Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fajsz oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Fajsz Községért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6352 Fajsz, Szent István u. 20.
képviselő: Horn Lajosné kuratóriumi elnök
Községfejlesztés, tehetségek támogatása, továbbtanulás elősegítése, közbiztonság, vagyonvédelem, bűnözés elleni harc segítése. ... >>

Fajsz Sportegyesület

(sport,oktatási)

6352 Fajsz, Szent István u.20.
képviselő: Szilágyi Csaba elnök
A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás, (versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosságnak testnevelési és sporttevékenységét. A Sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Fajszi Gazdakör

(oktatási)

6352 Fajsz, Kossuth u. 11/b.
képviselő: Nagy Lajosné ... >>

Hátrányos Helyzetű Tehetséges Fajszi Tanulókért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6352 Fajsz, Paprika utca 3.
képviselő: Fajsz Község Általános Iskolájának mindenkori igazgatója-jelenleg: Bolvári Gézáné kuratóriumi tag, Fajsz község mindenkori polgármestere-jelenleg: Berta Zsolt kuratóriumi tag
Fajsz Községben lakó, alap és középfokú közoktatásban, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak mindenben megfelelően résztvevő, szociálisan tartósan hátrányos helyzetű, folyamatosan példás magatartású, büntetlen előéletű, büntető- vagy szabálysértési eljárás alatt nem álló és kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató (alapfokú oktatásban legalább 4,5; középfokú oktatásban 4,0 feletti tanulmányi átlagú) vagy térségi, régiós, országos versenyen az I.-X. helyezést megszerző vagy, valamely művészeti ágban, sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szükségleteinek anyagi és egyéb eszközökkel való támogatása. ... >>

Országos Kishalász Érdekszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6352 Fajsz, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Csere Lajos elnök
A Szövetség tevékenységi köre szakmai érdekképviseleti, kulturális, oktatási, kutatási, környezetvédelmi és nemzetközi tevékenység. A Szövetség rendezvények és kulturális programok szervezésével, valamint oktatási és ismeretterjesztő tevékenység révén őrzi és ápolja a kisszerszámos halászat hagyományait. Szervezi és erősíti a kishalászat országos és nemzetközi kapcsolatait, és az illetékes szervezetek előtt képviseli a kisszerszámos halászat sajátos érdekeit. ... >>
1. oldal