Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gárdony kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Carmen Mozgáskultúráért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2783 Gárdony, V. utca 23.
képviselő: Papp Endre Zoltán ( elnök )
A latin-amerikai táncok megismertetése, a magyar állampolgárok és az országban tartózkodó külföldi állampolgárok egészséges életmódra történő nevelése, a táncmozgás oktatása, egészségmegőrzés elősegítése, a tánc és sportkultúra támogatása. ... >>

Dinnyési Baráti Kör

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 5.
képviselő: Fekete György
A település kulturális, szabadidős, sport és karitatív programjainak, rendezvényeinek szervezésében való közreműködés, helyi környezet, természeti értékek védelme, óvoda, általános iskola, nyugdíjas klub támogatása. ... >>

Életművész Ifjúsági Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

2483 Gárdony, Erkel Ferenc utca 15.
képviselő: Bakos István
Az állandó emberi értékek fiatalok számára való közvetítése. Fiatalok aktivitásának, önállóságának elősegítése. Fenntartható életmód-minták közvetítése. Hátrányos helyzetű csoportok (kiemelten romák, gyermeknevelési támogatásban nevelkedő fiatalok, fogyatékkal élők) programokba bevonása. Közösségépítés elvének népszerűsítése. Fiatalok mobilitásának elősegítése. ... >>

Galagonya Természetvédő és Kulturális Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2484 Agárd, Bethlen G. u. 49.
képviselő: Derecskei Gábor
Alapszabály II.§. 1. pontjában részletezettek szerint tagjainak természetvédelmi, kulturális, sport tevékenységének biztosítása. ... >>

Gárdony Városért Közalapítvány

(kulturális)

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képviselő: György László kuratórium elnöke
Gárdony Város polgárainak művelődése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Gárdonyért Kontroll Egyesület

(kulturális)

2484 Agárd, Gábor Áron utca 2.
képviselő: Hübner István elnök
Gárdony város közigazgatási határain belül élők közösséget érintő véleményeinek összegyűjtése, az önkormányzat munkájának, gazdálkodásának széles körű megismertetése, véleményezése, javító, konstruktív elképzelések továbbítása a testület felé; a város fejlődésének elősegítése, széles körű lakossági összefogásra alapozva. A kétoldalú információ-áramlás minél szélesebb körű elősegítése. ... >>

Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2483 Gárdony, Bóné K. u. 14/b.
képviselő: Vörös László kuratóriumi elnök
Az Általános Iskola és Kollégium, Gárdony nevű általános iskola mindenkori tanulóinak a közismereti és művészeti tárgyakban folytatott tanulmányai támogatásának céljából. ... >>

Harmónia Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2484 Gárdony (Agárd), Gábor Áron utca 6.
képviselő: Jónás Krisztina (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység (az 1997.évi CLVI. tv. 26.§-nak c) pontja alapján): 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység.
Pk60001/2003/19. sz. végzéssel célkiegészítés: "felnőttképzési tevékenység" ... >>

Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

2484 Agárd, Márvány u. 27. /Közösségi Ház/
képviselő: Szaniszló Elemér elnök
A szociális és betegellátás körülményeinek javítása, a szociális támogatások és nyugdíjas támogatások, valamint kedvezmények bővítése, kulturális programok szervezése, a nyugdíjasok érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2485 Dinnyés, Kossuth utca 42.
képviselő: Kárpáti Gábor Csaba
Árpád-kori emlékhelyek építése, hagyományőrzés, magyar őstörténet emlékhelyek felkutatása és gondozása, ismeretterjesztés és kulturális rendezvények szervezése, ismeretterjesztő kiadványok, hanghordozók szerkesztése, kiadása és terjesztése. Ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal (zöldszám, Internet) elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások nyújtása.
Árpád-kori emlékhelyek építése és azok gondozása; további magyar őstörténeti és kegyeleti emlékhelyek felkutatása és gondozása; a helyszíneken szabadtéri kulturális rendezvények szervezése; hagyományőrzés, ismeretterjesztés, irodalmi vetélkedők, kézműves foglalkozások, kiállítások szervezése és népszerűsítése; kulturális kapcsolatok kialakítása és ápolása a határon túli magyarsággal; ismeretterjesztő kiadványok, hanghordozók szerkesztése, kiadása és terjesztése. Ennek érdekében - amennyiben a tőkeszervezés és az adománygyűjtés eredményeképpen ezt gazdasági lehetőségei megalapozottá teszik - saját adatbázis felállítása, ingyenes információvonal, (zöldszám, internet) ill. egyéb elérhetőség biztosításával a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások nyújtása. ... >>

Szent István Galéria Alapítvány

(kulturális)

2483 Gárdony, Szabadság u. 1.
képviselő: Dr. Cseh Domokos
Kiállítási lehetőség biztosítása. ... >>

"Természetvédelem és hazafias nevelés" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2484 Agárd, Chernel István Madárvárta
képviselő: Dr. Szeőke Kálmán kuratórium elnöke
Annak a kezdeményezésnek és hagyománynak a továbbművelőse, fejlesztése, amelyet az 1991. november 26-án elhunyt idősebb Radetzky Jenő a Chernel István Madárvárta létrehozásával, valamint az ott kialakított ifjúságnevelési munkájával megteremtett. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Tókörnyéki Hölgyek Társasága Velencei-tavi Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

2484 Agárd, Mező u. 11.
képviselő: Klauszné Klement Mária elnök
A Velencei-tó természeti-, környezeti- és kulturális értékeinek feltárása és védelme, hagyományainak felkutatása és újraélesztése. Hagyományok teremtése és átadása az itt élőknek, gyermekeinknek, unokáinknak. A tó melletti életforma kivételességének tudatosítása a tó partján élőkben, a tó szeretetének átörökítése, ahogyan azt a nők sajátos szerepükön keresztül tehetik. ... >>

Történelmi Játék és Hagyományőrző Társaság

(kulturális)

2484 Agárd, Márvány u. 26.
képviselő: Papp Zsuzsanna elnök ... >>

UDVARszínHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET

(intézményi,kulturális)

2483 Gárdony, Erkel F. utca 2.
képviselő: Orosz Tibor elnök
Az országos amatőr színjátszás iránt érdeklődők művelődési lehetőségeit, hasznos és értelmes szabadidő eltöltését elősegíteni. ... >>

Velencei-tavi Alkotókedvűek Társasága

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2483 Gárdony, Babits u. 3.
képviselő: Lőrincz Júlianna elnök
Emberi és állampolgári jogok védelme, környezet-természetvédelem, szociális-kulturális tevékenység, természetvédelem. ... >>

Velencei-tavi Turisztikai Egyesület

(kulturális)

2484 Agárd, Gallér u. 2.
képviselő: Varga László
Velencei-tó turizmusának fejlesztése. ... >>

Velencei-tó Vértes Barátok Köre

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22
képviselő: Balsay István elnök
A Velencei-tó és a Vértes természeti értékeinek megőrzése, a térség környezetbarát fejlesztésének elősegítése, a turizmus feltételeinek javítása, a körzetben élők és üdülők érdekeinek és véleményének megjelenítése, részvétel a helyi kulturális életben. A körzetben élők és üdülők egészségének megőrzése, egészségügyi kultúrájának javítása, érdekeinek, véleményének megjelenítése, képviselete. ... >>

Zsongó Bárka Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2483 Gárdony, Paál László utca 10.
képviselő: Somossy Eszter elnök
Gárdony városban és a Velencei-tó térségében élő családok számára ? különös tekintettel az óvodás kor alatti, óvodás és kisiskolás gyermeket nevelőkre ? kulturális, szabadidős és egyéb programok biztosítása, melyek segítséget nyújtanak a problémák hatékony leküzdésében a gyermeknevelés, a gyermekegészségügy, a korai fejlesztés valamint a munkaerőpiaci reintegráció terén. ... >>
1. oldal