Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyomaendrőd sport civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

Az Egészséges Életmódért Egyesület

(sport,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 13.
képviselő: Sebestyén Máté
Az egészséges életmód minél szélesebb körben való elterjesztése, különös tekintettel a társadalom perifériájára szorult népcsoportok - pl: hátrányos helyzetű, elsősorben gyerekek, fogyatékkal élők, romák - számára. ... >>

Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 1.
képviselő: Fülöp Zoltán
A Barátság SE anyagi és erkölcsi támogatása. A városban folyó sporttevékenység fejlesztése, különös tekintettel az Endrődi településrész labdarugó egyesületére. ... >>

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
képviselő: Gubucz József
A helyi mezőgazdasági és élelmiszergazdasági szakember, illetve gazdaképzést támogatja, segíti és rendszeres anyagi támogatásban részesíti a helyi szakmai- gyakorlati képzést. Támogatja, segíti a gyomaendrődi szakképzést, iskolai kulturális tevékenységet-, diák- és tömegsportját-, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. ... >>

Bónomzug Vizéért Egyesület /Gyomaendrőd/

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Apponyi út 14.
képviselő: Csapó László
Üdülési, pihenési, vizisportolási, horgászati lehetőségek segítése, környezetvédelem, turizmus fejlesztése. ... >>

CENTER DARTS Club

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Vörösmarty út 39/1.
képviselő: Bélteki János elnök
A gyomaendrődi versenydarts szervezése, irányítása, fejlesztése ... >>

Fazekasi Vadásztársaság /Gyomaendrőd/

(sport)

5502 Gyomaendrőd, II. kerület 515.
képviselő: Villányi Attila elnök
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás. Tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

GÓL-SULI Alapítvány

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B. II/6.
képviselő: Dr. Frankó Károly
Ifjúsági labdarugó csoportok szervezése, működtetése, bajnokságokon való szerepeltetése, az ifjúság egészséges, sportolásra nevelése. Táborok szervezése, üdültetés, cserekapcsolatok kiépítése, rendezvények szervezése, utánpótlás nevelés. Az ifjúság egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. ... >>

GÓL-SULI Alapítvány /Gyomaendrőd/

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B. II/6.
képviselő: Dr. Frankó Károly
Ijfúsági labdarugó csoportok szervezése, működtetése. Táborok szervezése, üdültetés, az ifjúság egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, közreműködés a sportcentrikus nevelésben. ... >>

Gyomaendrőd CSEJTI Vadásztársaság

(sport)

5502 Gyomaendrőd, II. ker. 515.
képviselő: Vaszkó Imre
Külföldi és belföldi bérvadásztatás, hozzá kapcsolódó szolgáltatásokl, szállásadás, étkeztetés, szállítás, hűtés. Élő és lőttvad felvásárlás és értékesíté, törzsállatok tartása, tojatása, keltetése, nevelése. Vadászati szolgáltatás. Mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység, gépjármű fuvarozás, mezőgazdasági gépi szolgáltatás. ... >>

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
képviselő: Hornokné Lapatinszki Gizella elnök
Egészségmegőrzés a 6-18 éves korú gyermekek és hozzátartozóik körében, ennek érdekében sporttevékenység, szabadidő programok szervezése. ... >>

Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Diáksport Egyesülete Gyomaendrőd

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
képviselő: Sipos Dezső
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőségek tervezése, szervezése. A diáksportkörök működésének segítése. ... >>

Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Club

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Erkel u. 3.
képviselő: Tóth Roland elnök, Valuska Lajos titkár
A helyi kézilabdasport életben tartása, működésének biztosítása, a versenyzők felkészülésének, versenyeztetésének megszervezésének megszervezése, az érdekképviseletük ellátása. ... >>

Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Budai Nagy Antal utca 29.
képviselő: Raffael Attila
Gyomaendrőd ifjúságának kulturális, sport, művelődés fejlesztése. ... >>

Gyomaendrődi Futball Club

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 4.
képviselő: Szabados Ferenc elnök
A labdarugó sport népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjainak számára. A hazai sport követelményeknek megfelelően a sportolók nevelése. A nemzeti bajnokságban való sikeres szereplés. Az utánpótlás megfelelő szinű nevelése. ... >>

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

(sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Eötvös út 4/2.
képviselő: Kéri Roland, Pántya Sándor, Toldi Balázs
Labdarúgó utánpótlás nevelése. szabadidő hasznos eltöltése, rendszeres, játékos mozgáshoz szoktatás, képességfejlesztés. ... >>

Gyomaendrődi Judo Klub

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Petőfi S. utca 18.
képviselő: Garai János elnök
A rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés biztosítása, a város ifjúsága részére. Utánpótlás nevelése, a verseny sport feltételeinek megteremtése, az eredményesség ösztönzése, a küzdősportok népszerűsítése. Az ifjúság egészséges életre nevelése, fiatalok közéletre nevelése. Ismeretterjesztés. A helyi sportélet föllendítése. ... >>

Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5502 Gyomaendrőd, II. ker. 516.
képviselő: elnök Bótos Zsolt, Gyebnár Lajos
Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi út 3.
képviselő: Cs. Nagy Lajos elnök, Rácz Mária titkár, Sipos Dezső elnökhelyettes
Települési női kézilabdasport szervezése, működtetése, verseny- és szabadidősport tevékenység biztosítása, edzőtáborok szervezése. ... >>

Gyomaendrődi Tenisz Klub

(sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget
képviselő: Hornok Béla elnök
A tenisz népszerűsítése. Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. Utánpótlás nevelése, képzése. Nemzeti csapatbajnokságban való sikeres szereplés. Versenyek szervezése. Nyári tenisztábor szervezése. Pályázatokban való részvétel. ... >>

Gyomaendrődi Városi Sportegyesület

(sport)

5502 Gyomaendrőd, Népliget 1.
képviselő: elnök Fülöp Zoltán, elnökhelyettes Vass Ignác, titkár Szilágyi Anikó
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés biztosítása a város fiataljai részére. Az utánpótlás-nevelés és a versenysport feltételeinek megteremtése, az eredményesség ösztönzése. ... >>

GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

5502 Gyomaendrőd, Hősök útja 54.
képviselő: elnök Dinya László
Szervezi és koordinálja a gyógy-, a horgász-, vadász- és sport turizmust. ... >>

HUN-BOX Szabadidő Sport Club Gyomaendrőd

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1/B. II/5.
képviselő: Oláh János elnök
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása a város fiataljai részére. A küzdősportok népszerűsítése. A fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése. Ismeretterjesztés. A helyi sportélet fellendítése. ... >>

Jót, s jól Gyomaendrődi Ipari Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
képviselő: Jánovszki György
A szakoktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítése, magasabb szintű szakmai képzés, továbbképzések megvalósítása, a tanulókkal összefüggő tevékenységek támogatása. Közvetlenül támogatja a 617. számú Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola tárgyi feltételeinek, oktatás-nevelés felszerelési igényeinek, kollégiumi, gyakorlati oktatás feltételeinek javítását, az iskola tanárainak, szakoktatóinak szakmai képzését, továbbképzését, új korszerű pedagógiai programok átvételét, megismerését, kis létszámú tanulócsoportokban történő nyelvtanítás lehetőségeinek biztosítását, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók képzését, belföldi, külföldi cserekapcsolatok, utazások támogatása, pályázatok, versenyek kiírását, önképző diákkörök működését, kulturális, sport programok ... >>

Kisréti Vadásztársaság /Gyomaendrőd/

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Október 6. lakótelep 3-5. D. fsz./1.
képviselő: Hanyecz László elnök
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Kner Bridzs Sportegyesület

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Áchim utca 18.
képviselő: Szendrei László elnök
Helyi versenybridzs szervezése, irányítása, fejlesztése, terjesztése. ... >>

Kner Tánc-Sport Egyesület

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5-7.
képviselő: Tímár Krisztián elnök
Társastánc népszerűsítése, versenyeztetés, testedzés biztosítása. Tömegsport szervezése. ... >>

Körös Horgász Egyesület

(sport)

képviselő: Szendrei Sándor
Az egyesület célja: a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. ... >>

Körös Kajak Sportegyesület

(sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi utca 4/1.
képviselő: elnök Gellai Imre
Lehetőséget biztosítani a város lakosainak, ezen belül kiemelten a fiataloknak az evezős sportok megismerését és azok versenyszerű űzését. Az egyesület keretet kíván adni mind a tömegsport, mind a szinvonalas versenysport számára, biztosítva a szakmai segítséget, a szükséges eszközöket, a versenyekre történő eljutást és a versenyek helyi szervezését és lebonyolítását. Az egyesület kapcsolatot épít ki és tart fenn más hasonló tevékenységet folytató sportegyesületekkel, biztosítja a szakmai továbbképzést mind a szakvezetés, mind a sportolók részére. ... >>

Körös Kézilabda Club Egyesület

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 33.
képviselő: Levente György
A helyi kézilabda sport életben tartása, működésének biztosítása. ... >>

Körösi Halász Szövetkezet Horgász Egyesülete Gyomaendrőd

(sport,természetvédelem)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 27.
képviselő: Kiss Sándor elnök
A tagok horgászérdekeinek képviselete, a lehetőségekhez képest kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A tagok természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

P.5. Postagalambsport Egyesület

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Tompa M. út 26/1.
képviselő: Ailer József
A szakszerű postagalambtenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése, szakszerű irányítása. Szakismeretek terjesztése, tanfolyamok, előadások tartása. Egyesületi, kerületi, országos versenyek, kiállítások rendezése. Az egyesület tagjainak érdekképviselete. Tenyésztési eszközök és a sporthoz szükséges felszerelések egyéni és kollektív beszerzésének elősegítése. ... >>

Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület

(sport)

5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
képviselő: Havelda Jánosné elnök
Sportolási, testedzési lehetőség biztosítása, szervezése. ... >>

RUMBA Táncsport Egyesület

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Áchim András utca 1/3.
képviselő: elnök Megyeriné Csapó Ildikó
A táncsport népszerűsítése, eredményessége növelése, versenysport tevékenység szervezése. ... >>

SÁNC Röplabda Sportclub

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs.S. u. 27.
képviselő: Bencsik Mária elnök
Tömegsport jellegűen a röplabdajáték népszerűsítése, egészséges életmód iránti igény kielégítése. ... >>

Selyem úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.
képviselő: Giricz Klára tag, Szabó Istvánné
A Gyomanendrőd, Selyem út 101. szám alatt lévő napközi otthonos Óvoda működésének, az óvodába járó gyermekek életfeltételeinek javítása. Ezen óvoda tárgyi feltételeinek javítása, bővítése, az ingatlan állagmegóvása.A gyermekek egészséges életmódjának támogatása, ezen belül a kulturális-, sport tevékenységek, nyári úszótanfolyam, ovi olimpia szervezése és anyagi támogatása, ismeretszerző bővítő kirándulások támogatása. ... >>

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 22.
képviselő: elnök Molnár Endre
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, vadvédelmre és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint a használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással valamint példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Székely Mihály Modellező és Sport Klub Gyomaendrőd

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Blaskó János elnök ... >>

Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Gyomaendrőd

(sport,természetvédelem)

5502 Gyomaendrőd, Fő u. 106.
képviselő: Ambrózi Erzsébet, Dr. Valach Béla elnök
A gyomaendrődi Templom-zugi holtágon - az egyesület területén - a horgászssport fejlesztése, népszerűsítése.Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező halfogási lehetőség biztosítása. A holtág természetes környezetének védelme, ápolása, a vízterület megóvása. A holtág partján lévő közterületek ... >>

Volley Röplabda Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. utca 127.
képviselő: Bencsik Mária elnök
Rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés. ... >>
1. oldal