Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gödöllő szociális civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Agrárstaféta Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
A jövő agrárértelmiségének pályára juttatása. Azoknak a felsőoktatásba bekerült, halmozottan hátrányos helyzetű (kisebbségi, etnikai, egyéb) hallgatók ismereteinek kiscsoportos - tutori-rendszerü- szintre hozását, bővítését, mely nélkül egyetemi, főiskolai bennmaradásuk, beilleszkedésük, a tanulmányi elvárásoknak való megfelelésük lehetetlenné válna. Felnőttkorúak oktatása. ... >>

Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

2100 Gödöllő, Berente u. 11.
képviselő: Roszik Ágnes ( elnök ), Sonkoly Zsuzsanna elnökhelyettes
Szociális tevékenység ... >>

Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület (ANTE)

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Tisza utca 4.
képviselő: Jánoskáné Varga Julianna
Olyan aktív módszerű, globális nevelési-oktatási törekvések összehangolása, amelyek - prevenciós céllal - esősorban a köznevelés és a pedagógus-képzés területén hatnak. Olyan aktív szemléletű, az egyéni autonómiára épülő tevékenységek összehangolása, amelyek elsősorban a köznevelést, a nevelés-oktatás területén dolgozók, toleráns szemlélet formálását segítik. Tevékenységével távlati társadalmi szükségleteket kíván támogatni, segíteni kívánja az intézményes nevelést - különös tekintettel a hátrányos helyzetű szülők esetében. ... >>

Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Kapucínusok tere 1.
képviselő: Horváthné Rúzsa Mária elnök
A nagycsaládosok segítése, kisebbségek, roma etnikum számára felemelkedésüket segítő programok szervezése. A máriabesnyői műemlékek védelme, karbantartásuk támogatása. ... >>

CÁPAFOG Alapítvány

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Rákospatak u. 2.
képviselő: Gönczöl Andrea elnök
Esélyegyenlőség megteremtése a tehetséges, de saját erőből előbbre jutni nem tudó gyermekek és fiatalok számára. ... >>

Együtt a Gyermekek Biztonságos és Egészséges Növekedéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Batsányi János u. 16.
képviselő: Dobosné dr. Páll Gabriella ( önállóan )
Elő kívánja segíteni a gyermekek és fiatalok egészséges és biztonságos növekedését, a balesetek és betegségek megelőzését, a családok egészséges életmód iránti elkötelezettségének javítását a kutatás, az oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a biztonságos környezetalakítás és a kultúra eszközeivel. Külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szükségleteire. ... >>

Együttérzés Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Ady E. Sétány 56.
képviselő: Kovács Jánosné
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kiterjesztve a házi gondozásra. Hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított és általuk igénybe vehető szolgáltatás, üdültetés, szórakozási lehetőségek biztosítása. ... >>

Esély Mentálhigéniés Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Podmaniczky u.17.
képviselő: Somogyi Dániel elnök
Drog prevenciós programok kidolgozása. Iskolai mentálhigéniés programok kidolgozása, működtetése. személyiség-zavar elhárítási programok támogatása. ... >>

Gödöllői Békés OtthonEgyesület

(szociális)

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56.
képviselő: Gábor Edina elnök
Idősek és fogyatékkal élők segítése. Ilyen körben az otthoni ápolás és ellátás, tárgyi feltételek javítása. A céllal kapcsolatos szakmai ismeretek elsajátítása és ezen ismeretek terjesztése. ... >>

Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért

(szociális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 23.sz.
képviselő: Tóth Julianna elnök ... >>

Gödöllői Kossuth úti Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Kosuth út 5-7.
képviselő: dr. Keszthelyiné Bódi Piroska (elnök)
A Gödöllő, Kossuth úti bölcsődében elhelyezett gyermekek elhelyezési körülményeinek szinten tartása és javítása, a rászoruló gyermekek anyagi támogatása. ... >>

Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

2100 Gödöllő, Sámuel út 4.
képviselő: Kubicza Ágnes elnök (önállóan)
Kulturális, sportolási és más szabadidős tevékenységeket biztosító lehetőségek feltárása, ezek kihasználásának érdekében szervezőmunka, elsősorban hátrányos helyzetben lévők számára. Továbbképzések, tanulmányutak szervezése. A szociálisan nehéz helyzetben lévő családok, gyerekek felkutatása érdekében szervezőmunka. A fenti célok megvalósítása érdekében anyagi és tárgyi eszközök gyűjtése, a rászorulók részére történő szétosztása. ... >>

GYERMEK - HORIZONT Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 18. I. 1.
képviselő: Dr. Nagybányai Nagy András önállóan, Dr. Rónaszéki Ágoston elnök önállóan
Beteg és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek gyógyulási- és életlehetőségeinek kiterjesztése, magas szintű betegellátás körében történő gyermekellátás elősegítését szolgáló műszaki cikkek és felszerelések vásárlása, betegségmegelőzést célzó tevékenységek támogatása, minden olyan cél megvalósításának elősegítése, mely a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek érdekét szolgálja. ... >>

Három Halom Alapítvány a határainkon kivüli magyarokért

(szociális)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 12-13.sz.VIII/63
képviselő: Ecker Károlyné
Az utódállamokban élő magyarság kultu- rális, gazdasági kapcsolatainak elő- segítése és létrehozása az anyaország- gal és nyugaton élő magyarság intézmé- nyeivel s magánszemélyeivel. Nehéz szociális helyzetűek támogatása. ... >>

Horizont - 99 Egyesület

(szociális)

2100 Gödöllő, Táncsics u. 48.sz.
képviselő: Antalné Cseh Irén elnök, Molnárné Berkó Márta elnökhelyettes ... >>

Kereső ember Feminista Mentálhigiénés Műhely Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Röges u. 66.
képviselő: Kemény András ( önállóan ), Milánkovics Kinga ( elnök ) önállóan
Utakat és alternatívákat keressen és kínáljon a gazdasági vagy társadalmi értelemben hátrányos helyzetű emberek számára a feminista értékekkel és eszmékkel összhangban, az alapvető emberi jogokhoz és társadalmi lehetőségekhez való egyenlő hozzáférési esélyek elérése érdekében. További célja, hogy tevékenységeivel hozzájáruljon egy társadalmi, gazdasági, környezeti és spirituális szempontból egyaránt fenntartható társadalom kialakulásához. ... >>

Köztisztviselőkért Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Kandó K.u.29.sz.
képviselő: Zsadányi Lászlóné
A köztisztviselők szakmai, egzisztenci- ális helyzetének, életkörülményeinek szinten tartása, javítása. ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Természet- és Társadalomtudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,szociális,kulturális)

2100 Gödöllő, Fácán sor 99.
képviselő: Balláné Újfalussy Margit
Sárospataki Református Kollégium természettudományos területen kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó diákjainak jutalmazása, támogatása, Sárospatak és környékének, a Bodrogköznek, Hegyaljának és Zempléni-hegységnek határainkon belüli és azon túlnyúló területére vonatkozóan természet- és társadalomtudományi kutatást végzők munkájának támogatása, e területek természetrajzával, történelmi, társadalmi és természeti értékeinek feltárásával foglalkozók segítése, tudományos előadások konferenciák, kiállítások szervezése, természetvédelmi munka elősegítése. ... >>

Magyar Testvéri Börtöntársaság

(szociális)

2100 Gödöllő, Berente I.u.13-15.sz.
képviselő: Bakó Károly ügyvezető igazgató, Roszik Gábor önálló ... >>

Magyarok Maliért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Rózsa u 28.
képviselő: Klötzl Géza (társaelnök) önállóan, Tarsoly Dániel (elnök) önállóan
Malinak történő humanitárius segítségnyújtás, adományok gyűjtése, eljuttatása. ... >>

Máriabesnyői Lelkigyakorlatos Házért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 3.
képviselő: Nagyné Pádár Éva
A máriabesnyői Lelkigyakorlatos Ház körében kifejtendő szociális tevékenység. Családok kohéziójának segítése. Fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

Megújult Nemzedékért Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Nap u. 11.
képviselő: Rottmayer Barnabás (elnök) önállóan, Szabó Ágnes Ilona (titkár) elnökkel együttes
Olyan átfogó, Gödöllő és térségére kiterjedő programok kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, melyek hozzájárulnak a mai modern társadalmi keretek között a szociális feltételek, az emberi kapcsolatok javításához, családok erősítése előadások szervezésével, tanácsadás nyújtásával, olyan ifjúsági klubtevékenység szervezése és támogatása, melynek célja a ifjúság védelme. ... >>

Ments-Vár Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Blaháné út 72.
képviselő: Szalai Attiláné (elnök)
A magukról részben vagy egészben önálóan gondoskodni nem tudó emberek - korra való tekintet nélkül - ápolása, gondozása, életkörülményük javítása. ... >>

Munkanélküliek Országos Érdekegyeztető és Érdekvédelmi SzövetségeKözhasznú Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
képviselő: Farkas Mihályné (elnök)
A munkaerőpiacról kiszorultak, a pályakezdő és hátrányos helyzetű álláskeresők támogatása. ... >>

ORA Opus Reginae Apostolorum Gondviselés Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.
képviselő: Pesti Rudolfné
Gyógyíthatatlan betegek ápolása, szegények, idősek nem rehabilitálható betegek életük utolsó időszakában méltóságteljes élhetést a halálozási napokokra, válságban lévő családok, mberke helyzetének javítása, házi beteg gondozás, hajléktalanok szociális támogatása. ... >>

Regina Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Röges u. 66.
képviselő: Juhász Borbála önállóan, Pilcsik Tünde ( elnök ) önállóan
A nők társadalmi helyzetének, esélyegyenlőségének javítása. Női tevékenységek elismertetésére irányuló ismeretterjesztés. ... >>

Szülők a Gödöllői Premontrei Gimnáziumért Egyesület

(szociális)

2100 Gödöllő, Fácános, Premontri Gimnázium
képviselő: Dombovári Lászlóné ... >>

TÁJÖKO Tájgazdálkodás - Ökológia Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

2103 Gödöllő, Páter K. utca 1.
képviselő: Dr. Misley Károly elnök
A tájpotenciál hasznosítása, a harmonikus környezet megőrzése, illetve helyreállítása, az ismeretek kommunikációja, továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok rehabilitációja. A vidékfejlesztés társadalmi-ökológiai-környezetvédelmi-technológiai aspektusainak harmonizálása. A vidéki térségek termelési potenciáljának környezetközpontú fejlesztése, a társadalmi változásokból adódó módosulások konfliktusmentes moderálása, a kultúrtörténeti értékek megőrzése, a mezőgazdasági termesztés, illetve a környezetvédelem technológiai alapjainak a korszerűsítése, a társadalmi átalakulás miatti pályamódosítások továbbképzésének megszervezése és a fogyatékos személyek rehabilitációjában történő közreműködés. ... >>

TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL Nemzetközi Alapítvány

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Major u. 2.
képviselő: Saját Jánosné önállóan, Szabó László önállóan
Segítségnyújtás kilátástalannak tűnő helyzetekben, bátorítás, motiválás és megoldás keresése, közösségépítés, keresztény értékek közvetítése, oktatás. ... >>
1. oldal