Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fajsz sport civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Duna Gyöngye Kishalász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

6352 Fajsz, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Csere Lajos
Az Egyesület fő tevékenységi köre a Fajsz környéki vízterületeken halászati jogosultsággal rendelkező kishalászok érdekképviselete. Kiemelt feladatként az Egyesület ápolja a kisszerszámos halászat hagyományait, és más kishalász szervezetekkel együttműködik a tevékenység fennmaradásáért. A tagok védik a természeti környezetet és a vizek tisztaságát. Céljainak ismertetése és népszerűsítése érdekében az Egyesület tapasztalatcseréket, rendezvényeket és előadásokat szervez. ... >>

Duna Sporthorgász Egyesület

(sport)

6352 Fajsz, Szent István u. 20.
képviselő: Kovács Ferenc elnök ... >>

Fajsz Sportegyesület

(sport,oktatási)

6352 Fajsz, Szent István u.20.
képviselő: Szilágyi Csaba elnök
A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás, (versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosságnak testnevelési és sporttevékenységét. A Sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Fajsz-Miske Egyesült Vadásztársaság

(sport)

6352 Fajsz, Kossuth u. 29.
képviselő: Pata József ... >>

Hátrányos Helyzetű Tehetséges Fajszi Tanulókért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6352 Fajsz, Paprika utca 3.
képviselő: Fajsz Község Általános Iskolájának mindenkori igazgatója-jelenleg: Bolvári Gézáné kuratóriumi tag, Fajsz község mindenkori polgármestere-jelenleg: Berta Zsolt kuratóriumi tag
Fajsz Községben lakó, alap és középfokú közoktatásban, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak mindenben megfelelően résztvevő, szociálisan tartósan hátrányos helyzetű, folyamatosan példás magatartású, büntetlen előéletű, büntető- vagy szabálysértési eljárás alatt nem álló és kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató (alapfokú oktatásban legalább 4,5; középfokú oktatásban 4,0 feletti tanulmányi átlagú) vagy térségi, régiós, országos versenyen az I.-X. helyezést megszerző vagy, valamely művészeti ágban, sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szükségleteinek anyagi és egyéb eszközökkel való támogatása. ... >>
1. oldal