Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Kékestetői Gyógyintézetben Ápolt Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

3233 Mátraháza, Mátrai Állami Gyógyintézet
képviselő: dr. Mekler Róbert
Magyarország egyetlen klimatikus gyógyhelyén az ápolási körülmények javítása. A légúti és pajzsmirigy betegségek tudományos kutatásának támogatása. ... >>

Bugát Pál Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.út 20-22.
képviselő: Matus Miklós (kur. elnök)
1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető korszerű laboratóriumi módszerek és berendezések beszerzése. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetése és beszerzése (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tévő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályon fekvő betegek megfigyelése, kezelését segítő műszerek vásárlása, (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatása; szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozása és elterjesztése.
Pk60152/1992/47. sz. végzéssel célkiegészítés:A beszerzett műszerek, gépek, berendezések elhelyezésével, beépítéséhez szükséges építészeti átalakítások, korszerűsítések támogatása. ... >>

Bugát Pál Kórház és Intézményei Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22.
képviselő: Nagy János dr. )orvos-igazgató)
A Bugát Pál Kórház és Intézményei (fekvőbeteg osztályainak, járóbetegeket fogadó szakrendeléseinek, az alapellátás rendelőinek) - korszerű műszerekkel történő ellátása, - kulturált környezet kialakítása, - az egészségügyi dolgozók szakmai tudásának fokozása, továbbképzések támogatása, - az egészségre nevelés, felvilágosítás tárgyi feltételeinek megteremtése a rendelőkben várakozók számára. Az alapítvány célul tűzi ki programjában: 1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető, korszerű laboratóriumi műszerek és berendezések beszerzését. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetését és beszerzését (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tevő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályokon fekvő betegek megfigyelését, kezelését segítő műszerek vásárlását (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb.). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatását, szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozását és előterjesztését. ... >>

Bugát Pál Kórház ILCO Klub

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22. (Bugát Pál Kórház)
képviselő: elnök Kocsis Péterné
Az egyesület célja, hogy kiemelten a Heves Megyében élő stómás emberek
- érdekképviseletét biztosítsa,
- lelki és fizikai utógondozását ellássa,
- között a fejlett rehabilitációs metódusokat elterjessze,
- szociális helyetét felmérje,
- tájékoztatása, ellátása, gondozása céljából őket beteglátogatók látogassák,
- helyzetének javítása az igényeknek, illetve a lehetőségeknek megfelelően,
- számára tájékoztatást nyújtson a hazai és külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről,
- között szétossza a külföldről térítésmentesen kapott gyógyászati segédeszközöket. ... >>

Gastroenterológiai Alapítvány

(egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 2O-22. (Kórház)
képviselő: Győri Imre dr.
Gyöngyös és környéke lakóinak minél magasabb szintű gastroenterológiai ellátásának biztosítása. Az emésztőszervi betegségek korszerű diagnosztikája és kezelésének, utókezelésének támogatása. ... >>

Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány

(egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Kertész u. 1.
képviselő: Juhász László (kuratóriumi elnök), Kiss Ferenc (titkár)
Gyöngyös városban és térségben élő, dolgozó, vagy bármely ideig tartózkodó személyek magas színvonalú mentőellátásának fejlesztése a betegségmegelőzés és gyógyítás érdekében. Az alapítványi cél megvalósítása érdekében végzendő teendőket az alapító okirat 4. pontja tartalmazza. Ebben a technikai eszközök biztosítása, elsősegélynyújtó intézkedések megszervezése, bővítése, valamint a gyöngyösi mentőállomáson dolgozók segítése is benne foglaltatik.
Pk60179/1997/11. sz. végzéssel célkiegészítés: Támogatja a gyöngyösi mentőállomás felszereléseinek, berendezéseinek korszerűsítését, a munkakörülmények javítását, és ezen keresztül segíti a magas szintű szakmai munkához szükséges feltételek megteremtését. ... >>

Gyöngyös és Vidéke Egészséges Nemzedékéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.u.20-22. (Kórház)
képviselő: Karácsony Zoltán (kur. elnök)
A betegellátás tárgyi, személyi, technikai feltételeinek folyamatos fejlesztése, korszerűsítése (továbbképzés, egészségmegőrzés / védelem, terhesgondozás, ügyeleti feltételek megteremtése, magasszintű ellátásának fejlesztése). ... >>

Gyöngyös Sebészetének Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.u.30-32.
képviselő: Gál István dr.
Annak érdekében, hogy a Gyöngyösön és környékén élő polgárok magasszintű sebészeti ellátásának esélyei javuljanak, hozzájárulni a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztálya technikai színvonalának emeléséhez, új sebészeti eljárások bevezetéséhez az ehhez szükséges anyagi erőforrások bővítésével. ... >>

Gyöngyös Város és Vonzáskörzete Ifjúság és Iskola Testi és Lelki Egészségvédelméért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Széchenyi u.1.
képviselő: Barcs Aladár
Ifjúsági és iskola-egészségügyi központ létrehozása az elsődleges, másodlagos (szűrés), harmadlagos (gondozás) prevenció komplex megvalósítása érdekében a 3-14 éves korosztályban. ... >>

Gyöngyös Város Sebészeti Ellátásának Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 2O-22.sz.
képviselő: Gál István dr.
Annak érdekében, hogy a Gyöngyösön és környékén élő polgárok magas szintű sebészeti ellátásának esélyei javuljanak, anyagi erőforrások megteremtésével hozzájárul a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztálya gyógyító tevékenységének folyamatos fejlesztéséhez. A cél magában foglalja a személyi állomány magas szintű szakképzettségének elősegítését, nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon a részvétel ösztönzését, az új sebészeti eljárások bevezetésének elsajátítását szolgáló gyakorlati tanfolyamokon való részvétel anyagi támogatását. Pénzügyi lehetőségeihez mérten folyamatosan hozzájárul az osztály technikai színvonalának fenntartásához és fejlesztéséhez, az új sebészeti eljárások technikai bázisának megteremtéséhez. ... >>

Gyöngyös Városi Cukorbeteg Egyesület

(egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Városkert u.7.I.em.2.
képviselő: Tóth Györgyné (elnök) ... >>

Gyöngyösi "Jó tett helyébe" Óvoda Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Kósi Andrásné (kur.elnök, önállóan), Márkus Károlyné (titkár, önállóan)
Kulturális, oktatási, sport és egészségügyi tevékenység támogatása, az óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődéséhez szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, a meglévő eszközök bővítése, a kirándulások finanszírozása, az óvodai sport, kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet választásra nem állít és nem támogat, semmikor az alapítvány fennállása alatt. ... >>

Hatékonyabb Gyógyításért Alapítvány

(egészségügyi)

3221 Kékestető, Állami Gyógyintézet
képviselő: Baráth László dr.
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi a betegek gyorsabb, hatékonyabb, költségkímélő gyógyítását szolgáló szakmai kutatások, eljárási és szervezési módszerek kidolgozásának támogatását és elterjesztését, továbbá, amelyek az egészségügyi szolgáltatások teljesítményelvű finanszírozását helyezik előtérbe a paraszolvenciás és profitérdekeltségű gyógyítással szemben. ... >>

Lelki Egészségünkért Gyöngyös Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Erzsébet kir. u.l0.
képviselő: kuratóriumi elnök Simon Mihályné, kuratóriumi titkár Dr. Görhöny Géza
Lelki problémák, szenvedélybetegségek, hangulatzavarok és öngyilkosságok elleni küzdelem támogatása. Széleskörű társadalmi szakmai összefogás a lakosság felvilágosításával; pszichológiai ismereteinek gazdagításával elősegíteni a lelki betegségek korai felismerését és kezelését. Lelki mentálhigiénés egészségügyben dolgozók képzése, továbbképzése. Széleskörű felvilágosítás a lelki eredetű betegségek mindenkori legkorszerűbb kezelési, megelőzési lehetőségeiről. Gyakorlati gyógyítás és képzés technikai színvonalának fejlesztése, pályázati tanulmányi ösztöndíjjal történő támogatása, egészségügyi és szociális szférában mentálhygién területen dolgozók program kidolgozó tevékenységének ösztönzése. ... >>

Mátrai Szegényekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

3232 Mátrafüred, Üdülő sor 42.
képviselő: Kovács Győző (elnök)
A Mátrában, elsősorban Gyöngyös vonzáskörzetében 20 km-en belül fekvő településeken élő, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő, nem deviáns személyiségű szegények támogatása. Ezen belül: - természetbeni adományok nyújtása, (élelmiszer, ruhanemű, tisztító és piperecsomagok), - egészséggondozás, - házkörüli munkák elvégzésének, megszervezése (kertimunkák, favágás, tüzelő-behordás, hólapátolás, bevásárlás), - kórházi bennfekvés esetén látogatás, - felvilágosítás, tanácsadás a különböző segélyek, juttatások elnyeréséhez, - üdültetés, - kirándulások szervezése, - ingyenes étkeztetés megszervezése, - öregek napköziotthonának létrehozása. ... >>

Munkaadók Gyöngyösért Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szövetkezet u. 6.
képviselő: Kerbelné Túri Hedvig (kur. tag), Palik Tibor (kur. elnök)
Gyöngyös város intézményeinek, oktatási, kulturális és sportéletének - különösen az amatőr sportolók, a hagyományőrző kulturális rendezvények, fesztiválok - támogatása. Gyöngyös városban működő egészségügyi intézményhálózat és alapítványok működési feltételeinek javítása, korszerű diagnosztikai és gyógyászati eszközök beszerzésének eseti támogatása. ... >>

Ősz-idő Mátraháza Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

3233 Mátraháza, Szanatórium Fő ép. III.em.
képviselő: Tóth Teodóra
A mátraházai otthonban elhelyezett idős emberek életének minőségi javítása, egészségügyi és szociális ellátása, hasznos, célszerű és kulturális foglalkoztatásához szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Szent Bonaventura Közhasznú Alapítvány Gyöngyös

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Szt. Bertalan u.3.
képviselő: László Ferenc (kuratórium elnöke)
Szegénysorsú diákok, betegek segítése, támogatása. Támogatja a nem magyar állampolgárságú, határainkon túli magyar diákok magyarországi tanulását, oktatását. Végzi a külföldről, határainkon túli magyarság támogatására érkező adományok fogadását, elosztását. ... >>
1. oldal