú gyakorlását, s ezzel együtt az ahhoz köthető kulturális örökség megőrzését.
- Az egyesület íjász versenyeket és bemutatókat szervez, részt vesz más egyesületek által szervezett versenyeken, vagy bemutatókon.
- A nem egyesületi tagok részére szabadidős és hobbi tevékenység keretében bemutatókat tart, igény szerint tagjai részvételével íjászoktatást szervez. ... >>

Gyöngyösi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
képviselő: elnök Fülöp Henrik
A térség idegenforgalmi helyeinek és tuirsztikai látványosságainak népszerűsítése.
- A helyi szervezetek, alapítványok tömörítése és egységbe kovácsolása.
- Idegenforgalmának fellendítése és megismertetése.
- Gyöngyös és vonzáskörzetének lehetőségeket nyújtani az idegenforgalom fejlesztésével.
- A kulturális-, sport,- és természeti értékek kiajánlása Európában és világszerte.
- Új turisztikai vonzerők kialakítása.
- A sport és a természetszeretet népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal.
- A természetben rejlő lehetőségek kiaknázása, a természeti értékek óvásával, tisztántartásával.
- A tehetségek segítése, támogatása. ... >>

Gyöngyösi "Jó tett helyébe" Óvoda Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Kósi Andrásné (kur.elnök, önállóan), Márkus Károlyné (titkár, önállóan)
Kulturális, oktatási, sport és egészségügyi tevékenység támogatása, az óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődéséhez szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, a meglévő eszközök bővítése, a kirándulások finanszírozása, az óvodai sport, kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet választásra nem állít és nem támogat, semmikor az alapítvány fennállása alatt. ... >>

Gyöngyösi Kézilabda Klub

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. 2740/31 hrsz.
képviselő: elnök Marczin Zsolt
a) A magyar kézilabda sportág népszerűsítése;
b) a nemzetközi színvonalú versenyzők képzése;
c) tagjai részére rendszeres felkészülés és versenyzés lehetőségének biztosítása az eredményes sporttevékenységhez, azok feltételeinek megteremtése;
d) kézilabda sportág versenyrendszerében való részvétel;
e) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
f) a szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés;
g) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Gyöngyösi Magiszter Alapítvány

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Jeruzsálem utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóthné Kónya Ilona
Olyan nyelvi laboratórium létrehozása, amelyben a leggyengébb tanuló is használható idegennyelv - tudásra tehet szert; - A sportolási, testedzési lehetőségek bővítése egy jól felszerelt kondicionáló teremmel; - A mindennapi, családi életben jól hasznosítható háztartási és technikai ismeretek tanítási feltételeinek megteremtése; - Ezen túlmenően bármely, az oktatást segítő tevékenység. ... >>

Gyöngyösi Micimackó Alapívány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Gólya u. 138.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Johanna
gyermekek napközbeni ellátása ? elsősorban családi napközi(k), játszóházak fenntartása, ill. üzemeltetése,
- mozgás és értelmi fejlődést elősegítő eszközök folyamatos pótlása,
- a gyermekek életkorának megfelelő, az értelmi fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges játékok biztosítása,
- családi napközi(k), játszóházak textíliáinak beszerzése, pótlása,
- konyhai edények beszerzése, pótlása,
- szakmai képzés elősegítése. ... >>

Gyöngyösi Nőszirom Közhasznú Egyesület

(oktatási)

3200 Gyöngyös, Iskola u. 2/2. 4/1.
képviselő: elnök Kósa Edit
Nők számára lehetőséget teremteni önismeret megszerzésére, önfejlesztésre és valódi segítséget nyújtani test-lélek-szellem szintjén. ... >>

Gyöngyösi Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Városkert utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Mádiné Pix Judit
A gyöngyösi illetve Gyöngyös környéki családok segítése, amelyekben iskoláskor alatti gyermekeket nevelnek. ... >>

Gyöngyösi Sportiskola Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: elnök Pál József, Fehér Ferenc (elnökhelyettes), Mán Géza (elnökhelyettes) ... >>

Gyöngyösi Úszó Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
képviselő: Csépe György dr.
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, továbbá a sport területén az alábbi cél szerinti tevékenységek végzését:
a) Gyöngyös város és környéke területén az úszósport és az úszáshoz kapcsolódó sportágak eddig elért eredményeinek megtartását, továbbvitelét, fejlesztését; versenyek, mérkőzések, tornák és táborok rendezését; a sportágak eredményes versenyzőinek és oktatóinak anyagi ösztönzését, illő elismerését.
b) Az úszásoktatás (kötelező és önköltséges) támogatását, szabályozását, ellenőrzését és felügyeletét.
c) A versenysportot (ezen belül a kiemelkedő eredményeket).
d) Az úszó és az úszáshoz kapcsolódó szakosztályok munkáját.
e) Az úszás sportághoz kötődő edzők, úszóoktatók, társadalmi munkások, sportaktívák tevékenységének elismerését.
f) A város uszodáinak fenntartását, fejlesztését és karbantartását.
g) A város uszodáit fenntartó és működtető szervezetekkel való kapcsolattartást.
h) Olyan kapcsolatrendszer kiépítését, amelynek kertében az Úszó Szövetséggel, Gyöngyös Város illetékes (sport) bizottságával, illetve az úszáshoz kapcsolódó más helyi társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal működik együtt.
i) Pályázatok készítését és benyújtását., ... >>

Gyöngyösoroszi Lakóiért Alapítvány

(oktatási)

3200 Gyöngyös, Aranysas út 62. III//4.
képviselő: Tompos Géza (kuratóriumi elnök)
a) Gyöngyösoroszi hárányos, speciális helyzetű lakóinak eseti támogatása; b) a hátrányos szociális helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatása. Az alapítvány kedvezményezettjei: a) Az a gyöngyösoroszi lakos, akinek jövedelme bizonyíthatóan a létminimum alatt van, ennek javítására egyéb anyagi háttérrel nem rendelkezik és életmódja alapján feltételezhető, hogy a támogatást életkörülményeinek javítására használja fel. b) Az a gyöngyösoroszi tanuló, akinek továbbtanulását az oktatási intézmény javasolja, de családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a létminimumot, illetve akinek továbbtanulását a család anyagi és szociális helyzete nem biztosítja. ... >>

Hargita Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Than K.u.1.
képviselő: Faragó László
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - erdélyi magyar diákok magyarországi szakmai továbbképzését, továbbá teljes körű (1-5 éves) középfokú szakmai képzésüket a Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskolában; - tanítási szünetekben - elsősorban a nyári vakáció alatt - erdélyi magyar diákok és pedagógus kisérőik vendégfogadását; - erdélyi pedagógusok magyarországi továbbképzését; - diákcserék, kulturális kapcsolatok, vetélkedők, ki mit tudok szervezését és támogatását. ... >>

Határon Túli Magyarok Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u.36.
képviselő: Miller György dr. (titkár), Wachtler István dr. (elnök)
Általános célja a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karon folyó oktatás, kutatás anyagi támogatása és fejlesztése. Konkrétan: a) a főiskolai karon működő távoktatási rendszer fejlesztése; b) A főiskolai kar határon túli magyar hallgatóinak magyarországi vagy más országbeli részképzésének, gyakorlati oktatásának támogatása; c) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban álló tudományterületek oktatásával, kutatásával kapcsolatos tevékenység támogatása, d) a hallgatók tananyaggal történő ellátásának biztosítása, az ezzel kapcsolatos szerzői, előállítási és egyéb feladatok megoldása; e) az oktatók, hallgatók hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, tudományos rendezvényeken történő részvételének elősegítése. ... >>

Herczeg Elemér Alapítvány

(oktatási)

3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36.
képviselő: Horváth Attila
Az ipari szakmunkásképzés legjobb helyi oktatóinak és a legkiválóbb végzős növendékeknek erkölcsi és anyagi elismerése; - művelődési, ezen belül pedig a díj erkölcsi rangjával, anyagi súlyával ösztönözni a tanulmányok magas színvonalú elvégzését a tanulók tekintetében, a másik oldalon pedig honorálni ugyanilyen módon az áldozatos oktató-nevelő munkát. ... >>

Idősek Otthona Margit Alapítvány Gyöngyös

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
képviselő: kuratóriumi elnök Kiss Bernadett
Az alapítvány célja olyan alap megteremtése, mely segíti és lehetővé teszi - Időskorúak otthona korszerű gondozási és működési ellátását, - Mozgás rehabilitációs eszközök folyamatos pótlását, - Korszerű technikai, informatikai eszközökkel való felszereltséget, - Ismeretterjesztő, közösségi művelődési, szabadidős programok támogatását, - Korszerű elhelyezési feltételek javítását, - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek anyagi, természetbeni támogatását, mentális gondozását, esélyegyenlőségének elősígítését, - A szakmai képzést, szakszemélyzet ismereteinek bővítését.
Pk60161/2001/13. sz. végzéssel célkiegészítés: "Gyöngyös Város Önkormányzata Idősek Bentlakásos Otthonának (Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.)" ... >>

Ifjúság az Erdőért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy János
A város közeli erdők, sportolásra alkalmas területein a városlakók szabadidejének - természeti környezetben történő - kulturált eltöltésére alkalmas, ápolt és esztétikus berendezési parkerdő részletek kialakításának és karbantartásának segítése, illetőleg az államrendészet ilyen irányban történő tevékenységének előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány megszervezi a Gyöngyös városhoz legközelebb eső, mintegy 200-300 hektárt kitevő mátrai erdőterületen, illetve az erdőgazdaság erdőterületein a parkerdő elhelyezését, évről-évre történő karbantartását, parkerdei utak, pihenőhelyek ápolását, az erdőtüzek megelőzését. Megszervezi és átfogja az erdőt szerető, az erdőért tenni akaró gyermekeket, fiatalokat az előbbi célok megvalósítása érdekében. A Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred intézményére alapozva nyári tábort szervez, amely az erdőért való munkálkodás mellett alkalmat ad az elődeink életmódjához hasonló életforma megvalósítására, higiénikus és kulturált feltételekkel megvalósuló sátortáborozásra. A táborlakók ellátása mellett a szabadidő kulturált eltöltéséről gondoskodik, tábortűz, sport, zene, népdal, históriás ének, a hagyományőrző foglalkozások alapelemeinek elsajátításáról gondoskodik. Elősegíti az azonos vagy hasonló céllal működő hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, illetve tapasztalatcsere létrejöttét.
Pk60085/1999/9. sz. végzéssel célkiegészítés: Az intézményi tanulók képzésének/erdész, vadász, gazdász/ támogatása. ... >>

Jó Szóval Oktasd... Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38.(Szakközépisk)
képviselő: Horváth Attila (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: -a középiskolai oktatás és nevelés, a kollégiumi közösségi élet támogatását; -a tanulás és a tehetséggondozás feltételeinek javítását; -az informatikai oktatás feltételeinek megteremtését; -a továbbtanulást segítő előkészítő foglalkozások szervezését, -pályázatok kiírását, -hátrányos helyzetű diákok segítését, felzárkóztatásuk előmozdítását; -nyelvi, számítástechnikai és más szakmai képesítést nyújtó kurzusok szervezését; -nyelvvizsgák előkészítését; -tanulmányi és szakmai versenyek, vetélkedők szervezését, lebonyolítását; -iskolai célú kulturális rendezvények, továbbá kirándulások támogatását; -kiállítások szervezését, rendezését, továbbá -az iskolai gyakorlati, kollégiumi nevelésben kiemelkedő mumkát végző pedagógusok szakmai és anyagi elismerését; -technikai - anyagi eszközökkel javítani az oktatás korszerűsítését. Az alapítvány kinyilvánítja, hogy pártoktól függetlenül műkö9dik, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat és azt nem is támogathat. ... >>
1. oldal 2. oldal