Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyomaendrőd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

Az Endrődi Közösségi Házért Alapítvány /Gyomaendrőd/

(kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Ádám Gyöngyi
A helyi Közösségi Ház tárgyi feltételeinek javítása, az intézmény szakmai tevékenységének támogatása, othonosabbá tétele, az ott működő közösségek, civil szervezetek életének, munkájának segítése. ... >>

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
képviselő: Gubucz József
A helyi mezőgazdasági és élelmiszergazdasági szakember, illetve gazdaképzést támogatja, segíti és rendszeres anyagi támogatásban részesíti a helyi szakmai- gyakorlati képzést. Támogatja, segíti a gyomaendrődi szakképzést, iskolai kulturális tevékenységet-, diák- és tömegsportját-, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. ... >>

Boldog Óvodáskor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Blaha L. út 8.
képviselő: Vaszkóné Dinya Erzsébet
A Gyomaendrőd Blaha u. 8. szám alatt lévő napközi otthonos óvoda működésének az óvodába járó gyermekek életfeltételeinek javítása. ... >>

Csillagpor Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
képviselő: elnök Imre Mária
Művészeti nevelés, oktatás, hagyományok ápolása, kulturális tevékenység, tehetséges növendékek felkészítése, továbbtanulásuk segítése szakmai téren, zenekar, kórus létrehozása fiatalok körében. ... >>

Dél-Alföldi - Európai Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 23/2.
képviselő: elnök Davidovics László, Kohn Zita
Békés megye és a franciaországi Deux-Sevres megye között megkötött - a megyék közötti társadalmi együttélés széles körét átfogó irányokat meghatározó - együttműködési szerződéshez való tevékeny kapcsolódás, szervezett együttműködés, különböző - gazdasági, kulturális, oktatási - ágazatokban. ... >>

Endrődiek Baráti Köre

(kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Fülöp Imréné pénztáros, Ladányi Gáborné titkár, Tímár Imre elnök
A népi kultúra ápolása, hagyományainak megőrzése és terjesztése. ... >>

Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kálvin u. 34/1.
képviselő: Dúzs Károly
A Gyomaendrődi Motor Múzeum kiállított darabjai karbantartásához, a múzeum épületének fenntartásához, a múzeum tulajdonában álló, de még ki nem állított tárgyak restaurálásához, és az állomány bővítéséhez. ... >>

Fekete Színház Egyesület /Gyomaendrőd/

(intézményi,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Munkácsy utca 26.
képviselő: Bóczérné Sinka Beáta
A zene és a látvány együttes hatásával az esztétikai ízlés formálása mind a gyerekek, mind az ez iránt érdeklődő felnőttek körében. Az esztétikai nevelésen túl a közönség szórakoztatása a tagok által nyújtott különleges színpadi technika alkalmazásával. ... >>

Gyomaendrőd 2. számú Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 181.
képviselő: Szujó Vincéné
A Gyomaendrődi 2. számú Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása, a jó tanulmányi és közösségi munka jutalmazása, tanulmányi kirándulások és erdei iskola segítése. ... >>

Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
képviselő: Iványi Lajosné, Nagy Ivett Nóra, Sechna Bernadett
A helyi közösség számára kulturális programok szervezése, egy helyi kisközösségi rádió létrehozása, működtetése. ... >>

Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Áchim u. 1.
képviselő: elnök Gombkötő Frigyesné, Megyeriné Csapó Ildikó titkár
A helyi társastánc mozgalom támogatása. Széles körben történő oktatással - kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig - hozzájárulni az esztétikai neveléshez, zenei és mozgáskultura fejlesztéséhez. Népszerűsíteni a hagyományos és modern táncokat a hazai és a nemzetközi közönség előtt. Az előbbiek értelmében szervezni és résztvenni a hazai és nemzetközi táncbemutatókon és versenyeken. Külföldi klubokkal közös bemutatókat, csere utakat szervezni, tartós közösség kialakításával erősíteni a civil társadalmat. ... >>

Gyomaendrőd Turizmusáért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
képviselő: elnök Béltekiné Pallaghy Emese
Gyomaendrőd turisztikai látogatottságának növelése, programok szervezése, Gyomaendrődöt ismertető kiadványok szerkesztése, kiadása, horgászturizmus népszerűsítése, turisztikai információk nyújtása. ... >>

Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. utca 50.
képviselő: Dr. Busai György elnök
településfejlesztési, kulturális, szabadidős, oktatási, környezetvédelmi, jogvédő tevékenység ... >>

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Fő utca 2.
képviselő: elnök Szilágyi Sándor
Fő célja, hogy az önkéntes tűzoltó hagyományokat folytatva képezze tagjait, nevelje a fiatalokat, tűzmegelőzéshez szükséges ismeretek megszerzésére a magatartási szabályok betartására. ... >>

Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Budai Nagy Antal utca 29.
képviselő: Raffael Attila
Gyomaendrőd ifjúságának kulturális, sport, művelődés fejlesztése. ... >>

Gyomaendrődi Motoros Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Kertes Attila
A motoros élet hagyományainak őrzése, fellendítése, az ifjúság nevelése, ifjúsági turizmus támogatása. ... >>

Gyomaendrődi Romák Polgári Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5502 Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 27.
képviselő: Csahóczki Péter
A gyomaendrődi roma lakosság összefogása, az ifjúságnevelés, a közösségi nevelés, ismeretterjesztés és érdekvédelem megerősítése, a hátrányos helyzetű roma lakosság támogatása, visszavezetése a munka világába, partneri kapcsolat kiépítése azokkal a szervezetekkel, amelyike támogatni tudja az egyesület céljainak megvalósulását. ... >>

Gyomaendrődi Újhold Kulturális Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Bocskai utca 40/1.
képviselő: elnök Erdős Dániel, elnökhelyettes Ágoston Balázs, elnökségi tag Szabó Rajmund, titkár Terdik Károly Zoltán
Kulturális értékek megőrzése, kulturális rendezvények, fesztiválok rendezése, népzenegyűjtés, hagyományőrzés. ... >>

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
képviselő: Holubné Hunya Anikó
A zene szeretetének erősítése, a magyar és nemzetközi zenei élet tradícióinak ápolása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a szociálisan rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek, diákok művészeti oktatása, képzése, adományok gyűjtése a művészet és művészek támogatására. ... >>

Gyomai Szülőföld Baráti Kör Gyomaendrőd

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
képviselő: Szendrei Lászlóné
Gyoma múltbéli és jelenkori értékeinek óvása és gyarapítása, szellemi és tárgyi emlékeinek gyűjtése és közreadása. A Gyomáról elszármazottak, a gyomaiak és a várossal rokonszenvezők kapcsolatainak fenntartása, városhoz való ragaszkodás ébrentartása. ... >>

Hallható Hang Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
képviselő: elnök Imre Mária
Gyomaendrőd Városi Zene- és Művészeti Iskola hangszer állományának fejlesztése, bővítése, alapvető cél a Városi Zeneiskola tevékenységének segítése, kiegészítése és a működési feltételek biztosítása, továbbá az iskola jellegéhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés, zenei és művészeti kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása. A szociálisan rászorult gyermekek minél szélesebb körben való oktatása. ... >>

Hallható Hang Alapítvány /Gyomaendrőd/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 19.
képviselő: Pappné Németh Hedvig
Gyomaendrőd Városi Zene- és Művészeti Iskola hangszer állományának fejlesztése, bővítése. ... >>

Heti Kelet Kulturális Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kulich Gy. utca 1.
képviselő: elnök Fehér József
Fiatal művészek, kutatók, írók, költők és minden egyéb kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Honismereti Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Endrődi utca 21.
képviselő: Dr. Szilágyi Ferencné, elnök Ladányi Gáborné, Fülöp Imréné
Endrőd hagyományainak gyűjtése, feldolgozása, sajtó útján történő hivatalos tájékoztatása. A népi kultúra helyi felkutatása, rögzítése, tárgyi és szellemi, néprajzi emlékeinek megőrzése, publikálása. ... >>

Honismereti Alapítvány /Gyomaendrőd/

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Hornok Lajosné
A népi kultúra hagyomány gyűjtése rög- zítése tárgyi szellemi néprajzi emlékek megőrzése, sajtóban publikálása. Sajtó- tevékenységgel vállalkozni kíván. ... >>

Jót, s jól Gyomaendrődi Ipari Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
képviselő: Jánovszki György
A szakoktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítése, magasabb szintű szakmai képzés, továbbképzések megvalósítása, a tanulókkal összefüggő tevékenységek támogatása. Közvetlenül támogatja a 617. számú Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola tárgyi feltételeinek, oktatás-nevelés felszerelési igényeinek, kollégiumi, gyakorlati oktatás feltételeinek javítását, az iskola tanárainak, szakoktatóinak szakmai képzését, továbbképzését, új korszerű pedagógiai programok átvételét, megismerését, kis létszámú tanulócsoportokban történő nyelvtanítás lehetőségeinek biztosítását, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók képzését, belföldi, külföldi cserekapcsolatok, utazások támogatása, pályázatok, versenyek kiírását, önképző diákkörök működését, kulturális, sport programok ... >>

Kner Imre Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43.
képviselő: Csapó Gyula elnök
Az oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, fejlesztése, kollégiumi lakó és kiszolgáló helyiségeinek otthonosabbá tétele. A tehetséges tanulók versenyeztetése. Iskola hagyományainak ápolása. Gazdasági tevékenységet is folytat. ... >>

Kner Imre Iskolai Alapítvány /Gyomaendrőd/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43.
képviselő: Csapó Gyula
Az oktatás nevelés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, fejlesztése. A tehetséges tanulók felkészítése, versenyeztetése, hátrányos helyzetben lévő tanulók tanulási feltételeinek biztosítása. Az iskola hagyományainak ápolása. Ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat. ... >>

Kner Múzeum és Könyv Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 10.
képviselő: Gyergyák György elnök
A magyar könyvművészeti, tipográfiai értékek és hagyományok ápolása és közvetítése. A magyar nyomdák történetének, működésének és kiadói politikájának felkutatása és publikálása. A Kner nevet viselő nyomdák történetének további feldolgozása. A könyvművészet területén jeles évfordulók megünneplése. ... >>

Körösi Műhely Alapítvány /Gyomaendrőd/

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1/B/1.
képviselő: Bula Teréz
Fiatal alkotók, művészek, kutatók támo- gatása, jutalmazása, tanfolyamok, elő- adások, kiállítások szervezése. ... >>

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.
képviselő: Dezsőné Rau Katalin elnök
A népzene és néptánc hagyományainak megőrzése, a körösmenti népszokások és népművészet közkinccsé tétele. A néptánc korszerűsítése, tanítása, elsősorban az amatőr táncegyüttes felkarolása ezen belül a fiatal táncosok támogatása és a tehetségek menedzselése. A néptánc, társas- és moderntánc, valamint a színművészet-bábművészet, mint művészeti ág fejlesztésén, népszerűsítésén keresztül Gyomaendrőd és vonzáskörzete kulturális életének serkentése, a város kulturális centrummá történő fejlődésének elősegítése. ... >>

Körösök Vidékéért Egyesület

(kulturális)

5502 Gyomaendrőd, II.ker.510/1.
képviselő: elnök Csányi István
A Körösök vidéke térség gazdasági fejlődése elősegítése érdekében a környezetvédelmi beruházások segítése, ennek során kulturális hagyományok ápolása. ... >>

Kulturális Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 50.
képviselő: Hajdú László elnök
Gyomaendrőd kulturáli életének gazdagítása. A helyi szellemi élet szélesebb körű kibontakoztatásának elősegítése. A tagok alkotó energiájának felszabadítása, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának támogatása. ... >>

Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
képviselő: Benéné Rojik Gabriella elnök, Varga Sándorné
A nagycsaládosok érdekképviselete, a családokban meglévő értékek társadalom számára történő bemutatása. A jövő nemzedékének közösségi és nemzeti tudat kialakítása, fejlesztése. A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért, kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>

OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Dobó utca 9.
képviselő: Molnár Albert
Kulturális rendezvények szervezése, amelyek elősegítik a helyi és térségi lakosok művelődését és aktív kikapcsolódását. ... >>

Selyem úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.
képviselő: Giricz Klára tag, Szabó Istvánné
A Gyomanendrőd, Selyem út 101. szám alatt lévő napközi otthonos Óvoda működésének, az óvodába járó gyermekek életfeltételeinek javítása. Ezen óvoda tárgyi feltételeinek javítása, bővítése, az ingatlan állagmegóvása.A gyermekek egészséges életmódjának támogatása, ezen belül a kulturális-, sport tevékenységek, nyári úszótanfolyam, ovi olimpia szervezése és anyagi támogatása, ismeretszerző bővítő kirándulások támogatása. ... >>

Tulipános Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1.
képviselő: Giricz Ilona elnök
Az óvoda működésének, tárgyi feltételeinek javítása, az ingatlan állagmegóvása, képesség fejlesztő eszközök biztosítása. ... >>

Utakon Kulturális Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
képviselő: Kovács Erika elnök
kultúrális tevékenység ... >>

Vállalkozók Gyomaendrődért Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 34/2.
képviselő: Dezső Zoltán elnök
Gyomaendrőd gazdasági és kulturális fejlődésének, valamint a helyi vállalkozók megerősödésének ... >>
1. oldal