Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyál oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2360 Gyál, Wesselényi u. 24.
képviselő: Rajnai Anita Zsuzsanna elnök
Óvodás kiskorú gyermekek tudatos személyiségfejlesztésének támogatása. Ennek érdekében az alapítvány a gyermekek személyiségének formálását segítő tevékenységek anyagi, erkölcsi feltételeinek megteremtését tűzi maga elé. ... >>

Art Motorsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

2360 Gyál, Szövetkezet utca 6/ A.
képviselő: Kondella Krisztián
A sportélet területén a fiatal tehetségek felkarolása, sporttevé- kenységük figyelemmel kísérése, támogatása. A sport területén az autó- és motorsportot művelők segítését, támogatását tűzte ki célul. ... >>

Artis Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Szövetkezet utca 6/ A.
képviselő: Kondella Krisztián
A kultúra területén a fiatal tehetségek felkarolása, kulturális tevékenységük figyelemmel kísérése, támogatása. Az egyesület a kultúra területén a pop-, rock-, alternatív zenét művelők, így zenészek, előadóművészek, társművészeteket végzők segítését, támogatását tűzte ki célul. ... >>

Bartók Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2360 Gyál, Bartók Béla út 75.
képviselő: Vinnai Tibor elnök
A gyáli Bartók Béla ált. iskola tanulóinak testi, szellemi, lelki épülésének elősegítése,hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatása,szabadidős tevékenység,szakkörök alapításának támogatása. Bartók díj létrehozása, amely évente egy kiemelkedő tanulmányt elérő gyermek kitüntetésére és jutalmazására szolgál. Tehetséggondozás. ... >>

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2360 Gyál, Liliom u. l.sz.
képviselő: Mezeyné Szennyai Judit
Az óvoda nevelő és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berende- zések beszerzése, bővítése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Eötvös József Alapítvány a gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Damjanich u. 49.sz.
képviselő: Végh Tibor
Kulturális örökség megóvása. Helyi szabadidős tevékenység, uszodaépítés támogatása. A helyi Eötvös József Általános és Szakközép Iskolában tanuló tehetséges diákok támogatása. Tanulmányi kirándulások, ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése. ... >>

Expeditus Közhasznú Vállalkozói Egyesület

(oktatási,egyéb)

2360 Gyál, Szent István u. 16.
képviselő: Ács Sánta Miklósné alelnök önállóan, Reiter József alelnök önállóan, Rőczei Norbert elnök önállóan
Magyarországi vállalatok euróatlanti integrációjának elősegítése. Közösségi vállalkozók részére információszolgáltatás. Szakmai és üzleti jellegű képzések beindítása. Tanácsadás pályázatokhoz. ... >>

Fecskefészek Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

2360 Gyál, Fecske u. 8.
képviselő: Bróda Zsolt elnök önállóan
Családi napközik és magánóvodák működtetése Pest Megyében, az agglomerációba települő fiatalok családalapításának megkönnyítése, valamint az ott élő kisgyermekes családok tehermentesítése. ... >>

Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.sz.
képviselő: Csizmadia Benedek elnök
Információk és ismeretanyagok hozzáfér- hetővé tételével elősegíteni az Európai Uni megismerését. E körben folyamatos tájékoztatás biztosítása. Fiatalok kö- rében a kulturális hagyományok terjesz- tése. ... >>

Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2360 Gyál, Szent István u.36.sz.
képviselő: Bartha Lajos
A keresztényi felfogás alapján Gyálon és vonzáskörében óvoda, általános iskola létrehozása és működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Gyáli Muzsikáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2360 Gyál, Bartók béla u. 75.sz.
képviselő: Csizmadia Benedekné együttes képv., Tóth István együttes képv.
A Gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola tanulói részére hangszerek vásárlása és biztosítása a zeneiskolai tanulmányok idejére. Zeneiskolai tanulók zenei táborokon és zenei tanulmányi utakon való részvételének támogatása. Zenei táborokat és zenei tanulmányi utakat szervező és azokon közreműködő személyek támogatása. A zeneiskolai fúvószenekar működési feltételeinek támogatása. ... >>

Gyáli Szolgálat Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2360 Gyál, Kőrösi u. 76.
képviselő: Bagdi Gyula, Hefler Gábor
A gyáli intézmények, szervezetek, tevékenységének támogatása, akik a szociális ellátást, időskorúak, szociális helyzetük alapján rászorultak. Olyan intézmény létrehozásához hozzájárulni, ahol a rászoruló idősek, étkezést, napközi foglalkozást, szociális, egészségügyi ellátást kapnak, idegennyelv oktatás fiataloknak, keresztény hit. ... >>

Gyógytestnevelő Társaság

(oktatási)

2360 Gyál, Bajcsy-Zsilinszky u. 74.
képviselő: Andrássy Tamás
A gyógytestnevelés működésének jobbítása, a gyógytestnevelők érdekképviselete. ... >>

Haemodinamikai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2360 Gyál, Somogyi u. 11.
képviselő: dr. Kiss Róbert Gábor elnök
Szív és érrendszeri betegségek katéteres diagnosztikai és terápiás eljárás fejlesztésével kapcsolatos szakképzés elősegítése. Egyetemek, kórházaik, tudományos kutatás, szakirodalom szakemberek, technikai berendezések támogatása. ... >>

Ifjú szivek Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

2360 Gyál, Ady E.u.20.sz.
képviselő: Csinosné Tóvizi Ágnes, Gazdikné Kasa Csilla
Iskolás gyermekek táborozásának, természetjárásnak, idegennyelvi táborok szervezése, környezetvédelem, sporttevékenység támogatása. ... >>

Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2360 Gyál, Rákóczi u. 69.sz.
képviselő: Nagy János elnök
Óvodai oktatás fejlesztése, sportrendezvények, Családi-óvodai programok szervezése, idegen nyelv oktatása. ... >>

Kortárs-Flamenco Táncszinház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Rákóczi u. 20.
képviselő: Inhof Katalin elnök
Flamenco képzés, oktatás szervezése, felügyelete, fejlesztése, bemutatók rendezése, szervezése. Ismeretterjesztés, kapcsolatteremtés hasonló céllal működőkkel (külföldi, hazai intézményekkel, iskolákkal, művészekkel, oktatókkal, alapítványokkal), egyéb művészi tevékenység, alko-tótáborok, tanfolyamok szervezése. ... >>

Kölyök-2000 Oktatást segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2360 Gyál, Kossuth Lajos u.48-52.sz.
képviselő: Varjú Sándorné
A Gyáli Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói nevelésének és oktatásának tá- mogatása. ... >>

KÖVET Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2360 Gyál, Bartók b. út 109. fszt. 1.
képviselő: Baloghné Láng Hanna elnök
Kulturális, oktatási és karitatív tevékenységek végzése. ... >>

Magyar Tengerimalac Klub közhasznú szervezet

(természetvédelem,oktatási)

2360 Gyál, Munkácsy u. 39.
képviselő: Zerényi László elnök
Természetvédelem, oktatás ... >>

RODOSTO Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
képviselő: Palkovics Ferencné
A II. Rákóczi Ferenc ÁLt. Iskola tehetséges tanulói támogatása, sport, kultúrális művészeti ágak támogatása. Iskolai könyvtár bővítése, sportegyeszközök vásárlása. ... >>

Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2360 Gyál, Deák Ferenc u. 5.sz.
képviselő: Karap Erzsébet ( önállóan )
A kiskorú óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése és komplex támogatása. Az alapítványnak ennek érdekében feladata, a tevékenységek feltételeinek anyagi, erkölcsi megteremtése, melynek keretében a teljes személyiség formálása történik. ... >>

Városi Gyermekgondozónők a Bölcsödéért Egyesület

(oktatási,szociális)

2360 Gyál, Heltai J. u 54.
képviselő: Balkó Kálmánné elnök önállóan, Zenténé Pál Andrea titkár önállóan
Gyermekvédelem, gyermek érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal