Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 55
1. oldal

5.sz. Iskolánkért Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 10.
képviselő: Kiss Ilona Marianna (kur. elnök)
a) Az oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében a pedagógusok továbbképzésének anyagi támogatása. b) Az idegennyelv oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. c) Oktató-nevelő munkánk korszerűsítéséhez szükséges eszközök bővítése és módszertani kiadványok vásárlása minden tantárgyhoz. d) Kiemelkedő oktatási és nevelési eredményeket elérő pedagógusok céljutalmának finanszírozása. e) A tanulók nyári táboroztatásának támogatása. ... >>

A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Platán u. 1/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Erika
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Andrea Terézia
a) Az idegennyelv oktatás területén kifejlesztett módszerek, eljárási rendszerek, illetve ezek eredményeinek alkalmazása, felhasználása az idegennyelv oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében. b) Az általános iskolában folyó matematikai, számítástechnikai képzés feltételeinek korszerűsítése és fejlesztése. c) Lehetőséget adni az érintett tanároknak és diákoknak az egyes idegennyelvek minél teljesebb elsajátításához. d) Anyagi bázist teremteni a kiemelkedő oktatási eredmények díjazására a fent vázolt célok megvalósítása érdekében, a szükséges személyi feltételek, tárgyi feltételek kialakítására. e) További lehetőségek biztosítása a tanulók nyári táborozására.
Pk60090/1991/35. sz. végzéssel célkiegészítés: kirándulások, szabadidős tevékenység biztosítása. Az oktatás, nevelés tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Bányai Judit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 2.
képviselő: Murcsányi Lászlóné, Pozsonyi Zoltánné, Vörös Tamás
A Gyöngyösi V. sz. Általános Iskola javára, hogy segítse az arra érdemes és rászorult, jól tanuló gyermekek továbbtanulását, erkölcsi és szellemi épülését. ... >>

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.
képviselő: Vinczéné dr. Sidló Klára
Oktatástechnológiai fejlesztés előmozdítása; tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása és a tehetséges tanulók differenciált képzésének biztosítása. A nyelvtanulás anyagi támogatása, a hátrányos, de tehetséges helyzetű tanulók szociális támogatása, ösztöndíjjal történő támogatás, és a tanórán kívüli sport, kulturális és művészeti tevékenységek támogatása. A tanárok vonatkozásában a tanulók eredményes szerepeltetésével kapcsolatos premizálás, tudományos tevékenység, a tanulmányutakon való részvétel támogatása; tankönyv- és tantervíró program tevékenységének ösztönzése. ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Katona József út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Radnai András
Az egészséges életmód kialakulásának elősegítése, a gyermekek általános edzettségének és teherbíró képességének fokozása. Ennek érdekében: a) A testi nevelés és testnevelés fejlesztését szolgáló eszközök bővítése. Kondiszoba kialakítása, tornaszerek és audiovizuális eszközök vásárlása. b) Rendszeres kirándulások szervezése a Mátrába. Természetjárással a folyamatos edzés, mozgásfejlesztés megvalósítása. Ismerkedés a Mátra természetes élővilágával, környezetvédelemre nevelés megalapozása. c) A díj évenkénti adományozása a kiemelkedő nevelő munkát végző űóvodapedagógusok jutalmazása akként, hogy amennyiben az alapítványi vagyon a 150.000,- Ft-ot meghaladja, úgy a 150.000,- Ft kamatának fele minden vben azoknak az óvodapedagógusoknak adományozható, akik a legeredményesebb munkát végezték. ... >>

Bugát - Richter Természettudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Pálinkás István
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a középiskolás diákok természettudományos ismereteinek elmélyítését, - kiemelkedő tudású diákok tehetséggondozását, - magas szakmai színvonalú versenyek és vetélkedők rendezését. ... >>

Bugát Pál Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.út 20-22.
képviselő: Matus Miklós (kur. elnök)
1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető korszerű laboratóriumi módszerek és berendezések beszerzése. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetése és beszerzése (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tévő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályon fekvő betegek megfigyelése, kezelését segítő műszerek vásárlása, (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatása; szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozása és elterjesztése.
Pk60152/1992/47. sz. végzéssel célkiegészítés:A beszerzett műszerek, gépek, berendezések elhelyezésével, beépítéséhez szükséges építészeti átalakítások, korszerűsítések támogatása. ... >>

Bugát Pál Kórház és Intézményei Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22.
képviselő: Nagy János dr. )orvos-igazgató)
A Bugát Pál Kórház és Intézményei (fekvőbeteg osztályainak, járóbetegeket fogadó szakrendeléseinek, az alapellátás rendelőinek) - korszerű műszerekkel történő ellátása, - kulturált környezet kialakítása, - az egészségügyi dolgozók szakmai tudásának fokozása, továbbképzések támogatása, - az egészségre nevelés, felvilágosítás tárgyi feltételeinek megteremtése a rendelőkben várakozók számára. Az alapítvány célul tűzi ki programjában: 1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető, korszerű laboratóriumi műszerek és berendezések beszerzését. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetését és beszerzését (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tevő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályokon fekvő betegek megfigyelését, kezelését segítő műszerek vásárlását (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb.). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatását, szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozását és előterjesztését. ... >>

Bugát Pál Kórház ILCO Klub

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22. (Bugát Pál Kórház)
képviselő: elnök Kocsis Péterné
Az egyesület célja, hogy kiemelten a Heves Megyében élő stómás emberek
- érdekképviseletét biztosítsa,
- lelki és fizikai utógondozását ellássa,
- között a fejlett rehabilitációs metódusokat elterjessze,
- szociális helyetét felmérje,
- tájékoztatása, ellátása, gondozása céljából őket beteglátogatók látogassák,
- helyzetének javítása az igényeknek, illetve a lehetőségeknek megfelelően,
- számára tájékoztatást nyújtson a hazai és külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről,
- között szétossza a külföldről térítésmentesen kapott gyógyászati segédeszközöket. ... >>

Dobó-kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Takács Attiláné (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap megteremtése, mely lehetővé teszi a Gyöngyösi Dobó úti Óvoda anyagi támogatását, tárgyi feltételeinek javítását, környezetének kulturált kialakítását. ... >>

Earl O. Heady Tudományos és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vajsz Tivadar
Az alapítvány támogatja az ezredforduló magas színvonalú, korszerű agrárökonómiai ismereteinek terjesztésére irányuló képzési programokat, ösztöndíj lehetőségeket biztosít a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán agrárökonómiai tudományokat művelő kutatók, tanárok és hallgatók számára. Az alapítvány a korszerű hazai és külföldi tapasztalatok megismertetése céljából előadásokat, tanfolyamokat, bemutatót szervez. ... >>

Erdőszéli Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdélyi Éva
Az alapítvány elsődleges célja a Mátrafüredi Tagóvoda támogatása. Az anyagi támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed. Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye. Célja továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek kertén belül a gyerekek számára pl. színházlátogatásokat szervez és biztosít. A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő-gyermek-oktatási intézmény-pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához úgy, hogy közös családi programokat szervez és ehhez anyagi támogatást nyújt.
Pk.60.162/2007/6. sz. alatt célkiegészítés: - Ezen kívül célja a gyermekek környezettudatos magatartását megalapozó nevelés és az ezt elősegítő és szolgáló programokban való részvétel anyagi támogatása. ... >>

Európai Ifjúságért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vachott S. u.14.
képviselő: Máté Gábor dr.
Angol nyelvtanítás óvodásoknak, diákoknak, valamint cégeknek, vállalatoknak. Az alapítvány célja továbbá a természet megismerését és annak megóvását, az egészséges életmódra nevelést szolgáló rendezvények, táborok szervezése. A fiatal képzőművészek felkutatása, támogatása; kiállítások, tárlatok szervezése. ... >>

Falco Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1.
képviselő: Gere Tibor dr.(kuratóriumi elnök)
A GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar állattenyésztő képzésének támogatása, fejlesztése. Az állattenyésztés oktatási színvonalának emelése. Az alapítvány hozadékából minden évben a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató(k) évente egy alkalommal történő díjazása. Az állattenyésztés oktatásában legjobb eredményt elért oktató hasonló elbírálás alapján való díjazása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem is támogathat. ... >>

Fecskefiók Alapítvány az óvodás gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske út 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Teréz
A gyöngyösi Fecski úti Óvoda gyermekeinek nevelési - oktatási területen való fejlesztése, ideértve a tanulmányi kirándulások és egyéb szervezett programok finanszírozását, valamint a képességfejlesztő játékok, illetőleg eszközök beszerzését. ... >>

Gyöngyös Sebészetének Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.u.30-32.
képviselő: Gál István dr.
Annak érdekében, hogy a Gyöngyösön és környékén élő polgárok magasszintű sebészeti ellátásának esélyei javuljanak, hozzájárulni a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztálya technikai színvonalának emeléséhez, új sebészeti eljárások bevezetéséhez az ehhez szükséges anyagi erőforrások bővítésével. ... >>

Gyöngyös Város és Vonzáskörzete Ifjúság és Iskola Testi és Lelki Egészségvédelméért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Széchenyi u.1.
képviselő: Barcs Aladár
Ifjúsági és iskola-egészségügyi központ létrehozása az elsődleges, másodlagos (szűrés), harmadlagos (gondozás) prevenció komplex megvalósítása érdekében a 3-14 éves korosztályban. ... >>

Gyöngyös Város Sebészeti Ellátásának Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 2O-22.sz.
képviselő: Gál István dr.
Annak érdekében, hogy a Gyöngyösön és környékén élő polgárok magas szintű sebészeti ellátásának esélyei javuljanak, anyagi erőforrások megteremtésével hozzájárul a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztálya gyógyító tevékenységének folyamatos fejlesztéséhez. A cél magában foglalja a személyi állomány magas szintű szakképzettségének elősegítését, nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon a részvétel ösztönzését, az új sebészeti eljárások bevezetésének elsajátítását szolgáló gyakorlati tanfolyamokon való részvétel anyagi támogatását. Pénzügyi lehetőségeihez mérten folyamatosan hozzájárul az osztály technikai színvonalának fenntartásához és fejlesztéséhez, az új sebészeti eljárások technikai bázisának megteremtéséhez. ... >>

Gyöngyösi Búvársportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Gyöngyöspatak u.18.
képviselő: Veress András (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány elsődleges célja a búvárversenysport támogatása, a sportolók szociális és fizikai körülményeinek javítása, versenyek és egyéb szervezett programok finanszírozása. A versenysporthoz szükséges eszközök és felszerelések beszerzése és biztosítása. Az alapítvány támogatja továbbá a Gyöngyösön és környékén már meglévő szabadidős sporttevékenység valamennyi formáját. Pk.60189/2000/6. végzéssel további cél: Az alapítvány elsődleges célja Gyöngyös és vonzáskörzetének óvodás, valamint is- koláskorú gyermekei részére úszásoktatás feltételeinek biztosítása. ... >>

Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Fecske u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Garai Andrásné
A Gyöngyösi Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi, pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Gyöngyösi Főiskolai Kézilabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: Bodó Attila (ügyvezető elnök), elnök dr. Wachtler István ... >>

Gyöngyösi Főiskolai Lovas Klub

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Tass-puszta
képviselő: elnök Dr. Fábián Gyula ... >>

Gyöngyösi "Jó tett helyébe" Óvoda Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Kósi Andrásné (kur.elnök, önállóan), Márkus Károlyné (titkár, önállóan)
Kulturális, oktatási, sport és egészségügyi tevékenység támogatása, az óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődéséhez szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, a meglévő eszközök bővítése, a kirándulások finanszírozása, az óvodai sport, kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet választásra nem állít és nem támogat, semmikor az alapítvány fennállása alatt. ... >>

Gyöngyösi Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Városkert utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Mádiné Pix Judit
A gyöngyösi illetve Gyöngyös környéki családok segítése, amelyekben iskoláskor alatti gyermekeket nevelnek. ... >>

Gyöngyösi Sportiskola Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: elnök Pál József, Fehér Ferenc (elnökhelyettes), Mán Géza (elnökhelyettes) ... >>

Hargita Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Than K.u.1.
képviselő: Faragó László
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - erdélyi magyar diákok magyarországi szakmai továbbképzését, továbbá teljes körű (1-5 éves) középfokú szakmai képzésüket a Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskolában; - tanítási szünetekben - elsősorban a nyári vakáció alatt - erdélyi magyar diákok és pedagógus kisérőik vendégfogadását; - erdélyi pedagógusok magyarországi továbbképzését; - diákcserék, kulturális kapcsolatok, vetélkedők, ki mit tudok szervezését és támogatását. ... >>

Határon Túli Magyarok Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u.36.
képviselő: Miller György dr. (titkár), Wachtler István dr. (elnök)
Általános célja a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karon folyó oktatás, kutatás anyagi támogatása és fejlesztése. Konkrétan: a) a főiskolai karon működő távoktatási rendszer fejlesztése; b) A főiskolai kar határon túli magyar hallgatóinak magyarországi vagy más országbeli részképzésének, gyakorlati oktatásának támogatása; c) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban álló tudományterületek oktatásával, kutatásával kapcsolatos tevékenység támogatása, d) a hallgatók tananyaggal történő ellátásának biztosítása, az ezzel kapcsolatos szerzői, előállítási és egyéb feladatok megoldása; e) az oktatók, hallgatók hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, tudományos rendezvényeken történő részvételének elősegítése. ... >>

Idősek Otthona Margit Alapítvány Gyöngyös

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
képviselő: kuratóriumi elnök Kiss Bernadett
Az alapítvány célja olyan alap megteremtése, mely segíti és lehetővé teszi - Időskorúak otthona korszerű gondozási és működési ellátását, - Mozgás rehabilitációs eszközök folyamatos pótlását, - Korszerű technikai, informatikai eszközökkel való felszereltséget, - Ismeretterjesztő, közösségi művelődési, szabadidős programok támogatását, - Korszerű elhelyezési feltételek javítását, - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek anyagi, természetbeni támogatását, mentális gondozását, esélyegyenlőségének elősígítését, - A szakmai képzést, szakszemélyzet ismereteinek bővítését.
Pk60161/2001/13. sz. végzéssel célkiegészítés: "Gyöngyös Város Önkormányzata Idősek Bentlakásos Otthonának (Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.)" ... >>

Ifjúság az Erdőért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy János
A város közeli erdők, sportolásra alkalmas területein a városlakók szabadidejének - természeti környezetben történő - kulturált eltöltésére alkalmas, ápolt és esztétikus berendezési parkerdő részletek kialakításának és karbantartásának segítése, illetőleg az államrendészet ilyen irányban történő tevékenységének előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány megszervezi a Gyöngyös városhoz legközelebb eső, mintegy 200-300 hektárt kitevő mátrai erdőterületen, illetve az erdőgazdaság erdőterületein a parkerdő elhelyezését, évről-évre történő karbantartását, parkerdei utak, pihenőhelyek ápolását, az erdőtüzek megelőzését. Megszervezi és átfogja az erdőt szerető, az erdőért tenni akaró gyermekeket, fiatalokat az előbbi célok megvalósítása érdekében. A Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred intézményére alapozva nyári tábort szervez, amely az erdőért való munkálkodás mellett alkalmat ad az elődeink életmódjához hasonló életforma megvalósítására, higiénikus és kulturált feltételekkel megvalósuló sátortáborozásra. A táborlakók ellátása mellett a szabadidő kulturált eltöltéséről gondoskodik, tábortűz, sport, zene, népdal, históriás ének, a hagyományőrző foglalkozások alapelemeinek elsajátításáról gondoskodik. Elősegíti az azonos vagy hasonló céllal működő hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, illetve tapasztalatcsere létrejöttét.
Pk60085/1999/9. sz. végzéssel célkiegészítés: Az intézményi tanulók képzésének/erdész, vadász, gazdász/ támogatása. ... >>

Jó Szóval Oktasd... Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38.(Szakközépisk)
képviselő: Horváth Attila (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: -a középiskolai oktatás és nevelés, a kollégiumi közösségi élet támogatását; -a tanulás és a tehetséggondozás feltételeinek javítását; -az informatikai oktatás feltételeinek megteremtését; -a továbbtanulást segítő előkészítő foglalkozások szervezését, -pályázatok kiírását, -hátrányos helyzetű diákok segítését, felzárkóztatásuk előmozdítását; -nyelvi, számítástechnikai és más szakmai képesítést nyújtó kurzusok szervezését; -nyelvvizsgák előkészítését; -tanulmányi és szakmai versenyek, vetélkedők szervezését, lebonyolítását; -iskolai célú kulturális rendezvények, továbbá kirándulások támogatását; -kiállítások szervezését, rendezését, továbbá -az iskolai gyakorlati, kollégiumi nevelésben kiemelkedő mumkát végző pedagógusok szakmai és anyagi elismerését; -technikai - anyagi eszközökkel javítani az oktatás korszerűsítését. Az alapítvány kinyilvánítja, hogy pártoktól függetlenül műkö9dik, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat és azt nem is támogathat. ... >>

József Attila Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kócsag u.38.
képviselő: Csépe György dr.
Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a kollégiumi és közösségi élet támogatását, nívós programok szervezését, a tanulás, a tehetséggondozás feltételeinek javítását, a nyelvi, számítástechnikai kurzusok szervezését, szakkörök munkájának támogatását, pályázatok kiírását, díjazását, hátrányos helyzetű diákok segítését, kollégiumi nevelésben kiemelkedő minkát végző pedagógusok elismerését, és magának a kollégiumnak a lakhatási feltételeinek javítását. ... >>

Junior Art Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Puskin u.3.
képviselő: Tóth Attila, Verhóczkiné Varga Enikő
A különböző művészeti ágakban tehetséggel rendelkező, kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek képzéséhez, szakmai előrehaladásához szükséges anyagi és szakmai támogatás biztosítása. Az alapító az alapítványt az erre méltó, művészi tehetséggel bíró gyermekek, fiatalok támogatására rendeli, különösen az alábbi célok érdekében: - a gyermekek, fiatalok tehetségének, képzettségi szintjének felmérését szolgáló pályázatok megszervezése és lebonyolítása; - a folyamatos fejlődésre, műhelymunkára lehetőséget adó szakkörök, klubok szervezése, szakmai irányítása, információs és szakmai koordinálása; - széleskörű képzési feltételeket biztosító gyermek és ifjúsági alkotótáborok megszervezése, szakmai irányítása; - a tehetséges, erre méltó fiatalok életpályájának segítése, nyomon követése; ennek érdekében folyamatos kapcsolattartás a művészeti középiskolákkal. Pk.60059/1991/14.sz.végzéssel kiegészül: - a fiatal tehetségek bemutatkozásának megszervezése a különböző művészeti ágak területén; - időszakos kiadványokkal elősegíteni a fenti alapítványi célok megvalósulását. ... >>

Károly Róbert Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Liebmann Lajos
A Károly Róbert Főiskolára jelentkező és a Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók között a tehetségek felismerése, felkarolása, gondozása és a tehetség fejlesztése, valamint minden lehetséges támogatás megadása annak érdekében, hogy a tehetséges hallgatók egyenlő eséllyel indulhassanak el pályájukon. ... >>

Keri Károly Róbert Szakképző Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Katona József út 2-4.
képviselő: Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda (elnök) ... >>

"KORSZAK" (Korszerű Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzésért) Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Katona J. utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Eperjesi Richárdné
A Károly Róbert Szakképző Iskola diákjai számára korszerű technikai eszközök biztosítása, amelyek az oktatás színvonalát oly mértékben javítják, hogy az hosszú távon alkalmassá válik az erurópai szintű műveltség elérésére,
- kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakképzés színvonalának fejlesztése, az oktatás-technológia javítása,
- a tanulói és tanári kezdeményezőkészség ösztönzése,
- a tanulmányi és szakmai versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása,
- a tehetséges tanulók differenciált, tanórán kívüli képzésének biztosítása,
- a tanulók idegen nyelvi célországban történő nyelvtanulásának anyagi biztosítása,
- tehetséges és törekvő, hátrányos helyezetű tanulók szociális támogatása,
- azoknak a tanároknak a premizálása, akiknek a tanítványai tanulmányi versenyeken eredményesen szerepelnek, illetve felsőoktatási intézményekbe nagy számban nyernek felvételt, - tanórán tudományos tevékenységének, külföldi tanulmányúton és konferencián, illetve hazai tapasztalatcseréken történő részvételének támogatása,
- tanárok tanterv-, tankönyv- és pályázatíró, valamint programkidolgozó tevékenységének ösztönzése,
- kulturális versenyek, szakmai versenyek, szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Mátra Művelődési Központ Praesepe Csillagász Kör Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. (Mátra Művelődési Központ)
képviselő: elnök Varga András
A csillagászat társadalmi elismertségének fokozása.
- Népszerűsíti a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását.
- Szakmai és szervező tevékenységével, valamint korszerű műszerekkel és segédeszközökkel segíti az amatőr csillagászokat értékes megfigyelések végzésében.
- Természetes és jogi személyek támogatásával állandó bemutatóhely a Csillagászati Távcsöves Bemutató Terasz létrehozása és fenntartása. ... >>

Mátrai Szegényekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

3232 Mátrafüred, Üdülő sor 42.
képviselő: Kovács Győző (elnök)
A Mátrában, elsősorban Gyöngyös vonzáskörzetében 20 km-en belül fekvő településeken élő, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő, nem deviáns személyiségű szegények támogatása. Ezen belül: - természetbeni adományok nyújtása, (élelmiszer, ruhanemű, tisztító és piperecsomagok), - egészséggondozás, - házkörüli munkák elvégzésének, megszervezése (kertimunkák, favágás, tüzelő-behordás, hólapátolás, bevásárlás), - kórházi bennfekvés esetén látogatás, - felvilágosítás, tanácsadás a különböző segélyek, juttatások elnyeréséhez, - üdültetés, - kirándulások szervezése, - ingyenes étkeztetés megszervezése, - öregek napköziotthonának létrehozása. ... >>

Mosolygós Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Sántáné Széles Erika
Az óvodás korú gyermekek korszerűbb és egészségesebb életmódjának fejlesztése, a tárgyi eszközök bővítése. Színvonalas zenei felkészítés, a kulturális ellátottság javítása, hagyományőrzés, kirándulás stb. ... >>

Munkanélküliek Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma Sándor u.9.
képviselő: Novák Zsuzsa (kur. elnök)
Olyan gazdasági felnőtt oktatás létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez alkalmazkodni képes, rugalmas képzést nyújt. A jelenlegi iskolarendszerű szakirányú továbbképzést a már meglévő és továbbfejlesztésre érdemes tanfolyami oktatási rendszert segíti. Iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli felkészítést, szakmai vizsgára történő oktatást az arra jogosult szervekkel együttműködve végez.
Pk.60.028/1995/33. sz. végzéssel célkiegészítés:
Kiemelten koncentrál a hátrányos helyzetű, nem tanköteles korú fiatalok és felnőttek felzárkóztató foglalkoztatására és szakmai képzésére.
Pk.60028/1995/36. sz.végzéssel az alapító okirat 4. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
"továbbá a roma közösség társadalmi integrációja érdekében végez tevékenységet." ... >>

Nefelejcs Mátrafüred Alapítvány

(intézményi,szociális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor út 58.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth Gyula Albertné
A különféle időskorú embereket gondozó intézmények, különösen a Mátrafüreden található Villa Rosa Idősek Otthona, a gondozó intézményekben illetőleg a Villa Rosa Idősek Otthonában élő idősek támogatása. ... >>

NégyeS-O-S Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Martinovics u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Bágyi Krisztina, kuratóriumi elnök Vargáné Csépány Mónika
Az alapítvány erkölcsi erejével, anyagi súlyával - ösztönözze az iskolai munkát elősegítő kutatások, pályázatok írását, - ösztönözzön a tanulmányi-, művészeti- és sporttevékenység fokozására, versenyeken való részvételre, - segítse elő az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, - növelje a pedagógusok, de elsősorban a tanulók érdekeltségét az oktatásban a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, - teremtsen lehetőséget új, korszerű képzési formáknak, illetve a meglévők továbbfejlesztésének, - segítse elő a magyar nyelv tanításának eredményességét.
Pk60296/1991/27. sz. végzéssel célkiegészítés:- javítsa az iskolai oktatás, nevelés feltételeit, a tanítás eredményességét fokozza,
- támogassa a ÖKO ISKOLAI program megvalósítását,
- javítsa az oktatás tárgyi feltételeit, az iskolai környezet esztétikusabbá, praktikusabbá tételével. ... >>

Nyitott Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mátrai u.36.
képviselő: Pallás Edit (kuratóriumi titkár), Wachtler István dr. (elnök)
A Károly Róbert Főiskolán folyó idegennyelv oktatás korszerűsítésének, fejlesztésének anyagi támogatása. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán folyó nyelvoktatás fejlesztése. A hallgatók tananyaggal történő ellátása és az ezzel kapcsolatos szerzői előállítási feladatok anyagi támogatása, ugyanígy az oktatók tanulmányútjainak elősegítése és támogatása, valamint a főiskolára felvételt nem nyert, de jó tanulmányi eredményű gyöngyösi, illetőleg gyöngyös város vonzáskörzetéből jövő leendő hallgatók nyelvtanulásának elősegítése, illetőleg támogatása. ... >>

Örömteli Óvodásokért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vértanu u. 14.
képviselő: Balázs Attila
A székhelyen lévő óvodás gyermekek foglalkoztatásának, játékának fejlesztése, korszerűbb tárgyi feltételek biztosítása, képességfejlesztő játékok, udvari játékok, testneveléshez, mozgáshoz szükséges játékok, illetőleg szerepjátszáshoz különböző kellékek biztosítása. Szervezett kirándulások biztosítása. A vizuális nevelés megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, ének-zenei nevelés feltételeinek biztosítása, néphagyományok, ünnepek méltó megünnepléséhez feltételek biztosítása, az óvónők szakmai képzésének támogatása, úszás, illetőleg annak részvételi díjához való hozzájárulás. ... >>

"Quo Vadis" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.
képviselő: Benyovszky Péter (kur. elnök)
Az óvodai nevelés és képzés színvonalának fejlesztése, tehetséges és hátrányos helyzetű óvodás gyermekek szociális támogatása, gyermekek egészséges életmódra nevelését elősegítő szabadidős tevékenység finanszírozása, kiemelkedő teljesítményt nyújtó óvodai pedagógusok premizálása, konferencián, illetve hazai tapasztalatcseréken történő részvétel támogatása. Az alapítvány politikai pártokat és érdekképviseleteket nem támogat, országgyűlési képviselőt nem állít, párttól támogatást nem kap. ... >>

Segíts, mert Segítségre Szorulok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u.67. (Ált. Iskola)
képviselő: kuratóriumi elnök Gábor Gizella
A Gyöngyösi 10. sz. Általános Iskola támogatása nevelési-oktatási feladatainak megvalósításában, értelmi fogyatékos tanulók esélyegyenlőségének segítése, tanítványok támogatása, gyermeki jogaik érvényesítése érdekében. Oktatási, kulturális kapcsolatok ápolása; korszerű oktatás szellemi és technikai bázisának fejlesztése, új tudományos módszerek, eszközök, alternatív tankönyvek kidolgozása. A tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése, fogyatékos gyermekek, fiatalok támogatása. ... >>

Szülők a Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális,szociális)

3200 Gyöngyös, Than K. u.1.
képviselő: Tóth Zoltánné dr.
Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a kollégium körülményeinek, ezenbelül a szociálisan rászoruló gyermekek anyagi támogatását, ösztöndíjak és évvégi jutalmak odaítélését, kulturális és sportrendezvények szervezését, támogatását, kollégiumok közötti kapcsolatok kiépítését, tanulmányi pályázatok kiírását és támogatását. ... >>

Táncművészetért 95. Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Radnai András
A gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3200 Gyöngyös, Petőfi u.2.) táncművészeti és balett oktatás színvonalának emelése, tárgyi feltételeinek javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal