Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Göd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

1.sz. Óvoda Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Pozsonyi u. 12.
képviselő: Kékesi Annamária elnök
A óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. ... >>

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2131 Göd, Fenyves u. 25/a.
képviselő: Horváth Szilárd
A moldvai csángó-magyar családok gyermekeinek támogatása. A magyar népcsoportok közötti kapcsolatok erősítése. Oktatási, kulturális programok szervezése. ... >>

A Piarista Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2331 Göd, Jávorka Sándor u.18.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
A Piarista Szakmunkásképző Iskola munkájának támogatása. ... >>

Alsógödi Református Gyülekezetért és Templomért Alapítvány

(oktatási)

2131 Alsógöd, Templom u. 1.
képviselő: Jeszenszky István elnök
Az alsógödi református gyülekezet fenntartása, építése. A hitélet folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, uj templom építése.Tehetségesek, időskorúak, rászorulók anyagi támogatása. Testvégyülekezetekkel való kapcsolatok ápolása. ... >>

Átmenetek a fejlődésben Alapítvány

(oktatási)

2132 Göd, Kisfaludy u.9.sz.
képviselő: Dr. Páli Judit
Fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek oktatása, korrepetálása, nevelése, a szakoktatók továbbképzése. ... >>

Bozóky Gyula Alapítvány

(oktatási,szociális)

2132 Göd, Bozóky tér 2.
képviselő: Czikó Miklós együttesen, Ribényi Ákos együttesen, Szajbert Istvánné együttesen, Váraljai István együttesen, Veres Mihály együttesen
Ifjúsági nevelés, táboroztatás. Hátrányos helyzetűek támogatása. Közösségi élet fejlesztése Göd területén ... >>

Budapest-környéki Gyermek Síiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2131 Göd, Pázmány Péter u.13.sz.
képviselő: Szabó Zoltán ... >>

Búzaszem Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2131 Göd, Fenyves u 25/a.
képviselő: Horváth Szilárd
A gödi keresztény iskola építésének támogatása. A gödi ifjúság szabadidős tevékenységének támogatása. Nyári tábor szervezése. ... >>

Daróczy Motorsport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2131 Göd, Pesti u. 14.
képviselő: Daróczy Attila Gábor ( elnök ), Nagy István, Putz György
A sportegyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, utánpótlás nevelés, oktatás.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. ... >>

Duna-Sziget Szabadidő Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Fenyves u. 5.
képviselő: Ambrus Viktória ( elnök )
Szabadidősport, versenysport, tehetséggondozás, utánpótlás nevelés támogatása, kultúrális sportolási lehetőség bővítése, testedzés előmozdítása. ... >>

Dunakaland Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Bischof u. 2.
képviselő: Viola Albert, Wagner László
Az egészségmegőrzés és a sport beillesztése a mindennapokba, a társas kapcsolatok fejlesztése a sport, szabadidős és kultúrális eseményeken való részvétellel, fogyatékkal élők és marginalizálódott fiatalok társadalmi integrációjának megkönnyítése a szabadidős, oktatási és sportprogramok segítésével, oktatási, táborozási lehetőségek és természetjárás biztosítása, gyermek- és ifjúságvédelem szervezése, drogprevenciós programok szervezése. ... >>

Gödi Csiga-Biga Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2131 Göd, Petőfi Sándor u. 23/a.
képviselő: Bosákné Szűcs Edina elnök
Egy olyan magánóvoda létrehozása, ami a környékbeli (gödi, dunakeszii) óvodáskorú gyermekeknek nyújtana alaptevékenységet, teljeskörű ellátást, nevelést, fejlesztést. Az alapítvány az önkormányzattal és szakmai szervezeteivel összhangban, azt kiegészítve kívánja tevékenységét ellátni. Emellett részt kíván vállalni az önkormányzat alapvetékenységében azáltal, hogy a helyhiány miatt óvodából kimaradt gyermekek számára megoldja a szakszerű ellátást. Ezen a környéken az új lakóparkok létesítésével az újonnan betelepülő családok nehéz helyzetbe kerültek, mert az óvodai férőhelyek száma nem változott. ... >>

Gödi Kolping Család Egyesület

(oktatási,szociális)

2131 Göd, Pesti út 73.
képviselő: Karosi Ottó világi elnök, Ország Tibor egyházi elnök
Kolping Adolf szellemének átadása keresztény nevelési elvek alapján. Oktatás, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok támogatása, tanulás, szakképzés támogatása, munkához jutás előse-segítése. ... >>

Gödi Kosárlabda játékért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2131 Göd, Templom u. 2/a.
képviselő: Kövesdi Edit
Göd áros kosárlabda sportjának támogatása a tevékenység működési feltételének javítása, különös tekintetel az iskolai tanulók kosálabda sportolásba történő bevonására, az utánpótlás fejlesztésére és versenyeztetésére, az utánpótlás fejlesztésével a minőségi, felnőtt korú kosárlabsázás feltételeinek kialakítására. Az alapítvány gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát, a rendszeres és versenyszerű sportolási lehetőség biztosításával szakkképzett edzők és pedagógusok közreműködésével segíti a gyermek és a fiatalok nevelését a káros szenvedélyektől mentes és egészséges életmódra. ... >>

Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2132 Göd, Tél u. 2.
képviselő: Halmosi István elnök önállóan, bankszámla felett egy másik kuratóriumi taggal együttesen
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartása és működtetése. ... >>

Gödi Western Lovas Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2131 Göd, Szálender u.1.
képviselő: Pető Zoltán
A lovassport feltételeinek megteremtése, terjesztése, oktatása. ... >>

GREASE Tánc- Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2132 Göd (Felsőgöd), Vasút u. 41.
képviselő: Pelczéder Zsuzsanna elnök
a tagok képzése, felkészülésük biztosítása, szakosztályok létrehozása, működtetése, utánpótlás nevelés, táncrendezvények, versenyek rendezése, a hagyományok ápolása, a célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Holnap Csapata Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Felszabadulás u.81.sz.
képviselő: Dr. Horváth György
A diák, kulturális, oktatási célok meg- valósításának támogatása, utánpótlás neveléséhez szükséges anyagi, technikai feltételek megteremtése, kiemelkedő teljesítményt elérő sportolók jutalma- zása 20 éves életkorig. ... >>

I. Magyar Bohóc Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2131 Göd, Nyírfa u. 19.
képviselő: Rajnai László alelnök, Szabó Gábor elnök
a bohócművészet hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása, annak szakmai elismertetése. Érdekvédelem, érdekegyeztetés. Ösztönözni és elősegíteni a tagok önművelődését, továbbképzésüket és tudásuk korszerűsítését ... >>

Izola (Közhasznú) Sportegyesület

(sport,oktatási)

2131 Göd, Ibolya u 4.
képviselő: Adamovits L. Endre (elnök)
Napjaink elvárásainak megfelelő flsőoktatási intézményi testnevelés létrehozása. ... >>

Jövőért 2007 a Cigányság Felemelkedésére és Támogatására Egyesület

(oktatási,egyéb)

2132 Göd, Honvéd sor 1.
képviselő: Sinkó Tibor elnök
a Pest megyei cigányság életminőségének javítása, családsegítés, képzés, a felzárkóztatás előmozdítása ... >>

Jövőformáló Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Petőfi u. 48.
képviselő: Horváth Ferenc elnök
Tanköteles gyermekek iskolai képzését nyújtó oktatási intézmény fenntartása. Ezen belül mozgássérült és fogyatékos gyermekek oktatása. Hagyományőrzés és ezzel kapcsolatos kulturális tevékenység. ... >>

Jövőtudatos Városlakók Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2132 Göd, Délibáb u. 13.
képviselő: Czumpf Sándor elnök
Elsődleges cél az élhetőbb városi lakóhely megteremtése a környezettudatos városi lét fejlesztése, ifjúsági diákközösségek kiépítése, fejlesztése. a közösségi érdek előtérbe helyezése. Válaszokat, megoldásokat, igazságos alternatívákat keresni azokra a problémákra, amelyek környezet, kulturális, technológia, gazdaság terén merülnek fel és amely célokat a közlekedés, városfejlesztés, környezetvédelem, egészségügy, sport és szabadidő tevékenységek, kultúra, oktatás, szociális ügyek területén kíván elérni. ... >>

Kastélyban a Hétszínvilág Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Béke u.3.sz.
képviselő: Kruzslicz István
Az óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, érdeklődési feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, az óvodai játszóudvarainak fejlesztése. Minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működései feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. ... >>

Kuckó családi napközi és óvoda, közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Kazinczy u. 15.sz.
képviselő: Baraczka Tamás
A székhelyen működtetett családi napközi és óvoda fejlesztése, ehhez tárgyi eszközök beszerzése. Az ismeretterjesztés és nyelvoktatás fejlesztése. ... >>

Magyar Ifjúsági Talentumok Tudományt, Kultúrát és Sportot Támogató Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Család u. 3.
képviselő: Salamon Tamás elnök
Tehetségkutatás, tudományos, kulturális, sport programok szervezése, tudományos tevékenység ösztönzése, műemlékvédelem, szakanyagok készítése, tudományos érdekképviselet, konferenciák, előadások szervezése, rendezése. ... >>

Média az Integrációért Nemzetközi Sajtóalapítvány

(oktatási,egyéb)

2132 Felsőgöd, József u.33.sz.
képviselő: Dr. Schmidt Géza
Ujságíró képzés és utánpótlás nevelés. ... >>

Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2132 Göd-Felső, Ifjuság u.1-3.sz.
képviselő: Jerneiné Fülöp Judit elnök
Az iskola oktatási eszközeinek korszerűsítése, a tehetséges gyermekek támogatása, nyelvtanulás, szakkörnyvtár támogatása, létesítése. ... >>

Nemzeti Sportutánpótlásért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Kolozsvári u. 28.
képviselő: Klink Zoltán (kuratóriumi elnök)
Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: KiemeltenPest Megye, de az egész ország területéről az Alapítványhoz érkező sportolni vágyó labdarúró, úszó, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, boksz, torna, squasch, sí, műkorcsolya autánpótlás nevelése, a gyermek és ifjúsági sport támogatása;
az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése;
ifjú sportolók körülményeinek javítása;
bölcsődei, óvodai, alapfokú és középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létrehozása, fenntartása, működtetése a labdarúgó, úszó, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, boksz, tenisz, torna, squasch, sí, műkorcsolya utánpótlás támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban lévő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára;
hozzájárulás Pest Megye polgárainak a természeti környezet és az Alapítványi sportágak kínálta lehetőségeinek minél magasabb színvonalú kibontakozásához;
tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése;
magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése;
hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása;
tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a port révén. ... >>

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Petőfi S.u.48.sz.
képviselő: Horváth Ferenc
Az iskolai, ezen belül is a Huzella Tivadar Általános Iskola (továbbiakan: Iskola) oktató, nevelő munkájának, oktatási eszközeinek, nyelvoktatásának színvonalasabbá tétele, tartalmi korszerűsítése. Az iskola technikai felételeinek fejlesztése. A tantestület tagjainak szakmai támogatása, képzési, továbbképzési lehetőségeik bővítése. Kiemelkedő tanári munka ösztönzése, anyagi támogatása. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása, különös tekintettel az idegen nyelvi tanulmányokra. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása, különös tekintettel az idegen nyelvi tanulmányokra. A kiemelkedő tehetségű tanulóknak, illetve a hátrányos helyzetű tanulóknak ösztöndíjak juttatása. A kiemelkedő tehetségű tanulóknak, illetve a hátrányos helyzetű tanulók külföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása. Diákcsere programok szervezése, ilyen programokban való részvétel. Együttműködés más szervezetekkel, alapítványokkal az Alapítvány célja elérésének elősegítése és a szakmai fejlesztés, tapasztalatcsere érdekében. Gazdálkodó szervezetekkel, sportegyesületekkel együtműködési és tanulmányi szerződések létrehozása. Kiadványok, tanulmányok létrehozása, kiadása. A tantestület tagjai, illetve a diákok által készített tanulmányok, írások támogatása, ezek létrehozásának ösztönzése. A tanulók továbbtanulásának ösztönzése. Idegen nylevi, iskolai rendszerű oktatáson kívüli képzések szervezése, a tanulók és a tantestület tagjainak bevonásával. Tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők és kirándulások, túrák szrvezése, támogatása. ... >>

Pillangó Alapítvány

(oktatási)

2132 Göd, Otthon utca 8.
képviselő: Bidnay Mátyás, Enüd McGiffert, Szabó Andrea
Olyan tanfolyamok, képzések, pszichológiai gyakorlatok szervezése és anyagi támogatása, melyek során lehetővé válik az emberi pszichikum és tudat egészséges, pozitív irányú fejlesztése. ... >>

Profi Magyar Golf Sportegyesület

(sport,oktatási)

2132 Göd, Kádár u. 49.sz.
képviselő: Pólus Péter alelnök, Tringer László elnök
Hivatásos golfoktatók képzése, a játékosok szakmai képzésének biztosítása, golfversenyek szervezése, bonyolítása. ... >>

Santa Margarita De Hungaria Alapítvány

(oktatási)

2132 Göd, Madách u. 40.
képviselő: Szabó György
Anyagi lehetőséget biztosítani a Prédikátor Rend apácáinak magyarországi meggyökeresedéséhez. A szociálisan rászoruló, különösen a fogyatékos emberek segítése, képzésük, foglalkoztatásuk támogatása. ... >>

Stratéga Alapítvány a Gondolkodó Magyarországért

(oktatási)

2132 Göd, Vadvirág utca 22.
képviselő: Pintér Miklós
Az alapítvány célja az ifjúság kreatív, szabad, önálló gondolkodásra való nevelése az által, hogy minél szélesebb körben támogassa a tudományos tevékenységre és kutatásra alkalmas fiatalok kiválasztását, fejlődését, részt vegyen az ennek megfelelő képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben. Az alapítvány a vonatkozó törvényben meghatározott cél tevékenységek közül kiemelten a tudományos tevékenységet, a kutatást, valamint nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést kívánja célul tűrni. ... >>

Szent Márton Waldorf-pedagógiai Alapítvány

(oktatási)

2131 Göd, Dózsa Gy. u. 65/b.
képviselő: Volenszki Ívett (elnök)
A hazai Waldorf-pedagógia terjesztése és támogatása. Oktatási és tudományos rendezvények anyagi támogatása. ... >>

Teniszsport a Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási)

2132 Göd, Pozsonyi út 7.sz.
képviselő: Deák Róza (elnök) - önállóan a bankszámla felett Bogyó László kur. taggal együttesen -
A teniszsport népszerűsítése a gyermekek körében. E körben versenyek szervezése, a gyermekek képzésének A teniszsport népszerűsítése a gyermekek körében. E körben versenyek szervezése, a gyermekek képzésének megszervezése. ... >>

Tudomány-Kaptár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Kerekerdő u. 1/b.
képviselő: Venesz Piroska elnök
L. Ron Hubbard oktatási és tanulási módszereinek és anyagainak felhasználá- sa és alkalmazása. A hanyatló erkölcsi értékek visszafordítása oktatás révén. Ezen oktatási anyagok eladása, oktatási segédanyagok előállítása, fejlesztése, óvoda létrehozás, általános és középfo- kú képzést adó iskola létrehozása és megalapozása, non-profit jellegű képzés biztosítása a lemaradt tanulók, illetve tanulási tanfolyamokon a tanulás képes- ségek fejlesztése. A gyermekek segítése óvodáskortól-középiskolás korosztályig. ... >>
1. oldal