Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony sport civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskoláért és Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: Fejes Mária Ildikó (kur. elnök)
Az iskola felszereltségének javítása, a tanulók tantermi környezetének barátságosabbá, otthonosabbá tétele. - A tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. - Tanulmányi- és sportversenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása, versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. - Az iskola tanulóinak szabadidő tevékenységét szervező Diákönkormányzat rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

Botond Diáksport Egyesület Füzesabony

(sport,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: elnök Birincsik József
a diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése, biztosítása;
- rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása;
- az igények felkeltése a testkultúra iránt;
- az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösséggé formálása, klubhűségre nevelés;
- szabadidő és tömegsport igények kielégítése, az igények kielégítéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételek biztosítása;
- a diákok öntevékenységének fejlesztése;
- a sportolók tehetséggondozása;
- utánpótlás-nevelés a nevelési-, oktatási intézményekkel, az önkormányzattal kötött megállapodások, iránymutatások alapján;
- mozgáskorlátozottak rendszeres versenyszerű sportolási lehetőségeinek biztosítása;
- hazai, és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, és fenntartása. ... >>

Füzes Táncklub Sport Egyesület

(sport,szociális)

3390 Füzesabony, Herbária út 8.
képviselő: alelnök Török Zsuzsa, elnök Tóthné Szabó Anita, titkár Bényei Zoltánné
A Sport Egyesület elsősorban a versenytánc, és társastánc terén kíván tevékenykedni, teret adni Füzesabony és vonzáskörzete fiataljai részére a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésének, a szabadidő kulturált drogmentes eltöltéséhez. ... >>

Füzesabony Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kinizsi út 36.
képviselő: Petővári József (titkár), Szoviár János (elnök)
Általában a diák, tömeg- és egyéb sport támogatása, ezenbelül is a kézilabda népszerűsítése, tehetséges játékosok menedzselése, a bajnokságban kiemelkedően szereplő diák, ifjúsági, felnőtt csapatok országos és nemzetközi mérkőzéseken való részvételének támogatása, edző-, játékvezetői tevékenység támogatása és a kapcsolatrendszer kibővítése. Hátrányos helyzetbe került sportolók és volt sportolók támogatása. ... >>

Füzesabonyi Kavicsüzem Horgász Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Zrínyi u. 32.
képviselő: Antal László (elnök) ... >>

Füzesabonyi Lokálpatrióta Egylet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3390 Füzesabony, Pacsirta u. 17.
képviselő: Kotán György (elnök)
A Lokálpatrióta Egylet teret és szervezett formát kíván nyújtani a polgári önszerveződésnek, a városi polgárok érdekvédelmének, képviseletének. Tevékenységével a polgári kultúra, értékrend ápolását, a múlt helyi értékeinek megőrzését, a város szellemi, társadalmi gyarapodását, a környezet védelmét kívánja elősegíteni. Az Egylet tevékenységének a helyi közlélet felpezsdítését, szellemi, kulturális műhelyek kialakítását tűzi ki célul. Az Egylet célja továbbá helyi szabadidős sport és kulturális programok szervezése és lebonyolítása. Az Egylet fórumot kíván biztosítani a helyi polgárok vélemény nyilvánításához a hely közügyekben. ... >>

Füzesabonyi Sport Club

(sport)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
képviselő: elnök Laminé Antal Éva, ügyvezető elnök Atkári Lajos ... >>

Füzesabonyi Széchenyi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Kádas Imre (kuratóriumi elnök)
A füzesabonyi Széchenyi István Általános Iskola támogatása; ennek érdekében: - a nevelő-oktató munkát szolgáló tárgyi feltételek bővítése, javítása, - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és a hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása, - városi és intézményi rendezvények színvonalát emelő kellékek biztosítása, - az iskolai környezet védelme, szépítése, - a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Füzesabonyi Széchenyi Diáksport Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Kádas Imre (elnök) ... >>

Füzesabonyi Utánpótlás Kézilabda Club Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: elnök Nagy Csaba, titkár Tóth Benedek
Korosztálynak megfelelően edzők által oktatni, tanítani a kézilabdára a gyerekeket.
- Tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségeinek biztosítása.
- Korosztályon belül szervezze és versenyeztesse a csoportokat.
- Helyi sportprogramok szervezése.
- Az öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Füzesabonyi V-2 Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Arany J. u. 2.
képviselő: elnök Fekete István ... >>

KILÁTÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi utca 87. II//6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis György
A magyar vadászati kultúra, és annak hagyományainak széles körű népszerűsítése.
- A Füzesabony és statisztikai kistérségben élők közérdekű tájéokztatásának elősegítése, helyi civil média oktatás megteremtése.
- Füzesabony és térsége régészeti örökségének bemutatása.
- A sport népszerűsítése Füzesabonyban és térségében.
- A természet - és a környezet védelme Füzesabonyban és térségében. ... >>

MTTSZ Füzesabony Város Szabadidő-és Tömegsport Lövészklub

(sport)

3390 Füzesabony, Madách I. út 3-11.
képviselő: Szabó János (elnök) ... >>

REALDANCE TÁNCSTÚDIÓ Sportegyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Széchenyi utca 55/ 1.
képviselő: alelnök Marczis László, elnök Sipos Gábor
Versenyszerű táncsport erősítése, fejlesztése, női és férfi csapatok működtetése.
- Utánpótlás-nevelés.
- Tagjai részére a rendszeres testedzés és a sportolás lehetőségének, valamint a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésének biztosítása.
- A társasági és amatőr tánc kultúrált gyakorlásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmódra való nevelés.
- A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása révén a magyar és megyei, helyi táncsport gazdagítása.
- Hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, táncrendezvényeken való részvétel.
- A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek, valamint a sportolási lehetőségek biztosítása révén. ... >>

Szkita Aranyszarvas Vadásztársaság

(sport)

3390 Füzesabony, Pusztaszikszó hrsz.0308.
képviselő: Ecsedi Ferenc dr. (ügyintéző), Palkovics György dr. ... >>

YAMATO Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor út 37.
képviselő: Szedlák Endre ifj. (elnök)
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja (az 1997.évi CLVI.törvény 26.§ rendelkezései szerint): - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - 5. kulturális tevékenység, - 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - 19. euroatlanti integráció elősegítése. ... >>
1. oldal