Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

E. P. BARÁTI TÁRSASÁG

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Puskin u. 21.
képviselő: elnök Dr. Réthy István
Az Empty Pubs zenekar művészeti tevékenységének biztosítása, tevékenységének segítése, rajongói táborának szervezése.
- Segítségnyújtás az amatőr zenei művészeti tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek elsajátításához.
- Tagok oktatása, érdekvédelmük. ... >>

Első Magyar Strandlabdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Mérges út 2.V.em.34.
képviselő: elnök Lukács Flórián, elnökhelyettes Izsvák Zsolt ... >>

Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Egri út 23.
képviselő: elnök Kovács Róbert
A szövetség Gyöngyös városban és vonzáskörzetében irányítja és szervezi az amatőr kispályás labdarúgó sportágban folyó tevékenységet, sportversenyeket és rendedezvényeket szervez, népszerűsíti a kispályás labdarúgást, képviseli a sportág és tagjai érdekét, kapcsolatot tart sportegyesületekkel, sportszövetségekkel, sportszervezetekkel.
A szövetség célja a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Gyöngyösért Szövetség Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 21.
képviselő: elnök Tóth Béla
Gyöngyös város polgárainak és lakosainak összefogása, a régió gazdasági fejlesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kpességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. Ennek érdekében az önkormányzati és orszgágyűlési választásokon jelölteket kíván állítani, indítani, illetve támogatni. ... >>

Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Egri út 2.
képviselő: Roska LÁszló (elnök)
A vízilabda, mint sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása, a sportág működési feltételeinek megteremtése, a sportág érdekvédelme Gyöngyös városban, fenti feladatok megvalósításán keresztül Gyöngyös város hírnevének öregbítése. Kiemelt feladatának tekinti a sportág gyöngyösi kistérségen belüli megszervezését, koordinálását. ... >>

GYÖNGYÖSI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Seregély utca 26.
képviselő: elnök Nagy Imre
A lovassport körében:
- Az egyesület tagjai részére az edzés és versenysport-tevékenység, valamint szabadidősport biztosítása és az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása, a versensportolók érdekvédelmének biztosítása.
- Az egyesület tagjainak a sportszerű életmódra és magatartársa való nevelése, szabadidősport biztosítása, elősegítése.
- Sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése, versenyrendezés. ... >>

Gyöngyösi Pedagógus és Polgári Egyesület

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Pillangó u. 51.
képviselő: Horváth László (elnök) ... >>

Gyöngyösi Úszó Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
képviselő: Csépe György dr.
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, továbbá a sport területén az alábbi cél szerinti tevékenységek végzését:
a) Gyöngyös város és környéke területén az úszósport és az úszáshoz kapcsolódó sportágak eddig elért eredményeinek megtartását, továbbvitelét, fejlesztését; versenyek, mérkőzések, tornák és táborok rendezését; a sportágak eredményes versenyzőinek és oktatóinak anyagi ösztönzését, illő elismerését.
b) Az úszásoktatás (kötelező és önköltséges) támogatását, szabályozását, ellenőrzését és felügyeletét.
c) A versenysportot (ezen belül a kiemelkedő eredményeket).
d) Az úszó és az úszáshoz kapcsolódó szakosztályok munkáját.
e) Az úszás sportághoz kötődő edzők, úszóoktatók, társadalmi munkások, sportaktívák tevékenységének elismerését.
f) A város uszodáinak fenntartását, fejlesztését és karbantartását.
g) A város uszodáit fenntartó és működtető szervezetekkel való kapcsolattartást.
h) Olyan kapcsolatrendszer kiépítését, amelynek kertében az Úszó Szövetséggel, Gyöngyös Város illetékes (sport) bizottságával, illetve az úszáshoz kapcsolódó más helyi társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal működik együtt.
i) Pályázatok készítését és benyújtását., ... >>

Heves Megyei Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Attila u. 12.
képviselő: Komenczi Bertalan (elnök) ... >>

Heves Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Jókai M. u. 35.
képviselő: Székely Ferenc (elnök) ... >>

HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete

(sport,szociális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 12.
képviselő: elnök Frecskó László
A szakszervezet célja elsősorban a szakszervezet megalakulását és az alapszabályának elfogadását kimondó, valamint a későbbiek során a szakszervezetbe tagfelvétel útján belépő tagokat foglalkoztató gazdasági társaságoknál, gazdasági egységeknél, munkáltatóknál dolgozó munkavállalók ? ideértve a munkaviszonyban állókat és a nyugdíjasokat, valamint a tanulókat is ?érdekeinek feltárása, képviselete és védelme. ... >>

Mátra Lions Club Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
képviselő: Wachtler István dr. (kur. elnök)
A Mátra Lions Club tagjai ezt az alapítványt abból a célból houták létre, hogy a világ több mint 160 országában elismert és kreatív tevékenységet kifejtő LIONS mozgalom szellemében tevékenykedjenek és a Lions Nemzetközi Szövetség törekvéseit mindenkor követve környezetükben jótékonysági munkát végezzenek. A jelen alapítvány célja továbbá az alábbi törekvések szolgálata és elérése: - Megteremteni és terjeszteni a világ népei közötti megértés szellemét, érvényre juttatni a jó kormányzás elveit és a honpolgári érzületeket. - Élénk érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte iránt, valamint ennek érdekében egyesíteni a clubokat a barátság, a bajtársiasság és kölcsönös megértés kötelékeiben. - Fórumot biztosítani minden közérdekű kérdés megvitatására azzal a megkötéssel, hogy pártpolitikai kérdések és vallási felekezetek nézetei nem szolgálhatnak a clubtagok közötti vita tárgyául. - Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálatára, támogatni a hatékonyságot és érvényesíteni a magas etikai normákat a kereskedelemben, szakiparban, a szabadfoglalkozású szakmákban, valamint a magánvállalkozásokban. - Közelebb hozni egymáshoz a Nemzetközi Lions Club mozgalom tagjait, elősegítve közös humanitárius, karitatív tevékenységüket annak érdekében, hogy érvényesíthessék a Nemzetközi Lions Club mozgalom jelszavát: "We Serve" (Szolgálunk).
Pk60100/1993/31. sz. végzéssel célkiegészítés: - pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének elősegítése,
- a foyatékkal élők: vakok, csökkentlátók, siketek, mozgáskorlátozottak részére munkahelyek teremtésének szorgalmazása, ilyen munkahelyek felkutatása,
- a szakképzetlen vagy szociálisan rászoruló munkanélküliek munka világába visszajutásának elősegítése,
- az előző társadalmi csoportok részére munka közvetítése. ... >>

MÁTRA Nyugdíjas Egylet

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Petőfi utca 32.
képviselő: elnök Bóna János
Gyöngyös és környéke nyugdíjasainak és időskorúaknak fórumot és lehetőséget biztosítson a hasznos és értelmes együttlétre.
Pk.60.047/2006/11. sz. alatt célkiegészítés:
-Gyöngyös és környéke népi hagyományainak ápolása, gondozása;
- Nyugdíjasok, időskorúak segítése, érdekvédelme. ... >>

MÁTRA Tájékozódási Túraverseny és Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Recski utca 3.
képviselő: elnök Vályi Nagy Károly
A tájékozódási túraverseny sport körében: a) Az egyesület tagjai részére az edzés és versenysport-tevékenység, valamint szabadidősport biztosítása és az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása, a versenysportolók érdekvédelmének biztosítása.
b) Az egyesület tagjainak a sportszerű életmódra és magatartásra való nevelése, szabadiő sport biztosítása, elősegítése.
c) Sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése, versenyrendezés.
A természetjárás körében:
a) Gyalogos, magashegyi, barlangász, vízi, kerékpáros, síző természetjárás és versenyeztetés biztosítása szervezett keretek között.
b) A természet és élővilág védelme, társadalmi erdei szolgálat.
c) Túravezető képzés. ... >>

Mátrafüred Közbiztonságáért Létrejött Új Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 45/1.
képviselő: elnök Keszthelyi László
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi szervezettel, gazdálkodó szervezetettel és szövetséggel, amely elősegíti az Egyesület eredményes működését. ... >>

Mátrai Polgári Körök Szövetsége és Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1.
képviselő: Dr.Mánya Kristóf (elnök)
Az egyesület célja a polgári értékek védelme és gyarapítása, a magyar nemzettudat megőrzése,a közéleti erkölcs biztosítása. E cél érdekében vállalja: - A területi hatókörén belül megalakult és megalakuló Polgári Körök működésének koordinálásával a részvételi demokrácia új fórumainak kialakítását, működtetését, - a térséget érintő település és területfejlesztési elképzelések,ifjúsági, kulturális, és szociális programok műhelymunkán alapuló kialakítását és képviseletét, - a jobb életminőséget megcélzó közösségi kezdeményezések képviseletét, - a szólás-gyülekezés- és sajtószabadság védelmét,a nyilvánosság különböző fórumainak kialakításával, megerősítésével. ... >>

Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: elnök Dr. Magda Sándor
Mezőgazdasági termékek, melléktermékek és hulladékok energetikai célú haszosítása sz energiafüggőség csökkentése és az agrárágazat fejlesztése érdekében a Nemzeti Agrárenergetikai Porgram (NAEO) keretében. ... >>

ÖKO-LAND Szövetség Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.
képviselő: alelnök dr. Czelleng Arnold, alelnök Gelencsér Tibor, alelnök Mészáros István, elnök Dr. Dinya László, titkár Kardos Győző
Az ökoipar, mint perspektivikus ágazat kialakulásának elősegítése, összhangban a hazai adottságokkal, változási tendenciákkal, és a nyíló lehetőségekkel. ... >>

Szabad Fémipari Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 11.
képviselő: Kósa Miklós
Munkavállalói érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Szakszervezetek Területi Szövetsége - Gyöngyös

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Katona J. u. 2.
képviselő: Zagyva Istvánné (titkár) ... >>

Taxi Gyöngyös Egyesület

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Róbert K. utca 23. 20/3/2.
képviselő: Dely Zoltán (elnök), Márkus Tibor (gazd. vez.), Reszegi Sándor (titkár)
Az egyesületi tagok érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása, a személy- és árufuvarozás színvonalának emelése. ... >>
1. oldal