Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyál kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

AnyaEgylet gyáli és gyálkörnyéki anyák és családok Egyesülete

(sport,kulturális,szociális)

2360 Gyál, Bercsényi u. 20.
képviselő: Magyarossy Léna ( elnök )
Családok közösségi és szociális kapcsolatainak építése és formálása, információcsere elősegítése, érdekérvényesítés, tanácsadás. Viták, társasági összejövetelek, kulturális és sportrendezvények szervezése.
Hazai hivatalokkal, kormányzati szervekkel, non-profit szervezetekkel, önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel történő együttműködés.
Működési terület környezeti állapotának megóvása és fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása. ... >>

Art-Mix Művészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

2360 Gyál, Rózsa u. 24.
képviselő: Dénes István elnök
A hazai és határon túli magyar kortárs képző- és iparművészek és alkotásaik bemutatása, megismertetése külföldön. ... >>

Artis Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Szövetkezet utca 6/ A.
képviselő: Kondella Krisztián
A kultúra területén a fiatal tehetségek felkarolása, kulturális tevékenységük figyelemmel kísérése, támogatása. Az egyesület a kultúra területén a pop-, rock-, alternatív zenét művelők, így zenészek, előadóművészek, társművészeteket végzők segítését, támogatását tűzte ki célul. ... >>

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2360 Gyál, Liliom u. l.sz.
képviselő: Mezeyné Szennyai Judit
Az óvoda nevelő és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berende- zések beszerzése, bővítése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Eötvös József Alapítvány a gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Damjanich u. 49.sz.
képviselő: Végh Tibor
Kulturális örökség megóvása. Helyi szabadidős tevékenység, uszodaépítés támogatása. A helyi Eötvös József Általános és Szakközép Iskolában tanuló tehetséges diákok támogatása. Tanulmányi kirándulások, ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése. ... >>

Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.sz.
képviselő: Csizmadia Benedek elnök
Információk és ismeretanyagok hozzáfér- hetővé tételével elősegíteni az Európai Uni megismerését. E körben folyamatos tájékoztatás biztosítása. Fiatalok kö- rében a kulturális hagyományok terjesz- tése. ... >>

Gyál Városi Népdalkör Egyesület

(kulturális)

2360 Gyál, Landler J. u. 54.
képviselő: Dancs Erika ... >>

Gyáli Képzőművészek Egyesülete

(kulturális)

2360 Gyál, Károlyi Mihály u. 84.
képviselő: Kainz Ferenc ( elnök ) ... >>

Gyáli Polgári Egyesülés Egyesület

(kulturális)

2360 Gyál, Dobó K. u. 13/A.
képviselő: Czotter András titkár, Czotter Ferenc elnökhelyettes, Gál László elnökhelyettes, Mráz Gábor elnök ... >>

Holnapunk Kulturális Egyesület

(kulturális)

2360 Gyál, Somogyi B.u.2.sz.
képviselő: Dr.fandl János ... >>

Kortárs-Flamenco Táncszinház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Rákóczi u. 20.
képviselő: Inhof Katalin elnök
Flamenco képzés, oktatás szervezése, felügyelete, fejlesztése, bemutatók rendezése, szervezése. Ismeretterjesztés, kapcsolatteremtés hasonló céllal működőkkel (külföldi, hazai intézményekkel, iskolákkal, művészekkel, oktatókkal, alapítványokkal), egyéb művészi tevékenység, alko-tótáborok, tanfolyamok szervezése. ... >>

Kovács István Pál Dalkör Egyesület

(kulturális)

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
képviselő: Kovács Istvánné
Hagyományőrzés. Kulturális programok, rendezvények szervezése. Helyi és kistérségi saját kezdeményezések megvalósítása, feladatvállalások. Helyi civil szervezetekkel közös rendezvények szervezése nyitott, lakossági részvétellel. Művelődési és kulturális igények magasabb szintű kielégítése. Szerepvállalás a városi rendezvényeken. Pályázati lehetőségek keresése a célok és a működési feladatok megvalósítására. ... >>

KÖVET Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2360 Gyál, Bartók b. út 109. fszt. 1.
képviselő: Baloghné Láng Hanna elnök
Kulturális, oktatási és karitatív tevékenységek végzése. ... >>

Lakosságért Egyesület Gyál

(kulturális)

2360 Gyál, Liliom u. 34. sz.
képviselő: Dóczi Jánosné elnök ... >>

Lurkó Gyermekfoci Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2360 Gyál, Szent István u. 16.sz.
képviselő: Janicsák János elnök
Tömegsport és kulturális rendezvények szervezése, drogprevenció ... >>

Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

(intézményi,kulturális)

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 69.
képviselő: Kalmárné Mogyorósi Andrea önállóan
A néptánc és népzenei értékek felkutatása, ápolása, megőrzése. Annak elősegítése, hogy a néphagyományok, népi kismesterségek minél szélesebb körben ismertté váljanak. Táncházak, táncszínházak, népi kismesterségek táborának szervezése. Élő nemzetiségek hagyományainak őrzése, nemzetek közötti kapcsolatok ápolása. ... >>

RODOSTO Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
képviselő: Palkovics Ferencné
A II. Rákóczi Ferenc ÁLt. Iskola tehetséges tanulói támogatása, sport, kultúrális művészeti ágak támogatása. Iskolai könyvtár bővítése, sportegyeszközök vásárlása. ... >>
1. oldal