Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom szociális civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Alkony Szociális Otthoni Alapítvány (52011/2002)

(szociális)

2500 Esztergom, Simor János u. 128.
képviselő: Balázs Éva kuratórium elnöke
Az intézményi formában ellátott időskorúak gondozása. A gondozási munka, működési feltételek javítása, az ellátáshoz szükséges eszközök fejlesztése. ... >>

Aranyhíd Alapitvány (52143/2002)

(oktatási,szociális)

2500 Esztergom, dr. Niedermann Gyula u. 1.
képviselő: Böcskeiné Tőke Melinda kuratóriumi tag, Langer Mihályné kuratóriumi tag, Sebák Józsefné kuratóriumi elnök
Szociális tevékenység, illetve a hátrányos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése érdekében. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, életminőségük javításáért felelős intézményi dolgozók (ápolók-gondozók, mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatók, vezető beosztású közalkalmazottak) képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Aranysólyom Lovagrend, Hagyományőrző és Karitatív Alapítvány (52283/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 25.
képviselő: Hanyeczné Pocsai Erika kuratóriumi tag, Koós László kuratóriumi tag, Szénássy Tamás kuratóriumi elnök
Esztergom város és környéke kultúrális, művészeti, sport-és ifjúsági életének élénkítése, gazdagítása rendezvényei által. A magyarországi történelmi hagyományok újraélesztése ápolása, megismertetése az ifjúság széles körében. ... >>

"Balatoni Hell-Tábor" Alapítvány (51234/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dr.Kalocsai Zoltán jogtanácsos
A Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola tanulói üdültetésének támogatása. ... >>

Befogadó Társadalomért Egyesület

(szociális)

2509 Esztergom-kertváros, Pozsonyi út 8.
képviselő: Farkas Ibolya elnök
A szociális törvény szerinti speciális alapellátási feladatok elvégzése. ... >>

Bottyán Alapítvány (51253/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Főapát u. 1.
képviselő: Erős Márton
Az alapító iskola arra érdemes tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Ehingen-Esztergom Testvérvárosi és Karitatív Egyesület (52288/2002)

(szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök dr. Hambach József
Ehingen testvérvároshoz fűződő baráti kapcsolatokon keresztül valósul meg célja. A Magyar Köztársaság határain átnyúló, más államok polgáraival kialakitandó személyes kapcsolatok ápolása. ... >>

Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (52131/2002)

(szociális)

2500 Esztergom, Petz testvérek u. 56.
képviselő: Németh György
Védőmunkahely létrehozásának kezdeményezése és segitése, amely kreativ munkát biztosit a sérült emberek számára. Jövedelemhez juttatni őket, szinvonalas, kultúrált és családias lakóotthon létrehozásának kezdeményezése a rászorulók számára. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány (51998/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Szent István tér 6.
képviselő: Rajczy Péter
Az esztergomi Kőrosy László Közlépiskolai Kollégiumba felvett és ott nevelkedő tanulók támogatása. ... >>

Esztergom "Játszva Megelőzni" Közalapitvány (52225/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Győri-Dani Lajos
A hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok számára játszóterek működtetése, kultúrális, szabadidős, sportrendezvények mellett prevenciós programok szervezése és megvalósítása, a programok elsődleges célja főként az alkohol és kábítószer-függőség megelőzése. ... >>

Esztergomi Kálvin Alapitvány (52062/2002)

(szociális)

2500 Esztergom, Petőfi u. 36.
képviselő: Szepesi Zoltán
Az Esztergomi Református Egyházközség támogatása az alapitványi vagyon rendelkezésre állásától függően. ... >>

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány (1567/2003)

(szociális)

2500 Esztergom, Vár köz 8.
képviselő: Lévay Edit kuratórium elnöke
Szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Esztergomi Szent Jakab Alapitvány (52084/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Béla király u. 3.
képviselő: Michels Antal
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások nyújtása terén közhasznú szervezet. ... >>

Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Dobogókő út 25.
képviselő: dr. Osvai László
A gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. A tehetséggondozás, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok enyhítése, továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatása, támogatások igénybevétele és megújítása, intézmény komplexum létrehozása. A hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a fogyatékkal élők szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Határtalan szív Alapítvány (52230/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Töltés u. 2.
képviselő: kuratórium elnök Pedró Catalá Peiró
Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Iskolai Prosperitás Alapítvány (51573/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Petőfi u. 22.
képviselő: Kottler Miklósné kuratórium elnök
Az intézetben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és művelődési feltételeinek magasabb szintű kielégítése, szakmai színvonal tartásához szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Dobogókői út 31. /A.
képviselő: Tasnádi Sándor
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók általános érdekképviselete. ... >>

Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány

(szociális)

2500 Esztergom, Simor János u. 82.
képviselő: Dr. Micsinay Ervin kuratóriumi tag, Molnár Mária kuratóriumi tag, Pónya Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az evangélikus családok hitéletének gondozása, az Alapító Okirat 4. pontjában részletezett módon. ... >>

Montágh Diák-sportegyesület (51970/2002)

(sport,szociális)

Esztergom, Dobogókői u. 29.
képviselő: Schiller-Kertész Judit
Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló biztosítása a sérült és a hátrányos helyzetű tanulóinknak. Sportrendezvények, edzések szervezése különböző sportágakban. ... >>

Őrláng Alapítvány

(szociális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Habsburg György kuratóriumi elnök
Az Ister-Granum Eurórégió területén szolgálatteljesítés közben elhunyt rendvédelmi dolgozók emlékének megőrzése, hátrahagyott családjuk támogatása. ... >>

Sérült gyermekekért és fiatal felnőttekért Alapitvány (52161/2002)

(oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Dessewffy u. 20.
képviselő: Borlai Gáborné Sipos Ilona Malvin
Szociális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata

(szociális)

2500 Esztergom, Pázmány P. u. 18.
képviselő: Veszely Zsuzsanna M. Caritas
Tanító-nevelő, szociális, caritatív tevékenység. ... >>

Tomori Pál Alapítvány (51058/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
képviselő: kuratórium elnök dr. Tóth Balázs
Az intézmény működtetéséhez, fejlesztéséhez, illetve kultúrális, sport és karitatív tevékenységeihez támogatás nyújtása. ... >>
1. oldal