Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fót szociális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Alapítvány a Fóti Vörösmarty Mezőgazdasági Szövetkezet Tagjaiért

(szociális)

2151 Fót, Szabadság u. 44. sz.
képviselő: Dr. Kovács Árpád, Dr. Makai Kis László
A Szövetkezet idős, munkaképtelen rá- szorult tagjainak támogatása. ... >>

Angyalkéz Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2151 Fót, Bartók Béla köz 15.
képviselő: Váradi Árpádné elnök
Bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeinek javítása ill. a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

Civil International-Nemzetközi Polgári Liga

(szociális)

2151 Fót, Szt. Benedek u. 42.sz.
képviselő: Deni Joe, Józsa Ilona elnök ... >>

Fóti Egymást Segítő Egyesület

(szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Guzsaly Lászlóné Benke Zsuzsanna
Karitatív, kultúrális, szociális ... >>

Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület

(szociális)

2151 Fót, Egyenes dűlő 1.
képviselő: Elek Jánosné ( elnök )
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. Szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Elősegíteni a munkaerőpiacra visszatérő szülők foglalkoztatását. A nagycsaládosok segítése, támogatása. ... >>

Fóti Népzenei Népdal és Nóta Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty Mihály u. 12.
képviselő: Kiss József ( elnök )
A helyi és az országos népi, népzenei, nóta és egyéb kulturális hagyományok, szokások felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, a helyi népdalkör működésének elősegítése.- A magyar nóta éneklés hagyományainak felkutatása. - Az összegyűjtött kulturális szellemi és tárgyi értékek közcélú bemutatása, népszerűsítése. - Az egyesület részt vállal településen található műemlékek és műemlék jellegű épületek és tárgyi eszközök megóvásában, gondozásában. - Az egyesület tagjai célként tűzik ki a környezet-, természet- és állatvédelem, valamint az ökológiai szemlélet erősítését, az egészséges életmód népszerűsítését. - Az egyesület vállalja az időskorúak, rászorulók és hátrányos helyzetű lakosok, családok segítését és a társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítését. - Együttműködik a helyi, a határainkon túli és a Kárpát- medencei magyarság hagyományőrző szervezeteivel. ... >>

Holly Pro Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2151 Fót, Akácos út 3.
képviselő: Madaras Ádám
Az Alapítvány célja, hogy felkarolja, támogatást szerezzen és közvetítsen olyan a sport, a művészetek, a szellemi alkotások terén kimagaslót nyújtó tehetségek részére, akik egyfelől hátrányos helyzetűek, másrészt mozgásszervi, mozgássérült és krónikus betegségben szenvednek, ezért esélyegyenlőség megteremtése érdekében tanulmányaik, sportpályafutásuk nyugodt folytatása érdekében hatékony segítségnyújtásra szorulnak. Ennek érdekében tehetségkutató akciók, felhívások, hírdetmények által saját adatbázis létrehozása, tehetséges és/vagy hátrányos, fogyatékos gyermekek, fiatalok lehetőségeinek bővítése. A célok megvalósítását segítő személyek (elismert közéleti szereplők, sportolók, művészek) és eszközök felkutatása, jótékonysági rendezvények, akciók szervezése, a támogatások igénybevétele és nyújtása. Kapcsolatépítés és ápolás a hazai és nemzetközi karitatív szervekkel, civil szerveződésekkel. ... >>

Ifjúság Felkarolása Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2151 Fót, Kurjancs-Sugár u. 2.
képviselő: Gyanis Lajos István
Civil közösségek kultrurális, ifjúsági, szabadidős programjainak támogatása,
oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása,
hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, felzárkóztatása,
hátrányos helyzetű fiatalok képzése, elhelyezkedésének támogatása,
ösztöndíjak adományozása,
jogi támogatás a rászoruló fiatalok számára,
elméleti kuttás, elemzés,
társadalmi integrációs fejlődési projektek elméleti és gyakorlati kialakítása,
közvetlen szociális támogatások nyújtása,
környezetvédelmi és ökológiai projektek kidolgozása és támogatása,
ifjúsági szervezetek támogatása, velük való együttműködés,
érdekképviseleti feladatok ellátása,
sportrendezvények szervezése, bonyolítása és támogatása,
fiatal sportolók közvetlen támogatása. ... >>

Károlyi Clarisse Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2151 Fót, Bacsó Béla u. 5/a.
képviselő: Adorján Andrásné
Fót gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszerének kialakítása, illetve egészségügyi rendszerének bővítése, idősek átmeneti otthona betegellátással. ... >>

Kisalag Kápolna és Közösségi Ház Alapítvány

(szociális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 2.
képviselő: Rádóczki Sándorné
Kápolna és Közösségi ház építése és fenntartása Kisalagon. A kisalagi római katolikus közösség erősítése a Fóti Egyházközségben belül, a közösség életének beillesztése a helyi civil szférába. ... >>

Művészek a fóti hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Kardos Mária Zsöte
A gyermekvárosban nevelkedett tehetséges gyermekek képzéséhez, önálló élethez való elindulás támogatása, a volt Károlyi Kastély művészeti templommá válásának segítése. ... >>

SEGÍTŐ VIRÁG Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2151 Fót, Árvácska u. 102.
képviselő: Stoika Margareta Elisabeta ( elnök )
Alapító azzal a céllal hozta létre ezen alapítványt, hogy mint független és non-profit szervezet, javítson a politikai, gazdasági és társadalmi perifériára szorultakon szociális úton, valamint oktatás, nevelés és információ szolgáltatás útján. Elsődleges cél, hogy az alapítvány megfelelő tudást nyújtson a társadalmi integráció és felzárkóztatás gyorsításában, zökkenőmentességében. A civil szervezetek közösségi együttműködéseinek, forrásszerző és megfelelően elosztó tevékenységének támogatása, valamint a társadalmi részvétel, az önkéntesség és az adományozás fejlesztése, elősegítése, bátorítása. ... >>

Százszorszép Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

2151 Fót, Béke u. 66/a.
képviselő: Némethy Kálmán ( elnök ), Némethy Kálmánné, Szirota György
Az anyagilag, vagy mentálisan nehéz helyzetbe került gyermekeket nevelő családok támogatása elsődlegesen a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges nevelésben, oktatásban történő közreműködés és segítségnyújtás útján. Ennek keretében az alapítvány célja a családok részére nevelési szakmai tanácsadás nyújtása és tevékeny közreműködés a gyermekek képességfejlesztésében, tehetséggondozásban, valamint a gyermekek jogainak érvényesítésében. ... >>

Tartósan Lélegeztetett Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

2151 Fót, Kurjancs Ibolya utca 6052/2
képviselő: Bíró Zoltánné
Az otthon lélegeztetett gyermekek és gondozóiknak a támogatása. ... >>
1. oldal