Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 88
1. oldal

A Gyöngyösi Oktatásért és Kulturáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy Károly út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Fülöp Henrik
Az alapítvány célja olyan anyagi és tudományos alap megteremtése, amely lehetővé teszi:
- a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, az oktatás eredményes működéséhez szükséges és a mindenkori követelményeknek megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását, és
- a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
- közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatások szervezése és kivitelezése. ... >>

A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Platán u. 1/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Erika
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás. ... >>

A Gyöngyösi Zsidó Emlékek Megőrzéséért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Waldner Pál
A Gyöngyösön élt nagylétszámú és elpusztított zsidóság emlékének megőrzése, a gyöngyösi zsidótemető fenntartása, ápolása, karbantartása; a zsidó vallási értékek megőrzése; a zsidó épületek karbantartása. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Andrea Terézia
a) Az idegennyelv oktatás területén kifejlesztett módszerek, eljárási rendszerek, illetve ezek eredményeinek alkalmazása, felhasználása az idegennyelv oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében. b) Az általános iskolában folyó matematikai, számítástechnikai képzés feltételeinek korszerűsítése és fejlesztése. c) Lehetőséget adni az érintett tanároknak és diákoknak az egyes idegennyelvek minél teljesebb elsajátításához. d) Anyagi bázist teremteni a kiemelkedő oktatási eredmények díjazására a fent vázolt célok megvalósítása érdekében, a szükséges személyi feltételek, tárgyi feltételek kialakítására. e) További lehetőségek biztosítása a tanulók nyári táborozására.
Pk60090/1991/35. sz. végzéssel célkiegészítés: kirándulások, szabadidős tevékenység biztosítása. Az oktatás, nevelés tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Orczy út 8. III/15.
képviselő: kurátor Zajdó Lajosné
A keresztény kulturális örökség ápolása és megismertetése érdekében a fiatalok, a családok részére az itt zajló tevékenységek keretét szolgáló épület megmentése, karbantartása, bővítése, különös figyelemmel a környezeti adottságok megóvására. ... >>

Alapítvány a Dobó Utcai Bölcsőde Gyermekeiért

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Budai Lászlóné (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány célja olyan anyagi alap megteremtése, amely segítp és lehetővé teszi az egészséges gyermekek hatékonyabb gondozását, valamint a bölcsődében lévő különböző ételallergiás (tej-,lisztallergia) gyermekek korszerű ellátását. ... >>

Alapítvány a Péntek Hetilap Javára

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 4.
képviselő: Gál Katalin, Nagy Róbert Károly
Gyöngyös város információközlésének javítása. A környék, illetve a környező települések hatékonyabb bekapcsolása a gazdasági életbe a sajtó segítségével. Gyöngyös város és vonzáskörzetének bemutatása az olvasóközönségnek. Mindehhez új, igényes, színvonalas lap kiadása. ... >>

Anita Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

3200 Gyöngyös, Mérges út 15.
képviselő: elnök Lenkey Zsolt Lajos ... >>

ARANYECSET Művészetek Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Csépéné Bércesi Ágota
Hivatásos és amatőr alkotó- és előadóművészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása. ... >>

Bajza József Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Attila u. 12.
képviselő: Ágai Ferenc dr. (elnökhelyettes), Komenczi Bertalan (elnök), Patkós Magdolna (titkár) ... >>

Bányász Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: Berta József (kuratóriumi elnök)
A bányász zene hagyományainak megőrzése. ... >>

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.
képviselő: Vinczéné dr. Sidló Klára
Oktatástechnológiai fejlesztés előmozdítása; tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása és a tehetséges tanulók differenciált képzésének biztosítása. A nyelvtanulás anyagi támogatása, a hátrányos, de tehetséges helyzetű tanulók szociális támogatása, ösztöndíjjal történő támogatás, és a tanórán kívüli sport, kulturális és művészeti tevékenységek támogatása. A tanárok vonatkozásában a tanulók eredményes szerepeltetésével kapcsolatos premizálás, tudományos tevékenység, a tanulmányutakon való részvétel támogatása; tankönyv- és tantervíró program tevékenységének ösztönzése. ... >>

Cantus Corvinus Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
képviselő: Holló Erzsébet
Hozzájárulni a Gyöngyös városban 1983. óta működő Cantus Corvinus kórus működési feltételeinek biztosításához. A kórus tevékenységének célkitűzései: 1) A régi és a mai kórusmuzsika megismerése és megszerettetése a kórus tagjaival, zenekedvelőkkel; 2) Kapcsolatteremtés a városban működő kórusokkal, zenei együttesekkel, műkedvelő zenészekkel; 3) A város zenei életének gazdagítása hangversenyek szervezésével; 4) Poliikai, társadalmi, családi eseményeken, egyéb ünnepeken való közreműködéssel ezen ünnepségek színvonalának emelése; 5) Fesztiválokon, kórusversenyeken való részvétellel a hazai kórusmozgalom támogatása, a minősítőn eredményes fokozatok elérése; 6) Külföldi kórusokkal kapcsolatteremtés, a nemzeti kultúrák bemutatása. ... >>

Dobó-kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Takács Attiláné (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap megteremtése, mely lehetővé teszi a Gyöngyösi Dobó úti Óvoda anyagi támogatását, tárgyi feltételeinek javítását, környezetének kulturált kialakítását. ... >>

E. P. BARÁTI TÁRSASÁG

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Puskin u. 21.
képviselő: elnök Dr. Réthy István
Az Empty Pubs zenekar művészeti tevékenységének biztosítása, tevékenységének segítése, rajongói táborának szervezése.
- Segítségnyújtás az amatőr zenei művészeti tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek elsajátításához.
- Tagok oktatása, érdekvédelmük. ... >>

"Egy csapat" Középkori történelem és Irodalmi Ifjúsági Társaság

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Dr. Harrer Ferenc út 6. 2/6.
képviselő: Cseh István társelnök, Kozik Tamás társelnök ... >>

Erdőszéli Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdélyi Éva
Az alapítvány elsődleges célja a Mátrafüredi Tagóvoda támogatása. Az anyagi támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed. Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye. Célja továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek kertén belül a gyerekek számára pl. színházlátogatásokat szervez és biztosít. A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő-gyermek-oktatási intézmény-pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához úgy, hogy közös családi programokat szervez és ehhez anyagi támogatást nyújt.
Pk.60.162/2007/6. sz. alatt célkiegészítés: - Ezen kívül célja a gyermekek környezettudatos magatartását megalapozó nevelés és az ezt elősegítő és szolgáló programokban való részvétel anyagi támogatása. ... >>

Európa Ifjúsági Klub Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Than K. u. 1.
képviselő: Csizmadia Péterné (alelnök), Faragó László (elnök) ... >>

Európai Ifjúságért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vachott S. u.14.
képviselő: Máté Gábor dr.
Angol nyelvtanítás óvodásoknak, diákoknak, valamint cégeknek, vállalatoknak. Az alapítvány célja továbbá a természet megismerését és annak megóvását, az egészséges életmódra nevelést szolgáló rendezvények, táborok szervezése. A fiatal képzőművészek felkutatása, támogatása; kiállítások, tárlatok szervezése. ... >>

Fecskefiók Alapítvány az óvodás gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske út 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Teréz
A gyöngyösi Fecski úti Óvoda gyermekeinek nevelési - oktatási területen való fejlesztése, ideértve a tanulmányi kirándulások és egyéb szervezett programok finanszírozását, valamint a képességfejlesztő játékok, illetőleg eszközök beszerzését. ... >>

Fiatal Hangadók Közösségi Rádiós Amatőr Műsorkészítők Kulturális Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
képviselő: elnök Csépány Bálint, ügyvezető alelnök Szabó Sándor
A közösségi rádiózás hagyományának megteremtése, műsorkészítés gyakorlatának kialítása.
- A közösségi rádiózásban résztvevő fiataloknak közösség építő programszervezés.
- A közösségi rádiós műsorkészítés népszerűsítése és szakmai színvonalának emelése.
- Együttműködni más hasonló célú ifjúsági szervezetekkel a fenti témákban.
- Gyöngyösi fiatalok társadalmi részvételének minőségi javítása.
- A Gyöngyösön működő öntevékeny csoportok civil és hivatalos szervezetek kommunikációs lehetőségeinek kibővítése. ... >>

"Gloria Sublimis" Borrend

(kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Koháry u. 4.
képviselő: kancellár Lefler Péter, nagymester Dunai György Sándorné
A mátrai történelmi borvidék szőlő és bortermelési, és a hozzá kapcsolódó történeti, kulturális, hagyományainak, értékeinek fejlesztése és megerősítése.
- A magyar borvidékek, termőhelyek, illetve az itt termelt borok hírnevének, minőségének védelme, a borkultúra megismertetése és színvonalának emelése.
- Az emberi kapcsolatok alakítása, ápolása, értékekkel való gazdagítása.
- Borturizmus fejlesztése, nemzetközi borút szervezése.
- Belső élete, ceremóniája, borok avatása külső megjelenésének felhasználásával, borbemutatók tartása, hazai és nemzetközi megjelenése a borvidék boraival.
- Más borrendekkel és gasztronómiai, borászati egyesületekkel való kapcsolattartás.
- Minőségi italok borrendi ajánlása, védnökség vállalása.
- A borfogyasztás ünnepi és társas jellegének, valamint értékeinek bemutatása, propagálása. ... >>

Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Sándor Ferenc Miklós
Lehetőséget nyújtson Gyöngyös Városban és az Észak-Magyarországi régióban a nemzetközi folklór fesztiválok sikeres, magas színvonalú megrendezéséhez. Célja egyebek között a fesztiválon megjelenő nemzetközi kultúrájának a megismertetése, megszerettetése a település és a régió lakosságával és ez által minden érdeklődő ez irányú kulturális igényeinek a kielégítése. Ugyanakkor célul tűzi ki a hazai kultúra megőrzését az utókor számára és megismertetését az ideérkező külföldi csoportokkal. Célja továbbá a régió idegenforgalmi vonzerejének növelése. ... >>

Gyöngykagyló Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Sándor
Csellengő fiatalok éjszakai ping-pong klubjának működtetése, - Fiatalok ismeretszerző, szabadidős tevékenységének támogatása, - Kulturális-, sportrendezvények lebonyolítása, támogatása, - Közösségi művelődési programok támogatása, - Szociális tevékenység, családsegítés, anyagilag rászorulók támogatása, - Hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek anyagi természetbeni támogatása, mentális gondozása. ... >>

Gyöngyös Város Barátainak Köre

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Warga L. u. 1/1. III/16.
képviselő: elnök Balázs Ernő
Gyöngyös város szellemi és egyéb értékeinek megbecsülése, gyarapítása. ... >>

Gyöngyös Városi Sárkányrepülő Klub

(sport,kulturális)

3200 Gyöngyös, Pipishegy Repülőtér
képviselő: Szabó László (vezető)
Siklórepülő és egyéb sportrepülő tevékenységet folytató vagy ilyen tevékenységet pártoló személyek szervezetbe történő tömörítése. A szervezet sportegyesületi jellegének megtartása.
- Fiatalok bevonása a sportrepülésbe, ezzel testi-szellemi-erkölcsi nevelésük.
- A sportrepülés szakmai és anyagi feltételeinak megteremtése.
- Gyöngyös város repülőhagyományainak ápolása.
- Sportkapcsolatok kiépítése más hazai és külföldi repülő szervezetekkel.
- A szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
képviselő: elnök Kósa László
Az egymással összehangolt hazai turisztikai desztinációs menedzsment szervezeti rendszer részeként a turizmus egységes irányítórendszerének megteremtése Gyöngyös város és térségében. Az egyesület átfogó célja a turizmus versenyképességének növelése, a látogatók megelégedettségének, információkkal való ellátásának biztosítása illetve javítása.
- Gyöngyös és a mátrai egyéb települések idegenforgalmának fejlesztése, a desztinációban eltöltött vendégéjszakák számának növelése.
- Az idegenforgalmi tevékenység szakmai színvonalának fejlesztése; az idegenforgalmat befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos ismeretek fejlesztése és terjesztése; a turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete.
- Az önkormányzatok és az egyéb turisztikai szereplők tevékenységének összehangolása, működések hatékonyságának növelése; hatékony és egységes turisztikai marketing stratégia kialakítása a turisztikában érintettek széleskörű bevonásával¸ turisztikai tervezés, termék- és vonzerőfejlesztés, minőség-és szolgáltatásfejlesztés, innováció. ... >>

Gyöngyösért Egyesület

(kulturális)

3232 Mátrafüred, Erdész u.11.
képviselő: Boldog Károly (elnök) ... >>

Gyöngyösért Szövetség Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 21.
képviselő: elnök Tóth Béla
Gyöngyös város polgárainak és lakosainak összefogása, a régió gazdasági fejlesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kpességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. Ennek érdekében az önkormányzati és orszgágyűlési választásokon jelölteket kíván állítani, indítani, illetve támogatni. ... >>

Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Egri út 2.
képviselő: Roska LÁszló (elnök)
A vízilabda, mint sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása, a sportág működési feltételeinek megteremtése, a sportág érdekvédelme Gyöngyös városban, fenti feladatok megvalósításán keresztül Gyöngyös város hírnevének öregbítése. Kiemelt feladatának tekinti a sportág gyöngyösi kistérségen belüli megszervezését, koordinálását. ... >>

Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Garai Andrásné
A Gyöngyösi Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi, pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Gyöngyösi Hagyományőrző Íjász Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Hóvirág utca 38.
képviselő: elnök Pataki István
Az egyesület törekszik a hagyományőrzés területén feleleveníteni, s a mai fiatalok számára is érthetővé tenni az őseink által művelt harcmodort, a lovas- és terepíjászatot, a kézműves szakmák (kosárfonás, bőrművesség, fazekas, stb.) elsajátítását.
- Az egyesület keretein belül lehetővé teszi minden érdeklődő számára az ősi magyar íjászat elemeinek megismerését, annak sportcélú gyakorlását, s ezzel együtt az ahhoz köthető kulturális örökség megőrzését.
- Az egyesület íjász versenyeket és bemutatókat szervez, részt vesz más egyesületek által szervezett versenyeken, vagy bemutatókon.
- A nem egyesületi tagok részére szabadidős és hobbi tevékenység keretében bemutatókat tart, igény szerint tagjai részvételével íjászoktatást szervez. ... >>

Gyöngyösi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
képviselő: elnök Fülöp Henrik
A térség idegenforgalmi helyeinek és tuirsztikai látványosságainak népszerűsítése.
- A helyi szervezetek, alapítványok tömörítése és egységbe kovácsolása.
- Idegenforgalmának fellendítése és megismertetése.
- Gyöngyös és vonzáskörzetének lehetőségeket nyújtani az idegenforgalom fejlesztésével.
- A kulturális-, sport,- és természeti értékek kiajánlása Európában és világszerte.
- Új turisztikai vonzerők kialakítása.
- A sport és a természetszeretet népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal.
- A természetben rejlő lehetőségek kiaknázása, a természeti értékek óvásával, tisztántartásával.
- A tehetségek segítése, támogatása. ... >>

Gyöngyösi "Jó tett helyébe" Óvoda Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Kósi Andrásné (kur.elnök, önállóan), Márkus Károlyné (titkár, önállóan)
Kulturális, oktatási, sport és egészségügyi tevékenység támogatása, az óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődéséhez szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, a meglévő eszközök bővítése, a kirándulások finanszírozása, az óvodai sport, kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet választásra nem állít és nem támogat, semmikor az alapítvány fennállása alatt. ... >>

Gyöngyösi Kulturális Védegylet

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: Jakkel Mihály (elnök) ... >>

Gyöngyösünkért Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Jókai út 9.
képviselő: Dr. Székács György (elnök)
Az egyesület célja: a helyi közéletben pártokhoz nem kötődő szervezetként megjeleníteni a tagok véleményét. Az egyesület a város közéletében aktívan részt kíván venni, ennek érdekében munkabizottságokat hoz létre és jelölteket állít a helyi önkormányzati választásokon, akiknek feladata az egyesületben megfogalmazott érdekek képviselete. Az egyesület támogat minden olyen kezdeményezést, amely a városban élő hagyományok őrzését és a város fejlesztését szolgálja. Tevékenységének fő célja a város fejlődésének elősegítése, az itt élők életminőségének javítása. ... >>

Hangoló Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Mátrai u. 21. III/3.
képviselő: elnök Birkás Ildikó
Gyermekek, fiatalok egészséges és kiegyensúlyozott fejlődéséhez, képességeiknek, készségeiknek fejlesztéséhez kapcsolódó zenei, sport és képességjavító foglalkozások, hátrányos helyzetű illetve sérült gyermekek felzárkóztatásához zeneterápiás és sport foglalkoztatások szervezése, nevelés. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez programok szervezése. Gyermekek, fiatalok érdekeinek képviselete, rászoruló családok segítése. ... >>

Hargita Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Than K.u.1.
képviselő: Faragó László
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - erdélyi magyar diákok magyarországi szakmai továbbképzését, továbbá teljes körű (1-5 éves) középfokú szakmai képzésüket a Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskolában; - tanítási szünetekben - elsősorban a nyári vakáció alatt - erdélyi magyar diákok és pedagógus kisérőik vendégfogadását; - erdélyi pedagógusok magyarországi továbbképzését; - diákcserék, kulturális kapcsolatok, vetélkedők, ki mit tudok szervezését és támogatását. ... >>

Ifjúság az Erdőért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy János
A város közeli erdők, sportolásra alkalmas területein a városlakók szabadidejének - természeti környezetben történő - kulturált eltöltésére alkalmas, ápolt és esztétikus berendezési parkerdő részletek kialakításának és karbantartásának segítése, illetőleg az államrendészet ilyen irányban történő tevékenységének előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány megszervezi a Gyöngyös városhoz legközelebb eső, mintegy 200-300 hektárt kitevő mátrai erdőterületen, illetve az erdőgazdaság erdőterületein a parkerdő elhelyezését, évről-évre történő karbantartását, parkerdei utak, pihenőhelyek ápolását, az erdőtüzek megelőzését. Megszervezi és átfogja az erdőt szerető, az erdőért tenni akaró gyermekeket, fiatalokat az előbbi célok megvalósítása érdekében. A Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred intézményére alapozva nyári tábort szervez, amely az erdőért való munkálkodás mellett alkalmat ad az elődeink életmódjához hasonló életforma megvalósítására, higiénikus és kulturált feltételekkel megvalósuló sátortáborozásra. A táborlakók ellátása mellett a szabadidő kulturált eltöltéséről gondoskodik, tábortűz, sport, zene, népdal, históriás ének, a hagyományőrző foglalkozások alapelemeinek elsajátításáról gondoskodik. Elősegíti az azonos vagy hasonló céllal működő hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, illetve tapasztalatcsere létrejöttét.
Pk60085/1999/9. sz. végzéssel célkiegészítés: Az intézményi tanulók képzésének/erdész, vadász, gazdász/ támogatása. ... >>

IV.A. 1971. Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth L.u.33.
képviselő: Némedi Jánosné
A volt osztálytársak és osztályfőnökük, illetve az ő leszármazottaik tanulmányi és szociális támogatása. ... >>

Jó Szóval Oktasd... Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38.(Szakközépisk)
képviselő: Horváth Attila (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: -a középiskolai oktatás és nevelés, a kollégiumi közösségi élet támogatását; -a tanulás és a tehetséggondozás feltételeinek javítását; -az informatikai oktatás feltételeinek megteremtését; -a továbbtanulást segítő előkészítő foglalkozások szervezését, -pályázatok kiírását, -hátrányos helyzetű diákok segítését, felzárkóztatásuk előmozdítását; -nyelvi, számítástechnikai és más szakmai képesítést nyújtó kurzusok szervezését; -nyelvvizsgák előkészítését; -tanulmányi és szakmai versenyek, vetélkedők szervezését, lebonyolítását; -iskolai célú kulturális rendezvények, továbbá kirándulások támogatását; -kiállítások szervezését, rendezését, továbbá -az iskolai gyakorlati, kollégiumi nevelésben kiemelkedő mumkát végző pedagógusok szakmai és anyagi elismerését; -technikai - anyagi eszközökkel javítani az oktatás korszerűsítését. Az alapítvány kinyilvánítja, hogy pártoktól függetlenül műkö9dik, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat és azt nem is támogathat. ... >>

Junior Art Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Puskin u.3.
képviselő: Tóth Attila, Verhóczkiné Varga Enikő
A különböző művészeti ágakban tehetséggel rendelkező, kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek képzéséhez, szakmai előrehaladásához szükséges anyagi és szakmai támogatás biztosítása. Az alapító az alapítványt az erre méltó, művészi tehetséggel bíró gyermekek, fiatalok támogatására rendeli, különösen az alábbi célok érdekében: - a gyermekek, fiatalok tehetségének, képzettségi szintjének felmérését szolgáló pályázatok megszervezése és lebonyolítása; - a folyamatos fejlődésre, műhelymunkára lehetőséget adó szakkörök, klubok szervezése, szakmai irányítása, információs és szakmai koordinálása; - széleskörű képzési feltételeket biztosító gyermek és ifjúsági alkotótáborok megszervezése, szakmai irányítása; - a tehetséges, erre méltó fiatalok életpályájának segítése, nyomon követése; ennek érdekében folyamatos kapcsolattartás a művészeti középiskolákkal. Pk.60059/1991/14.sz.végzéssel kiegészül: - a fiatal tehetségek bemutatkozásának megszervezése a különböző művészeti ágak területén; - időszakos kiadványokkal elősegíteni a fenti alapítványi célok megvalósulását. ... >>

KÉK-S Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3200 Gyöngyös, Róbert K. u. 11. IV/15.
képviselő: Lévai Ferenc (elnök) ... >>

Kócsag Club Gyöngyös

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag utcai pavilonsor
képviselő: Medveczki Zsolt, Nádudvari Zsolt ... >>

"KORSZAK" (Korszerű Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzésért) Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Katona J. utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Eperjesi Richárdné
A Károly Róbert Szakképző Iskola diákjai számára korszerű technikai eszközök biztosítása, amelyek az oktatás színvonalát oly mértékben javítják, hogy az hosszú távon alkalmassá válik az erurópai szintű műveltség elérésére,
- kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakképzés színvonalának fejlesztése, az oktatás-technológia javítása,
- a tanulói és tanári kezdeményezőkészség ösztönzése,
- a tanulmányi és szakmai versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása,
- a tehetséges tanulók differenciált, tanórán kívüli képzésének biztosítása,
- a tanulók idegen nyelvi célországban történő nyelvtanulásának anyagi biztosítása,
- tehetséges és törekvő, hátrányos helyezetű tanulók szociális támogatása,
- azoknak a tanároknak a premizálása, akiknek a tanítványai tanulmányi versenyeken eredményesen szerepelnek, illetve felsőoktatási intézményekbe nagy számban nyernek felvételt, - tanórán tudományos tevékenységének, külföldi tanulmányúton és konferencián, illetve hazai tapasztalatcseréken történő részvételének támogatása,
- tanárok tanterv-, tankönyv- és pályázatíró, valamint programkidolgozó tevékenységének ösztönzése,
- kulturális versenyek, szakmai versenyek, szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Mátra Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

3200 Gyöngyös, Keleti Karácsondi köz 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Palik Tibor, kuratóriumi tag Balázs Ernő
A Gyöngyös-Mátra régió turisztikai fejlesztése.
- A Gyöngyös-mátrai területen ifjúsági és sportlétesítmények létrehozása, üzemeltetése.
- A Gyöngyös-mátrai régió természeti adottságának kihasználása az idegenforgalom fejlesztése érdekében.
- A Gyöngyös-mátrai régióban található műemlékek vagy műemlék jellegű létesítmények felújításának, rekonstrukcióinak támogatás szervezése, új turisztikai pontok létrehozása. ... >>

Mátra Hangja Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Koháry út 22.
képviselő: elnök Magyar László, főtitkár Tomory Gergely, pénztáros Karácsony Dávid
A Gyöngyös és környéki könnyűzenei és kulturális élet támogatása. ... >>

Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 9.
képviselő: elnök Szoboszlai Endre ... >>

Mátra Lions Club Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
képviselő: Wachtler István dr. (kur. elnök)
A Mátra Lions Club tagjai ezt az alapítványt abból a célból houták létre, hogy a világ több mint 160 országában elismert és kreatív tevékenységet kifejtő LIONS mozgalom szellemében tevékenykedjenek és a Lions Nemzetközi Szövetség törekvéseit mindenkor követve környezetükben jótékonysági munkát végezzenek. A jelen alapítvány célja továbbá az alábbi törekvések szolgálata és elérése: - Megteremteni és terjeszteni a világ népei közötti megértés szellemét, érvényre juttatni a jó kormányzás elveit és a honpolgári érzületeket. - Élénk érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte iránt, valamint ennek érdekében egyesíteni a clubokat a barátság, a bajtársiasság és kölcsönös megértés kötelékeiben. - Fórumot biztosítani minden közérdekű kérdés megvitatására azzal a megkötéssel, hogy pártpolitikai kérdések és vallási felekezetek nézetei nem szolgálhatnak a clubtagok közötti vita tárgyául. - Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálatára, támogatni a hatékonyságot és érvényesíteni a magas etikai normákat a kereskedelemben, szakiparban, a szabadfoglalkozású szakmákban, valamint a magánvállalkozásokban. - Közelebb hozni egymáshoz a Nemzetközi Lions Club mozgalom tagjait, elősegítve közös humanitárius, karitatív tevékenységüket annak érdekében, hogy érvényesíthessék a Nemzetközi Lions Club mozgalom jelszavát: "We Serve" (Szolgálunk).
Pk60100/1993/31. sz. végzéssel célkiegészítés: - pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének elősegítése,
- a foyatékkal élők: vakok, csökkentlátók, siketek, mozgáskorlátozottak részére munkahelyek teremtésének szorgalmazása, ilyen munkahelyek felkutatása,
- a szakképzetlen vagy szociálisan rászoruló munkanélküliek munka világába visszajutásának elősegítése,
- az előző társadalmi csoportok részére munka közvetítése. ... >>
1. oldal 2. oldal