Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gödöllő kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

Airsoft Kultúrális-és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2100 Gödöllő, Isaszegi u. 106.
képviselő: Csorba Mónika titkár, Kocsis Tamás elnök
sporttevékenység ... >>

Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Ady E. sétány 1.
képviselő: Kósa István elnök
Az "Arpeggio" gitárzenekar támogatása. Hangversenyek, művészeti táborok szervezése. Zenei továbbképzés támogatása ... >>

Artesz Kórusalapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szőlő u. 32. I/6.
képviselő: Thuróczy Erzsébet
A sokéves működése során hazai és nemzetközi sikereket elért Gödöllői Városi Vegyeskar támogatása a magyar- és külföldi zeneszerzők kórusműveinek terjesztésében. Ennek érdekében térítésmentes hangversenyek és előadások szervezése, illetve az ilyen rendezvények létrehozásában anyagi segítség nyújtása. ... >>

Barokk Szinház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.sz.
képviselő: Dr. Gémesi György elnök
Támogatást nyújtani a Gödöllői Barokk Színház színvonalának működtetéséhez és fenntartásához, a Királyi Kastély megismertetése és jó hírének terjesztése, valamint hozzájárulás a Kastély működtetéséhez. ... >>

Cavaletta Művészeti Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.sz.
képviselő: Retzler Péter ( elnök ) ... >>

E-Kollégium Közhasznú Alapítvány a Korszerű Oktatásért és Nyitott Képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Egyetem tér 4/c.II/7.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
Közép- és felsőfokú végzettséggel ren- delkező szakemberek továbbképzése. Távoktatás és elektronikus e-oktatás elterjesztése. A máshol már működő rendszerek átvétele és terjesztése. ... >>

Éjfél Alternatív Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. sz.
képviselő: Halász Tibor művészeti vezető, Szikra Ágnes rendező, Tóth András gazdasági vezető ... >>

Éjféli Kiáltás Gospel Kórusért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 19.
képviselő: Árvai Dániel Lajos (elnök)
A tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok zenei és általános művészeti támogatása, az érvényesülésük elősegítése, a szakmai fejlődésük segítése.
- Rászoruló, valamint kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző fiatalok támogatása.
- Oktatás, kutatás, tanácsadás végzése a tehetséges fiatalok érdekében.
- Zenei élethez kötődő rendezvények, programok támogatása.
- Kulturális és szabadidős programok szervezése és támogatása.
- Célcsoportba tartozó fiatalok érdekeinek védelme, érdekképviseletének ellátása az érdekegyeztető fórumokon és további érdekérvényesítési lehetőségek alkalmával. ... >>

EKM Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Lovarda u.26.
képviselő: Garadnay Timea /elnök/, Scharle Márta /elnökhelyettes/, Vági Imréné /titkár/
Még nem publikált írók támogatása, úgy hazai, mint nemzetközi téren. Kapcsolat kiépítése az írók és olvasók között. Fiatalabb korosztályok bevonása a kulturális életbe. ... >>

Erdélyi Ferentz - Hidak Fiataloknak Kulturális, Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Erzsébet krt.8. I/6.
képviselő: Szecsődi Péter
Nyelv- és honismereti táborok szervezése az általános, a középiskolás és egyetemista diákok számára. Határon túli magyar fiatalok és hazai fiatalok közös táborozása. Kapcsolatteremtés a nyugati szórványbann élő magyar fiatalokkal. Együttműködés határon túli magyarok alapítványaival, egyesületeivel. Helytörténeti kutatások, természetjárás természetvédelem, környezetvédelem. Ismerkedés a népművészet még élő hagyományaival. Ismeretterjesztő előadások szervezése. Konyhakert művelése. ... >>

Eredetmíves Alapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Semmelweis utca 9.
képviselő: Somogyi Tibor ( elnök )
Segítse elő az eredemívesség ideáljának érvényesülését a kezdeményező ember individuális eredetén, valamint a közösség indító impulzusán alapuló szellemi és alkotó életgyakorlatot, intézményesülését. ... >>

Főnix Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

2100 Gödöllő, Bethlen G. u. 15.
képviselő: Csuja László elnök
Sport kulturális tevékenység és ezekkel kapcsolatos rendezvények szervezése. ... >>

Főnix Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kőrösfői utca 14.
képviselő: Balázs Zoltán
az egyesület, mint a magyar sport hagyományos alapegységének legfőbb célja a magyar testnevelési és sportmozgalom segítése. Az egyesület keretei között sporttevékenységet folytató versenyző számára biztosított az általános testkultúra javítása, a minőségi sporteredmények elérésének az iskolai, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése. Az egyesület megteremti tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, azokat folyamatosan fejleszti. Az egyesület biztosítja a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés területén. ... >>

Garabonciás Színtársulat

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Battyhány út 32.
képviselő: Mészáros Beáta /elnök/
Szinházi- nevelési csoport létrehozása és működtetése, a szinházművészet területéhez tartozó tevékenység folytatása. ... >>

Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 6. sz.
képviselő: Széphalmi Zoltán
Az együttes támogatása, szakma anyagi segítség nyújtása,a bel- és külföldi fellépésekhez, az értékes tánchagyományok ápolása. ... >>

Gödöllő Városáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 10.sz.
képviselő: Six Edit
Gödöllő város kulturális és üdülési központtá fejlesztése. Támogatni a környezetvédelmi továbbképzéseket. Támogatni a létminimum alatt élőket. ... >>

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Batthyány L. u. 30-32.
képviselő: Gaálné dr. Merva Mária alelnök önállóan, Péterfi Csaba alelnök önállóan, Szűcs Józsefné önállóan
Gödöllő város történemi és kulturális értékeinek védelme, azok megmentése, megismertetése. ... >>

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság u.6.sz.
képviselő: Horváth Zoltán elnök, Kóber Tamás alelnök ... >>

Gödöllői Fiatalok Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Dózsa György út 50.sz.
képviselő: Pelyhe József titkár, Schnörch Andreas alelnök, Somlai Attila elnök ... >>

Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Balaton u.10.sz.
képviselő: Dr. Ö.Kovács József
A Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány oktatási, tudományos, kulturális és ismeretterjesztő funkciót kíván betölteni. Elsődleges célja az, hogy az iskolai oktatáshoz igazodva, azt elsősorban kiegészítve Gödöllőn és környékén minél több lehetőséget nyújtson főként a diákok, valamint a felnőttek a- lap- és szakműveltségének fejlesztésére. ... >>

Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.sz.
képviselő: Szerdi Ildikó Ilona
Óvodába járó gyermekek egészségének megőrzése, a nevelés során a gyermekek egyéni képessségeinek fejlesztése az ismeretek sokoldalú átadás. A fenti cé- lok érdekében az udvari játékszerek bő- vítése, az óvoda könyvállományának gya- rapítása, a további csoportos játéksze- rek beszerzése és az udvaron található pancsoló medence felúőjítása, valamint különösképpen az óvodában tornaszoba kialkítása. ... >>

Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete

(kulturális)

2100 Gödöllő, Királyi Kastély
képviselő: Szlávik János Imréné elnök
A kastély történeti szerepének ápolása. ... >>

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, bercsényi u. 39.
képviselő: Balogh Gyula elnök
Erkölcs-, tudás-, tehetséggondozás és szubvencionálás. ... >>

Gödöllői Lokálpatrióta Klub

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
képviselő: Pintér Zoltán
A helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és erősítése. ... >>

Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2100 Gödöllő, Százszorszép u.72.sz.
képviselő: Balázsfalvi Nagy Judit ( elnök ), dr. Balogh Réka ( alelnök ), Izsó Attila ( alelnök ), Kelemen András ( alelnök ), Kozma Péter ( titkár ), Szabó Zsolt ( gazdasági vezető)
Sport ... >>

Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Akácfa u. 13.
képviselő: Kottán Ervin titkár, Ócsai Zsolt elnök, Varjú László elnök
A társadalom és az egyén, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorú egyének közös sportigényei kielégítésére irányuló sport- és társadalmi nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudatformálás, egészségmegőrzés valamint aktív közösségi tevékenység. A távol-keleti kultúra és művészetek, különös tekintettel a tradicionális Muay Thai boksz népszerűsítése. ... >>

Gödöllői Műhely Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság u. 6.
képviselő: Kelemenné Boross Zsuzsanna
Művészeti dokumentumok, szociográfiai alkotások létrejöttének támogatása. ... >>

Gödöllői Művésztelep Alapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.sz.
képviselő: Gaálné dr. Merva Mária
A gödöllői művésztelep építészeti, tárgyi és dokumentum anyagának gondozása, tudományos és közművelődési tevékenység támogatása. ... >>

Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Vasvári P. u. 19.
képviselő: Meizner Sándor elnök
magyarországi német nemzetiségi kisebbséggel kapcsolatos kultúra s egyéb téren ... >>

Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Fácán sor 3.sz.
képviselő: Eördögh László
Alapvetően kulturális és szociális tevékenység, a történelmi Magyarország területén egykor működő premontrei prépostságok és iskolák emlékeinek ápolása, az öregdiákok közti kapcsolat elősegítése, a rászorult volt tanárok és diákok támogatása. ... >>

Gödöllői Remsey Jenő Művészeti Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Katona Szabó István alelnök, Remsey Gábor elnök ... >>

Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Dalmady u. 4.
képviselő: Dr. Farkas Iván elnök
Zenei, művészeti ismeretterjesztés ... >>

Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.
képviselő: Kecskés József titkár
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar jogi és anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

2100 Gödöllő, Sámuel út 4.
képviselő: Kubicza Ágnes elnök (önállóan)
Kulturális, sportolási és más szabadidős tevékenységeket biztosító lehetőségek feltárása, ezek kihasználásának érdekében szervezőmunka, elsősorban hátrányos helyzetben lévők számára. Továbbképzések, tanulmányutak szervezése. A szociálisan nehéz helyzetben lévő családok, gyerekek felkutatása érdekében szervezőmunka. A fenti célok megvalósítása érdekében anyagi és tárgyi eszközök gyűjtése, a rászorulók részére történő szétosztása. ... >>

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság u.23.sz.
képviselő: Fülöp Attiláné /alelnök/ önálló, Gelencsér Gyula /ifjúsági alelnök/ önálló, Gloserné Szabó Györgyi elnök ... >>

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kőrösfői Kriesch Aladáru.15-17
képviselő: Katona Szabó Erzsébet
Támogatást nyújtani a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolásához, a kortárs művészeti, alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, megismertetéséhez, tehetséggondozáshoz. ... >>

Gödöllői Városvédő Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság u.6.sz.
képviselő: Dr.Fülöp István elnök ... >>

Gyermekeink Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Légszesz u.8/a.sz.
képviselő: Gilián Mónika
A Hajós Alfréd Általános Iskola diákjai-nak széleskörű támogatása, a mult kultu-rális hagyományainak megőrzése. ... >>

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Légszesz u. 10.
képviselő: Fazekasné Katona Magdolna
Nevelő-oktató tevékenység, iskola diákjai idegen nyelv tanulásának ösztönzése, idegen nyelv oktatás feltételeinek javítása, szociálisan rászoruló, szociális problémákkal küzdő családok megsegítése (idegen nyelv oktatásban, táboroztatásban, sportrendezvényeken való részvétel támogatása), diákok hasznos szabadidő eltöltésének segítése, sport, szellemi, oktatási és kulturális célú rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

KENTAUR Színházi Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság u.6.sz.
képviselő: Kapuszta Katalin
Gödöllő és környezete színházi ellátásának valmint a hazai és nemzetközi kulturális tuizmusba is bekapcsolódó szinházi rendezvények támogatása. ... >>

KIKELET Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Egyetem tér 14.
képviselő: Barnóczki Beáta, Fodor Csilla elnök
Az Egyetem téri Óvodában folyó néphagyományőrző természetközeli családokkal együttnevelő program fenntartása. Egészségmegőrző tevékenység, a játékok feltételeinek megteremtése. Pedagógus képzettség fejlesztése. ... >>

Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kiss József u. 7. sz.
képviselő: Babarczy Tamás, Kőrösfői László
Évente egy, Gödöllőn élő 13-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy e fiatalok oktatását kiemelkedően végző, Gödöllőn tanító művész díjazása. ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Természet- és Társadalomtudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,szociális,kulturális)

2100 Gödöllő, Fácán sor 99.
képviselő: Balláné Újfalussy Margit
Sárospataki Református Kollégium természettudományos területen kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó diákjainak jutalmazása, támogatása, Sárospatak és környékének, a Bodrogköznek, Hegyaljának és Zempléni-hegységnek határainkon belüli és azon túlnyúló területére vonatkozóan természet- és társadalomtudományi kutatást végzők munkájának támogatása, e területek természetrajzával, történelmi, társadalmi és természeti értékeinek feltárásával foglalkozók segítése, tudományos előadások konferenciák, kiállítások szervezése, természetvédelmi munka elősegítése. ... >>

Lurkók Gödöllői Gyermek-és Ifjúsági Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.sz.
képviselő: Medve Erzsébet elnök
A színművészet népszerűsítése a gyermekek és az ifjúság körében. ... >>

Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Iskola u. 3.sz.
képviselő: Ságvári Pál elnök
Az 1945-ben feloszlott Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó történeti kuta- tások elősegítése. A Csendőrség katonai becsületének helyreállítása. ... >>

Magyar Dámalovas Egyesület

(sport,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 87.sz.
képviselő: Kis Kovácsné Epres Barbara elnök
A dámalovaglás keretében szabadidősport és hagyományőrző programok szervezése. ... >>

Magyar Műemlékfelújítók Országos Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

2100 Gödöllő, Liget u. 2.sz.
képviselő: Gergely Zsolt elnök
Épített kulturális örökség megőrzésével foglalkozó személyek, szervezetek szakmai érdekvédelmi képviselete. Szakmai és etikai normák terjesztésének, érvényesülésének Épített kulturális örökség megőrzésével foglalkozó személyek, szervezetek szakmai érdekvédelmi képviselete. Szakmai és etikai normák terjesztésének, érvényesülésének figye- lemmel kisérése. ... >>

Magyar Örökség Szobrokért Egyesület

(kulturális)

2001 Gödöllő, Királyi Kastély
képviselő: Tombor András elnök ... >>

Mesék Háza Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Szt. János u. 6-8.
képviselő: Zorkóczyné Kárpáti Zsófia
A Gödöllő Szent János utcai óvodába já- ró gyerekek testi-szellemi-leki harmó- niájának kialakulását segító feltételek megteremtése, különös tekintettel a ma- gyar népi hagyományok /mese, kézműves- ség,ünnepkörök/ és anyanyelv ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal