Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

A gyermek mindannyiunké Bölcsődei Alapítvány Esztergom (51800/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 18.
képviselő: Bugjó Zsoltné kuratóriumi tag, Kisné Magyar Erika kuratóriumi elnök, Klotz Istvánné kuratóriumi elnökhelyettes
A bölcsődébe felvett gyermekek napközbeni ellátásának magas színvonalú biztosítása, a gondozási-nevelési munka feltételeinek elősegítésével. ... >>

Alapítvány a 100 éves kisdedóvó támogatására (50990/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 7.
képviselő: elnök Reményiné Néma Tünde
Az óvoda szellemi hagyományának ápolása. ... >>

Alapítvány a papnevelés támogatására és az Esztergomi Érseki Szeminárium újjáépítésnek segítésére (50943/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2.
képviselő: Dr. Ámon György kuratórium elnöke, Süllei László elnökhelyettes ... >>

Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására (51034/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Zimmer Dóra kuratóriumi elnök
Az esztergomi zenei élet szervezése, fejlesztése, a zenekultúra ápolása, külföldi és haza szereplések finanszírozása. ... >>

Angyalkert (51105/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 36.
képviselő: Radnóti Erika kuratóriumi elnök
A Kiss János úti óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas színvonalú nevelőmunka biztosítása. ... >>

Aranyhíd Alapitvány (52143/2002)

(oktatási,szociális)

2500 Esztergom, dr. Niedermann Gyula u. 1.
képviselő: Böcskeiné Tőke Melinda kuratóriumi tag, Langer Mihályné kuratóriumi tag, Sebák Józsefné kuratóriumi elnök
Szociális tevékenység, illetve a hátrányos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése érdekében. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, életminőségük javításáért felelős intézményi dolgozók (ápolók-gondozók, mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatók, vezető beosztású közalkalmazottak) képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Aranyudvar (51756/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 11.
képviselő: Szalma Lászlóné
Az óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas szinvonalú nevelési tevékenység biztosítása. ... >>

Az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskoláért (52195/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 20.
képviselő: Éberné Baumann Katalin elnökhelyettes, Pócsik Judit kuratóriumi elnök
Az iskola rászoruló tanulóinak támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyek részvételi költségeinek kifizetése, tankönyvek, taneszközök vásárlásához nyújtott támogatás. ... >>

"Balatoni Hell-Tábor" Alapítvány (51234/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dr.Kalocsai Zoltán jogtanácsos
A Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola tanulói üdültetésének támogatása. ... >>

Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell (50945/2002)

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2500 Pilisszentlélek, Ifjúság u. 11.
képviselő: Pilisszentléleki Egyházközség
A különböző vallású, nemzetiségi és világnézeti emberek olyan közösségének létrehozása, akik feladatuknak tekintik: - az emberi alapértékeket kibontakoztató közösségi szempontok szerinti nevelés és oktatás megújítását, - a nemzetiségi kultúra megóvását és ismertetését, - a falu és környéke történelmi értékeinek feltárását és bemutatását, - a természet védelmét, rehabilitálását ... >>

"Berzeviczy Gergely Alapítvány a Közgazdászképzésért" (51299/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
képviselő: Szendrei Csilla kuratórium elnöke
Az iskolai nyelvoktatás elősegítése és fejlesztése. ... >>

Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola Diáksport Egyesület (51477/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
képviselő: Zámbó Tibor
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése. ... >>

Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány (1134/2004)

(természetvédelem,oktatási)

2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453 hrsz.
képviselő: Pálmai Andrea Hedda kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú, állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés éljából végzett tevékenységek ellátása. ... >>

Bottyán Alapítvány (51253/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Főapát u. 1.
képviselő: Erős Márton
Az alapító iskola arra érdemes tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Csodaország (51755/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Deák u. 48.
képviselő: Bors Zoltánné, Hamvas Gyuláné, kuratórium elnöke Buzási Lászlóné, Mayer Zoltánné tag, Törökné Kiss Emese tag, Vass Györgyné tag
Az óvodás korú gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez szükséges eszközök, feltételek biztosítása, illetve gyarapítása. ... >>

"Dobó" Oktatási-Nevelési Alapítvány (51437/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Bánomi u. 8.
képviselő: Smiger András
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium oktatási színvonalának emelése. ... >>

Dorogi Kurayfat Kempo Sportegyesület

(sport,oktatási)

2500 Esztergom, Budapesti u. 4.
képviselő: Farkas Gergely elnök
A dorogi karate sport fejlesztése érdekében a tehetségek felkutatása, az utánpótlás szervezése, az érdeklődök számára a sportolás lehetővé tétele, az Alapszabály 4. pontjának a./-d./ pontjában részletezett módon. ... >>

Dr. Gianits József Emlék Alapítvány a Tanítóképzésért (51518/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Majer I. u. 1-3.
képviselő: Török József
A szerényebb anyagi körülmények között a tanítóképzői tanulmányokat folytató növendékek anyagi támogatása, valamint megismertesse a tanítójelölteket a katolikus keresztény nevelés módszereivel. ... >>

Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Vadrózsa utca 12.
képviselő: Dr.Kiss Rigó László
Az iskolában folyó nevelési és oktatói tevékenység, katolikus hit- életre nevelés támogatása, és a diákok idegen nyelvismerettel kap- csolatos ismereteinek a bővítése, az idegen nyelvoktatás finanszí- rozása. A Katolikus Egyetemi Gimnázium anyagi megsegítése. ... >>

Életrevaló Ifjúságért Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2500 Esztergom, Vasas u. 9.
képviselő: Szeder Balázs Péter elnök
Fiatalok vallásos, erkölcsi és állampolgári nevelésének segítése, a cserkészmozgalom eredeti módszereinek támogatása. ... >>

ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Kultúrális Egyesület (52068/2002)

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. I/109.
képviselő: Erős Miklós
A tagok jogaikat és kötelezettségeiket érintő, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, kulturális és szociális érdekek védelme.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében fogyasztóvédelmi, szociális és oktatási tevékenységet végez, jogsegélyszolgálatot és ezen belül jogi tanácsadást lát el, továbbá klubokat és szakköröket működtet. ... >>

Érted! Érted? Alapítvány (51849/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Juhász József tag, Meixner Józsefné tag, Szerencsés Tiborné kuratórium elnök
A Vitéz János Római Katolikus Tanítőképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása. ... >>

"Érted! Érted?" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Sipos Imréné kuratóriumi képviselő
A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában folyó nevelő-oktató munka támogatása. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány (51998/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Szent István tér 6.
képviselő: Rajczy Péter
Az esztergomi Kőrosy László Közlépiskolai Kollégiumba felvett és ott nevelkedő tanulók támogatása. ... >>

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
képviselő: Snell György
Esztergom-Budapest Főegyházmegye által fenntartott közoktatási intézmények vonatkozásában - az intézményvezető kinevezésének kivételével - valamennyi fenntartói feladat, kötelesség és jog elvégzése illetve gyakorlása. ... >>

Esztergom-Kertvárosi Kábeltelevízió (51033/2002)

(oktatási,kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.
képviselő: Gliba György kuratóriumi elnök, Magyarfalvi Imre kuratóriumi titkár
Tájékoztatási, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, környezetvédelmi, kulturális és nevelési célok megvalósítására létrehozott helyi televíziós csatorna hosszú távú működtetése. ... >>

Esztergomi Belvárosi Olvasókör Alapitvány (52083/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Simor János u. 63.
képviselő: Beer Miklós dr.
A szociális tevékenység, családsegités, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, stb. közhasznú szervezet. ... >>

Esztergomi "Fénysugár" Oktatási és Nevelési Alapítvány (51000/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Sugár u. 24.
képviselő: kuratórium elnöke Farkas László
Az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola hagyományainak ápolása, a nevelési tevékenység eddigi magas színvonalának biztosítása. ... >>

Esztergomi Helyi Rádiós Egyesület (51329/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4.
képviselő: Végh Zoltán elnök
Műsorok szerkesztése, sugárzása, riportok készítése, az eziránt érdeklődők összefogása, szakmai fejlődésük céljából oktatási, kultúrális, szorakoztató rendezvények szervezése. Rádiós szolgáltatás nyújtása a város lakóinak. ... >>

Esztergomi Józsefes Diákokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Martsa A. u. 2.
képviselő: Kovács Károly kuratóriumi elnök
Az esztergomi József Attila Általános Iskola tanulóinak jobb oktatási-nevelési feltételek biztosítása. ... >>

Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület

(sport,oktatási)

2500 Esztergom, Erzsébet királyné u. 2.
képviselő: Pjatacsuk Vitalij sportegyesületi elnök, Storcz Botond sportegyesületi technikai alelnök, Varga Zsolt sportegyesületi gazdasági alelnök
Sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés, az Alapszabály II. fejezetének 1-5. pontjában részletezett módon. ... >>

Esztergomi KEMPO Karate Sportegyesület (51709/2002)

(sport,oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 27. 3/2.
képviselő: Nagy Miklós
Esztergomi karate sport fejlesztése érdekében tehetségek felkutatása, utánpótlás szervezése, sportolási lehetőség megteremtése. Szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, versenyek szervezése. ... >>

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

(oktatási)

2500 Esztergom, Jókai u. 8.
képviselő: Körmöczi Miklós elnök
A helyi érdekű hazafiság (lokálpatriotizmus) meghonosítása, ápolása. ... >>

Esztergomi Népfőiskola - Egyesület (51294/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Dunasétány 1.
képviselő: Kardos Tamás
Az Esztergomi Boldog Özséb Diákotthon és Népfőiskola működtetése. ... >>

Esztergomi Sakk Club Egyesület (52091/2002)

(sport,oktatási)

2500 Esztergom, Bajcsy - Zs. u. 4.
képviselő: Kovács Géza
A sakk versenysport, tömegsport, ifjúsági sport, valamint a sakkoktatás népszerűsitése, stb. ... >>

Esztergomi Széchenyi Társaság (52199/2002)

(intézményi,oktatási,egyéb)

2500 Esztergom, Profitház, Deák F. u. 8-10.
képviselő: Kárpát Csaba
Együttműködés a helyi és szomszédos önkormányzatokkal, polgármesteri és állami hivatalokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel, iskolákkal esztergom és térségének összehangolt, eredményes fejlődése érdekében. Esztergom és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, az erkölcsi normák érvényesülésének elősegítése. ... >>

Esztergomi Szent Jakab Alapitvány (52084/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Béla király u. 3.
képviselő: Michels Antal
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások nyújtása terén közhasznú szervezet. ... >>

Esztergomi Vizilabda Sport Club (52109/2002)

(sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Monteverdi u. 3.
képviselő: Pál György
Vizilabda esztergomi hagyományainak felélesztése, a sportág népszerüsitése, a klub felnőtt és utánpótlás csapatainak a nemzeti bajnokságban való inditása, a tehetséges fiatalok felkutatása és kibontakozásukhöz szükséges felvételek biztositása. ... >>

Euro Iskoláért (52046/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
képviselő: Dávid László dr., Holl Józsefné tag, Juhász József tag, Módláné Görgényi Ilidikó tag, Mózes Tamás titkár
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, stb. ... >>

Fokról-Fokra a Fogyatékos Gyermekek Neveléséért és Oktatásáért Alapítvány (52057/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Dobogókői u. 29.
képviselő: Batyikné Csőke Ágnes Erzsébet kuratór.elnök
A Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató munka tárgyi, technikai, létesítményi feltételeinek javítása, ... >>

Géza Fejedelem Iskolai Alapitvány (52150/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.
képviselő: Szekeres Józsefné kuratóriumi elnök
Együttműködés a szülővel a gyermekek, a tanulók személyiségének a fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.Tanulók felkészitése a családi életre, a családtervezésre. Diákkörök támogatása. ... >>

Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Dobogókő út 25.
képviselő: dr. Osvai László
A gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. A tehetséggondozás, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok enyhítése, továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatása, támogatások igénybevétele és megújítása, intézmény komplexum létrehozása. A hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a fogyatékkal élők szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Gyermekeinkért (51672/2002)

(intézményi,oktatási)

2509 Esztergom-Kertváros, Kassai u. 13.
képviselő: Wagenhoffer Vilmos dr.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, alkotó, esetenként gondozási tevékenység technikai feltételrendszerének, anyagi bázisának minőségi javítása. ... >>

Határtalan szív Alapítvány (52230/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Töltés u. 2.
képviselő: kuratórium elnök Pedró Catalá Peiró
Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Hazai Fogyasztói Védegylet Egyesület

(oktatási)

2500 Esztergom, Bánomi ltp. 11. fsz.2.
képviselő: elnök Knapp János Pál
Az öntudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a helyi és hazai fogyasztói érdek megismerése, megismertetése és védelme.A hazai fogyasztói szokások alakítása és Euro-komformmá tétele. A fogyasztói magatartás vizsgálata, bemutatása és kutatása.
Oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, jogvédő tevékenység, nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

Hell Baráti Egyesület (52173/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Hild József u. 10.
képviselő: Szepesi Zoltán
Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola végzett diákjai számára biztositsa az alma máterrel való kapcsolattartás szervezeti keretét. ... >>

"Hell Szakközépiskola" Alapítvány (51244/2002)

(intézményi,oktatási)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dér Imre iskolaigazgató
A kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása, a tanulmányi versenyek, vetélkedők anyagi ösztönzése. ... >>

Hétszínvirág Gyermekkert 2003 Alapítvány (3490/2003)

(oktatási)

2500 Esztergom, Bocskoroskúti út 44/A.
képviselő: Havas Orsolya kuratórium elnöke
3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése és támogatása. ... >>

Híd, Vállalkozók Együtt Egymásért Alapítvány (51346/2002)

(oktatási,egyéb)

2500 Esztergom, Simor u. 17.
képviselő: Kolumbán György dr. ügyvéd
Kezdő vállalkozók, iparos és kereskedő tanulók szakmai támogatása, szociális, oktatási és egzisztenciális segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal