Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Feketeerdő természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Feketeerdei Vadásztársaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9211 Feketeerdő, József A. u. 1.
képviselő: ifj. Földes József
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban Feketeerdő község külterületén, annak vonzáskörzetében, ill. szomszédos területein, ill. a Duna folyó ezen vonzáskörzetbe tartozó parti területein az 1996. évi LV. törvényben foglaltakkal összhangban a tagság részére a törvény 16. § alapján vadászati hasznosításra alkalmas területeket és bérvadászatokat szervez, ellátja a tagok szakmai érdekeinek egységes képviseletét, a tagok közötti információáramlás megszervezését és irányadó etikai normatívák kialakítását tekinti céljának, alapvetően szervező-, érdekvédelmi célból alakul. Az egyesület az 1996. évi LV. törvényben meghatározottakkal összhangban vad- és természetvédelmi tevékenységet és ilyen irányú képzést is kifejt. E célok érdekében felvállalja, hogy kialakítja és működteti a tagság egymás közötti hatékony kapcsolattartási rendszerét, ajánlás jellegű etikai kódexet alakít ki, betartása érdekében fellép. A tagság érdekeinek védelme érdekében véleményt alkot és ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket nyilvánosságra hoz. A fentiek érdekében fórumokat szervez, oktatási és továbbképzési feladatokat lát el, tanácsadással áll a tagok és partnereik rendelkezésére, továbbá ehhez kapcsolódó kiadványokat, tájékoztató anyagokat jelentet meg. ... >>

Szigetközi Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9211 Feketeerdő, Fenyő u. 2/A.
képviselő: Dr. Tóásó Gyula
A Szigetköz és a Lajta vidék természeti és környezeti értékeinek védelme, biológiai sokféleségének, fenntartható fejlődésének, a terület magasabb szintű védettségének elősegítése, fenntartása. A leromlott állapotú természeti területek rehabilitációjának elősegítése. A földtulajdonosokkal való együttműködés elősegítése, a természetbarát gazdálkodók pályázatainak és termékeinek támogatása. A környezettudatos oktatás támogatása. A minőségi, természetkímélő ökoturizmus szervezése, fejlesztése, támogatása. A néphagyományokhoz köthető kultuális értékek fennmaradásának támogatása. ... >>
1. oldal