Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gárdony érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22.
képviselő: Vértes Tibor elnök
Gárdony város közigazgatási területén szervezni a turizmus menedzsment non-profit szakmai feladatait: összehangolni a szektor gazdasági szereplőinek tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, fejleszteni a turisztikai termékek kínálatát, a turizmus marketing feladatok koordinálását, biztosítani a turizmus fenntartható fejlődését, valamint a turizmus multiplikátor hatása által növelni a helyi közösség életszínvonalát, elmélyíteni a helyi identitástudatot. ... >>

Gárdonyi Ipartestület

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Posta u. 8.
képviselő: Dávid Zoltán elnök
Kifejezni azon szándékot, hogy tagjai egymás erősítésére, közös erejük építésére, iparos önmaguk megőrzésére, jelenük és nyugodt öregkoruk biztonságára szövetséget kötnek. ... >>

Gárdonyi Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Kemény Zsigmond u. 22.
képviselő: Reiter László elnök ... >>

Magyarok a Piacon Klub

(oktatási,érdekképviselet)

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
képviselő: Kovacsics Imre elnök
Magyar termékek katalógusa honlap összeállítása és gondozása. Magyar termékek és szolgáltatások és áruk népszerűsítése. Kiállítások szervezése a célok elérése érdekében. Lobby tevékenység kifejtése a célok elérése érdekében. Magyar hungaricumok népszerűsítése. Elősegíteni a magyar termékek iránti keresletet. Magyar termékekkel kapcsolatos összefogás erősítése. A magyar áruk exportképességének növelése érdekében szakmai munka kifejtése. A termelők, szolgáltatók, kiemelten a kis és közepes vállalkozások, valamint a feldolgozók és a forgalmazók piaci munkájának segítése, versenyképességük növelése. Oktatás és különböző továbbképzések a piacon maradás érdekében. Szakmai fórumok szervezése a magyar termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. ... >>

Nemzeti Fürdőszövetség

(érdekképviselet)

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
képviselő: Kovacsics Imre elnök
Aktív érdekérvényesítő tevékenység kifejtése a magyar fürdők előnyösebb működési feltételeinek, továbbfejlődésének elősegítése érdekében. A magyar fürdők népszerűsítése Magyarországon és külföldön. Fürdőkultúra és az egészség turizmus dinamizálása érdekében szakmai munka végzése. A magyar fürdőkben folytatott gyógyászati tevékenységek fejlesztése, erősítése érdekében szakmai és érdekvédelmi tevékenység kifejtése. ... >>

Pázmándi Szőlőtermesztő Gazdakör

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Lévai u. 2.
képviselő: Csurgó Ferenc elnök ... >>

SZILAS KÉZILABDA CLUB

(sport,érdekképviselet)

2484 Agárd, Széchenyi úti pavilonsor 1.
képviselő: Somogyi Tamás elnök, Somogyi Tamásné elnökhelyettes, Szüllőné Horváth Gabriella titkár
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egészség megőrzése, a sport által az akarati tulajdonságok erősítése, a közösségi csapatszellem kibontakoztatása, a szabadidő hasznos eltöltésének tervezése, tagjainak sportemberhez méltó nevelése. Törekszik arra, hogy a kézilabdasport művelése során nyújtott magas szintű és eredményes tevékenységével a rekreációt, az egészséges életmódot, a versenyszerű, és a nem versenyszerű testmozgást, sportolást népszerűsítse a fiatalok körében. Célja az is, hogy valamennyi korcsoportba tartozó kézilabda versenyző sportági szakszövetségben való versenyeztetésének feltételeit megteremtse, biztosítsa. ... >>

Velencei-tavi Vízisport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2484 Agárd, Tópart u. 17.
képviselő: Dr. Berecz Botond ... >>

Velencei-tó Vértes Barátok Köre

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22
képviselő: Balsay István elnök
A Velencei-tó és a Vértes természeti értékeinek megőrzése, a térség környezetbarát fejlesztésének elősegítése, a turizmus feltételeinek javítása, a körzetben élők és üdülők érdekeinek és véleményének megjelenítése, részvétel a helyi kulturális életben. A körzetben élők és üdülők egészségének megőrzése, egészségügyi kultúrájának javítása, érdekeinek, véleményének megjelenítése, képviselete. ... >>
1. oldal