Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fót kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Albannach (Skót) Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2151 Fót, Akácos utca 12.
képviselő: Szalay Tamás Lajos
Szellemi műhely létrehozása Skócia kulturális és természeti értékeinek széles körben való megismerése és megismertetése céljából. Az országhatárokon átívelő nemzetek közötti együttműködés elősegítése, ifjúsági táborok, szabadidős és kulturális rendezvéyek szervezésével. A skót nemzeti hagyományok és szokások megismerése, megismertetése és népszerűsítése - ezen belül is a skót táncok, zene kultúra hagyományok, történrlrm, irodalom megismertetése Magyarországon. A skót-magyar kulturális kapcsolatok építésében, ápolásában való közreműködés. Jótékonysági kulturális események, rendezvények szervezése, illetve azokon való részvétel. ... >>

Bajza Hang-Kör Kórus Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Kosztolányi u. 11-13.
képviselő: Szeifert Péter ( elnök )
A magyar zenekultúra ápolása. A magyar és az egyetemes zeneművészet, ezen belül az értékes zene ápolása, terjesztése. A Kör művészeti tevékenységének nyilvános és zártkörű hangversenyeinek, rendezvényeinek megszervezése, támogatása. ... >>

Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 43.
képviselő: Elek Erzsébet ( elnök ) önállóan
A népi hagyományok ápolása. Együttműködés a Kárpát medence hagyományőrző szervezeteivel. Az egészséges életmód és ökológiai szemlélet népszerűsítése. ... >>

Civil Összefogás a Fótiakért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2151 Fót, Bokor u. 4.
képviselő: Ambrus Tibor alelnök, Bajnai Zsolt alelnök, Földi Pál elnök
a helybeliek életminőségének elősegítése, közéleti rendezvények támogatása, kulturális örökség ápolása, helyi közintézmények működésének segítése, természeti értékek megőrzése, fejlesztése, gyermekek és fiatalkorúak hagyományok ápolására való nevelése, tanfolyamok szervezése, kiadványok megjelentetése ... >>

Fekete József Szájjal és Lábbal Alkotó Művészek Alapítványa

(kulturális)

2151 Fót, Szilvás u. 11.
képviselő: Malatinszky Elke
A szájjal és lábbal alkotó művészek támogatása, életkörülményeinek javítása. Ebben a körben alkotótáborok és kiállítások szervezése. ... >>

Felkarolás Egyesület az Egyenlő Esélyekért

(kulturális)

2151 Fót, Sátorfák u. 29
képviselő: Bihari Balázs elnök önállóan, Kormann Zsolt alelnök elnökkel együttesen, Loló Zsoltné gazdasági vezető elnökkel együttesen
Tagjai számára egy élő közösség kialakítása és működtetése, kulturális, szociális gyarapodásának elősegítése, a rászorultság elvének figyelembe vételével az emberi kapcsolatok erősítése. ... >>

FÓKA Fóti Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Mentálhigiénés Alapítvány

(kulturális)

2151 Fót, Bartók Béla u. 1/a.
képviselő: Molnár Péter
Az alapítvány célja Fót nagyközség és vonzáskörzetének közbiztonsági, környe- zetvédelmi és preventív mentálhigiéniás problémáinak feltárása, lehetőségei szerint a feladatok meghatározása, in- tegrált kezelése és megoldása. ... >>

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Biri Sándor elnök
A község művelődési, oktatási, kulturális, egészségügy, közbiztonság, infrastruktura, tömegsport, tanulmányokat folytató fiatalok támogatása. ... >>

Fóti Egymást Segítő Egyesület

(szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Guzsaly Lászlóné Benke Zsuzsanna
Karitatív, kultúrális, szociális ... >>

Fóti Hagyományokért Alapítvány

(kulturális)

2151 Fót, Eötvös Lóránd u. 2/a.
képviselő: Lévai Sándorné
Fót Nagyközség történelmi hagyományainak kulturális örökségének felkutatása, kulturális örökség megőrzése. ... >>

Fóti Ifjúsági Kulturális Egyesület /FIKE/

(kulturális)

2151 Fót, Alagi u. 12/a.
képviselő: Zrufkóné Gecse Mariann elnök
kulturális tevékenység ... >>

Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület

(oktatási,kulturális)

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Szajdáné Kubik Henriett
Oktatás, nevelés ... >>

Fóti Népzenei Népdal és Nóta Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty Mihály u. 12.
képviselő: Kiss József ( elnök )
A helyi és az országos népi, népzenei, nóta és egyéb kulturális hagyományok, szokások felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, a helyi népdalkör működésének elősegítése.- A magyar nóta éneklés hagyományainak felkutatása. - Az összegyűjtött kulturális szellemi és tárgyi értékek közcélú bemutatása, népszerűsítése. - Az egyesület részt vállal településen található műemlékek és műemlék jellegű épületek és tárgyi eszközök megóvásában, gondozásában. - Az egyesület tagjai célként tűzik ki a környezet-, természet- és állatvédelem, valamint az ökológiai szemlélet erősítését, az egészséges életmód népszerűsítését. - Az egyesület vállalja az időskorúak, rászorulók és hátrányos helyzetű lakosok, családok segítését és a társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítését. - Együttműködik a helyi, a határainkon túli és a Kárpát- medencei magyarság hagyományőrző szervezeteivel. ... >>

Fóti Városszépítő Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Bánhalmi Gábor elnök
Fót Nagyközség települése arculatának kialakítása, környezet és tájvédelem, hagyományőrzési, művészeti,képzőművészeti művelődési, építészeti műszaki kultúra kialakítása, műemlékvédelem elősegítése, rendezvények, kiállítások szervezése. ... >>

Fóti Zenebarátok Egyesülete

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.sz.
képviselő: Hrebenku Ferencné elnök ... >>

Garays Diákokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2151 Fót, Arany J.u.20-26.sz.
képviselő: Zajacz István
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, kulturális, szabadidős programok, diák sportversenyek ösztönzése, támogatása. ... >>

Holly Pro Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2151 Fót, Akácos út 3.
képviselő: Madaras Ádám
Az Alapítvány célja, hogy felkarolja, támogatást szerezzen és közvetítsen olyan a sport, a művészetek, a szellemi alkotások terén kimagaslót nyújtó tehetségek részére, akik egyfelől hátrányos helyzetűek, másrészt mozgásszervi, mozgássérült és krónikus betegségben szenvednek, ezért esélyegyenlőség megteremtése érdekében tanulmányaik, sportpályafutásuk nyugodt folytatása érdekében hatékony segítségnyújtásra szorulnak. Ennek érdekében tehetségkutató akciók, felhívások, hírdetmények által saját adatbázis létrehozása, tehetséges és/vagy hátrányos, fogyatékos gyermekek, fiatalok lehetőségeinek bővítése. A célok megvalósítását segítő személyek (elismert közéleti szereplők, sportolók, művészek) és eszközök felkutatása, jótékonysági rendezvények, akciók szervezése, a támogatások igénybevétele és nyújtása. Kapcsolatépítés és ápolás a hazai és nemzetközi karitatív szervekkel, civil szerveződésekkel. ... >>

Károlyi István Polgári Körök Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Móczár Béláné elnök
Fót kulturális értékeinek megőrzése és ápolása. Polgári gondolkodású közössé- gek összefogása. ... >>

Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 43.
képviselő: Koncz Erika Beáta ( elnök ), Le Thuong
kárpát medencei művészek szakmai összefogása ... >>

Kiművelt Fóti Emberfőkért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 4.
képviselő: Tyukász Mihály Tamás
A szociálisan rászoruló gyermekek és családjuk támogatása. Egészséges életmód, anyanyelv, honismeret, művészet oktatása. ... >>

Közös Jövőnk Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Fürst Sándor u. 29.sz.
képviselő: Lévai Sándorné
Fót nagyközség gazdasági, kultúrális fejlődésének segítése. Fót reformkori történelmi eseményeinek népszerűsítése rendezvények szervezése útján környe- zetvédelmi tevékenység. ... >>

Lisai Elek János Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 43.sz.
képviselő: Hamar Mária alelnök, Pintér Lászlóné elnök
A fóti parasztság hagyományainak, kulturájának, népdalának, néprajzának felkutatása, megörökítése, falumúzeum támogatása. Támogatja a Fóti Falumúzeum létrehozását, tárgyi eszközök átadásával elősegíti annak állandó kiállítását. Támogatja a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra és művészetek ápolását, különös tekintettel a Kárpát-medencében élő magyar anyanyelvű diákok továbbképzésének elősegítése céljából. ... >>

Magyarországi Romavajda Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

2151 Fót, Béke u. 43/A.
képviselő: ifj. Németh Ferenc elnökhelyettes, Németh Ferenc elnök
kultúra, természet- és környezetvédelem ... >>

MF STUDIUM Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Szérű sor 50.
képviselő: Dr. Wolkowski Bogdan
Az oktatás és kultúra támogatásának hazai tudományos kutatásának előmozditása. ... >>

Minőségi Újságírásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Berda J. utak 7/2.
képviselő: Weiss-Tar Ágnes
A magyar sajtó minőségének megőrzése, színvonalának fejlesztése és hagyományainak ápolása. ... >>

Mozgalom a Nemzetközi Ifjúsági Párbeszédért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2151 Fót, Engels utca 9.
képviselő: Simon Gábor, Tóbiás József, Újhelyi István
Az egyetemes emberi és polgári jogok érvényesítése, védelme, nemzetközi kulturális, baráti és ifjúsági cserekapcsolatok kiépítése. ... >>

Művészek a fóti hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Kardos Mária Zsöte
A gyermekvárosban nevelkedett tehetséges gyermekek képzéséhez, önálló élethez való elindulás támogatása, a volt Károlyi Kastély művészeti templommá válásának segítése. ... >>

Otthonunk Fót Egylet

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 2.
képviselő: Tóth János elnök
Környezetvédelem, műemlékvédelem stb. ... >>

Pro Fótliget Település-fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

2151 Fót, Igazmondó u. 1.
képviselő: Ködmön Alíz elnök
A Fótligeti lakóparkban lakók közös tulajdonában lévő területek fejlesztése, gondozása. az itt élők közösségi és kulturális tevékenységének szervzése. ... >>

Vörösmarty Kulturális Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.
képviselő: Nagy Gábor alelnök, Simon Margit ügyvezető alelnök, Szabó Tünde elnök
A fóti kulturális tevékenység támogatása ... >>

Zeng a Lélek Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

Fót, Varga András u. 2.
képviselő: Jakabné Sebestyén Erika bármely két tag együttesen, Kőhalmi László alelnök bármely két tag együttesen, Lánczky Zoltán bármely két tag együttesen, Sass Pál elnök bármely két tag együttesen, Urbán Zoltán bármely két tag együttesen
A Kárpát-medence tárgyi és szellemi kulturális örökségének megóvása, terjesztése, népszerűsítése, a kulturális örökség megőrzésében tevékenykedő rászorultak támogatása. ... >>
1. oldal