Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyomaendrőd intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
képviselő: Gubucz József
A helyi mezőgazdasági és élelmiszergazdasági szakember, illetve gazdaképzést támogatja, segíti és rendszeres anyagi támogatásban részesíti a helyi szakmai- gyakorlati képzést. Támogatja, segíti a gyomaendrődi szakképzést, iskolai kulturális tevékenységet-, diák- és tömegsportját-, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. ... >>

Boldog Óvodáskor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Blaha L. út 8.
képviselő: Vaszkóné Dinya Erzsébet
A Gyomaendrőd Blaha u. 8. szám alatt lévő napközi otthonos óvoda működésének az óvodába járó gyermekek életfeltételeinek javítása. ... >>

Fekete Színház Egyesület /Gyomaendrőd/

(intézményi,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Munkácsy utca 26.
képviselő: Bóczérné Sinka Beáta
A zene és a látvány együttes hatásával az esztétikai ízlés formálása mind a gyerekek, mind az ez iránt érdeklődő felnőttek körében. Az esztétikai nevelésen túl a közönség szórakoztatása a tagok által nyújtott különleges színpadi technika alkalmazásával. ... >>

Gyomaendrőd 2. számú Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 181.
képviselő: Szujó Vincéné
A Gyomaendrődi 2. számú Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása, a jó tanulmányi és közösségi munka jutalmazása, tanulmányi kirándulások és erdei iskola segítése. ... >>

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Fő utca 181.
képviselő: R. Nagy Tibor elnök
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása, a jó tanulmányi és közösségi munka jutalmazása, tanulmányi kirándulások és erdei iskola segítése. A gyermekek oktatásához szükséges taneszközök, szemléltetőeszközök, tárgyi eszközök beszerzése. Tanulmányi versenyekre való felkészítő pedagógus jutalmazása. Egy évben egyszer 2 fő pedagógus jutalmazása. ... >>

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
képviselő: Hornokné Lapatinszki Gizella elnök
Egészségmegőrzés a 6-18 éves korú gyermekek és hozzátartozóik körében, ennek érdekében sporttevékenység, szabadidő programok szervezése. ... >>

Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Diáksport Egyesülete Gyomaendrőd

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
képviselő: Sipos Dezső
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőségek tervezése, szervezése. A diáksportkörök működésének segítése. ... >>

Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány

(intézményi)

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kissné Szabó Gizella
Támogatást nyújtani a gyomaendrődi önkormányzati fenntartású idősek otthonában elhelyezett személyek gondozásához, ápolásához, életkörülményeik és az ellátás színvonalának javításához. ... >>

Hallható Hang Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
képviselő: elnök Imre Mária
Gyomaendrőd Városi Zene- és Művészeti Iskola hangszer állományának fejlesztése, bővítése, alapvető cél a Városi Zeneiskola tevékenységének segítése, kiegészítése és a működési feltételek biztosítása, továbbá az iskola jellegéhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés, zenei és művészeti kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása. A szociálisan rászorult gyermekek minél szélesebb körben való oktatása. ... >>

Hallható Hang Alapítvány /Gyomaendrőd/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 19.
képviselő: Pappné Németh Hedvig
Gyomaendrőd Városi Zene- és Művészeti Iskola hangszer állományának fejlesztése, bővítése. ... >>

Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5502 Gyomaendrőd, Fő u. 106.
képviselő: Dr. Valach Béla elnök
A Gyomaendrőd, Selyem u. 109/1. sz. alatt épülő egyházi iskola működésének támogatása, hogy a város ifjúsági hitében és erkölcsében megerősödve minél nagyobb hasznára váljék a nemzetének. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, iskolai ünnepségek rendezvények segítése, a szükséges ... >>

Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítvány /Gyomaendrőd/

(intézményi,oktatási)

5502 Gyomaendrőd, Fő u. 106.
képviselő: Dr. Valach Béla
Oktatási cél, a Gyomaendrőd, Selyem u. 109/1. sz. alatt épülő egyházi iskola műküdésének támogatása. ... >>

Jót, s jól Gyomaendrődi Ipari Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
képviselő: Jánovszki György
A szakoktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítése, magasabb szintű szakmai képzés, továbbképzések megvalósítása, a tanulókkal összefüggő tevékenységek támogatása. Közvetlenül támogatja a 617. számú Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola tárgyi feltételeinek, oktatás-nevelés felszerelési igényeinek, kollégiumi, gyakorlati oktatás feltételeinek javítását, az iskola tanárainak, szakoktatóinak szakmai képzését, továbbképzését, új korszerű pedagógiai programok átvételét, megismerését, kis létszámú tanulócsoportokban történő nyelvtanítás lehetőségeinek biztosítását, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók képzését, belföldi, külföldi cserekapcsolatok, utazások támogatása, pályázatok, versenyek kiírását, önképző diákkörök működését, kulturális, sport programok ... >>

Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43.
képviselő: Lakatos Tibor elnök, Valuska Lajos elnökhelyettes
Tagjai körében a turisztika és a természet szeretetének ápolása. A természetjárás népszerűsítése. ... >>

Kner Imre Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43.
képviselő: Csapó Gyula elnök
Az oktatás és nevelés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, fejlesztése, kollégiumi lakó és kiszolgáló helyiségeinek otthonosabbá tétele. A tehetséges tanulók versenyeztetése. Iskola hagyományainak ápolása. Gazdasági tevékenységet is folytat. ... >>

Kner Imre Iskolai Alapítvány /Gyomaendrőd/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43.
képviselő: Csapó Gyula
Az oktatás nevelés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, fejlesztése. A tehetséges tanulók felkészítése, versenyeztetése, hátrányos helyzetben lévő tanulók tanulási feltételeinek biztosítása. Az iskola hagyományainak ápolása. Ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat. ... >>

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.
képviselő: Dezsőné Rau Katalin elnök
A népzene és néptánc hagyományainak megőrzése, a körösmenti népszokások és népművészet közkinccsé tétele. A néptánc korszerűsítése, tanítása, elsősorban az amatőr táncegyüttes felkarolása ezen belül a fiatal táncosok támogatása és a tehetségek menedzselése. A néptánc, társas- és moderntánc, valamint a színművészet-bábművészet, mint művészeti ág fejlesztésén, népszerűsítésén keresztül Gyomaendrőd és vonzáskörzete kulturális életének serkentése, a város kulturális centrummá történő fejlődésének elősegítése. ... >>

Napsugár Óvodákért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Fő út 85.
képviselő: Szmola Magdolna
A Napsugár elnevezésű óvodák működéséhez hozzájárulás, tanulási, játszási feltételek javítása. A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődéséhez szükséges eszközök, játékok biztosítása. Felzárkóztató tanfolyamok szervezése, tehetséggondozás ... >>

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 2.
képviselő: elnök Farkas Zoltánné
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tehetséges diákjai tudásának fejlesztése, rászoruló diákok támogatása. ... >>

Selyem úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.
képviselő: Giricz Klára tag, Szabó Istvánné
A Gyomanendrőd, Selyem út 101. szám alatt lévő napközi otthonos Óvoda működésének, az óvodába járó gyermekek életfeltételeinek javítása. Ezen óvoda tárgyi feltételeinek javítása, bővítése, az ingatlan állagmegóvása.A gyermekek egészséges életmódjának támogatása, ezen belül a kulturális-, sport tevékenységek, nyári úszótanfolyam, ovi olimpia szervezése és anyagi támogatása, ismeretszerző bővítő kirándulások támogatása. ... >>

Szent Gellért Keresztje Egyesület

(intézményi,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.
képviselő: elnök Szabóné Vaszkó Éva
Gyermekek oktatása, nevelése, iskola időn túli tevékenység eltöltése keretében képességfejlesztés. ... >>

Tulipános Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1.
képviselő: Giricz Ilona elnök
Az óvoda működésének, tárgyi feltételeinek javítása, az ingatlan állagmegóvása, képesség fejlesztő eszközök biztosítása. ... >>

Volley Röplabda Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. utca 127.
képviselő: Bencsik Mária elnök
Rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés. ... >>
1. oldal