Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

Alapítvány a 100 éves kisdedóvó támogatására (50990/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 7.
képviselő: elnök Reményiné Néma Tünde
Az óvoda szellemi hagyományának ápolása. ... >>

Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására (51034/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Zimmer Dóra kuratóriumi elnök
Az esztergomi zenei élet szervezése, fejlesztése, a zenekultúra ápolása, külföldi és haza szereplések finanszírozása. ... >>

Angyalkert (51105/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 36.
képviselő: Radnóti Erika kuratóriumi elnök
A Kiss János úti óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas színvonalú nevelőmunka biztosítása. ... >>

Aranyudvar (51756/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 11.
képviselő: Szalma Lászlóné
Az óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas szinvonalú nevelési tevékenység biztosítása. ... >>

Az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskoláért (52195/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 20.
képviselő: Éberné Baumann Katalin elnökhelyettes, Pócsik Judit kuratóriumi elnök
Az iskola rászoruló tanulóinak támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyek részvételi költségeinek kifizetése, tankönyvek, taneszközök vásárlásához nyújtott támogatás. ... >>

"Balatoni Hell-Tábor" Alapítvány (51234/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dr.Kalocsai Zoltán jogtanácsos
A Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola tanulói üdültetésének támogatása. ... >>

"Berzeviczy Gergely Alapítvány a Közgazdászképzésért" (51299/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
képviselő: Szendrei Csilla kuratórium elnöke
Az iskolai nyelvoktatás elősegítése és fejlesztése. ... >>

Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola Diáksport Egyesület (51477/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
képviselő: Zámbó Tibor
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése. ... >>

Bottyán Alapítvány (51253/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Főapát u. 1.
képviselő: Erős Márton
Az alapító iskola arra érdemes tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Csodaország (51755/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Deák u. 48.
képviselő: Bors Zoltánné, Hamvas Gyuláné, kuratórium elnöke Buzási Lászlóné, Mayer Zoltánné tag, Törökné Kiss Emese tag, Vass Györgyné tag
Az óvodás korú gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez szükséges eszközök, feltételek biztosítása, illetve gyarapítása. ... >>

Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Vadrózsa utca 12.
képviselő: Dr.Kiss Rigó László
Az iskolában folyó nevelési és oktatói tevékenység, katolikus hit- életre nevelés támogatása, és a diákok idegen nyelvismerettel kap- csolatos ismereteinek a bővítése, az idegen nyelvoktatás finanszí- rozása. A Katolikus Egyetemi Gimnázium anyagi megsegítése. ... >>

Érted! Érted? Alapítvány (51849/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Juhász József tag, Meixner Józsefné tag, Szerencsés Tiborné kuratórium elnök
A Vitéz János Római Katolikus Tanítőképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása. ... >>

"Érted! Érted?" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Sipos Imréné kuratóriumi képviselő
A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában folyó nevelő-oktató munka támogatása. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány (51998/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Szent István tér 6.
képviselő: Rajczy Péter
Az esztergomi Kőrosy László Közlépiskolai Kollégiumba felvett és ott nevelkedő tanulók támogatása. ... >>

Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Dr. Osvai László kuratóriumi elnök, Dr. Varga Győző kuratóriumi elnökhelyettes
Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház egészségügyi szakellátása színvonalának emelése a társult önkormányzatok egészségügyi feladatellátásának elősegítése érdekében. Az alapítvány tevékenysége egyebekben nem érinti a társult önkormányzatok feladatellátására vonatkozó kötelezettségét. ... >>

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
képviselő: Snell György
Esztergom-Budapest Főegyházmegye által fenntartott közoktatási intézmények vonatkozásában - az intézményvezető kinevezésének kivételével - valamennyi fenntartói feladat, kötelesség és jog elvégzése illetve gyakorlása. ... >>

Esztergomi "Fénysugár" Oktatási és Nevelési Alapítvány (51000/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Sugár u. 24.
képviselő: kuratórium elnöke Farkas László
Az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola hagyományainak ápolása, a nevelési tevékenység eddigi magas színvonalának biztosítása. ... >>

Esztergomi Józsefes Diákokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Martsa A. u. 2.
képviselő: Kovács Károly kuratóriumi elnök
Az esztergomi József Attila Általános Iskola tanulóinak jobb oktatási-nevelési feltételek biztosítása. ... >>

Esztergomi Népfőiskola - Egyesület (51294/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Dunasétány 1.
képviselő: Kardos Tamás
Az Esztergomi Boldog Özséb Diákotthon és Népfőiskola működtetése. ... >>

Esztergomi Széchenyi Társaság (52199/2002)

(intézményi,oktatási,egyéb)

2500 Esztergom, Profitház, Deák F. u. 8-10.
képviselő: Kárpát Csaba
Együttműködés a helyi és szomszédos önkormányzatokkal, polgármesteri és állami hivatalokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel, iskolákkal esztergom és térségének összehangolt, eredményes fejlődése érdekében. Esztergom és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, az erkölcsi normák érvényesülésének elősegítése. ... >>

Euro Iskoláért (52046/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
képviselő: Dávid László dr., Holl Józsefné tag, Juhász József tag, Módláné Görgényi Ilidikó tag, Mózes Tamás titkár
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, stb. ... >>

Fokról-Fokra a Fogyatékos Gyermekek Neveléséért és Oktatásáért Alapítvány (52057/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Dobogókői u. 29.
képviselő: Batyikné Csőke Ágnes Erzsébet kuratór.elnök
A Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató munka tárgyi, technikai, létesítményi feltételeinek javítása, ... >>

Géza Fejedelem Iskolai Alapitvány (52150/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.
képviselő: Szekeres Józsefné kuratóriumi elnök
Együttműködés a szülővel a gyermekek, a tanulók személyiségének a fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.Tanulók felkészitése a családi életre, a családtervezésre. Diákkörök támogatása. ... >>

Gyermekeinkért (51672/2002)

(intézményi,oktatási)

2509 Esztergom-Kertváros, Kassai u. 13.
képviselő: Wagenhoffer Vilmos dr.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, alkotó, esetenként gondozási tevékenység technikai feltételrendszerének, anyagi bázisának minőségi javítása. ... >>

Hell Baráti Egyesület (52173/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Hild József u. 10.
képviselő: Szepesi Zoltán
Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola végzett diákjai számára biztositsa az alma máterrel való kapcsolattartás szervezeti keretét. ... >>

"Hell Szakközépiskola" Alapítvány (51244/2002)

(intézményi,oktatási)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dér Imre iskolaigazgató
A kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása, a tanulmányi versenyek, vetélkedők anyagi ösztönzése. ... >>

Iskolai Prosperitás Alapítvány (51573/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Petőfi u. 22.
képviselő: Kottler Miklósné kuratórium elnök
Az intézetben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és művelődési feltételeinek magasabb szintű kielégítése, szakmai színvonal tartásához szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

"Miskolci Érseki Római Katolikus Leánynevelő Intézet Újraindításáért"

(intézményi,kulturális)

2500 Esztergom, Pázmány P. utca 18
képviselő: Juhászné Hörömpli Ildikó
Olyan katolikus leánynevelő intézmény létrehozása Miskolcon, mely a leánygyermekeket a hagyományos magyar katolikus szellemben neveli és tanítja. ... >>

Mocorgó Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Honvéd u. 15-25.
képviselő: Merczi Katalin Nikoletta kuratóriumi elnök, Sölétormos Éva kuratóriumi tag, Tóthné Budai Nóra kuratóriumi elnökhelyettes, titkár
Az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, mozgáskultúrájának fejlesztése, az egészségük megőrzéséhez szükséges sportolási és játék lehetőségek bővítése - a szülők /nevelőszülők/ fizetőképességétől függetlenül. ... >>

Rudnay Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2500 Esztergom, Vadrózsa u. 12.
képviselő: Dr. Kiss-Rigó László kuratórium elnöke
A plébánia területén létesítendő Rudnay Sándor katolikus általános iskola kialakításának és fenntartásának segítése. ... >>

Sport és szocializáció Alapítvány (50972/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Lippert u. 7.
képviselő: kuratórium elnöke Rózsárné Kurucz Kinga
Komplex nevelési, elsősorban egészséges életmód programok támogatása. Sportrendezvények, diáksportköri tevékenység támogatása. Egészséges életmóddal összefüggő szakmai programok támogatása.
Segíti a speciális szakiskolai képzést. Táborok és cseretáborok szervezése. Szociális szakemberek képzése. ... >>

Szent István Alma Mater (51028/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 40-42.
képviselő: Kisdéryné Domján Edit
A középiskola működésének biztosítása, szakmai színvonalának emeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek javítása, a meglévő hagyományok ápolása. ... >>

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium "Szent Mihály" Alapítvány Esztergom (51424/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.
képviselő: Tokár Imre kuratórium elnöke
Szegény sorsú, nagy családos vagy árva, kollégiumi ellátásban részesülő gimnáziumi tanulók segítése tanulmányaik végezetéig. ... >>

Vasgyúró Alapítvány Szentgyörgymezei Óvoda

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Rényi Rezső u.4/6.
képviselő: Ispánné Péter Julianna kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek megfelelő testedzéshez, mozgáskultúrájának fejlesztéséhez, egészségük megőrzéséhez szükséges sportolási lehetőségek kialakítása. ... >>

Vaszary Kolos Bíboros Kórházalapító Emlékezetére Közhasznú Alapítvány (50928/2002)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2500 Esztergom, Petőfi S.u.26-28.
képviselő: Dr. Kanász Gábor kuratórium elnök
Cél, hogy az Alapítvány segítségével a kórház teremtse meg egy "Egészségügyi Főiskola kihelyezett kara" idetelepítésének reális lehetőségét. ... >>
1. oldal