Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Felsőpakony kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Felsőpakony a XXI. Században Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
képviselő: Koós Tibor Lászlóné elnök
Felsőpakony lakossága részére újabb kulturális, sportolási intézmények létrehozása, a már meglévők állagvédelmi, felújítási munkák támogatása. ... >>

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2363 Felsőpakony, Táncsics köz 4.
képviselő: Durkó Éva Cecilia társelnök, Gazdag György alelnök, Révész Gyöngyi elnök
Hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása, továbbá gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, sport, környezetvédelmi és településfejlesztés, szociális tevékenység ... >>

Felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.sz.
képviselő: Lőrentei Erzsébet
Időskorúak, nyugdíjasok érdekvédelme. Környezetvédelmi akciók szervezése. Nyugdíjas találkozók szervezése, ese- tenként kultúrális rendezvény kereté- ben. Hazai és külföldi utazások szerve- zése, gyógyturizmus. ... >>

Felsőpakonyi Faluházért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2363 Felsőpakony, Tóth Árpád u. 10.
képviselő: Szőkéné Barka Ágnes ( elnök )
Felsőpakony Község közigazgatási területén egy faluház építése, annak megépítésével kapcsolatos összes teendők ellátása, e faluház építéséhez szükséges anyagi javak, pénzügyi fedezet összegyűjtése, megteremtése annak érdekében, hogy e Faluház Felsőpakony Község és Felsőpakony Község lakosai, köztük a Felsőpakonyon élő idősek, nyugdíjasok közművelődési, kulturális és egyéb közösségi tevékenységeinek, az itt felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos rendezvényeknek helyet adjon. Felsőpakony Község és Felsőpakony Község lakosai, illetve e lakosokat érintő közművelődési, kulturális és egyéb közösségi tevékenységek, rendezvények támogatása, illetve esetlegesen e tevékenységek végzése. Felsőpakonyi székhelyű egyesület támogatása. ... >>

Felsőpakonyi Lovas és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2363 Felsőpakony, Tsz. dűlő 26.
képviselő: Pálfi Krisztina önállóan
Tagjai számára szervezeti hátteret biztosítson a lovas hagyományok felkutatására, a tradíciók megőrzésére és bemutatására, a hobbilovasok felkarolására, munkájuk segítésére. A lovak és a lovaglás adta élmények megismertetése, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése és elsajátítása, néprajz a történelem, a természetismeret, az ősi magyar harcművészeti ismeretek alapján. A lovas sport segítségével a falu, kistérségi életminőségének javítása. Az Egyesületben folyó tevékenység utánpótlási, nevelési rendszerének kialakítása, és szervezése a fiatalok körében. Az Egyesület tagjai érdekeinek javaslatainak, állásfoglalásainak, döntéseinek érdekképviselete. ... >>

Felsőpakonyi Német Baráti Kör

(kulturális)

2363 Felsőpakony, Radnóti utca 10/2.sz.
képviselő: Kempf-Gyüge Szilvia elnök ... >>

Kárpátok Gyermekei Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2363 Felsőpakony, Rét u. 4/B., fszt. 4.
képviselő: Kóka Csaba ( elnök )
Az ember testi, lelki, szellemi mivoltát harmonikus egységben tekintve társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését. Az alapítók abban a reményben hívták életre ezen közhasznú szervezetet, hogy tevékenységükkel elősegítsék a magyar tudományos tevékenységet, hogy a magyar kulturális kapcsolattartás, természet- és környezetvédelem, oktatás, hagyományőrzés ügye nagyobb figyelmet kapjon a közgondolkodásban.
Célja továbbá: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (mint pl. szociálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetűek, Magyarország területén kívül élő magyarság, időskorúak, katasztrófa sújtottak) gondozása, segítése, érdekérvényesítésük támogatása, életkörülményeiknek és életfelfogásuknak javítása, esélyegyenlőségek elősegítése, - ismeretterjesztő, oktató-nevelő, kulturális és tudományos munka támogatása, - a fiatalok kulturális, sport és szabadidős tevékenységének tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük elősegítése,- olyan szellemi műhely létrehozása, amely feltárja, támogatja és segíti az új , alternatív, környezetbarát technológiákat, különös figyelemmel a természetes életmód, a környezet- és természetvédelem szempontjaira.

Az egyesület rendezvényeket, projecteket, táborokat, sportköröket szervez, közös programokkal támogatja a kulturális kapcsolattartást, felkutat alternatív energiákat, fejlesztések, alkalmazási technikák létrejöttét segíti elő egyéni és közösségi szinten. ... >>

Pakonyi Palánták Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.sz.
képviselő: Koós Nóra Eszter ( titkár ) { az elnökkel együttesen }, Szalóki Éva Tünde elnök titárral együttesen
Kiemelkedő képességű /tehetséggondozás/ gyerekek támogatása. Az óvodai nevelő- és oktató munkához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvodai programok költségeiben való hozzájárulás. ... >>
1. oldal