Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszfaltozók u. 10/a.
képviselő: Kabarcz Zoltán
Nevelés, oktatás,képesség fejlesztése, ismeretterjesztés a világos jövőkép kialakítása, feltételeinek megteremtése, koordináló közösség kialakítása, résztvevő pedagógusok, közösségformáló személyek találkozói, tapasztalatcseréje, képzése, közösség és jövőkép alakító programok a gyerekek számára, az iskolai hasznosítási lehetőségek kidolgozása, fltárása, progresszív kezdeményezések támogatása, illetve a támogatás lehetőségeinek megteremtése, programszervezés szülők számára, gyermeknevelési tanácsadás megszervezése. Magyarországon jól működő programok tevékenységi és intézményi formák (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) civil kezdeményezések megszervezése a határokon túl is. Értékközvetítő programok, anyagok készítése és a létrehozás segítése, iskolák közösségek használatára jövő iskolája program és pályázat a pályázat célját felszínre hozni és összegyűjteni azokat a kezdeményezéseket, konstruktív elképzeléseket, javaslatokat, amelyek megvalósítása hozájárulhat a jövő évezred generációinak méltóbb neveléséhez és teret kívánunk biztosítani az alkotó képzeletekre is. Időszakos találkozók, nyári táborok szervezése, tanulmánykötetek, évkönyvek, szakmai munkák létrehozása, kiadásának segítése, kiadása, csereutazások, cserediákprogram. Konferenciák és szemináriumok szervezése, könyvajánlat, video- és hanganyag létrehozása és terjesztése. Számítógépes kapcsolat és hangposta szolgáltatás megteremtése. Széleskörű európai és egyéb nemzetközi kapcsoaltok kialakítása és ápolása, szellemi innováció. ... >>

Apa-Baba-Anya Gyermekvédelmi és Családsegítő Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális)

2030 Érd, András u. 3.
képviselő: Seres Zsigmond ( elnök )
A családok és kiemelten a gyermekek életminőségének javítása, valamint a családok összetartó erejének megőrzése érdekében a gyermekvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a bűnmegelőzési tevékenység hatékonysága színvonalának emelése, sporttevékenység elősegítése, üdülés, kirándulás támogatása, anyatejbegyűjtő központ működtetése. ... >>

BUZESKÓ ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(szociális)

2030 Érd, Kadarka u. 33.
képviselő: Kun Csaba
Az alapítvány tényleges és méltányos segítséget kíván nyújtani az arra rászoruló hátrányos helyzetű gyermekeknek, különösen a gyermekek étkeztetéséhez nyújtott támogatásokkal. ... >>

Családépítő Egyesület

(szociális)

2030 Érd, Bajuszfű u. 25.
képviselő: Kovács Zoltán elnök, Varga György elnökhelyettes
Működésével hozzájárulni az erős és egészséges családok meglapozásához és építéséhez. Rendszeres, időszakos és alkalmi programjaival és kiadványaival olyan értékrend és gyakorlati modell bemutatása, ami elősegíti a családtagok egészének kiegyensúlyozott működését, lelki, érzelmi és szociális beintegrálódását a család közösségébe, a családokat körülvevő kis közösségekbe, végső soron a társadalom egészébe. ... >>

Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

2030 Érd, Földmunkás u. 66.
képviselő: Hidas Endre (elnök)
Az egyesület működési területén segíti, koordinálja, irányítja és szervezi a tagság társadalmi tevékenységét, és népszerűsíti a Zsidó Kultúra értékeit, elsősorban az alábbi célok tekintetében: Széles körű összefogással közösségi és imaház létrehozása több településen. Holokauszt megemlékezések folyamatos szervezése. Kulturális rendezvények és programok szervezése. Nemzetközi és hazai, Zsidó szervezetekkel való kapcsolattartás és ápolás
A Dunamenti-településeken lévő Zsidó emlékhelyek felkutatása és gondozása. A Zsidó identitású ifjúsági és diák korosztály kulturális programjainak szervezése és támogatása. Szociális és karitatív tevékenység szervezése. Korosztályos klubok működtetése ... >>

Egészségről Mindenkinek Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2030 Érd, Szilváni u. 3.
képviselő: Szerdi Szilárd János
Egy szakmai bizottság létrehozásával az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmód-változtatást elősegítő információk összegyűjtése és közérthető módon történő propagálása, közvetítése elsősorban a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken (pl. a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros szenvedéllyel összefüggő megbetegedések, a szenvedélybetegségek és a lelki egészség tekintetében. ... >>

Egymásért Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Péter u.8.sz.
képviselő: Nagy Mihály
családsegítő, karitatív ... >>

Életvonal 24 Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Egervári u. 14.
képviselő: Lelovics Ottó elnök
Társulatok, civil szervezetek, szociálisan rászoruló, mozgáskorlátozott személyek részére jelzőrendszeres hálózat kiépítéséhez támogatás. ... >>

Emberi Hang Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Jegyző u 74.
képviselő: Paróczai Zoltánné
Értelmi sérültek, mozgáskorlátozottak segítségnyújtása, nevelést, sérültek elfogadását segítő tevékenység szervezése. ... >>

Érd Első Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

2030 Érd, Fehérvári u. 63-65.
képviselő: Baracskayné Komonyi Angela ( önállóan )
Fokozott gondot fordítson egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységre, a társadalom számára szociális tevékenységet fejtsen ki, segítse a családokat, az elesett és arra rászoruló időskorú személyeket és gondozza őket. Az egyesület fokozott gondot fordít arra, hogy az ifjúság nevelésében és oktatásában részt vegyen. A fiatalok képességét fejlessze, ismeretterjesztő tevékenységet, gyermek- és ifjúságvédelmet, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lásson el. Mind a magyar, mind a nemzetközi kultúra terjesztésében vegyen részt, fordítson különös gondot a környezetvédelemre és nem utolsó sorban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét segítse elő. ... >>

Érdi Keresztény Karitasz Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Hóvirág u.12.sz.
képviselő: A mindenkori érdligeti plébános
idős emberek gondozása, szociális problémák felderítése, kezelése ... >>

Ezermester Szakoktató Stúdió Egyesület

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Murányi u 69.
képviselő: Székely Sándor (elnök) önállóan
Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek oktatása felnőttképzés keretében. Megváltozott munkaképességű személyek szakoktatása. ... >>

Felismerés Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Boróka u. 40.
képviselő: Saródyné Kemény Vera Andrea elnök
Gyerekek, fiatalok és pedagógusok készségfejlesztése, motivációs és kompetencia fejlesztése, hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése, pályakezdők és új tevékenységbe kezdők, krízishelyzetbe kerülők énazonosság keresésének támogatása, az énazonosság megőrzsének támogatása,kompetenciafejlesztés, megerősítő képzések, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélyeinek növelése. ... >>

Konduktív Pedagógiáért Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Gyöngyvirág utca 56.
képviselő: Formanek Tamás
Mozgássérült gyermekek rehabilitálásának konduktív pedagógiai módszerekkel történő segítése, támogatása. ... >>

Kortársak Együtt a Fiatalokért Egyesület

(szociális)

2030 Érd, Nógrádi u.18.sz.
képviselő: Gecse Simon Orsolya Margit ... >>

Leány, Anya, Gyerek Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Karolina utca 1.
képviselő: Hajdú Ferenc
Szociális tevékenység szervezése, elsősorban fiatal, válsághelyzetben lévő várandósok és anyák megsegítésére, hogy a gyermekek megszülethessenek, életüket biztonságban kezdhessék el és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatal nők a társadalomba beilleszkedhessenek.
A tevékenysége magába foglalja a családsegítést, gyermek- és ifjúságvédelmet, nevelés-oktatást, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítését, gyermekjog-védelmet, etnikai kisebbségek elfogadtatását, és az ezekkel a témákkal kapcsolatos társadalmi tudatformálás feladatát is a keresztény értékek által vezérelve. ... >>

Lehetőség a felzárkózáshoz - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára Alapítvány

(sport,szociális)

2030 Érd, Árpád u.16.sz.
képviselő: Horváth László elnök
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyeinek az életbe való induláshoz, önálló életre való felkészítése, munkába állás segítése, szabadidős programok, sport lehetőség megteremtése, továbbtanulás segítése. ... >>

Magyar Holnap Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Felső u. 101.
képviselő: Magyar Gergely önállóan
Magyarországon, illetve a határon túli magyarlakta területeken a nagycsaládosok támogatása. ... >>

Magyar Nemzetért Mozgalom Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

2030 Érd, Katalin u.3.
képviselő: Balogh Béla elnök önállóan, Kamarás Gergely alelnök önállóan, Mayer József tikár önállóan
A magyar történelem és hagyományok tisztelete, ápolása, ismeretterjesztése, az ifjúság hazafias nevelése, programok szervezése a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltése érdekében, ismeretterjesztés és figyelemfelhívás az egészséges életmód, természeti értékek, műemlékek, területén, kórházak megőrzése, emberközpontú gyógyítás védelme, hátrányos helyzetűek, rokkantak, fogyatékkal élők segítése, támogatás, emberi és állampolgári jogok, valamint a magyar nemzeti érdekek és értékek védelme, művészeti tevékenység felkarolása, támogatása. ... >>

Mosolygó Szempárokért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

2030 Érd, Sóskúti u. 25.
képviselő: Radics Izabella ( elnök 9
A hátrányos helyzetű gyermekek személyi körülményeinek javítása, társadalmi esélyegyenlőségének segítése anyagi és természetbeni eszközökkel. Az alapítvány olyan csonka családban nevelkedő, rászoruló gyermekek számára nyújt elsősorban természetbeni támogatást, akiknek nehéz személyi körülményei az egészséges fejlődésüket veszélyezteti, annak érdekében, hogy a gyermekek testi-, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak. ... >>

Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

2030 Érd, Alsó u. 5.
képviselő: Bálint-Ábrahám Edit elnök, Soós László elnökhelyettes
A mozgáskorlátozottak érdekvédelme, képviselet erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Művelt Generációkért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Bulcsú u.19.sz.
képviselő: Erdélyi János
A fiatalok idegen nyelvi képzésének tá- mogatása, hátrányos helyzetű fiatalok továbbképzésének segítése, társadalmi csoportok,nemzeti kisebbségek támoga- tása. ... >>

Nemzetközi Segélyszolgálat 911 Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

2030 Érd, Tárnoki u. 59.
képviselő: Vass Emil (elnök)
Az ipari és természeti katasztrófák által súlytott áldozatok, illetve azok családi közösségeinek megsegítése. ... >>

No megállj csak! Családon belüli erőszak ellenes Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Rákóczi Ferenc u. 19.
képviselő: Kéri Renáta
Segítségnyújtás a családon belüli erőszak áldozatainak, a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli tragédiák elkerülése. ... >>

Nők az esélyteremtésért

(szociális,egyéb)

2030 Érd, Bakonyi út 62.sz.
képviselő: Dr. Döcsalovszky Béláné elnökhelyettes, Dr. Király Lászlóné titkár, Király Károlyné elnök
A nők esélyegyenlőségének népszerűsítése, támogatása, a hátrányos helyzetű és egészségkárosult felnőttek támogatása stb. ... >>

Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2030 Érd, Gépész u. 11/a.
képviselő: Pető Sándor ( önállóan)
Érd Parkváros óvodás korú gyermekei oktatása-nevelése tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek részére történő segítségnyújtás. ... >>

Polihisztor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Ercsi u. 8.sz.
képviselő: Barits Pál
Az Érdi Kós Károly Szakiskola pedagó- gigai munkájának elősegítése, a dife- renciált oktatás feltételeinek, minősé- gének fejlesztése, a tanulást segítő eszközök, módszerek feltárása, a tanu- lás és oktatás tárgyi feltételeinek ja- vítása, a tantárgy-pedagógiai kisérle- tek rendezvények, a pedagógiai innová- ció konferenciák, versenyek, továbbkép- zések támogatása, a pedagógiai eredmé- ményesség jutalmazása, öntevékeny diák- csoportok munkájának segítése, a rászo- ruló diákok támogatása. ... >>

PRO IUVENTA Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Csurgói u.4.sz.
képviselő: Szilágyi Vilmosné ( önállóan )
Érd Parkvárosi református egyház hitéleti oktatás, karitatív, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

RÉV Kulturális és Karitatív Alapítvány

(szociális,kulturális)

2030 Érd, Erzsébet u.4/A.I.em.6.
képviselő: Süveges Zoltán
Szociális, kulturális tevékenység szer- vezése, támogatása, anyagilag nehéz helyzetben lévő emberek felkutatása, támogatása. ... >>

Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszú u. 26.
képviselő: dr. Bodóné Németh Csilla Rita, Gidófalvi-Popgeorgijeva Márta, Mag Lászlóné
A Kongói Demokratikus Köztársaságban élő, anyagilag hátrányos helyzetű betegek műtéti és gyógyszeres kezelésének, a Kongói Demokratikus Köztársaság területén működő orvosi, egészségügyi intézmények felszerelésének, gyógyszeres- és fogyóeszköz-ellátásának, a magyar-kongói orvosi együttműködés előmozdításának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság területén munkát végző orvosok és szakápolók képzésének támogatása. ... >>

Sorsdöntő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2030 Érd, Hortenzia u. 52.
képviselő: Rádai Dorottya
Családok és nagycsaládosok támogatása, közöttük kapcsolat létesítése, közös programok szervezése. Nagycsaládban élő továbbtanuló gyermekek részére pályaválasztási tanácsadás, felvételire való előkészítés. Jogi tanácsadás nyújtása. Idősek, rászorultak, betegek, valamint fogyatékosok szociális gondozása, részükre anyagi és tárgyi segítségnyújtás megszervezése, otthoni ápolásának, gondozásának koordinálása. A nyugdíjasok érdeklődési körének megfelelő programok szervezése. Kutyák és más háziállatok, haszonállatok elhelyezésének, gondozásának megszervezése. ... >>

Super Monkey Club Motorsport Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális)

2030 Érd, Erzsébet u. 72.
képviselő: Vermes Sándor elnök
Tagjainak és kivülálló személyeknek technikai sportversenyek, bemutatók szervezése, tagjainak a sporthoz, a természethez, az egészséges életmódhoz, a folyamatos technikai fejlődéshez való hozzásegítése, drog prevenciós tevékenység végzése, a technikai sportokon kívül az egyéb állóképességet javító sportágak rendszeres végzése. ... >>

Szeretet a Válasz Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2030 Érd, Gyula u 48.
képviselő: Bergner Andrea (elnök önállóan, Kátai Ildikó együttes, Nagy Pál együttes
A rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családok, gyerekek, fiatalkorúak valamint idős, beteg felnőttek felkarolása és támogatása, valamint kulturális, sport, szórakoztató rendezvények és táborok szervezése. Szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

ÚJ HORIZONT MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Moha u. 7.
képviselő: Kátai Balázs elnök
Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése a magyar felnőtt lakosság körében, felnőtt képzéssel és felnőtt képzési szolgáltatásokkal segíteni a nők esélyegyenlőségének növekedését, a gyermekgondozást követő munka világába való visszatérés elősegítése, hátrányos helyzetű felnőttek felemelkedésének, hátrányai leküzdésének elősegítése, nyelvi képzés népszerűsítése. ... >>

Uniós Esély Érdi Gyermekeknek Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Vadlúd u. 44.
képviselő: Prekup Mária elnök
Érdi hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek készség-és képességfejlesztése, tanulásban, továbbtanulásban való segítése, hátrányos helyzetű szegény gyermekek esélyegyenlőségének növelése szociális megsegítéssel, családgondozással. ... >>
1. oldal