Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyomaendrőd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Az Egészséges Életmódért Egyesület

(sport,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 13.
képviselő: Sebestyén Máté
Az egészséges életmód minél szélesebb körben való elterjesztése, különös tekintettel a társadalom perifériájára szorult népcsoportok - pl: hátrányos helyzetű, elsősorben gyerekek, fogyatékkal élők, romák - számára. ... >>

Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány

(oktatási,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Népliget 2.
képviselő: Dr. Farkas János elnök, Farkas Zoltánné elnökhelyettes
Azon endrődi születésű gyermekek továbbtanulásának támogatása, akik hátrányos helyzetűek, nincs anyagi háttér a tanulmányok finanszírozására és a tanulmányi eredmény ezt indokolttá teszi. ... >>

Dr. Farkas János tanulmányi ösztöndíj Alapítvány /Gyomaendrőd/

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Népliget 2.
képviselő: Hornok Lajosné, Iványi László plébános, Ladányi Gáborné elnökhelyettes
Hátrányos helyzetű endrődi születésű gyermekek továbbtanulásának támogatása, akik tanulmányi eredménye és anyagi háttere indokolttá teszi. ... >>

Élet Másokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 33/1.
képviselő: Vaszkó Sándorné elnök
A keresztény családok összefogása születéstől halálig. Rászorulók segítése, szenvedélybetegek és perifériára szorultak segítése, más társadalmi szervezetekkel kapcsolat felvétele. ... >>

"Én is itt vagyok?!" Alapítvány

(szociális)

5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 30.
képviselő: Farkas Sándorné
Gyomaendrőd közigazgatási területén élő fogyatékos gyerekek és felnőttek életkörülményeinek fejlesztése, javítása, a fogyatékkal élőket segítő szakemberek támogatása, a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének segítése, továbbá társadalmi elfogadásának növelése, hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Érted Vagyunk Alapítvány

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Mátyás király u. 2/a.
képviselő: Dr. Varga Géza
Az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott személyek karitatív segítése, anyagi támogatása, valamint intézeti elhelyezésének segítése. ... >>

Érted vagyunk Alapítvány /Gyomaendrőd/

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Mátyás király u. 2/a.
képviselő: Dr. Varga Géza
Az értelmi fogyatékos és mozgáskorláto- zott személyek karitatív segítése, anyagi támogatása, valamint intézeti elhelyezésének segítése, stb. ... >>

Gyomaendrődi Romák Polgári Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5502 Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 27.
képviselő: Csahóczki Péter
A gyomaendrődi roma lakosság összefogása, az ifjúságnevelés, a közösségi nevelés, ismeretterjesztés és érdekvédelem megerősítése, a hátrányos helyzetű roma lakosság támogatása, visszavezetése a munka világába, partneri kapcsolat kiépítése azokkal a szervezetekkel, amelyike támogatni tudja az egyesület céljainak megvalósulását. ... >>

Gyomaendrődi Segítő Kezek Szociális Gondozó Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 13.
képviselő: Balog Károlyné, Dobos Katalin, Szilágyiné Katona Edit
Pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása, ezzel kapcsolatos megelőző tevékenység folytatása, kutatások végzése, táborok szervezése, előadások tartása. ... >>

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
képviselő: Holubné Hunya Anikó
A zene szeretetének erősítése, a magyar és nemzetközi zenei élet tradícióinak ápolása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a szociálisan rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek, diákok művészeti oktatása, képzése, adományok gyűjtése a művészet és művészek támogatására. ... >>

Jót, s jól Gyomaendrődi Ipari Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
képviselő: Jánovszki György
A szakoktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítése, magasabb szintű szakmai képzés, továbbképzések megvalósítása, a tanulókkal összefüggő tevékenységek támogatása. Közvetlenül támogatja a 617. számú Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola tárgyi feltételeinek, oktatás-nevelés felszerelési igényeinek, kollégiumi, gyakorlati oktatás feltételeinek javítását, az iskola tanárainak, szakoktatóinak szakmai képzését, továbbképzését, új korszerű pedagógiai programok átvételét, megismerését, kis létszámú tanulócsoportokban történő nyelvtanítás lehetőségeinek biztosítását, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók képzését, belföldi, külföldi cserekapcsolatok, utazások támogatása, pályázatok, versenyek kiírását, önképző diákkörök működését, kulturális, sport programok ... >>

Kincs az életed Közhasznú Alapítvány

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Fő út 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Lehóczkiné Tímár Irén
A Gyomaendrődön fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása, szociális intézmény e témájú működéséhez való hozzájárulás, az ott lévő gyermekek, felnőttek tanulási, játszási, foglalkoztatási feltételeinek javítása, stb. ... >>

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
képviselő: Tímárné Kozma Ágnes elnök
Gyomaendrőd és vonzáskörzete területén élő egészségkárosodottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet támogatásával, a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak szociális helyzetének érdekképviselete és helyzetük javítása. ... >>
1. oldal