Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gesztely szociális civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Gesztely és Környéke Gazdasági Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

3715 Gesztely, Szabadság tér 6.
képviselő: Kovács Attila
A mikro-, a kis-, illetve a középvállalkozások fejlesztése, a vállalkozások számára elérhető alapvető szolgáltatások (vállalkozás indítása, információnyújtás, képzések) folyamatos biztosítása. Mindemellett feladatokat vállal vállalkozói csoportok igényeinek kielégítésében (mozgáskorlátozottak alkalmazása, határon túli vállalkozói kapcsolatépítés). Meghatározott pénzügyi kereteken belül a meglévő vállalkozások élénkítése, valamint a hazai és külföldi pénzforrások megfelelő felhasználása. Az alapítvány tevékenységét országos hatáskörű szervezetként végezné, regionális, megyei és kistérségi orientációval valósítaná meg programjait. Hosszú távú kapcsolatra törekszik a vállalkozásfejlesztésben érdekelt más szervezetekkel, az érdekképviseletekkel, kamarákkal. ... >>

Gesztelyért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3715 Gesztely, Szabadság tér 2
képviselő: Kiss Zoltán Bertalan
a./ A községben működő valamennyi szociális és közintézmény segítése, pályázati kiírások figyelése, ezekkel kapcsolatos tanácsadás, intézmények és a lakosság részére,
b./ a község infrastruktúrájának fejlesztése,
c./ játszóterek kialakítása,
d./ a rászoruló gyermekek ösztöndíjprogram keretén belül történő segítése,
e./ a község közterületeinek a lakosság bevonásával történő megtervezése és kivitelezése, a községben található közterületeken zöldövezet kialakítása,
f./ a község kulturális életének elősegítése a lakosság széleskörű bevonásával,
g./ a község sportéletének előmozdítása, tömegsportmozgalmak beindítása a lakosság részére,
h./ a községben élő kiemelkedő képességű gyermekek és tehetségek támogatása,
i./ a kisebbségi önkormányzat működtetésének elősegítése, egészségmegőrzés érdekében,
j./ az önkormányzati utak kezelése, karbantartása, új utak építése, új utak esetleges kialakítása,
k./ építési telkek kialakítása és értékesítése Újharangod településrész bevonásával,
l./ falusi és vízi turizmus fellendítése alapjainak megteremtése,
m./ a község arculatának megváltoztatása,
n./ az önkormányzat beruházásainak finanszírozásához való hozzájárulás,
o./ környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

SZERETET-"CHAMIE" Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek iskoláztatásáért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3715 Gesztely, Csokonai u. 16.
képviselő: Kiss Imréné
egy olyan speciális (eltérő tervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működtetésének segítése, mely: - részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai képzésében, szakiskolai oktatásában, nevelésében és pszichológiai tanácsadásában, szervesen illeszkedve a hagyományos oktatási rendszerbe, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egész napos foglalkoztatást és tanórán kívüli oktatást biztosít, - a fent megjelölt oktató-nevelő munkát a gyermekeken kívül felnőtt oktatás keretében is el kívánja látni, - a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafogalkozások keretében kívánja elérni, - az Alapítvány ellátja 8011 számú tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést enyhe- és középfokú sérülteknek, - módot ad a szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás és nevelés folyamatába, valamint a gyerekek részére pályaválasztási tanácsokat ad, és ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát, - általános iskolai oktatás: a tanköteles korú, nem fogyatékos gyermekek számára szervezett, 8 évfolyamos oktatás, amely elemi ismereteket nyújt és felkészít a középfokú oktatásra (8012) - alapfokú zeneoktatás: iskolarendszerű oktatás, amelynek elsődleges célja az alapfokú zenei ismeretek oktatása, a zenei képességének, készségének kifejlesztésre (8013) - speciális szakiskolai oktatás: fogyatékos tanulók, általános iskolákban végzett fiatalok részére szervezett oktatás, amely az életkezdésre és a családi életre készít fel (8024) - tanórán kívüli oktatási ellátás: alapfokú iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátását: az alapfokó iskolákban tanulók tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, az iskolai munkára való felkészülés szakszerű segítése (8051) - oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolhat (8059) ... >>
1. oldal