Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

Ágasvár 789 Egyesület

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Deák F. u. 21/1.
képviselő: Grébecz Kristóf (elnök)
Az ifjúság nevelése a környezet ismeretére, védelmére, közösségi szellemre. ... >>

Boilis Horgászok Egyesülete

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Csalogány út 28.
képviselő: elnök Tasi Róbert ... >>

Civilek Gyöngyösért Egyesület

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Papföldi út 7.
képviselő: elnök Bozsik István
Akítv közreműködés a város gazdasági, társadalmi, közéleti életének fejlődésében, előlendítésében, fellendítésében. ... >>

Earl O. Heady Tudományos és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vajsz Tivadar
Az alapítvány támogatja az ezredforduló magas színvonalú, korszerű agrárökonómiai ismereteinek terjesztésére irányuló képzési programokat, ösztöndíj lehetőségeket biztosít a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán agrárökonómiai tudományokat művelő kutatók, tanárok és hallgatók számára. Az alapítvány a korszerű hazai és külföldi tapasztalatok megismertetése céljából előadásokat, tanfolyamokat, bemutatót szervez. ... >>

Falco Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1.
képviselő: Gere Tibor dr.(kuratóriumi elnök)
A GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar állattenyésztő képzésének támogatása, fejlesztése. Az állattenyésztés oktatási színvonalának emelése. Az alapítvány hozadékából minden évben a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató(k) évente egy alkalommal történő díjazása. Az állattenyésztés oktatásában legjobb eredményt elért oktató hasonló elbírálás alapján való díjazása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem is támogathat. ... >>

"Gloria Sublimis" Borrend

(kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Koháry u. 4.
képviselő: kancellár Lefler Péter, nagymester Dunai György Sándorné
A mátrai történelmi borvidék szőlő és bortermelési, és a hozzá kapcsolódó történeti, kulturális, hagyományainak, értékeinek fejlesztése és megerősítése.
- A magyar borvidékek, termőhelyek, illetve az itt termelt borok hírnevének, minőségének védelme, a borkultúra megismertetése és színvonalának emelése.
- Az emberi kapcsolatok alakítása, ápolása, értékekkel való gazdagítása.
- Borturizmus fejlesztése, nemzetközi borút szervezése.
- Belső élete, ceremóniája, borok avatása külső megjelenésének felhasználásával, borbemutatók tartása, hazai és nemzetközi megjelenése a borvidék boraival.
- Más borrendekkel és gasztronómiai, borászati egyesületekkel való kapcsolattartás.
- Minőségi italok borrendi ajánlása, védnökség vállalása.
- A borfogyasztás ünnepi és társas jellegének, valamint értékeinek bemutatása, propagálása. ... >>

Gyermekeiket Egyedül Nevelő Szülők Országos Egyesülete

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gyürgy u. 14.
képviselő: elnök Burunkai Árpádné, főtitkár Ormay Ferenc
Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Gyöngyösért Szövetség Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 21.
képviselő: elnök Tóth Béla
Gyöngyös város polgárainak és lakosainak összefogása, a régió gazdasági fejlesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kpességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. Ennek érdekében az önkormányzati és orszgágyűlési választásokon jelölteket kíván állítani, indítani, illetve támogatni. ... >>

Gyöngyösi Farkasmály Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Platán utca 28. II 3.
képviselő: elnök Minczér Kálmán
A környezet és természetvédlemi előírásokra, a tervszerű vadgazdálkodás követelményeire tekintettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása a 7018. hatósági nyilvántartási számú vadászterületnek a Gyöngyös város közigazgatási határvonalán belüli területén. ... >>

Gyöngyösi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
képviselő: elnök Fülöp Henrik
A térség idegenforgalmi helyeinek és tuirsztikai látványosságainak népszerűsítése.
- A helyi szervezetek, alapítványok tömörítése és egységbe kovácsolása.
- Idegenforgalmának fellendítése és megismertetése.
- Gyöngyös és vonzáskörzetének lehetőségeket nyújtani az idegenforgalom fejlesztésével.
- A kulturális-, sport,- és természeti értékek kiajánlása Európában és világszerte.
- Új turisztikai vonzerők kialakítása.
- A sport és a természetszeretet népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal.
- A természetben rejlő lehetőségek kiaknázása, a természeti értékek óvásával, tisztántartásával.
- A tehetségek segítése, támogatása. ... >>

Gyöngyösi Kézilabda-Szurkoló Klub

(sport,egyéb)

3200 Gyöngyös, Iskola út 10. II/2.
képviselő: elnök Szanyi Tamás
A gyöngyösi kézilabda csapat mérkőzésein való részvétellel és sportszerű szurkolói magatartással való hozzájárulás a csapat teljesítményének fokozásához, a csapat erősítéséhez. Ennek érdekében az egyesület tagjainak a meccsekre történő utaztatását, a tagok elszállásolását, ellátását, a mérkőzésekre jegyek beszerzését, a kézilabda csapat otthonában, Gyöngyösön, sport- és ifjúsági rendezvények szervezését tűzi ki célul. Céljai között szerepel továbbá kézilabda baráti kör szervezése az ország egész területén. ... >>

Határon Túli Magyarok Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u.36.
képviselő: Miller György dr. (titkár), Wachtler István dr. (elnök)
Általános célja a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karon folyó oktatás, kutatás anyagi támogatása és fejlesztése. Konkrétan: a) a főiskolai karon működő távoktatási rendszer fejlesztése; b) A főiskolai kar határon túli magyar hallgatóinak magyarországi vagy más országbeli részképzésének, gyakorlati oktatásának támogatása; c) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban álló tudományterületek oktatásával, kutatásával kapcsolatos tevékenység támogatása, d) a hallgatók tananyaggal történő ellátásának biztosítása, az ezzel kapcsolatos szerzői, előállítási és egyéb feladatok megoldása; e) az oktatók, hallgatók hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, tudományos rendezvényeken történő részvételének elősegítése. ... >>

Heves Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Jókai M. u. 35.
képviselő: Székely Ferenc (elnök) ... >>

Izzósok Egyesülete

(sport,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mező u. 11.
képviselő: elnök Zemniczki Lászlóné
A volt Egyesült Izzó gyöngyösi gyáregységének dolgozóit összefogja;
- A kollektíván belül, egymás segítése;
- A szabadidő hasznos eltöltése, egészség megóvása;
- Kollektív rendezvények szervezése;
- Tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása, az azokon való aktív részvétel, az egészséges életmód megőrzése, és az arra ösztönző életvitel népszerűsítése, nevelése érdekében. ... >>

Kelet-Közép-Európai Műemlék Templomok Felújításáért Társadalmi Alapítvány

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Damjanich u. l5.
képviselő: Jana von Turcsányi
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi a közép-európai római katolikus műemlék templomok rekonstrukcióját, felújítását, javítását és karbantartását, valamint az ezzel kapcsolatos minden tevékenységet. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. ... >>

Liberális Közéleti Kör

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Deák F.u.31.
képviselő: Horváth Tamás ... >>

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Önálló Jogú Gyöngyösi Szervezete

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Virág u. 50.
képviselő: elnök Czene Tibor
A kutyák szabadidős célú tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű és tudományos alapokon való elősegítése,
- A társadalmi együttélés magatartásnormáinak figyelembevételével kialakított kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való terjesztése, népszerűsítése,
- Az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése,
- Állatvédelem aktív segítése, támogatása,
- Szabadidős kutyás sporttevékenység elősegítése, támogatása a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Mátra Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Országút u. 40.
képviselő: Szabó András (elnök)
a) tagjai horgászérdekeinek képviselete, horgászlehetőség biztosítása, a horgászturizmus szervezése és támogatása, b) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a tagok és különösen a fiatalok horgászismereteinek bővítése, c) a horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak betartása, a természet védelmére való nevelése. ... >>

Mátra Land Turisztikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

3233 Mátraháza, Hrsz:7104
képviselő: elnök Nagy Barnabás
A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek túrázásához kultúrált szálláshely biztosítása a Mátrában. ... >>

MÁTRA Nyugdíjas Egylet

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Petőfi utca 32.
képviselő: elnök Bóna János
Gyöngyös és környéke nyugdíjasainak és időskorúaknak fórumot és lehetőséget biztosítson a hasznos és értelmes együttlétre.
Pk.60.047/2006/11. sz. alatt célkiegészítés:
-Gyöngyös és környéke népi hagyományainak ápolása, gondozása;
- Nyugdíjasok, időskorúak segítése, érdekvédelme. ... >>

Mátrafüred Közbiztonságáért Létrejött Új Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 45/1.
képviselő: elnök Keszthelyi László
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi szervezettel, gazdálkodó szervezetettel és szövetséggel, amely elősegíti az Egyesület eredményes működését. ... >>

"Mátrai Pisztrángok" Horgász, Természetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Pesti út 15. I//8.
képviselő: elnök Koncz Gábor
Az egyesület célja, hogy tagjai és más érdekeltek számára az alap- és kiegészítő tevékenységein belül segítse elő a horgászathoz és természetvédelemhez fűződő jogok gyakorlati megvalósulását, és támogatást nyújtson az egyesület keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében folytatott tevékenységekhez.
Az egyesület támogatja a horgászat különböző tevékenységeit, így különösen de nem kizárólagosan a műcsalis pergető-, wobbleres,- tviszteres-, villantós-műlegyes- és mártogató horgászatot, illetve a horgászat minden más olyan irányzatát és válfaját, amely a zsákmányt jelentő hal kizárólagosan sportszerű ejtésén alapul. ... >>

Mátrai Polgári Körök Szövetsége és Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1.
képviselő: Dr.Mánya Kristóf (elnök)
Az egyesület célja a polgári értékek védelme és gyarapítása, a magyar nemzettudat megőrzése,a közéleti erkölcs biztosítása. E cél érdekében vállalja: - A területi hatókörén belül megalakult és megalakuló Polgári Körök működésének koordinálásával a részvételi demokrácia új fórumainak kialakítását, működtetését, - a térséget érintő település és területfejlesztési elképzelések,ifjúsági, kulturális, és szociális programok műhelymunkán alapuló kialakítását és képviseletét, - a jobb életminőséget megcélzó közösségi kezdeményezések képviseletét, - a szólás-gyülekezés- és sajtószabadság védelmét,a nyilvánosság különböző fórumainak kialakításával, megerősítésével. ... >>

Megamorv-Petőfi Bizottság

(egyéb)

3232 Mátrafüred, Avar u. 7.
képviselő: elnök Morvai Ferenc ... >>

Munkaadók Gyöngyösért Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szövetkezet u. 6.
képviselő: Kerbelné Túri Hedvig (kur. tag), Palik Tibor (kur. elnök)
Gyöngyös város intézményeinek, oktatási, kulturális és sportéletének - különösen az amatőr sportolók, a hagyományőrző kulturális rendezvények, fesztiválok - támogatása. Gyöngyös városban működő egészségügyi intézményhálózat és alapítványok működési feltételeinek javítása, korszerű diagnosztikai és gyógyászati eszközök beszerzésének eseti támogatása. ... >>

Naphimnusz Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3233 Mátraháza, Római katolikus Kápolna
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűs János
1. Naphimnusz Park létrehozása Mátraházán a Magyarok Nagyasszonya Kápolna alatti erdőrészletben. Assisi Szent Ferenc Naphimnusza 10 versszakát 10 fa és kerámia kompozíció jeleníti meg az erdőben kanyargó út mentén. E művészeti elgondolás Gyöngyös város kulturális értékeit gyarapítja és eszmei hátteret ad a természetvédelemnek. 2. A természet szeretetére nevelés céljából ingyenes turista szállás létesítése harminc - elsősorban nagy családból származó és szűkös anyagi körülményekkel rendelkező - diák számára. ... >>

Nők Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Koháry u. 22. 1/4.
képviselő: Kovács Lászlóné (elnök)
Heves megye, ezen belül Gyöngyös város és környéke társadalmi életének fellendítése, fejlesztése. A fogyatékosok, az időskorúak és a nagycsaládosok problémáinak enyhítése, a nők esélyegyenlőségének megteremtése. ... >>

Nyitott Kapu Patrónus Egyesület

(szociális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 7/ 1.
képviselő: elnök Hatalyák Péter László
Lehetőséget keres és teremt a tartós munkanélküliek, a nők, a csökkent munkaképességűek, a hátrányos helyzetűek munkavállalásának biztosítására. Felvállalja a pályakezdő fiatalok munkához jutásának segítését. ... >>

ÖKO-LAND Szövetség Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.
képviselő: alelnök dr. Czelleng Arnold, alelnök Gelencsér Tibor, alelnök Mészáros István, elnök Dr. Dinya László, titkár Kardos Győző
Az ökoipar, mint perspektivikus ágazat kialakulásának elősegítése, összhangban a hazai adottságokkal, változási tendenciákkal, és a nyíló lehetőségekkel. ... >>

Polgárőrség Mátrafüred Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3232 Mátrafüred, Parádi út 43. 3.
képviselő: elnök Szabóné Harkó Rózsa
A lakosság helyi közösségének a védelme, a környék közrendjének és közbiztonságának az erősítése, a környezet és a természet értékeinek a megóvása, a veszélyhelyzetek megelőzése és kezelése, továbbá a preventív eszközök alkalmazása. ... >>

Promisszor Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Iskola út 1.
képviselő: Török Csabáné
Tehetséges tanulók fejlesztése, pályaorientáció elősegítése, testi és lelki egészséghez vezető tevékenységek az alkotás és az esztétikai befogadás útján, személyiségformálás. Kiállítások rendezése, kulturális örökség ápolása, környezetvédő, illetve környezetalakító magatartás kialakítása, valamint környezetvédelem. ... >>

Sárhegy Vadásztársaság

(sport,egyéb)

3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. 45.
képviselő: Berta István (Intéző B. elnök)
Tagjai részére kulturált sportvadászati tevékenység biztosítása. ... >>

Szent Bertalan Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Juhász Ferenc
Az egyik legnagyobb gótikus templomként emlegetett, de a barokk építőművészet remekei között is nyilvántartott, műemlékileg is védett gyöngyösi Szetn Bertalan templom történelmi értékéhez méltó felújítása, folyamatos karbantartás és legfőbbképp toronysisakjainak 1917. május 21. (a nagy gyöngyösi tűzvész) előtti - a barokk építészeti stíluselemeket is tiszteletben tartva - formájának helyreállítása. Az alapítvány huzamos ideig megvalósuló célt szolgál, hiszen az alapítói akarat a Templom és a toronysisakok felújítását követően annak folyamatos karbantartását is szándékolja.
Pk60100/1992/11. sz. végzéssel célkiegészítés: és a templom egykori tárgyainak készült bemutatóhely támogatása. ... >>

Úszóvölgy Vadásztársaság Héhalom

(természetvédelem,egyéb)

3200 Gyöngyös, Püspöki út 45.
képviselő: elnök Harmos Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására , valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet ? és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére ? lehetőség saját ( haszonbérelt) vadászterületén ? kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Vak Bottyán Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Than K. u.1.
képviselő: Nagy András
a) az alapító iskolában dolgozó tanárok szakmai, műszaki, idegennyelvi továbbképzése, b) a diákok közismereti, idegennyelvi, szakmai felkészülésének elősegítése, c) felzárkóztató foglalkozások, felvételi előkészítők szervezése, ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, d) sport - kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Vincze Bertalan Mátravidéki Bélyeggyűjtők Egyesülete

(oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: elnök Veres Ferenc
Az egyesület célja Heves megye, ezen belül Gyöngyös város és környéke bélyeggyűjtő életének fellendítése, fejlesztése. A tagok részére bélyegújdonságok és egyéb filatéliai anyagok, eszközök beszerzése, csereforgalom létesítése, szaklapok megrendelése, ismeretterjesztő előadások rendezése, propaganda anyagok kibocsátása, szakmai tanácsok adása. ... >>
1. oldal