Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gödöllő egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

"Az egyensúly kérdése" Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, B. Balogh Ádám u. 3.
képviselő: Berta Ferenc, Nemes Tamás elnök, Radácsi Zsuzsanna, Somogyi Tibor József
Dyslexias, dyscalculiás, dysgrahpiás, dyslaliás, kineziológiai, Delacató therápiára szoruló halmozottan sérült gyermekek ellátása. A felnőtt populációban kommunikációs gonddal küzdő betegek megsegítése. ... >>

Egészség Joga Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Remsey krt. 21. I/3.
képviselő: Dr. Szabados György elnök
Az egészséges életmódra nevelés körében ismeretterjesztés. Krónikus betegségek és kezelésének széles körű ismertetése. E körben konferenciák szervezése, kiadmányok terjesztése. ... >>

Együtt a Gyermekek Biztonságos és Egészséges Növekedéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Batsányi János u. 16.
képviselő: Dobosné dr. Páll Gabriella ( önállóan )
Elő kívánja segíteni a gyermekek és fiatalok egészséges és biztonságos növekedését, a balesetek és betegségek megelőzését, a családok egészséges életmód iránti elkötelezettségének javítását a kutatás, az oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a biztonságos környezetalakítás és a kultúra eszközeivel. Külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szükségleteire. ... >>

Élni és Járni Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy.u.50/1.sz.
képviselő: Vágány Jánosné
Izomsorvadást lassító,visszafejlesztő gyógyeljárások felkutatása, kipróbálá- sa, mozgásterápia. ... >>

Esély Mentálhigéniés Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Podmaniczky u.17.
képviselő: Somogyi Dániel elnök
Drog prevenciós programok kidolgozása. Iskolai mentálhigéniés programok kidolgozása, működtetése. személyiség-zavar elhárítási programok támogatása. ... >>

Fuss- Ússz- Tornázz Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Dr. Husz Edit elnök
Segítségnyujtás a gyermekeknek a testi és szellemi fejlődéséhez szükséges helyes életmód kialakításában. Kiemelt cél érdekében az asztmás és mozgásszervi megbetegdésben szenvedő gyermekek támogatása. ... >>

Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.sz.
képviselő: Kántor Emilné ... >>

Gödöllői Kistérségi Orvosi Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Dr. Szemerédy István elnök
Az orvostársadalom egyesítése a közös hivatás mentén. A tagok szakmai továbbképzése, oktatása. Kollegiális viszony ápolása, erősítése, az orvostársadalom tekintélyének helyreállítása, egy megfelelő értékrendet képviselő értelmiségi réteg összekovácsolása, amely pozitív módon képes hatni a betegekre és a környezetre egyaránt. ... >>

GYERMEK - HORIZONT Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 18. I. 1.
képviselő: Dr. Nagybányai Nagy András önállóan, Dr. Rónaszéki Ágoston elnök önállóan
Beteg és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek gyógyulási- és életlehetőségeinek kiterjesztése, magas szintű betegellátás körében történő gyermekellátás elősegítését szolgáló műszaki cikkek és felszerelések vásárlása, betegségmegelőzést célzó tevékenységek támogatása, minden olyan cél megvalósításának elősegítése, mely a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek érdekét szolgálja. ... >>

Hemofiliások Baráti Köre

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Bethlen Gábor u. 15.
képviselő: Csuja László elnök ... >>

Irányított Betegellátási Egyesület

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.sz.
képviselő: Dr. Somlai András elnök, Juhász Gábor alelnök ... >>

Légúti Betegek Országos Egyesülete

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Szőlő u. 11.
képviselő: Váci Sándor ( elnök )
A légúti betegek és egyesületeik, közösségeik érdekének országos és nemzetközi közös képviselete. A légúti betegségek megelőzése, valamint a légúti betegek és családjuk lehető legjobb minőségű, legteljesebb életének elősegítése. A légúti betegek egymást segítő közösségeinek létrehozása, segítése, munkájuk összefogása, együttműködésük szervezése, hálózatuk kialakítása. Légúti betegek összetartozásának elősegítése, a betegségük okozta társadalmi esélyegyenlőtlenség megszüntetése. Küzdelem az egészségre ártalmas környezeti szennyeződések ellen, főleg a dohányzás visszaszorításáért és a környezeti dohányfüst-ártalom megszüntetéséért. A légúti betegek szervezeteivel való együttműködés, a közös célok elérésének elősegítése. ... >>

ORA Opus Reginae Apostolorum Gondviselés Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.
képviselő: Pesti Rudolfné
Gyógyíthatatlan betegek ápolása, szegények, idősek nem rehabilitálható betegek életük utolsó időszakában méltóságteljes élhetést a halálozási napokokra, válságban lévő családok, mberke helyzetének javítása, házi beteg gondozás, hajléktalanok szociális támogatása. ... >>

Prof. Fedinecz Sándor a Gyermekek Megsegítéséért Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Ádám u. 26.sz.
képviselő: Straub Tamás András
A hazai és kárpátaljai gyermekek testi és értelmi fejlődésének támogatása, kü- lönösen a hazai és kárpátaljai gyerme- keknek a megbetegedések, a vele szüle- tett rendellenességek és betegségek ke- zelési lehetőségeinek, illetve azokból történő gyógyulási esélyeinek javítá- sa, könnyebbé és gyorsabbá tétele. ... >>

Segítő Kéz Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Fenyvesi Nagyút 42.sz.
képviselő: dr. Weidlné Illés Zsófia (elnök)
Intézményen belüli és kivüli betegek szakápolása, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, ápolása,fejlesztés, minőségi szakápolás, napközi ellátás, étkeztetés. Betegszállítás. ... >>

Táguló Horizont Alapítvány a testi, lelki és szellemi egészségért

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Fácán sor 89.
képviselő: Szilágyi Anita elnök önállóan
Holisztikus gyógyító, kutató, oktató egészségmegőrző központ létrehozása, működtetése és az egészséges életmód kialakulását elősegítő önfejlesztő, illetve továbbképző helyi közösségek kialakítása. ... >>

Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Dr. Szabadfalvy András
A Tormay Károly Eü. Központ ellátási területére kiterjedően technikai feltételek javítása, korszerű orvosi műszerek beszerzése, szűrővizsgálat feltételeinek megteremtése. ... >>
1. oldal