Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gödöllő intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

Agrárstaféta Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
A jövő agrárértelmiségének pályára juttatása. Azoknak a felsőoktatásba bekerült, halmozottan hátrányos helyzetű (kisebbségi, etnikai, egyéb) hallgatók ismereteinek kiscsoportos - tutori-rendszerü- szintre hozását, bővítését, mely nélkül egyetemi, főiskolai bennmaradásuk, beilleszkedésük, a tanulmányi elvárásoknak való megfelelésük lehetetlenné válna. Felnőttkorúak oktatása. ... >>

Barokk Szinház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.sz.
képviselő: Dr. Gémesi György elnök
Támogatást nyújtani a Gödöllői Barokk Színház színvonalának működtetéséhez és fenntartásához, a Királyi Kastély megismertetése és jó hírének terjesztése, valamint hozzájárulás a Kastély működtetéséhez. ... >>

CONTINUO Gödöllő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.
képviselő: Laurán Csaba ( elnök )
Gödöllő Fredric Chopin Zeneiskolai oktatási tevékenység támogatása, hangversenyek, táborok, utazások kiadásainak támogatása. ... >>

Diploma Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Vörösmarty utca 9.sz.
képviselő: Nagy Viktor
Az alapítvány a középiskolai diákok to- vábbtanulásának segítését és a felsőfo- kú oktatásban részvevő halgatók tanítá- si gyakorlatának elősegítését tűzte ki célul, melyet felsőoktatási felvételi előkészítők szervezésével, lebonyolítá- sával és szociális támogatások kiutalá- sával valósít meg. ... >>

E-Kollégium Közhasznú Alapítvány a Korszerű Oktatásért és Nyitott Képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Egyetem tér 4/c.II/7.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
Közép- és felsőfokú végzettséggel ren- delkező szakemberek továbbképzése. Távoktatás és elektronikus e-oktatás elterjesztése. A máshol már működő rendszerek átvétele és terjesztése. ... >>

Éjfél Alternatív Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. sz.
képviselő: Halász Tibor művészeti vezető, Szikra Ágnes rendező, Tóth András gazdasági vezető ... >>

Életért Alapítvány

(intézményi)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy.u.65.sz.
képviselő: Dr.Kormosné Lenorics Éva
A székhelyen lévő idősek otthonában élők életkörülményeinek javítása. ... >>

Erdélyi Ferentz - Hidak Fiataloknak Kulturális, Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Erzsébet krt.8. I/6.
képviselő: Szecsődi Péter
Nyelv- és honismereti táborok szervezése az általános, a középiskolás és egyetemista diákok számára. Határon túli magyar fiatalok és hazai fiatalok közös táborozása. Kapcsolatteremtés a nyugati szórványbann élő magyar fiatalokkal. Együttműködés határon túli magyarok alapítványaival, egyesületeivel. Helytörténeti kutatások, természetjárás természetvédelem, környezetvédelem. Ismerkedés a népművészet még élő hagyományaival. Ismeretterjesztő előadások szervezése. Konyhakert művelése. ... >>

ERKEL ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 18.
képviselő: Szénásiné Reiss Judit önállóan
A Gödöllői Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában (a továbbiakban iskola) tanuló gyermekek
érdekében a következő tevékenységek, Programok és célok támogatása:
Tanulmányi versenyek szervezés, rendezése, díjazása, tanulmányi versenyekre felkészítés , utazás
nevezési díjak megtérítése. A névadó Erkel Ferenc személyéhez kapcsolódó versenyek,
hangversenyek, rendezvények támogatása. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése, tanórán kívüli sport-körök szervezésének és fenntartásának támogatása. Az iskolán belüli sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése és karbantartása, sportszerek beszerzése, sportversenyeken való részvétel támogatása, díjazása. Az iskola létesítményeinek karbantartása, parkosítása, fatelepítés, szemléltető eszközök beszerzése és pótlása. Az iskola honlapjának kialakítása, karbantartása és fenntartása, iskolaújság készítése. Iskolai felszerelések és berendezések karbantartása és pótlása. Az idegen-nyelvi oktatás eszközeinek és a számítógépes géppark fejlesztése, nyelvi- és számítástechnikai szakkörök támogatása. Tehetséggondozás, szociálisan rászoruló kiemelkedő képességű diákok anyagi támogatása. Oktatáson kívüli szabadidős rendezvények támogatása (ideértve különösen gyermeknapi programok, múzeum-, kiállítás-, hangverseny-látogatás kiadásainak fedezését, az idegen nyelv külföldi tanulásának támogatását. Egy szebb, tisztább iskoláért mozgalom szervezése és finanszírozása. Minden olyan tevékenység és kezdeményezés támogatása, mely a Gödöllői Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és tanulóinak érdekét és szebb jövőjét szolgálja. ... >>

Esély Mentálhigéniés Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Podmaniczky u.17.
képviselő: Somogyi Dániel elnök
Drog prevenciós programok kidolgozása. Iskolai mentálhigéniés programok kidolgozása, működtetése. személyiség-zavar elhárítási programok támogatása. ... >>

Főnix Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kőrösfői utca 14.
képviselő: Balázs Zoltán
az egyesület, mint a magyar sport hagyományos alapegységének legfőbb célja a magyar testnevelési és sportmozgalom segítése. Az egyesület keretei között sporttevékenységet folytató versenyző számára biztosított az általános testkultúra javítása, a minőségi sporteredmények elérésének az iskolai, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése. Az egyesület megteremti tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, azokat folyamatosan fejleszti. Az egyesület biztosítja a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés területén. ... >>

Garabonciás Színtársulat

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Battyhány út 32.
képviselő: Mészáros Beáta /elnök/
Szinházi- nevelési csoport létrehozása és működtetése, a szinházművészet területéhez tartozó tevékenység folytatása. ... >>

GATE Management Szakkollégium

(intézményi)

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr.Husti István ... >>

Gödöllő és Környéke Iskolaszövetség Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.sz.
képviselő: Szűcs Józsefné elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Gödöllői Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
képviselő: Albert Gábor elnök
A gödöllői iskola sporthelyiségeinek kiépítése, bővítése, sportrendezvények, utánpótlás nevelésének támogatása. ... >>

Gödöllői Egyetemi Kollégiumi Alapítvány

(intézményi)

2105 Gödöllő, ATE Kollégium
képviselő: Dr.Bujáki Gábor
GATE Kollégiumának támogatása. ... >>

Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Balaton u.10.sz.
képviselő: Dr. Ö.Kovács József
A Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány oktatási, tudományos, kulturális és ismeretterjesztő funkciót kíván betölteni. Elsődleges célja az, hogy az iskolai oktatáshoz igazodva, azt elsősorban kiegészítve Gödöllőn és környékén minél több lehetőséget nyújtson főként a diákok, valamint a felnőttek a- lap- és szakműveltségének fejlesztésére. ... >>

Gödöllői Garabonciás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Batthyány út 32.sz.
képviselő: Füléné Szanyi Katalin Éva
A Damjanich János Általános Iskola tehetséges tanulóinak segítése. ... >>

Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.sz.
képviselő: Szerdi Ildikó Ilona
Óvodába járó gyermekek egészségének megőrzése, a nevelés során a gyermekek egyéni képessségeinek fejlesztése az ismeretek sokoldalú átadás. A fenti cé- lok érdekében az udvari játékszerek bő- vítése, az óvoda könyvállományának gya- rapítása, a további csoportos játéksze- rek beszerzése és az udvaron található pancsoló medence felúőjítása, valamint különösképpen az óvodában tornaszoba kialkítása. ... >>

Gödöllői Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2101 Gödöllő, Dózsa Gy.u.10.sz.
képviselő: Antal Terézia
A város közkönyvtárának megújulása, számítógépes információrendszerbe kapcsolódás, könyvtárosok szakmai fejlődése. ... >>

Gödöllői Martinovics úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

2100 Gödöllő, Martinovics u. 16.sz.
képviselő: Gambárné Szántai Ildikó
A gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődését segítő programok szervezése, egészséges életmódra neve- lésének segítése. A gyermek- és szabad- idő sport szervezése, támogatása,fej- lesztése. A gyermekek részére a környe- zet-és természetvédelem a sportos, e- gészséges életmód propagálása és ezek feltételeinek megteremtése. Kirándulá- sok szervezése. Pedagógusok képzettsé- gének fejlesztése. Vállalkozási tevé- kenységet csak közhasznú céljainak meg- valósítása érdekében, azokat nem veszé- lyeztetve végez. Gazdálkodása során e- redményét nem osztja fel, azt a létesí- tő okiratban meghatározott tevékenység- re fordítja. ... >>

Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Fácán sor 3.sz.
képviselő: Eördögh László
Alapvetően kulturális és szociális tevékenység, a történelmi Magyarország területén egykor működő premontrei prépostságok és iskolák emlékeinek ápolása, az öregdiákok közti kapcsolat elősegítése, a rászorult volt tanárok és diákok támogatása. ... >>

Gödöllői Református Liceum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Mészáros György
Gödöllői egyházi középiskola, liceum létrehozása, működtetését támogatni. ... >>

Gödöllői Szakképző Magániskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szilhát u.41.sz.
képviselő: Simon Zsuzsanna
A Gödöllői Szakképző Magániskola működésének támogatása. ... >>

Gödöllői VI. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Fácánsor 71.
képviselő: Lajos Mihályné, Mészáros Györgyné
A Gödöllői VI. Napköziotthonos Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése, a dologi kerethez hozzájárulás. ... >>

Gödöllői Waldorf /Pedagógiai/ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Korvin krt.27.sz.
képviselő: Verbó László
A magyar oktatás és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás, egy helyi kezdeményezés alapján felépítendő, Waldorf pedagógiai rendszerű iskola és óvoda létrehozásának és működtetésének ... >>

Gyermekeink Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Légszesz u.8/a.sz.
képviselő: Gilián Mónika
A Hajós Alfréd Általános Iskola diákjai-nak széleskörű támogatása, a mult kultu-rális hagyományainak megőrzése. ... >>

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Légszesz u. 10.
képviselő: Fazekasné Katona Magdolna
Nevelő-oktató tevékenység, iskola diákjai idegen nyelv tanulásának ösztönzése, idegen nyelv oktatás feltételeinek javítása, szociálisan rászoruló, szociális problémákkal küzdő családok megsegítése (idegen nyelv oktatásban, táboroztatásban, sportrendezvényeken való részvétel támogatása), diákok hasznos szabadidő eltöltésének segítése, sport, szellemi, oktatási és kulturális célú rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Iskolánk Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 12.
képviselő: Dr. Guth László
A Gödöllői Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Oskola szebb jövője érdekében tett tevékenység és kezdeményes támogatása. A Gödöllői Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola szebb jövője érdekében tett tevékenység és kezdeményes támogatása. ... >>

KENTAUR Színházi Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság u.6.sz.
képviselő: Kapuszta Katalin
Gödöllő és környezete színházi ellátásának valmint a hazai és nemzetközi kulturális tuizmusba is bekapcsolódó szinházi rendezvények támogatása. ... >>

KIKELET Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Egyetem tér 14.
képviselő: Barnóczki Beáta, Fodor Csilla elnök
Az Egyetem téri Óvodában folyó néphagyományőrző természetközeli családokkal együttnevelő program fenntartása. Egészségmegőrző tevékenység, a játékok feltételeinek megteremtése. Pedagógus képzettség fejlesztése. ... >>

Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2105 Gödöllő, Sőtér Kálmán u. .22
képviselő: Csaja Lászlóné elnök, Szénásiné Demeter Gyöngyi titkár
Az óvodások és iskolások környezeti nevelése, a pedagógusok munkájának segítése. Környezet- és természetvédelmi témákban szakkörök, iskolai órák tartása és tartásának segítése. Szakmai előadások, előadássorozatok, továbbképzések szervezése pedagógusoknak. Rendezvények táborok, kiállítások, zöld programok szervezése, pályázatok kiírása és díjazása célkitűzés szerinti témákban. Pályázatfigyelés környezetvédelmi témákban hírlevél kiadása. Szakmai tanácsadás szakkönyvtár segítségével,kapcsolatfelvétel különböző környezetvédelmi adatbankokkal, intézményekkel, más szervezetekkel. Vállalkozások bevonása a környezetvédelmi oktatás támogatásába. ... >>

Körszínpad Színházi Egyesület

(intézményi)

2100 Gödöllő, Ligeti Juliska utca 2/a.sz.
képviselő: Bíró Péter titkár, Komáromy Gergely, Pozsár Piroska ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Természet- és Társadalomtudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,szociális,kulturális)

2100 Gödöllő, Fácán sor 99.
képviselő: Balláné Újfalussy Margit
Sárospataki Református Kollégium természettudományos területen kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó diákjainak jutalmazása, támogatása, Sárospatak és környékének, a Bodrogköznek, Hegyaljának és Zempléni-hegységnek határainkon belüli és azon túlnyúló területére vonatkozóan természet- és társadalomtudományi kutatást végzők munkájának támogatása, e területek természetrajzával, történelmi, társadalmi és természeti értékeinek feltárásával foglalkozók segítése, tudományos előadások konferenciák, kiállítások szervezése, természetvédelmi munka elősegítése. ... >>

Lurkók Gödöllői Gyermek-és Ifjúsági Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.sz.
képviselő: Medve Erzsébet elnök
A színművészet népszerűsítése a gyermekek és az ifjúság körében. ... >>

Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3. sz.
képviselő: Lennerné Horváth Márta
Az iskolai tanulók, dolgozók támogatá- sa. ... >>

Mesék Háza Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Szt. János u. 6-8.
képviselő: Zorkóczyné Kárpáti Zsófia
A Gödöllő Szent János utcai óvodába já- ró gyerekek testi-szellemi-leki harmó- niájának kialakulását segító feltételek megteremtése, különös tekintettel a ma- gyar népi hagyományok /mese, kézműves- ség,ünnepkörök/ és anyanyelv ápolása. ... >>

Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2103 Gödöllő, Egyetemtér 14.sz.
képviselő: Dr.Váginé Farkas Ildikó elnök önállóan, Faust Dezsőné alelnök önállóan ... >>

Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szent Imre u. 15.
képviselő: dr. Tóth József elnök, Horváthné Nechay Katalin, Kasza Józsefné Vaigel Mária, Krassayné Kubányi Ildikó, Pál István, Szecsődi Péter
A gödöllői római katolikus iskola beindításához és működtetéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

Palota-kerti Óvodáért Alpítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Palota-kert
képviselő: Ligeti Zoltán
Palota-kerti óvodások testi szociális, mentális képességeinek fejlesztése, népi kultúra, anyanyelvi nevelés művelése. ... >>

Petőfi Sándor Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Munkácsy M.u.1.sz.
képviselő: dr. Pápai Éva elnök
A cim alatti iskola anyagi támogatása. oktatás és nevelés minőségének emelése. ... >>

Referencia Pont Szinházi Kommunikációért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 42.sz.
képviselő: Jakubova Natália
A Közép-Európai szinház új generációja érdekeinek képviselete, fiatal szinházi művészek közti nemzetközi kommunikáció- nak lebonyolítása. ... >>

SZIVÁRVÁNY -Gödöllői V. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Tisza u. 4.sz.
képviselő: Tiborczné Garai Katalin
Óvodás korú gyermek nevelése, oktatásá- nak segítése. Óvodai pedagógusok to- vábbképzésének támogatása. Óvodai esz- közök fejlesztése. ... >>

Uj Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 2.sz.
képviselő: Dr.Zsolnai József, Maráczi Ernő ... >>

Vándorszínházért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Bethlen G. u. 15.
képviselő: Csuja László ( elnök )
Kultúrális és Oktatási tevékenység a Kárpád-medencében. ... >>
1. oldal