Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 74
1. oldal

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszfaltozók u. 10/a.
képviselő: Kabarcz Zoltán
Nevelés, oktatás,képesség fejlesztése, ismeretterjesztés a világos jövőkép kialakítása, feltételeinek megteremtése, koordináló közösség kialakítása, résztvevő pedagógusok, közösségformáló személyek találkozói, tapasztalatcseréje, képzése, közösség és jövőkép alakító programok a gyerekek számára, az iskolai hasznosítási lehetőségek kidolgozása, fltárása, progresszív kezdeményezések támogatása, illetve a támogatás lehetőségeinek megteremtése, programszervezés szülők számára, gyermeknevelési tanácsadás megszervezése. Magyarországon jól működő programok tevékenységi és intézményi formák (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) civil kezdeményezések megszervezése a határokon túl is. Értékközvetítő programok, anyagok készítése és a létrehozás segítése, iskolák közösségek használatára jövő iskolája program és pályázat a pályázat célját felszínre hozni és összegyűjteni azokat a kezdeményezéseket, konstruktív elképzeléseket, javaslatokat, amelyek megvalósítása hozájárulhat a jövő évezred generációinak méltóbb neveléséhez és teret kívánunk biztosítani az alkotó képzeletekre is. Időszakos találkozók, nyári táborok szervezése, tanulmánykötetek, évkönyvek, szakmai munkák létrehozása, kiadásának segítése, kiadása, csereutazások, cserediákprogram. Konferenciák és szemináriumok szervezése, könyvajánlat, video- és hanganyag létrehozása és terjesztése. Számítógépes kapcsolat és hangposta szolgáltatás megteremtése. Széleskörű európai és egyéb nemzetközi kapcsoaltok kialakítása és ápolása, szellemi innováció. ... >>

Alapítvány a gyermekek egészséges neveléséért

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, László tér 1.sz.
képviselő: Czindrich Erika ( elnök )
A László téri napközi otthonos óvoda körülményeinek javítása. ... >>

Alapítvány a kis Kincses Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Cseresznyefa u. 12.
képviselő: Tóthné Csömöri Andrea elnök
Az óvoda gyermekeinek testi, értelmi és érzelmi fejlődését szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és programok támogatása. ... >>

Alapítvány a Zöld Kereszt Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Riminyáki út 17.sz.
képviselő: Tóthné Csömör Andrea
Az óvoda gyermekeinek szellemi, testi és lelki fejlődését szolgáló támogatás, tárgyi eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány az Uniós Integrációért

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fenyőfa u.66.sz.
képviselő: Dr. Antal Zoltán
Az euróatlanti integráció elősegítése keretében nevelés, oktatás, képesség- fejlesztés, ismeretterjesztés támoga- tása. ... >>

Angyalfia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Fácán Köz /4.sz.Ált.Iskola/
képviselő: Rozgonyi János
az iskola kiemelkedő diákjainak karácsonyi jutalmazása ... >>

Antiókhia Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Thököly út 34.
képviselő: Brian Nester, Mark Nikitin
Egy nemzeti keresztény gyülekezet-plántáló mozgalom létrejöttének és vezető-képzésének támogatása. ... >>

ASTERIX Sport Club

(sport,oktatási)

2030 Érd, Szarka u. 2.
képviselő: Godány Balázs ( elnök ) - önállóan -, Godány Zsuzsa ( titkár ) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan -
Sport oktatás, football és futsal oktatás és népszerűsítés, utánpótlás nevelés, versenyeztetés, táboroztatás, egészségmegőrzésre nevelés, sportrendezvények tartása, szabadidős sportesemények rendezése. ... >>

AVAR-OVI Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Avar u.2.sz.
képviselő: Szabó István
Az érdi Avar utcai óvoda tárgyi feltételeinek javítása, sport és oktatási eszközök beszerzésének támogatása. Az óvodában folyó nevelő és oktató munka magas színvonalának fejlesztése, az óvoda üzemeltetése és működtetése. ... >>

Avis Cantrix Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Radnai u. 76.
képviselő: Illés Árpád elnök
A tehetséges fiatal művészek és művészeti csoportok művészeti tevékenysége feltételeinek javítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, művészeti tevékenységhez szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, idegen nyelvű kommunikációjának fejlesztése nemzetközi kóruscserékkel, a magyar ének alapú zenei nevelés hagyománya ápolásának, fenntartásának, a magyar kórusmuzsika nemzetközi megismertetésének, a hazai és nemzetközi karirodalom remekművei bemutatásánek aktív énekléssel az érzelmi intelligencia fejlesztésének, a Kodály-koncepció megismertetésének és nemzetközi elismertsége növelésének támogatása. ... >>

Bolyai János Alapítvány

(sport,oktatási)

2030 Érd, Erzsébet u.24-32.sz.
képviselő: Kovácsné Vadász Ágnes (elnök)
Az oktatás anyagi és technikai feltéte- leinek javítása, nyelvtanulás, cserekapcsolat kiépítése, tanulmányi versenyek, vetélkedők, tehetséges tanulók, diáksportversenyek támogatása. ... >>

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátság Szent Bernát Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Tárnok u.9.sz.
képviselő: Udvarhelyi László
vallási,oktatási,nevelési,karitativ tevékenység,templom,monostor építése,fenntartása ... >>

Csanád Óodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Csanád u. 7.
képviselő: Budai Erika elnök, Budai Sándorné titkár
Új óvodai intézmény létrehozása. Az óvodai nevelésben korszerű nevelési módszerek és technikák bevezetése. ... >>

Dicsérjétek az Urat Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Calvin tér 5.sz.
képviselő: Dózsa György, Erdélyi-Takács István
Az érdi református egyházközösség templomába új orgona vásárlása, orgonahangversenyek, hitoktatás szervezése, az ifjuság nevelése. ... >>

Egészségünkért a XXI.Században Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya u. 65.
képviselő: Ambrus Károly, Döbrössy Lajos, Dr. Méhész Magdolna
A magyar nemzet egészségének védelme, egészségi állapotának és életminőségének javítása az Egészségügyi törvény népegészségügyi fejezetében foglaltak szellemében, az egészségmegőrzés szemléletének és korszerű módszereinek elterjesztésével, illetve szakmai és intézményi háttere kialakításának támogatásával, ezen belül: a./ egészségvédelmi szakmai anyagok elkészítésének, valamint szak- emberek továbbképzésének támogatása b./ egészségvédelmi programok támogatása c./ nemzetközi egészségvédelmi szervezetekkel való kapcsolatterem- tés és fenntartásának támogatása ... >>

Együtt, Egészségesen Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Kutyavári u.10,sz.
képviselő: dr. Vallyonné dr. Tóth Laura elnök
Az óvodás koru gyermekek egészséges é- letmódra nevelése, szellemi és fizikai képességek fejlesztése, kirándulások, sportesemények szervezése. ... >>

Együtt, értük Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Tárnoki u.58-62.sz.
képviselő: Nagyné Szilva Katalin
Az érdi Tánoki uti óvoda gyermekeinek nevelését, oktatását elősegítő eszközök beszerzésének támogatása, egyéb érdi oktatási intézmények támogatása. ... >>

Eötvös Lóránd Fotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Mecseki u. 21.
képviselő: Korb Hajnalka elnök (önállóan, a bankszámla felett a gazdasági elnökhelyettessel együttesen)
Művészi alkotások készítése, önképzés, fotókultúra ismertetése, terjesztése. ... >>

Érd Első Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

2030 Érd, Fehérvári u. 63-65.
képviselő: Baracskayné Komonyi Angela ( önállóan )
Fokozott gondot fordítson egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységre, a társadalom számára szociális tevékenységet fejtsen ki, segítse a családokat, az elesett és arra rászoruló időskorú személyeket és gondozza őket. Az egyesület fokozott gondot fordít arra, hogy az ifjúság nevelésében és oktatásában részt vegyen. A fiatalok képességét fejlessze, ismeretterjesztő tevékenységet, gyermek- és ifjúságvédelmet, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lásson el. Mind a magyar, mind a nemzetközi kultúra terjesztésében vegyen részt, fordítson különös gondot a környezetvédelemre és nem utolsó sorban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét segítse elő. ... >>

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Felső u. 33.
képviselő: Farkas Sándor elnök, Orbán Péter, Szabóné Bán Ildikó
Az érdi ifjúság zenei nevelésének elősegítése, a tehetséges, de rossz anyagi körülmények között élő fiatalok zenei pályán való tanulásának anyagi támogatása, illetve elősegítése, az érdi Városi Zeneiskola hangszerparkjának bővítése, illetve hangszerállomány felőjításának támogatása, a zeneiskola épülete felújításának, új tantermek kialakításának a támogatása, a hangszerekhez való jutás megkönnyítése, az iskola épületében működő vonós zenekar és népzene együttes működési feltételének a biztosítása. ... >>

Érdi Box Klub

(sport,oktatási)

2030 Érd, Nyitra u. 16/a.
képviselő: Dobrádi Csaba ( elnök )
Az ökölvívás tömegsportként való népszerűsítése, az utánpótlás képzése és nevelése, a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozásának elősegítése. Versenyeken való részvétel. ... >>

Érdi Polgárok Népfőiskolája

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Alsó u.30.sz.
képviselő: Szedlacsek Emilia
Helyi társadalmi élet részére hagyományápolásra, kultúrálódásra, helyes életmódra, életszemléletre szellemi műhely létrehozására. ... >>

Érdligeti Református Templom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Őszirózsa u 5/b
képviselő: Kalydy István
Az Érdligeti Református Egyház templomának felújítása, bővítése és a közösség elsősorban karitaív célú tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezése. Érden és Diósdon lakó időskorúakról való gondoskodásban való részvétel, a szociálisan rászorultak támogatása, a családok lelki, szellemi, anyagi segítése, a hitoktatás tárgyi és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, iskolai hitoktatás támogatása, hitéleti táborok, közösségi találkozók rendezésének megszervezése, testvérvárosi gyülekezetekkel való hatékony kapcsolattartás, gyermek- és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, családi hitoktatás, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő nevelés. ... >>

Eurogreen Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Orchidea u. 8.sz.
képviselő: Bumbulucz Éva Kitty
Környezetvélem,környezeti oktatás, kép- zés, továbbképzés és ismeretterjesztés. Részvétel a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésben. ... >>

Ezermester Szakoktató Stúdió Egyesület

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Murányi u 69.
képviselő: Székely Sándor (elnök) önállóan
Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek oktatása felnőttképzés keretében. Megváltozott munkaképességű személyek szakoktatása. ... >>

Felismerés Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Boróka u. 40.
képviselő: Saródyné Kemény Vera Andrea elnök
Gyerekek, fiatalok és pedagógusok készségfejlesztése, motivációs és kompetencia fejlesztése, hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése, pályakezdők és új tevékenységbe kezdők, krízishelyzetbe kerülők énazonosság keresésének támogatása, az énazonosság megőrzsének támogatása,kompetenciafejlesztés, megerősítő képzések, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélyeinek növelése. ... >>

Fenyves Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Erkel F. u. 4.sz.
képviselő: Csubik Jánosné ( elnök )
Az Érdi 2.számú Óvodában folyó nevelő és oktató munka magas szinvonalú ellá- tásának fejlesztése. ... >>

Fiatalok Európai Uniós Integrációjáért és Oktatásáért Egyesület

(oktatási)

2030 Érd, Alsó u. 8.
képviselő: Bács István elnök
Ismeretterjesztés a magyar ifjúság körében, különösen az EU-val kapcsolatban. Társadalmi ismeretek fejlesztése. ... >>

FOR-FA Csemete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fácán köz
képviselő: Varga János Istvánné
Érd 4. sz. Fácán közi óvoda tevékenységének, működésének segítése. ... >>

Green Pony Családi Napközi és Magánóvoda Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Felső u. 8-10.
képviselő: Paterson Katalin, Radics Rudolf elnök, Vágvölgyi Anikó
Családi napközi és magánóvoda működtetése, kimagasló tehetségek gondozása, korai fejlesztés, tanulási nehézségekkel, beilleszkedési nehézséggel küzdő kisgyermekek megsegítése rehabilitációs célú foglalkozások keretében, dyslexiában, dysgraphiában, dyscalculiában szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának megvalósítása. ... >>

Gyermekeink Mozgáskultúrájáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

2030 Érd, Kadarka u.23.sz.
képviselő: Farkas Tibor
Gyermekek mozgás és tánckulturájának fejlesztése, egészségmegőrzés, nevelés oktatás képességfejlesztés, kultura és sport támogatása. ... >>

Gyermekünk Álma Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Vereckei u. 134.
képviselő: Fodor Sándorné elnök, Nagy Lászlóné titkár
A gyermekek képesség-, személyiség- és szociális fejlesztése érdekében az alábbiakban megjelölt tevékenységek végzése: játékos foglalkozások, gyermekek táboroztatása, oktatása, óvodai nevelése, játszóház, családsegítés- és támogatás. Ezen tevékenységekhez, célokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés. Nem engedélyköteles terápiás foglalkozások, fotó-szakkör, ezen célokkal összefüggő terjesztő és kiadó tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Gyökerek Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Barackfa u. 35.
képviselő: Makkos Albert Sándor elnök
A magyarságtudat erősítése itthon és határon túl. Kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése. A magyarság hagyományainak és jelentős személyiségeinek népszerűsítése. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fő u.12.sz.
képviselő: Pócsiné Sivák Erzsébet
Az oktatás, nevelés szinvonalának fej- lesztése az Érd, 8-as számú óvodában. ... >>

Hóangyal Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Holló tér 1.
képviselő: Sátori Boglárka elnök
Az érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai szolgálat segítése. Az anyagi, technikai feltételek javítása. Szabadidős, sportolási programok szervezése. Az arra érdemes tanulók jutalmazása. ... >>

Jovicza Ignác Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Fő u.42.sz.
képviselő: Kóboryné Szabó Ildikó
Érd, II.Lajos Ált.Iskola diákjainak támogatása, a képességfejlesztéshez szükséges segédeszközök beszerzése. ... >>

Kék Ég Repülő Sportegyesület

(sport,oktatási)

2030 Érd, Gyöngyvirág u. 46/c.
képviselő: Horti Kálmán elnök
repülés sportágazataiban a tagok kiképzéi, átképzési, versenyzési, sportolási lehetőségek biztosítása ... >>

Két kicsi hód Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Hárslevelű u 31.
képviselő: Bereczkey Nikoletta (elnök)
Gyermekek nevelése, oktatása, napközbeni ellátása, egészségügyi ellátása, továbbá a gyermekek szociális és kulturális ismereteinek bővítése. ... >>

Kis Herceg - Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Béke tér /VI.sz.Napk.Óvoda/
képviselő: Trum Erika
Az óvoda munkájának segítése, támogatása. Az érdi Óvodák pedagógiai (nevelő-ok- tató) munkájának elősegítése, a dife- renciált nevelés feltételeinek, minő- ségének fejlesztése, a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, az óvodapedagógiai ki- sérletek, innovációk, rendezvények tá- mogatása, a pedagógiai eredmények ju- talmazása, az óvoda szakmai munkaközös- ségének munkájának segítése. ... >>

Leány, Anya, Gyerek Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Karolina utca 1.
képviselő: Hajdú Ferenc
Szociális tevékenység szervezése, elsősorban fiatal, válsághelyzetben lévő várandósok és anyák megsegítésére, hogy a gyermekek megszülethessenek, életüket biztonságban kezdhessék el és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatal nők a társadalomba beilleszkedhessenek.
A tevékenysége magába foglalja a családsegítést, gyermek- és ifjúságvédelmet, nevelés-oktatást, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítését, gyermekjog-védelmet, etnikai kisebbségek elfogadtatását, és az ezekkel a témákkal kapcsolatos társadalmi tudatformálás feladatát is a keresztény értékek által vezérelve. ... >>

Liberális Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Ferenc u. 4.
képviselő: Ónody Tamás
A liberális elvek népszerűsítése, egy liberális eszmei iskola létrehozása és működtetése. ... >>

Magyar Gokartversenyzők Országos Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Búvár utca 10.
képviselő: Hargitai Győző
Elsődleges célja a magyar fitnessversenyzők jogi-, etikai-, és szakmai érdekképviseletének ellátása. Feladatául tűzi ki a fitness spotrág utánpótlás bázisának megteremtését, folyamatos képzésének, fejlesztésének gyakorlati feltételeinek megteremtését. Kiemelt céljának tekinti a fitness sportág honi népszerűsítését, az írott és elektronikus sajtóval történő folyamatos együttműködés megszervezését, valamint annak folyamatossá tételét. Céljául tűzte ki, hogya jövőben - a Magyar Fitness Szövetség tagjaként és engedélyével, a szövetség képviseletével - bekapcsolódva a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségbe elősegíti a felsőoktatásban résztvevő hallgatók sportoktatását, egészséges életmódra nevelését, valamint igény esetén fitness versenyt hirdet meg és bonyolít le részvételükkel. ... >>

Magyar Iskolai Labdarugó Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Lőcsei u. 5.sz.
képviselő: Tóth Géza Károly elnök ... >>

Magyar Szívsebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Cserhalmi utca 10.
képviselő: dr. Sugár Tamás, dr. Szabolcs Zoltán
A magyar szívsebészet színvonalának emelése, helyzetének javítása. Az alapítvány támogatni kívánja a szívsebészeti centrumok működését (pl. személyi, tárgyi feltételek megteremtésével), új szívsebészeti eljárások bevezetését, az ellátás mind magasabb szintű és mind több személyre történő kiterjesztését. Az alapítvány támogatást kíván nyújtani továbbá a szívsebészet területén vagy a kapcsolódó területeken dolgozók szakmai fejlődésének elősegítésére és támogatására (pl. hazai vagy külföldi tanulmányutakon, továbbképzéseken, konferenciákon vagy kongresszusokon való részvétel támogatása.) ... >>

Mátyás Király Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Túr u. 5-7.
képviselő: Vargáné Balogh Erika
A tehetséges gyermekek nyelv, számítástechnika tanulásának segítése, agyermekek tanításon kívüli szabadidős tevékenységének biztosítása. ... >>

Meseház Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Gellért u. 2.
képviselő: Kádár Andrea ( elnök )
Az óvodás gyermekek körülményeinek javítása. ... >>

Mesekuckó gyermekgondozó és képességfejlesztő alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Furmint utca 7.
képviselő: Vadas Istvánné elnök
A Mesekuckó Családi napközi fenntartásának és működésének biztosítása. A környéken élő gyermekek napközibeni ellátásának fejlesztése. Igény esetén magasabb szinvonalú képzések (nyelvtanulás, ügyességi foglalkozások) bevezetése. ... >>

Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület

(oktatási,egyéb)

2030 Érd, Angyalka u. 1/a. II.em. B/7.
képviselő: Harkai István
A tagok támogatása, szakmai tájékoztatása, tanácsadás nyújtása, szakmai képviseletének ellátása, továbbá a könyvelői feladatok tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Multunk és Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Hivatalnok u.14.sz.
képviselő: Dr.Kelényi István
Az érdi Csuka István városi könyvtár tevékenységének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal