Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gárdony oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A GÁRDONYI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2483 Gárdony, Posta út 20.
képviselő: Hajdu Zoltán kuratóriumi elnök
Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nagycsoportosok úszásoktatása, családsegítés ünnepek előtti élelmiszercsomag juttatásával, óvodai eszközök fejlesztése és vásárlása, az óvoda technikai feltételeinek bővítése, az óvoda parkosítása, évvégi kirándulások támogatása. ... >>

Agárdi 3. sz. Napköziotthonos Óvoda Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Agárd, Óvoda u. 25.
képviselő: Mészáros Zoltán kuratóriumi elnök
Az óvoda által nevelt 3-7 éves gyermekek dyslexia, dysgraphia, dyscalculia prevenciójának támogatása, felzárkóztatásuk támogatása, tehetséggondozásuk egyéni foglalkoztatás, nyelvoktatás elősegítésével. ... >>

Az Agárdi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2484 Agárd, Iskola út
képviselő: Dr. Eredei Péter elnök
Az agárdi Chernel István Általános Iskolában a nyelvoktatás technikai feltételeinek megteremtése, a kiscsoportos nyelvtanítási lehetőség kialakítása. ... >>

Carmen Mozgáskultúráért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2783 Gárdony, V. utca 23.
képviselő: Papp Endre Zoltán ( elnök )
A latin-amerikai táncok megismertetése, a magyar állampolgárok és az országban tartózkodó külföldi állampolgárok egészséges életmódra történő nevelése, a táncmozgás oktatása, egészségmegőrzés elősegítése, a tánc és sportkultúra támogatása. ... >>

Dinnyési Baráti Kör

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 5.
képviselő: Fekete György
A település kulturális, szabadidős, sport és karitatív programjainak, rendezvényeinek szervezésében való közreműködés, helyi környezet, természeti értékek védelme, óvoda, általános iskola, nyugdíjas klub támogatása. ... >>

Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2483 Gárdony, Bóné K. u. 14/b.
képviselő: Vörös László kuratóriumi elnök
Az Általános Iskola és Kollégium, Gárdony nevű általános iskola mindenkori tanulóinak a közismereti és művészeti tárgyakban folytatott tanulmányai támogatásának céljából. ... >>

Harmónia Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2484 Gárdony (Agárd), Gábor Áron utca 6.
képviselő: Jónás Krisztina (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység (az 1997.évi CLVI. tv. 26.§-nak c) pontja alapján): 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység.
Pk60001/2003/19. sz. végzéssel célkiegészítés: "felnőttképzési tevékenység" ... >>

Magyarok a Piacon Klub

(oktatási,érdekképviselet)

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
képviselő: Kovacsics Imre elnök
Magyar termékek katalógusa honlap összeállítása és gondozása. Magyar termékek és szolgáltatások és áruk népszerűsítése. Kiállítások szervezése a célok elérése érdekében. Lobby tevékenység kifejtése a célok elérése érdekében. Magyar hungaricumok népszerűsítése. Elősegíteni a magyar termékek iránti keresletet. Magyar termékekkel kapcsolatos összefogás erősítése. A magyar áruk exportképességének növelése érdekében szakmai munka kifejtése. A termelők, szolgáltatók, kiemelten a kis és közepes vállalkozások, valamint a feldolgozók és a forgalmazók piaci munkájának segítése, versenyképességük növelése. Oktatás és különböző továbbképzések a piacon maradás érdekében. Szakmai fórumok szervezése a magyar termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. ... >>

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

(oktatási,egyéb)

2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1.
képviselő: Girus Csillag elnök
Viharvadászat, viharmegfigyelés, viharkár felmérés tevékenység összefogása, megfigyelések feldolgozása, heves időjárási folyamatok kutatása, azok eredményeinek publikálása, ebben a témakörben ismeretterjesztés, oktatási tevékenység, előrejelzési technikák fejlesztésével a pusztító viharok jobb előrejelezhetősége, viharkárok mérséklése. ... >>

MINARIK ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚ VIDÉKI LABDARÚGÓK TEHETSÉGGONDOZÁSÁÉRT

(sport,oktatási)

2484 Agárd, Gesztenye sor 17/A.
képviselő: Siska Attila kuratórium elnöke
A diáksport, ezen belül is egy, a magyar labdarúgás fejlődéséért létrehozott, a Velencei-tó térségében működő labdarúgó tehetséggondozó ... >>

Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2485 Dinnyés, Kossuth utca 42.
képviselő: Kárpáti Gábor Csaba
Árpád-kori emlékhelyek építése, hagyományőrzés, magyar őstörténet emlékhelyek felkutatása és gondozása, ismeretterjesztés és kulturális rendezvények szervezése, ismeretterjesztő kiadványok, hanghordozók szerkesztése, kiadása és terjesztése. Ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal (zöldszám, Internet) elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások nyújtása.
Árpád-kori emlékhelyek építése és azok gondozása; további magyar őstörténeti és kegyeleti emlékhelyek felkutatása és gondozása; a helyszíneken szabadtéri kulturális rendezvények szervezése; hagyományőrzés, ismeretterjesztés, irodalmi vetélkedők, kézműves foglalkozások, kiállítások szervezése és népszerűsítése; kulturális kapcsolatok kialakítása és ápolása a határon túli magyarsággal; ismeretterjesztő kiadványok, hanghordozók szerkesztése, kiadása és terjesztése. Ennek érdekében - amennyiben a tőkeszervezés és az adománygyűjtés eredményeképpen ezt gazdasági lehetőségei megalapozottá teszik - saját adatbázis felállítása, ingyenes információvonal, (zöldszám, internet) ill. egyéb elérhetőség biztosításával a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások nyújtása. ... >>

SZAKMAI REHABILITÁCIÓS KÉPZÉS-ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

2484 Agárd, Mackó tér 3 .
képviselő: Pájer László kuratórium elnöke
A Székesfehérvári Regionális Munkaerő- fejlesztő és Képző Központ Szakmai Rehabilitációs Modellközpontjába képzésre, átképzésre jelentkező és sikeres alkalmassági vizsgát tett hallgatók anyagi támogatása. ... >>

"Sziget" Gyermekeinkért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2483 Gárdony, Bóné K. u. 14/b.
képviselő: Falussy Ferenc kuratórium elnöke
Gárdony város nevelési, oktatási intézményei mindenkori tanulóinak környezeti oktatása és nevelése, az ismeretterjesztés fejlesztése és magasabb szintre emelése, a természetvédelemre és a környezetvédelemre tanítás és nevelés hatékonyságának növelése. ... >>

Tábortűz Alapítvány

(oktatási)

2484 Agárd, Balatoni u. 60.
képviselő: Kádiné Egri Ilona kuratóriumi elnök
A gyermek és fiatalok oktatási időn kívüli szabadidejének hasznos eltöltése a Velencei-tó környékén szervezett üdültetésével, táboroztatásával; a táborozókkal a Velencei-tó növény- és állatvilágának megismertetése; a környék földrajzi és történelmi nevezetességeinek megismertetése; vízi túrák szervezése. ... >>

"Velencei-tavi Vizi Sportiskola evezős utánpótlás nevelése" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2484 Agárd, Tópart u. 17.
képviselő: Karácsony Tibor edző, Trembeczki Beáta
A vizi sportiskola utánpótláskorú versenyzőinek neveléséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Velencei-tavi Vízi Sportiskola Sport Club Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2484 Agárd, Tópart u. 17.
képviselő: Dr. Berecz Botond elnök
A vízisportok népszerűsítése. Utánpótlás nevelés. Lehetőség biztosítása az országos versenyekbe való bekapcsolódásba. Minőségi versenysportolás feltételeinek biztosítása. A Velencei-tó és környéke polgárai, üdülői számára a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a vízisport lehetőségek biztosítása.
Bekapcsolódni a belföldi és nemzetközi vízisport életbe versenyek rendezésével, szervezésével. Tömeg- és diáksport támogatása. ... >>

Zsongó Bárka Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2483 Gárdony, Paál László utca 10.
képviselő: Somossy Eszter elnök
Gárdony városban és a Velencei-tó térségében élő családok számára ? különös tekintettel az óvodás kor alatti, óvodás és kisiskolás gyermeket nevelőkre ? kulturális, szabadidős és egyéb programok biztosítása, melyek segítséget nyújtanak a problémák hatékony leküzdésében a gyermeknevelés, a gyermekegészségügy, a korai fejlesztés valamint a munkaerőpiaci reintegráció terén. ... >>
1. oldal